Informasjon om godkjenningsarbeidsflyter

Informasjon om godkjenningsarbeidsflyter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint arbeidsflyter kan hjelpe deg med å automatisere forretningsprosesser, slik at de både mer helhetlig og mer effektivt. Godkjenning-arbeidsflyt kan du distribuere dokumenter og andre elementer som er lagret i SharePoint til én eller flere personer for godkjenning.

For mer informasjon, kan du se arbeidsflytene som følger med SharePoint.

Viktig!: Godkjenningsarbeidsflyten er ikke aktivert som standard og ikke er oppført i listen Velg en arbeidsflytmal i Tilknytningsskjemaet. Hvis du vil gjøre den tilgjengelig for bruk, må en administrator aktivere dem på områdesamlingsnivå. Gå til Innstillinger for område > Funksjoner i områdesamling > aktivere funksjonen for arbeidsflyter. SharePoint 2013 inneholder også disse arbeidsflytmalene som er basert på SharePoint 2010 kompatibilitetsmodus. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt for SharePoint 2013 basert med lignende logikk, kan du bruke SharePoint Designer 2013.

Hvis alt du trenger å er fullført oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt    Bla ned til delen fullført og utvide den. Du kan ikke trenger noen andre deler for øyeblikket.

Sammenligning av manuell prosess med automatisert arbeidsflyt

SharePoint arbeidsflyter innebærer følgende:

 • Effektive og konsekvente prosesser    En arbeidsflyt for godkjenning distribuerer automatisk dokumentet eller elementet, tilordner gjennomgangsoppgaver og sporer fremdriften, og sender påminnelser og meldinger ved behov. Aktiviteten i arbeidsflyten kan overvåkes og justeres fra en sentral statusside, og en logg over hendelsene i arbeidsflyten lagres i 60 dager etter fullføring.

 • Mindre arbeid for deg    En arbeidsflyt for godkjenning sparer deg og kollegene dine for både tid og problemer, og effektiviserer og standardiserer godkjenningsprosessen.

Her er en skjematisk fremstilling av en veldig enkel versjon av en arbeidsflyt for godkjenning.

Diagram av en enkel godkjenningsarbeidsflyt

Informasjonen i denne artikkelen er gruppert i ti utvidbare deler.

Klikk her for tips om hvordan du får mest mulig ut av denne artikkelen

Hvis alt du trenger å er fullført oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt    Bla ned til delen fullført og utvide den. Du kan ikke trenger noen andre deler for øyeblikket.

Hvis du vil legge til, starte, overvåke, og vedlikeholde arbeidsflyter    Hvis du ikke er kjent med disse oppgavene, kan det være nyttig å gå gjennom denne artikkelen, delen av segmentet, første gang du utforming og legge til en arbeidsflyt. Når du er kjent med informasjonen og oppsettet artikkelen, kan du kan gå rett til delen du trenger på en hvilken som helst retur besøk.

Innholdsgodkjenning og publiseringsgodkjenning    Du kan ha lister eller biblioteker der du vil at innholdet i nye elementer eller nye versjoner av elementer skal kontrolleres for nøyaktighet, eller at form og stil er hensiktsmessig, før de gjøres synlige for alle som har tilgang til listen. Dette kalles gjerne innholdsgodkjenning, og du kan bruke en arbeidsflyt til å godkjenne innhold i en liste eller et bibliotek. (Det er også en veldig lik arbeidsflyt for godkjenning av publiseringer, laget spesielt for bruk på SharePoint-nettsteder som publiserer nettsider.)

Eventuell utskrift av artikkelen    Dette er en lang artikkel. Hvis du vil skrive ut utvalgte deler, utvider du bare de aktuelle delene før du skriver ut. (Hvis du vil ha med hele grafikken på utskriften, må du skrive ut i liggende og ikke stående papirretning.)

Merknad om søking    Før du søker etter tekst eller uttrykk i artikkelen, må du utvide alle deler du vil søke i.

En arbeidsflyt for godkjenning er en SharePoint-funksjon som distribuerer et dokument eller annet element lagret i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek til en eller flere mottakere for at de skal godkjenne eller avvise elementet. Arbeidsflyten automatiserer, effektiviserer og standardiserer hele prosessen.

Diagram over enkel arbeidsflyt for godkjenning

Den grunnleggende arbeidsflyten for godkjenning som følger med SharePoint-produkter, fungerer som en mal. Ved hjelp av denne malen kan du legge til én eller flere arbeidsflyter for godkjenning på nettstedene dine. Hver arbeidsflyt du legger til, er en unik versjon av den grunnleggende arbeidsflyten, hver med sin egen spesialiserte måte å fungere på, basert på innstillingene du angir når du legger den til.

Avsnitt i denne delen

 1. Hva kan en godkjenningsarbeidsflyt nyttig for meg?

 2. Hva kan en godkjenningsarbeidsflyt?

 3. Hvem kan bruke denne typen arbeidsflyt?

 4. Hvordan du planlegge, legge til, kjører og vedlikeholder denne typen arbeidsflyt?

1. Hva kan jeg bruke en arbeidsflyt for godkjenning til?

 • Når du først legger til en arbeidsflyt for godkjenning på listen, biblioteket eller nettstedssamlingen, kan du angi hvor mange deltakere som skal være med, og angi om oppgavene deres skal tilordnes en etter en (i serie) eller alle samtidig (parallelt). Du kan også bestemme om du vil dele deltakernes oppgaver i to eller flere separate trinn, og du kan angi en forfallsdato eller en periode som oppgaven må fullføres innenfor. Hver gang du starter arbeidsflyten manuelt på et dokument, kan du endre disse innstillingene.

 • Arbeidsflyten tilordner en oppgave til hver angitte deltaker. Hver deltaker velger blant flere mulige svar: å godkjenne eller avvise elementet, å be om en endring i elementet, å tilordne oppgaven på nytt, eller å avbryte eller slette oppgaven.

 • Mens arbeidsflyten kjører, kan du overvåke fremdriften og foreta justeringer (ved behov) på en sentral statusside for arbeidsflyten.

 • I 60 dager etter at arbeidsflyten er fullført, er listen over alle arbeidsflythendelser i løpet av kjøringen tilgjengelig på statussiden.

Du kan også bruke en arbeidsflyt for godkjenning til å administrere en innhold godkjenningsprosessen for en liste eller et bibliotek. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen kontrollere i denne artikkelen.

2. Hva kan jeg ikke bruke en arbeidsflyt for godkjenning til?

Deltakere i en arbeidsflyt for godkjenning har vanligvis ikke tillatelse til å gjøre endringer i elementet de gjennomgår. I stedet kan deltakerne be om at endringer gjøres i elementet i løpet av arbeidsflyten. Hvis du vil legge til en arbeidsflyt der deltakerne setter inn merknader og sporede endringer i selve elementet, kan du lese artikkelen Informasjon om arbeidsflyter for innsamling av tilbakemeldinger under Se også.

Godkjenningsarbeidsflyter ikke er også utformet for å samle inn signaturer. Hvis du vil bruke en arbeidsflyt for innsamling av signaturer i et Word-dokument, en Microsoft Excel-arbeidsbok eller et Microsoft InfoPath-skjema, kan du se artikkelen,alle om arbeidsflyter for innsamling av signaturer, i Se også-delen.

Til toppen av delen

3. Hvem kan bruke denne typen arbeidsflyt?

Legge til en arbeidsflyt    Du må ha tillatelsen Behandle lister for å legge til en arbeidsflyt som standard. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppen besøkende ikke.)

Å starte en arbeidsflyt    Som standard, må du også ha tillatelsen Rediger elementer for å starte en arbeidsflyt som er allerede er lagt til. (Gruppen medlemmer og eiere-gruppen både har tillatelsen Rediger elementer som standard, besøkende-gruppen ikke.)

Alternativt kan eiere velge å konfigurere bestemte arbeidsflyter slik at de kan startes bare av medlemmer av eiergruppen. (Dette gjør du ved å merke av for Krev tillatelser for å behandle liste for å starte denne arbeidsflyten på første side i tilknytnings.)

Til toppen av delen

4. Hvordan planlegger du, legger til, kjører og vedlikeholder denne typen arbeidsflyt?

Dette er de grunnleggende trinnene:

 • FØR arbeidsflyten kjøres (planlegge, legge til, starte)   
  Før du legger til en arbeidsflyt, kan du planlegge der du vil legge til den (for én liste eller bibliotek, eller for hele områdesamlingen) og detaljer om hvordan den fungerer. Når du har lagt til og konfigurert arbeidsflyten, kan alle som har de nødvendige tillatelsene starte arbeidsflyten på et bestemt element. Arbeidsflyten kan også settes opp å kjøre automatisk. Automatisk kjøres kan aktiveres basert på ett eller begge av to utløsende hendelser: når et element er lagt til eller opprettet i en liste eller et bibliotek, eller når noen elementet i en liste eller et bibliotek er endret.

 • MENS arbeidsflyten kjører (fullføre, overvåke, justere)   
  Mens arbeidsflyten kjører, fullføre individuelle deltakerne sine tildelte oppgaver. Automatisk påminnelser sendes til deltakere som ikke oppfyller aktivitet tidsfrister. I mellomtiden kan fremdriften av arbeidsflyten overvåkes fra et sentralt statussiden for den bestemte forekomsten av arbeidsflyten. Justeringer i arbeidsflyten mens den kjører kan utføres fra den samme siden. og eventuelt arbeidsflyten kan avbrutt eller avsluttet derfra.

