Informasjon om synkronisering av bruker profiler i SharePoint Online

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innføring

Denne artikkelen beskriver bruker profilen tid taker jobben for Active Directory import, som kalles AD-import. Tid taker jobben for Active Directory import er en del av en større bruker synkroniserings forløp i Office 365.

Prosedyre

Office 365 bruker synkroniserings forløp

SharePoint Online bruker tid taker jobben for Active Directory import (AD-import) til å importere brukere og grupper til bruker profil programmet. AD import synkroniserer endringer fra katalog butikken i SharePoint Online (SPO) til bruker profil programmet. Tid taker jobben ber om endringer fra SPO-katalog lageret og kopierer deretter verdiene til egenskapene for bruker profilen som er konfigurert for synkronisering. AD import synkroniserer et delsett av Azure Active Directory-attributter som er synkronisert av Azure AD Connect. Profil egenskapene som er synkronisert av AD-import, kan ikke konfigureres.

Grafisk skildring av bruker synkroniserings forløp for Office 365

OppDeling av prosessene i pipeline

Det er fire prosesser i bruker synkroniserings forløp i Office 365:

Synkroniserings prosess

Beskrivelse

Azure AD Connect

Azure AD Connect synkroniserer data fra den lokale Active Directory-katalogen til Azure Active Directory. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: integrere de lokale identitetene med Azure Active Directory.

AAD til SPO-synkronisering

Azure Active Directory synkroniserer data fra Azure Active Directory til SPO Directory store.

AD-import

Active Directory-import synkroniserer data fra SPO Directory store til bruker profil programmet.

WSS-synkronisering

WSS Sync synkroniserer data fra bruker profil programmet til SharePoint Online-nettsteds samlingen.

Profil egenskaper som er synkronisert med AD-import

AD import synkroniserer følgende Azure Active Directory-attributter til bruker profil programmet: 

Azure Active Directory-attributt

SPO bruker profil egenskap

Notater

UserPrincipalName

DisplayName: bruker navn
Navn: bruker navn

Verdien i denne egenskapen brukes til å opprette banen til en brukers OneDrive for Business-områdesamling.

For eksempel:
gherrera@contoso.com og/gherrera_contoso_com/

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

UserPrincipalName

DisplayName: konto navn
Navn: AccountName

Denne egenskapen lagrer hovedNavnet for brukeren som har angitt krav-kodet.

For eksempel: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Denne egenskapen brukes til å slå opp bruker profilen.

UserPrincipalName

DisplayName: krav bruker-

ID Navn: SPS-ClaimID

Denne egenskapen lagrer brukerens krav-ID. Identifikatoren er brukerens hovedNavn.

For eksempel: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: navn

på brukerhovednavn Navn: SPS-UserPrincipalName

Denne egenskapen lagrer brukerens hovedNavn for brukeren.

For eksempel: gherrera@contoso.com

VisningsNavn

DisplayName: navn

Navn: PreferredName

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

For eksempel: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: arbeids

telefon Navn: WorkPhone

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

For eksempel: (123) 456-7890

ProxyAddresses

DisplayName: arbeids

-e-post Navn: WorkEmail

Behandles i denne rekkefølgen når den er lagt til i profilen: 

WorkEmail Hvis verdien i proxy-adressen er prefikset med SMTP: (må ha store bokstaver)

WorkEmail Hvis verdien i proxy-adressen er prefikset med SMTP: (må ha små bokstaver)


Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

For eksempel: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: SIP-

adresse Navn: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress Hvis verdien i proxy-adressen er forhånds løst med SIP:.

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Navn: Office

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

Tittel

DisplayName: tittel

Navn: tittel

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync

Tittel

DisplayName: stillings

tittel Navn: SPS-JobTitle

SPS-JobTitle inneholder den samme verdien som tittel. SPS-JobTitle er koblet til et termsett.

Denne egenskapen er ikke rep lik ert til nettsteds samlingen.

Avdeling

DisplayName: avdeling

Navn: avdeling

Denne egenskapen er rep lik ert til nettsteds samlingen av WSS Sync.

Avdeling

DisplayName: avdeling

Navn: SPS-avdeling

SPS-avdelingen inneholder den samme verdien som avdeling. SPS-avdeling er koblet til et termsett.

Denne egenskapen er ikke rep lik ert til område samlingene.

WWWHomePage

DisplayName: omdirigering

av offentlig nettsted Navn: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: språk innstillinger

Navn: SPS-MUILanguages

SPS-MUILangauges brukes av SPO til å finne ut hvilket språk et område vises i for brukeren når MUI er aktivert. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Navn: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Navn: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Active Directory-

ID Navn: ADGuid

ID

DistinguishedName

DisplayName: unikt navn

Navn: SPS-DistinguishedName

ID

ObjectId

DisplayName: MSOnline-ObjectId

Name: msOnline-ObjectId

ID

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Navn: SPS-UserType

ID

Vanlige spørsmål

Første. Når bør jeg forvente å se endringene mine i bruker profil programmet?

A1. AD import synkroniserer endringer fra SPO-katalogen. Endringene behandles i grupper, og tid taker jobben kjører til endringene fra SPO-katalogen synkroniseres til bruker profil programmet. Hvor lang tid som kreves, avhenger av antall endringer (arbeid) som AD import-jobben må behandle. Hvis det er mange endringer, har tid taker jobben mye arbeid å gjøre, og det vil ta lengre tid før endringene gjenspeiles i bruker profil programmet. Hvis tid taker jobben har et lite arbeids volum, vil endringene gjenspeiles i bruker profil programmet mye raskere.

AD-import er en av synkroniseringene som utgjør den totale tiden for at en bruker blir fullstendig synkronisert. Tid taker jobben for AD-import behandler endringer fra SPO-katalogen kontinuerlig. AD import behandler endringer for alle tenanter i en SharePoint Online-serverfarm.

Tjeneste nivå avtalen angir at en endring i en bruker i SPO-katalogen vil bli gjen speilet i bruker profil programmet i 24 timer. Dette er den maksimale tids perioden under vanlige betingelser som vi forventer at en endring må utføres for å synkronisere til bruker profil programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere SharePoint Online-brukerprofiler fra administrasjons senteret for SharePoint.

Notat leiere som har en Office 365 Education-SKU, har ikke alle brukerne som er importert som standard. En stub-profil for brukeren blir opprettet ved første gangs tilgang til SharePoint Online. Når stub-profilen er opprettet, vil profilen bli importert som en del av den neste AD import-jobben.

2. Vil AD import-synkroniseringen alltid overskrive egenskapene i bruker profilen for SharePoint Online?

Celle. For egenskapene som er synkronisert av AD-import, må du forvente at de skal overskrives med verdiene fra Azure Active Directory.

Q3. Oppdateres bare egenskaper som er endret i AD import?

A3. AD-importen drives hovedsakelig av endringer som inntreffer strømmen. Du kan imidlertid kjøre en fullstendig import etter behov. Det er mulig at alle egenskaper for en leier eller en bruker kan synkroniseres.

Q4. Hvorfor er det ikke mulig å tilordne flere egenskaper for AD-import til synkronisering fra Azure Active Directory til bruker profil programmet?

A4. AD import er begrenset til et forhånds kon figurert sett med egenskaper for å garantere konsekvent ytelse i tid taker jobben.
 


Trenger du fortsatt hjelp? Gå til Microsoft Community.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×