 • Etter at arbeidsflyten kjøres (se gjennom, rapport, endre)   
  Når arbeidsflyten er fullført, kan du gå gjennom hele endringsloggen som Kjør (eller forekomst) i opptil 60 dager på statussiden for arbeidsflyten. Statistiske rapporter på ytelsen til denne arbeidsflytversjonen kan opprettes fra samme side. Hvis det er noen gang noe som du vil endre hvordan funksjonene arbeidsflyten, kan du til slutt åpner og redigerer Tilknytningsskjemaet som du har fullført når du først legges til arbeidsflyten.

Følgende flytskjema viser trinnene for en person som legger til en ny arbeidsflyt.

Arbeidsflytprosess

I denne delen skal vi se på beslutningene du må ta, og informasjonen du trenger for å hente inn før du legger til en versjon av arbeidsflyten for godkjenning

Hvis du allerede er kjent med hvordan du legger til denne typen arbeidsflyt og trenger bare en påminnelse om fremgangsmåten, kan du gå rett til den aktuelle Legg til delen (List/bibliotek eller nettstedssamling) i denne artikkelen.

Avsnitt i denne delen

 1. Maler og versjoner

 2. Tilknytningsskjemaet

 3. Tolv spørsmål å svare på

1. Maler og versjoner

Arbeidsflytene som følger med SharePoint-produkter, fungerer som hovedmaler som de ulike arbeidsflytene du legger til i lister, i biblioteker og i nettstedssamlingen, er basert på.

Hver gang du legger til en arbeidsflyt for godkjenning, for eksempel du faktisk legger til en versjon av generelle malen for godkjenningsarbeidsflyt. Du kan gi hver versjon sitt eget navn og en egen innstillinger, som du angir i Tilknytningsskjemaet når du legger til at bestemt versjon. På denne måten, kan du legge til flere arbeidsflyter, alle versjoner som er basert på malen godkjenning arbeidsflyten malen, men hver av versjonene kalt og skreddersydd for bestemte slik at du skal bruke den. Navngitt versjoner kan også kalles forekomsterav arbeidsflyter.

Til toppen av delen

2. Tilknytningsskjemaet

Når du legger til en ny arbeidsflytversjon som er basert på en av arbeidsflytmalene som er inkludert, fyller du ut et Tilknytningsskjemaet å angi hvordan du vil bruke den nye forekomsten skal fungere.

I følgende avsnitt inneholder en liste med spørsmål som forbereder deg på utfylling av tilknytningsskjemaet. Men først bør du se litt nærmere på skjemaet og feltene i det.

Første side i tilknytningsskjemaet

Første initieringsskjema

Andre side i tilknytningsskjemaet

Skjema for å legge inn kjørespesifikk informasjon

Feltene i den røde ruten på side to vises også på initieringsskjemaet, som vises hver gang arbeidsflyten startes manuelt, og som da kan redigeres for den aktuelle kjøringen.

Til toppen av delen

3. Tolv spørsmål å svare på

Når du har svarene på alle spørsmålene i dette avsnittet, er du klar til å legge til arbeidsflyten.

 1. Er dette riktig arbeidsflyttype?

 2. Én liste eller bibliotek, eller hele nettstedssamlingen? og én innholdstype, eller alle innholdstyper?

 3. Hva er et godt navn?

 4. Oppgavelister og logglister: eksisterende eller ny?

 5. Hvordan (og av hvem) kan denne arbeidsflyten startes?

 6. Må innholdstyper som arver fra denne typen også få denne arbeidsflyten?

 7. Deltakere: Hvilke personer, i hvilken rekkefølge?

 8. Hvilken tilleggsinformasjon trenger deltakerne?

 9. Når er forfaller oppgavene?

 10. Når slutter denne arbeidsflyten?

 11. Hvem må varsles?

 12. Vil denne arbeidsflyten kontrollere innholdsgodkjenning?

01. Er dette riktig type arbeidsflyt?

Det finnes flere Arbeidsflytmaler for som har ordet 'Godkjenning' i navnene deres. Denne artikkelen gjelder arbeidsflytmalen vises på menyen som godkjenning – SharePoint 2010. Hvis du ikke er sikker på at denne arbeidsflyttypen er det beste valget for deg, kan du se tilbake til delen Lær i denne artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon om andre arbeidsflytmalene som er tilgjengelig, kan du se artikkelen, arbeidsflytene som følger med SharePoint, i Se også-delen.

Til toppen av delen

02. Én liste eller ett bibliotek, eller hele nettstedssamlingen? (Og) Én innholdstype, eller alle innholdstyper?

Du kan gjøre den nye versjonen av arbeidsflyten for godkjenning tilgjengelig i én liste eller ett bibliotek, eller du kan gjøre den tilgjengelig i hele områdesamlingen.

 • Hvis du legger til arbeidsflyten for én liste eller ett bibliotek, kan du angi at den skal kjøre enten på alle innholdstyper, eller bare på én innholdstype.

 • Hvis du legger til arbeidsflyten for hele nettstedssamlingen, du angi at den skal kjøres på bare én innholdstype.

Kart over nettstedssamling med tre måter å legge til på forklart

Hva er en innholdstype?

Hvert dokument eller et annet element som er lagret i SharePoint-lister eller biblioteker hører til én eller en annen type innhold. En innholdstype kan være så enkle og generell som dokument eller en Excel-regnearkeller som svært spesialiserte som Juridisk kontrakt eller Produkt utformingsspesifikasjon. Det finnes noen innholdstyper i SharePoint-produkter som standard, men du kan både tilpasse disse og legge til andre som du oppretter selv. Hvis du vil ha mer informasjon, se opprette eller tilpasse en innholdstype for område og legge til en innholdstype i en liste eller bibliotek.

Til toppen av delen

03. Hva er et godt navn?

Arbeidsflytversjonen bør gis et navn med følgende karakteristikk:

 • Det viser tydelig hva den brukes til.

 • Det skiller seg klart fra andre arbeidsflyter.

Eksempel

Tenk deg at du er medlem av en gruppe redaktører. Gruppen ønsker å bruke to forskjellige arbeidsflyter for godkjenning av dokumenter som sendes inn av eksterne bidragsytere:

 • Den første arbeidsflyten skal kjøres på hvert innsendte dokument for å avgjøre om det kan godkjennes for redigering.

 • Når du har godtatt og redigert et innsendt dokument, kjøres den andre arbeidsflyten på det redigerte utkastet for å avgjøre om du vil godta det som endelig.

Du kan kalle den første arbeidsflyten Godkjenning for sending og andre Godkjenning av endelig versjon.

Tips!: Som vanlig er det lurt å sette opp konsekvente navneregler, og sørge for at alle som har med arbeidsflyten å gjøre, er kjent med reglene.

Til toppen av delen

04. Oppgavelister og logglister: Eksisterende eller ny?

Du kan ha arbeidsflyten bruke nettstedets standard oppgaveliste og loggliste, bruke andre eksisterende oppgaver og logg for lister, eller be om nye lister bare for denne arbeidsflyten.

 • Hvis nettstedet har mange arbeidsflyter, eller hvis noen av arbeidsflytene omfatter mange oppgaver, kan det lønne seg å be om nye lister for hver arbeidsflyt. (Å administrere veldig lange lister kan gå ut over effektiviteten. Det er raskere og enklere for systemet å opprettholde flere kortere lister enn én veldig lang.)

 • Hvis oppgaver og logg for denne arbeidsflyten skal inneholde sensitive eller konfidensielle data som du vil holde atskilt fra Generelt oppgavelisten, og deretter bør du helt sikkert du angir du at nye, separate lister for denne arbeidsflyten. (Når du legger til arbeidsflyten, må du huske at riktige tillatelser er angitt for de nye listene.)

Til toppen av delen

05. Hvordan (og av hvem) kan denne arbeidsflyten startes?

Du kan angi at en arbeidsflyt skal startes bare manuelt, bare automatisk, eller på begge måter:

 • Når du manuelt starte en godkjenningsarbeidsflyt på et bestemt dokument eller element, presenteres et annet skjema, i initieringsskjemaet. Skjema for arbeidsflytstart inneholder de fleste innstillingene fra andre side i Tilknytningsskjemaet . På denne måten hvis personen som starter arbeidsflyten ønsker å endre noen av disse innstillingene (for den aktuelle kjøringen bare), kan de gjøre det før de klikker du Start. Gå til listen > element hurtigmenyen > arbeidsflyter > Merk at arbeidsflyten skal starte den manuelt.

 • Ved automatisk start vises ikke noe initieringsskjema, så standardinnstillingene angitt i tilknytningsskjemaet brukes uten endring.

Figuren nedenfor viser forskjellen på manuell og automatisk start.

Sammenligning av skjemaer for manuell og automatisk start

Eventuelle endringer du gjør i initieringsskjemaet er brukt bare under kjøringen av arbeidsflyten. Hvis du vil endre innstillingene for permanent, av arbeidsflyten , redigerer du det opprinnelige tilknyttingsskjemaet, som forklart i delen Endre i denne artikkelen.

Manuell start

Hvis du tillater manuell start, kan hvem som helst med de nødvendige tillatelsene starte arbeidsflyten på kvalifiserte elementer til enhver tid.

Fordelene med en manuell start er at du og dine kolleger kan kjøre arbeidsflyten bare når og hvis du velger å gjøre det, og at hver gang du kjører den, kan du endre innstillingene ved hjelp av initieringsskjemaet.

Et lite eksempel    Hvis du vil kjøre din arbeidsflyt bare på elementer som er skrevet av Forfatter fra utenfor gruppen, starter den bare manuelt, holdes det kjøres automatisk på elementer som lages av deg og gruppemedlemmene. (En alternativ løsning: vedlikeholde én liste eller et bibliotek for elementer fra forfattere i gruppen, og en separat liste eller et bibliotek for elementer fra alle andre forfattere. På denne måten, kan du kjøre arbeidsflyten automatisk, men bare i listen utenfor forfattere. En annen løsning: Legg til en Hvis-betingelse og angi Opprettet av til bestemte personer. Se arbeidsflyt betingelser hurtigreferanse for mer informasjon.)

Hovedulempen med manuell start er at noen må huske å kjøre arbeidsflyten når den skal.

Automatisk start

Du kan angi at arbeidsflyten skal startes automatisk ved en av følgende hendelser:

 • Noen forsøker å publisere en hovedversjon av et element.

 • Et nytt element opprettes i eller lastes opp til listen eller biblioteket.

 • Et element som allerede er lagret i listen eller biblioteket, endres.

Fordelen med automatisk start er at ingen må huske å starte arbeidsflyten. Den kjøres hver gang en utløsende hendelse inntreffer.

Et lite eksempel    Hvis du er ansvarlig for riktigheten og hensiktsmessigheten til elementene i en liste, kan du legge til en arbeidsflyt for godkjenning til denne listen, og angi deg selv som eneste deltaker. Du kan angi at arbeidsflyten skal startes automatisk hver gang et element i listen endres, og hver gang et nytt element legges til. På denne måten vil du alltid holdes oppdatert.

To ulemper ved automatisk start:

 • Du kan ikke hindre arbeidsflyten i å kjøre når en utløsende hendelse inntreffer.

 • Du kan ikke endre innstillinger på begynnelsen av den enkelte kjøringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører en arbeidsflyt for godkjenning automatisk hver gang noen forsøker å publisere en hovedversjon av et element, kan du se delen kontrollere i denne artikkelen.

Til toppen av delen

06. Må innholdstyper som arver fra denne typen, også få denne arbeidsflyten?

Bare når du legger til en arbeidsflyt i en innholdstype for hele nettstedssamlingen, får du valget å legge til arbeidsflyten i alle andre innholdstyper som arver fra innholdstypen du legger til arbeidsflyten i.

Merknader

 • Det kan ta lang tid før all den ekstra tilleggingen er ferdig.

 • Hvis arven er brutt for noen nettsteder eller undernettsteder der du vil at denne arbeidsflyten skal legges til i innholdstyper som arver, må du sørge for at du er medlem av eiergruppen i hvert av nettstedene eller undernettstedene før du kjører operasjonen.

Til toppen av delen

07. Deltakere: Hvilke personer, i hvilken rekkefølge?

Du må oppgi navn eller e-postadresse for hver person gjennomgangsoppgaven skal tilordnes.

Ett trinn eller flere trinn?    Du kan velge å ha bare ett trinn med gjennomgangsoppgaver, eller du kan ha flere trinn. Hvis du har flere trinn, utføres trinnene etter hverandre.

Parallelle eller serielle gjennomganger?    Du kan velge at alle deltakerne på ett trinn skal tilordnes gjennomgangsoppgavene samtidig (parallelt), eller etter hverandre (serielt) i rekkefølgen du angir. Alternativet Serielt kan være nyttig hvis du for eksempel angir at arbeidsflyten skal avsluttes etter den første avvisningen – eller hvis du vil at deltakerne senere i flyten skal kunne se kommentarer fra tidligere deltakere som en del av gjennomgangskonteksten.

Et eksempel

Følgende enkle situasjon illustrerer noen av fordelene med både flere trinn og serielle gjennomgangstilordninger:

Tenk deg at Frank legger til en ny arbeidsflyt for godkjenning. Han vil at medarbeiderne Anna og Stig skal gjennomgå hvert element før han selv gjør det. Han vil også at arbeidsflyten skal avsluttes før hans egen gjennomgang hvis Anna eller Stig avviser elementet. Frank kan angi dette på to måter:

 • Ved å bruke en seriell gjennomgang    Frank konfigurerer en enkelt fase seriell gjennomgang der Anna og Stig er de to første deltakerne og han er tredjepart; og velger han alternativet Avslutt ved første avvisning.
  Med denne ordningen må Anna godkjenne elementet før Stig oppgaven er tilordnet, og deretter Stig må godkjenne elementet før Frank oppgaven er tilordnet. Hvis Anna avviser elementet, skal verken Stig eller Frank tilordnes en aktivitet. og hvis Anna godkjenner, men Stig forkaster, og deretter arbeidsflyten slutter fremdeles før Frank godkjenningsoppgave tilordnes noensinne.
  Her er hvordan Frank konfigurerer hans én fase seriell gjennomgang.
  Skjema med innstilling for serielt trinn
  Avslutt ved første avvisning

 • Ved å bruke to trinn    Hvis Frank ønsker Anna og Stig som skal tilordnes gjennomganger samtidig, slik at Stig ikke må vente til Anna skal fullføres før hun kan begynne, han kan sette opp to stadier i arbeidsflyten: først en parallell fase for Anna og Stig gjennomganger , og det andre en separat Faseegenskaper for bare sin egen gjennomgang. På nytt, velger han alternativet Avslutt ved første avvisning. For andre fase starter ikke før det første trinnet er fullført. så på nytt hvis Anna eller Stig avviser elementet, vil Frank godkjenningsoppgave aldri bli tilordnet.
  Her er hvordan Frank konfigurerer hans totrinns parallelle gjennomgang.
  Skjema med innstilling for parallelt trinn
  Avslutt ved første avvisning

Her er diagrammer over begge løsningene.

Serial arbeidsflyt og to-trinns arbeidsflyt ved siden av hverandre

Eksterne deltakere    Det er en spesiell prosess for å inkludere deltakere som ikke er medlemmer av organisasjonen SharePoint. I denne prosessen fungerer medlem på området som en proxy for den eksterne deltakeren.

Her er et diagram for denne prosessen:

Flytdiagram for å ta med eksterne deltakere

Tilordne en oppgave til hver hele gruppe, eller en til hvert gruppemedlem?    Hvis du inkluderer adresse eller fordelingen gruppelisten mellom din arbeidsflytdeltakerne, kan du har den arbeidsflyten tilordne en oppgave til hver medlem av gruppen, eller tilordne bare én oppgave for hele gruppen (men likevel sende et varsel om som enkelt oppgave til hver medlem). Når bare én aktivitet er tilordnet til hele gruppen, kan et medlem av gruppen gjøre krav på og fullføre enkelt oppgaven. (Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

Til toppen av delen

08. Hvilken tilleggsinformasjon trenger deltakerne?

Det er et tekstfelt i tilknytningsskjemaet der du kan gi instrukser, detaljer om krav, ressurser og så videre.

To ting som du kan ta med:

 • Kontaktinformasjon, i tilfelle deltakerne får problemer eller spørsmål.

 • Hvis arbeidsflyten du vil tilordne en enkelt oppgave til hver gruppe eller distribusjonsliste, omtale her at et enkelt medlem av hver slik gruppe bør gjøre krav på oppgaven før du fullfører den. På denne måten andre medlemmer av gruppen ikke kaster bort tid ved begynnelsen samme aktivitet. Du finner informasjon om hvordan du gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen

Til toppen av delen

09. Når forfaller oppgavene?

Du kan angi når arbeidsflytoppgaver forfaller på en eller begge følgende to måter:

Etter kalenderdato    Du kan angi en kalenderdato som alle oppgaver forfaller på.

 • Hvis du konfigurerer arbeidsflyten skal starte automatisk, bør du vanligvis Bruk dette alternativet. Dette er fordi datoen verdien du angir ikke skal justeres automatisk selve i forhold til dagens dato hver gang arbeidsflyten starter automatisk.

Etter oppgavevarighet    Du kan angi et antall dager, uker eller måneder som hver oppgave må fullføres i løpet av, regnet fra tidspunktet oppgaven tilordnes.

 • En kalenderforfallsdato overstyrer en bestemt oppgavevarighet. Det vil si følgende: Hvis dagens dato er 10. juni og jeg tilordner en oppgave med tre dagers varighet, men med forfallsdato 11. juni, forfaller oppgaven 11. juni og ikke 13. juni (etter tre dager).

Til toppen av delen

10. Når slutter denne arbeidsflyten?

Du kan unngå at det kastes bort tid på unødvendige gjennomganger ved å angi at arbeidsflyten skal avsluttes umiddelbart (før angitt eller beregnet forfallsdato) når en av to hendelser inntreffer:

 • En deltaker avviser elementet.

 • Elementet endres.

Obs!:  En arbeidsflyt kan ikke starte på et element som er sjekket ut. Når arbeidsflyten har startet, kan imidlertid elementet sjekkes ut for å beskytte det mot endringer. (Men inntil elementet er sjekket inn igjen, kan ingen annen arbeidsflyt begynne på det.)

Til toppen av delen

11. Hvem må varsles?

I kopimottakerfeltet på side to i tilknytningsskjemaet kan du skrive inn navn eller adresser for alle som skal varsles hver gang arbeidsflyten starter eller slutter.

 • Hvis du legger inn et navn her, blir en arbeidsflytoppgave ikke tilordnet vedkommende.

 • Når arbeidsflyten startes manuelt, mottar personen som starter den, start- og stoppmeldinger uten å måtte være oppført i dette feltet.

 • Når arbeidsflyten startes automatisk, mottar personen som først la den til, start- og stoppmeldinger uten å måtte være oppført i dette feltet.

Til toppen av delen

12. Vil denne arbeidsflyten kontrollere innholdsgodkjenning?

Du kan ha lister eller biblioteker der du vil at innholdet i nye elementer eller nye versjoner av elementer skal kontrolleres for nøyaktighet, eller at form og stil er hensiktsmessig, før de gjøres synlige for alle som har tilgang til listen. Denne typen gjennomgang kalles innholdsgodkjenning.

I SharePoint-produkter, kan du bruke en arbeidsflyt for godkjenning for å gjøre innholdsgodkjenningsprosessen enda enklere og mer effektivt. For mer informasjon, kan du se delen kontrollere innholdsgodkjenning i denne artikkelen.

Neste trinn

Hvis du er klar til å legge til en ny arbeidsflyt for godkjenning i listen, biblioteket eller nettstedssamlingen, går du til den aktuelle Add-delen (List/bibliotek eller nettstedssamling) i denne artikkelen.

Du kan ha lister og biblioteker der du vil at innholdet i nye elementer eller nye versjoner av elementer skal kontrolleres for nøyaktighet, eller at form og stil er hensiktsmessig, før de gjøres synlige for alle som har tilgang til listen. Denne typen gjennomgang kalles innholdsgodkjenning.

I SharePoint-produkter kan du kontrollere innholdsgodkjenning manuelt, uten en arbeidsflyt, men med en SharePoint-arbeidsflyt for godkjenning kan prosessen bli enda enklere og mer effektiv.

Hvis du ikke er kjent med funksjonene for versjonskontroll og innholdsgodkjenning i SharePoint-produkter, bør du lese gjennom følgende artikler først:

En arbeidsflyt for godkjenningen kan kontrollere innholdsgodkjenningsprosessen på to måter. Hver måte har én kontroll i tilknytningsskjemaene som du fyller ut når du legger til arbeidsflyten. Du kan bruke arbeidsflyten for den ene eller begge måtene.

Kontroll av publisering av hovedversjoner

Under Startalternativer på første side i tilknytningsskjemaet finner du alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element. Et par ting å være oppmerksom på:

 • Dette alternativet er bare tilgjengelig for en arbeidsflyt for godkjenning som kjøres på alle innholdstyper i én liste eller ett bibliotek, og ikke for en arbeidsflyt som kjøres på elementer med bare én innholdstype.

 • Alternativet blir tilgjengelig når innholdsgodkjenning er aktivert for listen eller biblioteket på innstillingssiden for versjonskontrollen, og det er merket av for Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder).

 • Hvis du velger dette alternativet, blir de to følgende alternativene utilgjengelige: Start denne arbeidsflyten når et nytt element opprettes og Start denne arbeidsflyten når et element endres.

 • Hvis du velger dette alternativet, kjøres arbeidsflyten automatisk på et element bare når noen forsøker å publisere en hovedversjon av dette elementet.

 • I en liste eller et bibliotek kan det bare være én arbeidsflyt for godkjenningen som brukes for å godkjenne publisering av hovedversjoner. Hvis du prøver å angi en arbeidsflyt til i samme liste eller bibliotek for denne funksjonen, blir du bedt om å velge en av dem.

Ikke basert på versjonskontroll

Under Aktiver innholdsgodkjenning på side to i tilknytningsskjemaet finnes alternativet Oppdater godkjenningsstatusen etter at arbeidsflyten er fullført (bruk denne arbeidsflyten til å kontrollere innholdsgodkjenning).

Dette alternativet er tilgjengelig i skjemaet uansett om godkjenning av innhold kreves eller ikke i listen eller biblioteket. Verdien i godkjenningsfeltet for elementet oppdateres ut ifra resultatet av arbeidsflyten.

Ved hjelp av dette alternativet kan du gjøre følgende:

 • alltid kjøre arbeidsflyten manuelt, eller

 • velge en eller flere av alternativene for automatisk start på første side i tilknytningsskjemaet, eller

 • tillate både manuell og automatisk start

Innholdskontroll for publiserende nettsteder

Innholdskontroll er en spesialisert prosess på nettsteder som publiserer sider. Tilsvarende finnes det en spesialisert arbeidsflyt for publiseringsgodkjenning for bruk på publiseringsnettsteder, samt en nettstedsmal (kalt publiseringsnettsted med arbeidsflyt), som inneholder en versjon av arbeidsflyten klar til bruk i nettpublisering.

Neste trinn

Hvis du er klar til å legge til en ny arbeidsflyt for godkjenning i listen, biblioteket eller nettstedssamlingen, går du til den aktuelle Add-delen (List/bibliotek eller nettstedssamling) i denne artikkelen.

Hvis du ikke har erfaring med å legge til arbeidsflyter, kan det være nyttig å se gjennom både delen Lær og delen PLANLEGGE i denne artikkelen før du fortsetter med trinnene i denne delen.

Avsnitt i denne delen

 1. Før du begynner

 2. Legge til arbeidsflyten

1. Før du begynner

To ting må være i orden før du kan legge til en arbeidsflyt:

E-post    E-post på nytt for at arbeidsflyten skal sende e-postvarsler og påminnelser, må være aktivert for SharePoint-området. Hvis du ikke er sikker på at dette allerede er utført, kan du ta kontakt med SharePoint-administratoren. Se også SharePoint 2013 Step by step: konfigurasjon for utgående e-innstillingen.

Tillatelser    Standardinnstillingene for SharePoint krever at du har tillatelsen Behandle lister for å legge til arbeidsflyter for lister, biblioteker eller områdesamlinger. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se delen Lær i denne artikkelen.)

Til toppen av delen

2. Legge til arbeidsflyten

Gjør følgende:

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil legge til arbeidsflyten i.

 2. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

  Obs!: Navnet på kategorien kan variere i henhold til typen liste eller bibliotek. I en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger i gruppen Innstillinger.

 4. Under Vis arbeidsflyttilknytninger av denne typen på siden for arbeidsflytinnstillinger, angir du om arbeidsflyten skal kjøres på dokumentet, listen eller en mappe, og deretter klikker du Legg til en arbeidsflyt.

 5. Fyll ut første side i Tilknytningsskjemaet.
  (Instruksjoner følger illustrasjonen.)

  Grunnleggende informasjon for Legg til arbeidsflyt, med markerte deler

  Bildeforklaring 1

  Innholdstype

  Behold standardvalget Alle, eller velg en bestemt innholdstype.

  Bildeforklaring 2

  Mal

  Velg malen godkjenning – SharePoint 2010.

  Obs!: Hvis godkjenning – SharePoint 2010-malen ikke står på listen, kan du kontakte systemansvarlig SharePoint for å høre om den kan aktiveres for din nettstedssamling eller ditt arbeidsområde. Hvis du er administrator, gå til Innstillinger for område > Funksjoner i områdesamling > Aktiver arbeidsflyter -funksjonen.

  Bildeforklaring 3

  Navn

  Skriv inn et navn for denne arbeidsflyten. Navnet identifiserer denne arbeidsflyten for brukere av listen eller biblioteket.

  Forslag til hvordan du kan navngi arbeidsflyten, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 4

  Oppgaveliste

  Velg en oppgaveliste du vil bruke i denne arbeidsflyten. Du kan velge en eksisterende oppgaveliste, eller klikke Ny oppgaveliste for å opprette en ny liste.

  Hvis du vil ha informasjon om årsakene til å opprette en ny oppgaveliste (i motsetning til velge en eksisterende), kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 5

  Loggliste

  Velg en loggliste du vil bruke i denne arbeidsflyten. Du kan velge en eksisterende loggliste, eller klikke Arbeidsflytlogg (ny) for å opprette en ny liste.

  Hvis du vil ha informasjon om årsakene til å opprette en ny loggliste (i motsetning til velge en eksisterende), kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 6

  Startalternativer

  Angi måten eller måtene arbeidsflyten skal startes på.

  For informasjon om å velge startalternativer, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Informasjon om bruk av arbeidsflyt for å kontrollere innholdsgodkjenning, herunder publisering av hovedversjoner, kan du se delen kontrollere i denne artikkelen.

  • Legg merke til at alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element  ikke vises hvis du legger til arbeidsflyten for bare én innholdstype.

  • Vær også oppmerksom på at hvis du velger Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element, blir de to følgende avmerkingsboksene utilgjengelige.

 6. Når alle innstillingene i dette skjemaet er slik du ønsker, klikker du Neste.

 7. Fyll ut side to i Tilknytningsskjemaet.
  (Instruksjoner følger illustrasjonen.)

  Obs!: SharePoint-produkter viser de første alternativene på side to i tilknytningsskjemaet hver gang du starter arbeidsflyten manuelt, slik at du kan endre alternativene for den aktuelle kjøringen. Det dreier seg om nummer 1 til 7 i illustrasjonen, fra Godkjennere til Kopi.

  Standardverdier for Legg til arbeidsflyt, med felter markert

  Bildeforklaring 1

  Tilordne til

  Oppgi navn eller adresser for personene du vil at arbeidsflyten skal tilordne oppgaver til.

  • Hvis oppgavene skal tilordnes én om gangen (serielt)   
   Angi navnene eller adressene i rekkefølgen oppgavene skal tilordnes.

  • Hvis alle oppgavene skal tilordnes samtidig (parallelt)   
   Rekkefølgen på navnene eller adressene spiller ingen rolle.

  • Hvis du tilordner en oppgave til noen utenfor organisasjonen SharePoint   
   Hvis du vil ha mer informasjon om å ta med eksterne deltakere, kan du se delen fullført i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 2

  Rekkefølge

  Angi om oppgavene skal tilordnes én om gangen (serielt) eller alle samtidig (parallelt).

  Hvis du vil ha mer informasjon om serielle og parallelle, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 3

  Legge til et nytt trinn

  Legg til trinn du vil ha etter det første du nettopp har konfigurert.

  • Hvis du vil slette et helt trinn, klikker du i feltet Tilordne til for trinnet, og trykker deretter CTRL+DEL.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker flere trinn, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 4

  Vise grupper

  • Hvis du vil tilordne én oppgave til hvert medlem i hver gruppe du angir i feltet Tilordne til, merker du av i denne boksen. (Hvert medlem av gruppen får en oppgavevarsling, og hvert medlem får sin egen oppgave å fullføre.)

  • Hvis du vil at bare én aktivitet som er knyttet til hver merker hele gruppe som du har skrevet inn i feltet tilordne til, fjerner du dette. (Hvert medlem av gruppen mottar et oppgavevarsel, men eventuelle ett medlem kan gjøre krav på og fullføre enkelt oppgaven på vegne av hele gruppen. Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 5

  Be om

  Tekst du legger inn her, vises i hver oppgavevarsling som arbeidsflyten sender. Ikke glem å ta med ekstra instruksjoner eller ressurser som deltakerne trenger, for eksempel følgende:

  • Informasjon om kontakt

  • Hvis det er aktuelt, tilordnet en merknad om enkeltaktiviteter til hele grupper eller fordelingen lister. (Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 6

  Forfallsdatoer og oppgavevarigheter

  Angi en endelig forfallsdato for hele arbeidsflyten, eller angi antall dager, uker eller måneder som kan brukes på fullføringen av hver oppgave regnet fra tidspunktet oppgaves tilordnes.

  • Hvis arbeidsflyten skal starte automatisk, bør du vanligvis la Forfallsdato for alle oppgaver stå tomt, og bruke de to varighetsfeltene til å kontrollere forfallsdatoen. Du kan oppgi en bestemt forfallsdato i initieringsskjemaet hvis du starter arbeidsflyten manuelt.

  Mer informasjon om når du bør bruke forfallsdatoer datoer og når du skal bruke aktivitetsvarigheter, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 7

  KOPI

  Angi navnene eller e-postadressene til alle som skal varsles hver gang arbeidsflyten starter eller stopper.

  • Hvis du legger inn et navn her, blir en arbeidsflytoppgave ikke tilordnet.

  • Når arbeidsflyten startes manuelt, mottar personen som starter den, start- og stoppmeldinger uten å måtte være angitt i dette feltet.

  • Når arbeidsflyten startes automatisk, mottar personen som først la den til, start- og stoppmeldinger uten å måtte være angitt i dette feltet.

  Bildeforklaring 8

  Avslutte arbeidsflyten

  Velg intet, ett eller begge disse alternativene.

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 9

  Aktivere innholdsgodkjenning

  Merk av denne boksen hvis du skal bruke arbeidsflyten til å administrere innholdsgodkjenning.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker arbeidsflyten til å kontrollere innholdsgodkjenning, herunder publisering av hovedversjoner, kan du se delen kontrollere i denne artikkelen.

 8. Når alle innstillingene på siden er slik du ønsker, klikker du Lagre for å opprette arbeidsflyten.

Hvis du ikke har erfaring med å legge til arbeidsflyter, kan det være nyttig å se gjennom både delen Lær og delen PLANLEGGE i denne artikkelen før du fortsetter med trinnene i denne delen.

Avsnitt i denne delen

 1. Før du begynner

 2. Legge til arbeidsflyten

1. Før du begynner

To ting må være i orden før du kan legge til en arbeidsflyt:

E-post    E-post på nytt for at arbeidsflyten skal sende e-postvarsler og påminnelser, må være aktivert for nettstedet. Hvis du ikke er sikker på at dette allerede er utført, kan du ta kontakt med SharePoint-administratoren. Se også SharePoint 2013 Step by step: konfigurasjon for utgående e-innstillingen.

Tillatelser    Standardinnstillingene for SharePoint krever at du har tillatelsen Behandle lister for å legge til arbeidsflyter for lister, biblioteker eller områdesamlinger. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se delen Lær i denne artikkelen.)

Til toppen av delen

2. Legge til arbeidsflyten

Gjør følgende:

 1. Gå til startsiden for nettstedssamlingen (ikke startsiden for et nettsted eller undernettsted i samlingen).

 2. Klikk Innstillinger-ikonet Knappen Innstillinger for offentlig SharePoint Online-nettsted , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstype for område under Gallerier for nettsidedesignere på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk navnet på innholdstypen du vil legge til en arbeidsflyt på siden innholdstyper for område.

  Obs!: En arbeidsflyt som legges til i hele nettstedssamlingen, må legges til for elementer av bare én innholdstype.

  Innholdstyper for dokument med typen uthevet

  1. Klikk Arbeidsflytinnstillinger på siden for den valgte innholdstypen under Innstillinger.
   Koblingen Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger

  2. Klikk koblingen Legg til en arbeidsflyt på siden Arbeidsflytinnstillinger.
   Koblingen Legg til en arbeidsflyt

  3. Fyll ut første side i Tilknytningsskjemaet.
   (Instruksjoner følger illustrasjonen.)

  Side for oppsett av arbeidsflyt

  Bildeforklaring 1

  Mal

  Velg malen godkjenning – SharePoint 2010.

  Obs!: Hvis godkjenning – SharePoint 2010-malen ikke står på listen, kan du kontakte systemansvarlig SharePoint for å høre om den kan aktiveres for din nettstedssamling eller ditt arbeidsområde. Hvis du er administrator, gå til Innstillinger for område > funksjoner i områdesamling > Aktiver arbeidsflyter-funksjonen.

  Bildeforklaring 2

  Navn

  Skriv inn et navn for denne arbeidsflyten. Navnet identifiserer denne arbeidsflyten for brukere av denne nettstedssamlingen.

  Forslag til hvordan du kan navngi arbeidsflyten, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 3

  Oppgaveliste

  Velg en oppgaveliste du vil bruke i denne arbeidsflyten. Du kan velge en eksisterende oppgaveliste, eller klikke Ny oppgaveliste for å opprette en ny liste.

  Hvis du vil ha informasjon om årsakene til å opprette en ny oppgaveliste (i motsetning til velge en eksisterende), kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 4

  Loggliste

  Velg en loggliste du vil bruke i denne arbeidsflyten. Du kan velge en eksisterende loggliste, eller klikke Arbeidsflytlogg (ny) for å opprette en ny liste.

  Hvis du vil ha informasjon om årsakene til å opprette en ny loggliste (i motsetning til velge en eksisterende), kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 5

  Startalternativer

  Angi måten eller måtene arbeidsflyten skal startes på.

  For informasjon om å velge startalternativer, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 6

  Legg denne arbeidsflyten til underordnede innholdstyper?

  Angi om denne arbeidsflyten skal legges til (tilknyttes) alle andre nettsteds- og listeinnholdstyper som arver fra denne innholdstypen.

  • Det kan ta lang tid før all den ekstra tilleggingen er ferdig.

  • Hvis arven er brutt for noen nettsteder eller undernettsteder der du vil legge til denne arbeidsflyten i arvende innholdstyper, må du sørge for at du er medlem av eiergruppen på hvert av nettstedene eller undernettstedene før du kjører operasjonen.

 5. Når alle innstillingene på siden er slik du ønsker, klikker du Neste.

 6. Fyll ut side to i Tilknytningsskjemaet.
  (Instruksjoner følger illustrasjonen.)

  Obs!: SharePoint produkter gir deg de første flere alternativene i denne andre side i Tilknytningsskjemaet – tall ett til sju i illustrasjonen nedenfor fra godkjennere gjennom kopi – hver gang du starter arbeidsflyten manuelt , slik at du kan gjøre endringer i disse alternativene for bare én forekomst.

  Standardverdier for Legg til arbeidsflyt, med felter markert

  Bildeforklaring 1

  Tilordne til

  Oppgi navn eller adresser for personene du vil at arbeidsflyten skal tilordne oppgaver til.

  • Hvis oppgavene skal tilordnes én om gangen (serielt)   
   Angi navnene eller adressene i rekkefølgen du vil at oppgavene skal tilordnes.

  • Hvis alle oppgavene skal tilordnes samtidig (parallelt)   
   Rekkefølgen på navnene eller adressene spiller ingen rolle.

  • Hvis du tilordner en oppgave til noen utenfor organisasjonen SharePoint   
   Hvis du vil ha mer informasjon om å ta med eksterne deltakere, kan du se delen fullført i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 2

  Rekkefølge

  Angi om oppgavene skal tilordnes én om gangen (serielt) eller alle samtidig (parallelt).

  Hvis du vil ha mer informasjon om serielle og parallelle, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 3

  Legge til et nytt trinn

  Legg til trinn du vil ha etter det første du nettopp har konfigurert.

  • Hvis du vil slette et helt trinn, klikker du i feltet Tilordne til for trinnet, og trykker deretter CTRL+DEL.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker flere trinn, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 4

  Vise grupper

  • Hvis du vil tilordne én oppgave til hvert medlem i hver gruppe du angir i feltet Tilordne til, merker du av i denne boksen. (Hvert medlem av gruppen får en oppgavevarsling, og hvert medlem får sin egen oppgave å fullføre.)

  • Ha bare én oppgave tilordnet til en helegruppen som du har skrevet inn i feltet tilordne til, fjerner du avmerkingen. (Hvert medlem av gruppen mottar et oppgavevarsel, men eventuelle ett medlem kan gjøre krav på og fullføre enkelt oppgaven på vegne av hele gruppen. Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 5

  Be om

  Tekst du legger inn her, vises i hver oppgavevarsling som arbeidsflyten sender. Ikke glem å ta med ekstra instruksjoner eller ressurser som deltakerne trenger, for eksempel følgende:

  • Informasjon om kontakt

  • Hvis det er aktuelt, tilordnet en merknad om enkeltaktiviteter til hele grupper eller fordelingen lister. (Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 6

  Forfallsdatoer og oppgavevarigheter

  Angi en endelig forfallsdato for hele arbeidsflyten, eller angi antall dager, uker eller måneder som kan brukes på fullføringen av hver oppgave regnet fra tidspunktet oppgaves tilordnes.

  • Hvis arbeidsflyten skal starte automatisk, bør du vanligvis la Forfallsdato for alle oppgaver stå tomt, og bruke de to varighetsfeltene til å kontrollere forfallsdatoen. Du kan oppgi en bestemt forfallsdato i initieringsskjemaet hvis du starter arbeidsflyten manuelt.

  Mer informasjon om når du bør bruke forfallsdatoer datoer og når du skal bruke aktivitetsvarigheter, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 7

  KOPI

  Angi navnene eller e-postadressene til alle som skal varsles hver gang arbeidsflyten starter eller stopper.

  • Hvis du legger inn et navn her, blir en arbeidsflytoppgave ikke tilordnet.

  • Når arbeidsflyten startes manuelt, mottar personen som starter den, start- og stoppmeldinger uten å måtte være angitt i dette feltet.

  • Når arbeidsflyten startes automatisk, mottar personen som først la den til, start- og stoppmeldinger uten å måtte være angitt i dette feltet.

  Bildeforklaring 8

  Avslutte arbeidsflyten

  Velg intet, ett eller begge disse alternativene.

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 9

  Aktivere innholdsgodkjenning

  Merk av denne boksen hvis du skal bruke arbeidsflyten til å administrere innholdsgodkjenning.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker arbeidsflyten til å kontrollere innholdsgodkjenning, herunder publisering av hovedversjoner, kan du se delen kontrollere i denne artikkelen.

 7. Når alle innstillingene på siden er slik du ønsker, klikker du Lagre for å opprette arbeidsflyten.

Neste trinn

Hvis du er klar, går du til delen STARTE i denne artikkelen, og starter den første forekomsten for å teste den nye arbeidsflyten.

Du kan angi at en arbeidsflyt skal startes bare manuelt, bare automatisk, eller på begge måter:

 • Manuelt når som helst av alle som har de nødvendige tillatelsene.

 • Automatisk hver gang en bestemt utløsende hendelse inntreffer. Det vil si når et element er lagt til listen eller biblioteket, endres og/eller når et element i listen på noen måte, og/eller når noen forsøker å publisere en hovedversjon av et element).
  (Utløsende hendelse eller hendelser som er angitt i den første siden i Tilknytningsskjemaet, under den opprinnelige tilknytning og konfigurasjon av arbeidsflyten. For mer informasjon, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.)

Obs!:  En arbeidsflyt kan ikke starte på et element som er sjekket ut. Når arbeidsflyten har startet, kan imidlertid elementet sjekkes ut for å beskytte det mot endringer. (Men inntil elementet er sjekket inn igjen, kan ingen annen arbeidsflyt begynne på det.)

Avsnitt i denne delen

 1. Starte arbeidsflyten automatisk

 2. Starte en arbeidsflyt manuelt

 3. Starte manuelt fra listen eller biblioteket

 4. Starte manuelt i et Microsoft Office-program

1. Starte arbeidsflyten automatisk

Hvis det er angitt at arbeidsflyten skal starte automatisk, kjøres den hver gang en utløsende hendelse inntreffer, på elementet som utløste arbeidsflyten.

Når arbeidsflyten starter, tilordner den de første oppgavene, og sender en oppgavevarsling til hver mottaker. Det sendes også startmeldinger (forskjellig fra oppgavemeldinger) til den som opprinnelig la til arbeidsflyten, og til alle andre oppført i kopifeltet (CC) på side to i tilknytningsskjemaet.

Obs!: Når en ny arbeidsflyt som starter automatisk legges, Forfallsdato for alle aktiviteter -feltet på andre side i Tilknytningsskjemaet skal vanligvis være tom, fordi alle eksplisitte datoverdi angitt det vunnet 't justere selve automatisk i forhold til datoen som starter arbeidsflyten hver gang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

Til toppen av delen

2. Starte arbeidsflyten manuelt

En merknad om tillatelser    Vanligvis må du ha tillatelsen Rediger elementer for å starte en arbeidsflyt. (Begge har denne tillatelsen som standard, gruppen medlemmer og eiere-gruppen, men ikke besøkende-gruppen. En eier kan imidlertid også velge, på basis arbeidsflyt av arbeidsflyten, Krev tillatelsen Behandle lister for personer som starter arbeidsflyten. Ved å velge dette alternativet, kan egentlig eiere angi at bare de og andre eiere kan starte en bestemt arbeidsflyt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Lær i denne artikkelen.)

To steder å starte fra

Du kan starte en arbeidsflyt manuelt fra ett av to steder:

 • Fra listen eller biblioteket der elementet er lagret

 • Fra i selve elementet, åpnet i Microsoft Office-programmet den ble opprettet. (Vær oppmerksom på at dette må være installert programmet, og ikke en nettbasert versjon.)

De siste to avsnittene i denne delen forklarer begge måtene.

Til toppen av delen

3. Starte manuelt i listen eller biblioteket

 1. Gå til listen eller biblioteket der elementet du vil kjøre arbeidsflyten på, er lagret.

 2. Klikk ellipsen ved siden av navnet på elementet, og klikk ellipsen for å åpne menyen elementet, og klikk deretter arbeidsflyter på rullegardinmenyen-menyen i dialogboksen.

 3. På siden arbeidsflyter: elementnavn , under Start en ny arbeidsflyt, klikker du arbeidsflyten du vil kjøre.
  Kobling til start av arbeidsflyt

 4. I initieringsskjemaet på siden Endre en arbeidsflyt gjør du endringene du vil bruke i denne kjøringen av arbeidsflyten.

  Obs!: Endringer som gjøres her, i initieringsskjemaet er brukes bare under kjøringen av arbeidsflyten. Hvis du vil foreta endringer som du vil bruke hver gang arbeidsflyten kjøres, eller hvis du vil endre arbeidsflytinnstillingene som ikke vises i dette skjemaet, kan du se delen Endre i denne artikkelen.

  Initieringsskjema

  Bildeforklaring 1

  Tilordne til

  Gjør eventuelle endringer i listen over personer du vil at arbeidsflyten skal tilordne oppgaver til.

  • Hvis oppgavene tilordnes én om gangen   
   Angi navnene eller adressene i rekkefølgen oppgavene skal tilordnes.

  • Hvis alle oppgavene skal tilordnes samtidig   
   Rekkefølgen på navnene eller adressene spiller ingen rolle.

  • Hvis du tilordner en oppgave til noen utenfor organisasjonen SharePoint   
   Hvis du vil ha mer informasjon om å ta med eksterne deltakere, kan du se delen fullført i denne artikkelen

  Bildeforklaring 2

  Rekkefølge

  Kontroller at innstillingene er som ønsket for tilordning av oppgavene på hvert trinn, en om gangen (serielt) eller alle samtidig (parallelt).

  Hvis du vil ha mer informasjon om serielle og parallelle, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 3

  Legge til et nytt trinn

  Legg til trinn du vil ha etter de første som allerede er konfigurert.

  • Hvis du vil slette et helt trinn, klikker du i feltet Tilordne til for trinnet, og trykker deretter CTRL+DEL.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker flere trinn, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 4

  Vise grupper

  • Hvis du vil at én oppgave tilordnet til merket hvert medlem av hver gruppe som du har skrevet inn i feltet tilordne til åvelge dette. (Hvert medlem av gruppen mottar oppgavevarselet og hver får sin egen oppgaven er fullført.)

  • Hvis du vil at bare én aktivitet som er knyttet til hver merker hele gruppe som du har skrevet inn i feltet tilordne til, fjerner du dette. (Hvert medlem av gruppen mottar et oppgavevarsel, men eventuelle ett medlem kan gjøre krav på og fullføre enkelt oppgaven på vegne av hele gruppen. Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 5

  Be om

  Tekst du legger inn her, vises i hver oppgavevarsling som arbeidsflyten sender. Ikke glem å ta med ekstra instruksjoner eller ressurser som deltakerne trenger, for eksempel følgende:

  • Kontaktinformasjon for spørsmål og problemer

  • Hvis det er aktuelt, tilordnet en merknad om enkeltaktiviteter hele grupper eller fordelingen lister (du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

  Bildeforklaring 6

  Forfallsdatoer og oppgavevarigheter

  Angi en endelig forfallsdato for hele arbeidsflyten, eller angi antall dager, uker eller måneder som kan brukes på fullføringen av hver oppgave regnet fra tidspunktet oppgaves tilordnes.

  Mer informasjon om når du bør bruke forfallsdatoer datoer og når du skal bruke aktivitetsvarigheter, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

  Bildeforklaring 7

  KOPI

  Foreta ønskede tillegginger eller slettinger. Husk følgende:

  • Angi et navn her ikke tilordnet en arbeidsflytoppgave.

  • Siden du starter arbeidsflyten manuelt, får du start- og stoppvarslinger uansett om du er oppført i dette feltet eller ikke.

 5. Når alle innstillingene i initieringsskjemaet er slik du vil ha dem, klikker du Start for å starte arbeidsflyten.

Arbeidsflyten tilordner de første oppgavene, og sender startmeldinger til deg og alle andre oppført i kopifeltet i initieringsskjemaet.

Til toppen av delen

 1. Åpne elementet i det installerte Office-programmet på datamaskinen.

 2. I det åpne elementet klikker du kategorien Fil, klikker Lagre og send, og klikker deretter arbeidsflyten du vil kjøre på elementet.

 3. Hvis det vises en melding om at arbeidsflyten krever at filen er sjekket inn, klikker du Sjekk inn.

 4. Klikk den store Start arbeidsflyt-knappen.

 5. I initieringsskjemaet på siden Endre en arbeidsflyt gjør du endringene du vil bruke i denne kjøringen av arbeidsflyten.

  Obs!:  Endringer du gjør her i initieringsskjemaet, brukes bare i den aktuelle kjøringen av arbeidsflyten. Hvis du vil gjøre endringer som skal gjelde hver gang arbeidsflyten kjøres, eller hvis du ønsker å endre arbeidsflytinnstillingene som ikke vises i dette skjemaet, kan du se delen ENDRE i denne artikkelen.

  Initieringsskjema

Bildeforklaring 1

Tilordne til

Gjør eventuelle endringer i listen over personer du vil at arbeidsflyten skal tilordne oppgaver til.

 • Hvis oppgavene skal tilordnes én om gangen (serielt)   
  Angi navnene eller adressene i rekkefølgen oppgavene skal tilordnes.

 • Hvis alle oppgavene skal tilordnes samtidig (parallelt)   
  Rekkefølgen på navnene eller adressene spiller ingen rolle.

 • Hvis du tilordner en oppgave til noen utenfor organisasjonen SharePoint   
  Hvis du vil ha mer informasjon om å ta med eksterne deltakere, kan du se delen fullført i denne artikkelen.

Bildeforklaring 2

Rekkefølge

Kontroller at innstillingene er som ønsket for tilordning av oppgavene på hvert trinn, en om gangen (serielt) eller alle samtidig (parallelt).

Hvis du vil ha mer informasjon om serielle og parallelle, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

Bildeforklaring 3

Legge til et nytt trinn

Legg til trinn du vil ha etter de første som allerede er konfigurert.

 • Hvis du vil slette et helt trinn, klikker du i feltet Tilordne til for trinnet, og trykker deretter CTRL+DEL.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker flere trinn, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

Bildeforklaring 4

Vise grupper

 • Hvis du vil tilordne én oppgave til hvert medlem i hver gruppe du angir i feltet Tilordne til, merker du av i denne boksen. (Hvert medlem av gruppen får en oppgavevarsling, og hvert medlem får sin egen oppgave å fullføre.)

 • Hvis du vil at bare én aktivitet som er knyttet til hver merker hele gruppe som du har skrevet inn i feltet tilordne til, fjerner du dette. (Hvert medlem av gruppen mottar et oppgavevarsel, men eventuelle ett medlem kan gjøre krav på og fullføre enkelt oppgaven på vegne av hele gruppen. Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

Bildeforklaring 5

Be om

Tekst du legger inn her, vises i hver oppgavevarsling som arbeidsflyten sender. Ikke glem å ta med ekstra instruksjoner eller ressurser som deltakerne trenger, for eksempel følgende:

 • Kontaktinformasjon for spørsmål og problemer.

 • Hvis det er aktuelt, tilordnet en merknad om enkeltaktiviteter til hele grupper eller fordelingen lister. (Du finner instruksjoner for gjør krav på en Gruppeoppgave i delen Fullfør i denne artikkelen.)

Bildeforklaring 6

Forfallsdatoer og oppgavevarigheter

Angi en endelig forfallsdato for hele arbeidsflyten, eller angi antall dager, uker eller måneder som kan brukes på fullføringen av hver oppgave regnet fra tidspunktet oppgaves tilordnes.

Mer informasjon om når du bør bruke forfallsdatoer datoer og når du skal bruke aktivitetsvarigheter, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.

Bildeforklaring 7

KOPI

Foreta ønskede tillegginger eller slettinger. Husk følgende:

 • Hvis du legger inn et navn her, blir en arbeidsflytoppgave ikke tilordnet.

 • Siden du starter arbeidsflyten manuelt, får du start- og stoppvarslinger uansett om du er oppført i dette feltet eller ikke.

 1. Når innstillingene i initieringsskjemaet er slik du vil ha dem, klikker du Start for å starte arbeidsflyten.

Arbeidsflyten tilordner de første oppgavene, og sender startmeldinger til deg og alle andre oppført i kopifeltet i initieringsskjemaet.

Neste trinn

 • Hvis dette er første gang som denne arbeidsflyten har kjørt, kan de andre deltakerne trenger informasjon og hjelp for å fullføre sine tildelte oppgaver. (De kan være nyttig fullført -delen i denne artikkelen.)

 • Det kan også lønne seg å undersøke om deltakerne får e-postmeldingene, og at de ikke havner i søppelpostfiltre.

 • Og selvfølgelig du kanskje har ett eller flere arbeidsflytoppgaver å fullføre selv. Gå til delen fullført i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører dem.

 • I mellomtiden for informasjon om hvordan du kan holde oversikt over fremdriften av kjøringen av arbeidsflyten, går du til delen overvåke i denne artikkelen .

Hvis dette er første gang at du har fått tilordnet en oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt, kan det lønne seg å lese igjennom hele denne delen av artikkelen før du fullfører oppgaven. Da vil du være klar over alle alternativene som er tilgjengelige.

Obs!: Hvis du vet at en arbeidsflytoppgave er tilordnet deg, men e-postmeldingen ikke har dukket opp i innboksen, bør du undersøke om meldingen har havnet i søppelpostfilteret. Hvis den har det, justerer du innstillingene for filteret slik at det ikke skjer igjen.

Pass først på at du har fått riktig oppgave

Ulike typer arbeidsflyter krever ulike oppgavehandlinger.

Før du begynner, må du derfor kontrollere at oppgaven du har fått tilordnet, virkelig er en oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt, og ikke en oppgave i en annen type arbeidsflyt.

Se etter teksten Godkjenn i ett av følgende steder:

 • I Emne-linjen i oppgavevarselet
  Oppgavevarsling med teksten Godkjenn vist

 • I meldingsfeltet i elementet som skal gjennomgås
  Element som skal gjennomgås, med teksten Godkjenn vist

 • I oppgavetittelen på statussiden for arbeidsflyten
  Oppgave i listen på arbeidsflytstatussiden, med teksten Godkjenn vist

Hvis du ikke ser du kan godkjenne teksten i disse plasseringene, ta kontakt med den som startet eller opprinnelig la til arbeidsflyten for å finne ut hvilke arbeidsflytmal det er basert på, eller om det er en egendefinert arbeidsflyt. Du finner koblinger til artikler om hvordan du kan bruke andre typer arbeidsflytene som følger med SharePoint-produkter i Se også-delen i denne artikkelen.

Hvis oppgaven er en godkjenningsoppgave, leser du videre.

Avsnitt i denne delen

 1. En oversikt over prosessen

 2. Gå til elementet og oppgaveskjemaet fra oppgavevarselet

 3. Gå til elementet og oppgaveskjemaet fra listen eller biblioteket

 4. Gjennomgå elementet

 5. Fullføre og sende inn oppgaveskjemaet

 6. Varslinger om forfall

 7. Gjøre krav på og fullføre en Gruppeoppgave (valgfritt)

 8. Be om en endring av elementet (valgfritt)

 9. Tilordne godkjenningsoppgaven til en annen (valgfritt)

 10. Fullføre en oppgave på vegne av en ekstern deltaker (valgfritt)

1. Oversikt over prosessen

Når du er tilordnet en oppgave i en arbeidsflyt, får du beskjed om det på en av tre måter:

 • Du får en e-postmelding om oppgaven.

 • Du åpner et Microsoft Office-dokument og ser en melding om at du har fått tilordnet en relatert oppgave.

 • Du går til SharePoint-nettstedet og ser at en eller flere oppgaver er tilordnet til deg.

Når du ser at du har fått tilordnet en oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt, gjør du vanligvis to ting:

 • Gjennomgå elementet    Finn ut om du kan godkjenne elementet slik det er (uten endring).

 • Fullfør oppgaven    Bruk oppgaveskjemaet til å sende inn resultatene av gjennomgangen.

Følgende tre elementer er derfor ofte involvert i fullføringen av oppgaven:

 • E-postmeldingen du mottar

 • Elementet sendt inn for godkjenning (som du åpner og gjennomgår)

 • Oppgaveskjemaet (som du åpner, fyller ut og sender inn)

Slik ser de tre elementene ut:

E-postmelding for oppgave, element for gjennomgang samt oppgaveskjema

Obs!:  Knappen Åpne denne oppgaven på båndet i e-postmeldingen vises bare når meldingen åpnes i den fullstendige, installerte versjonen av Outlook, og ikke når den åpnes i den nettbaserte versjonen (Outlook Web Access).

Til toppen av delen

2. Gå til elementet og oppgaveskjemaet fra oppgavevarslingen

Gjør følgende:

 1. I e-postmeldingen for oppgaven er det under Slik fullfører du denne oppgaven en kobling for å fullføre oppgaven. Klikk denne koblingen.

 2. I det åpne elementet klikker du Åpne denne oppgaven i meldingsfeltet.

Tilgang til element og oppgaveskjema fra e-postvarsel

Obs!:  Knappen Åpne denne oppgaven på båndet i e-postmeldingen vises bare når meldingen åpnes i den fullstendige, installerte versjonen av Outlook, og ikke når den åpnes i den nettbaserte versjonen (Outlook Web Access).

Til toppen av delen

3. Gå til elementet og oppgaveskjemaet fra listen eller biblioteket

Gjør følgende:

 1. I listen eller biblioteket der elementet som skal gjennomgås, er lagret, klikker du koblingen Pågår knyttet til elementet og arbeidsflyten.

 2. Klikk oppgavetittelen på statussiden for arbeidsflyten.

 3. I meldingsfeltet Denne arbeidsflytoppgaven gjelder for i oppgaveskjemaet klikker du koblingen til elementet.

Tilgang til element og oppgaveskjema fra liste eller bibliotek

Til toppen av delen

4. Gjennomgå elementet

I dette eksempelet er elementet et Microsoft Word-dokument.

Tips!: Hvis dette er en Gruppeoppgave – det vil si én oppgave tilordnet til en hel gruppe eller distribusjonsliste, slik at et enkelt gruppemedlem kan fullføre oppgaven for hele gruppen, er det lurt å gjøre krav på oppgave før du går gjennom elementet. Måten du redusere sjansen for at et annet medlem av gruppen også se artikkelen. For instruksjoner, kan du se delen 7 i denne delen krav og fullføre en Gruppeoppgave.

Element til gjennomgang åpnet og med gule felter

Legg merke til de to gule meldingsfeltene øverst i dokumentet:

 • Server skrivebeskyttet    Dette dokumentet er åpen i skrivebeskyttet modus, det vil si du kan lese dokumentet, men du kan ikke gjøre endringer i den.
  (Vær oppmerksom på at når du har fullført oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt, ikke du vanligvis gjør endringer direkte i selve elementet. I stedet kan bruke du oppgaveskjemaet til å registrere alle svarene.)

 • Arbeidsflytoppgave    Når du er klar til å registrere svaret i oppgaveskjemaet, klikker du knappen Åpne denne oppgaven.

Til toppen av delen

5. Fylle ut og sende inn oppgaveskjemaet

Oppgaveskjemaet for en oppgave i en godkjenningsarbeidsflyt ser omtrent slik ut:

Oppgaveskjema for arbeidsflyt

Legg merke til at de to første elementene (Slett element og denne arbeidsflytoppgaven gjelder for Elementtittel) ikke vises i oppgaveskjemaet når det er åpnet fra i element for gjennomgang.

Bildeforklaring 1

Slett element

Klikk denne knappen hvis du vil slette oppgaven fra denne kjøringen av arbeidsflyten.

 • Hvis du sletter oppgaven, slettes ikke elementet som skal gjennomgås.

 • Hvis du sletter oppgaven, regnes dette som at du avviser dokumentet (og registreres som dette i loggen). Hvis det er angitt at arbeidsflyten skal slutte ved første avvisning, avsluttes den derfor hvis du sletter oppgaven.

 • En oppgave som er slettet, vises ikke lenger under Oppgaver på statussiden for arbeidsflyten. (Men slettingen og den påfølgende automatiske avvisningen registreres i loggen på siden.)

  Obs!:  Hvis du ikke startet denne kjøringen av arbeidsflyten, kan det være lurt å høre med den som startet den, før du sletter oppgaven.

Bildeforklaring 2

Denne arbeidsflytoppgaven gjelder for Elementtittel

Hvis du vil åpne elementet du skal gjennomgå, klikker du koblingen her.

Bildeforklaring 3

Status, forespurte av, konsoliderte merknader, forfallsdato dato

Du kan ikke redigere eller endre oppføringer i disse fire feltene, men informasjonen i dem kan være nyttig.

Legg merke til at Konsoliderte merknader ikke inneholder bare tilleggsinstruksjon om hvordan du fullfører oppgaven, men også alle merknader lagt inn av deltakere som allerede har fullført sine oppgaver i denne kjøringen av arbeidsflyten.

Når du sender inn ditt eget skjema, vises kommentarer du skriver i Merknader-feltet (4) likeledes i Konsoliderte merknader for påfølgende deltagere.

Bildeforklaring 4

Kommentarer

Tekst du skriver inn her, registreres i arbeidsflytloggen, og vises også i Konsoliderte merknader (3) for påfølgende deltakere.

Bildeforklaring 5

Godkjenn

Hvis du vil godkjenne elementet, skriver du inn eventuelle kommentarer i Kommentarer-feltet (4), og deretter klikker du denne knappen.

Bildeforklaring 6

Avvise

Hvis du vil avvise elementet, skriver du inn eventuelle kommentarer du vil bidra imerknader-feltet (4), og deretter klikker du denne knappen.

Bildeforklaring 7

Avbryte

Klikk denne knappen for å lukke oppgaveskjemaet uten å lagre endringer eller svar. Oppgaven forblir ikke-fullført og tilordnet til deg.

Bildeforklaring 8

Be om endring

Hvis du vil be om en endring av elementet, klikker du denne knappen.

En fremstilling av skjemaet der du angir detaljene for, samt ytterligere instruksjoner, kan du gå til avsnitt 8 i denne delen, Be om en endring av elementet.

Obs!: Dette alternativet kan være slått av for enkelte arbeidsflytoppgaver.

Bildeforklaring 9

Tilordne oppgave på nytt

Hvis du vil tilordne godkjenningsoppgaven til en annen, klikker du denne knappen.

En fremstilling av siden der du angir detaljene for tilordning på nytt, samt ytterligere instruksjoner, kan du gå til avsnitt 7 i denne delen, tilordne godkjenningsoppgaven til en annen person.

Obs!: Dette alternativet kan være slått av for enkelte arbeidsflytoppgaver.

Til toppen av delen

6. Varslinger om forfall

Hvis en oppgave eller en kjøring av en hel arbeidsflyt har forfalt til fullføring, sendes meldinger automatisk til følgende:

 • Den som oppgaven er tilordnet til

 • Den som startet arbeidsflyten (eller, hvis den ble startet automatisk, til den som opprinnelig la til arbeidsflyten)

Til toppen av delen

7. Gjøre krav på og fullføre en gruppeoppgave (valgfritt)

Hvis bare én oppgave er tilordnet en hel gruppe du tilhører, kan ethvert medlem av gruppen gjøre krav på og fullføre oppgaven på vegne av hele gruppen.

Gjør krav på oppgaven før du gjennomgår elementet. Så snart du gjør krav på oppgaven, tilordnes den til deg, og ingen andre medlemmer av gruppen kan fullføre den. (På denne måten gjør bare én person det nødvendige arbeidet.)

 1. På statussiden for arbeidsflyten peker du på navnet på oppgaven tilordnet gruppen din, slik at det vises en pil.

 2. Klikk pilen, klikk Rediger element, og klikk deretter knappen Gjør krav på oppgave i oppgaveskjemaet.
  Gjøre krav på en gruppeoppgave

Når statussiden for arbeidsflyten oppdateres, ser du at oppgaven ikke lenger er tilordnet til gruppen, men til deg.

Hvis du senere vil frigi oppgaven til gruppen igjen uten å fullføre den, bruker du samme trinn for å gå tilbake til oppgaveskjemaet, men nå klikker du Frigi oppgave.

Knappen Frigi oppgave i oppgaveskjema

Til toppen av delen

8. Be om en endring av elementet (valgfritt)

Før du begynner på denne prosessen, bør du være oppmerksom på at det kan være angitt at arbeidsflyten skal avsluttes straks hvis det gjøres endringer i elementet. Kontakt gjerne den som startet eller opprinnelig la til arbeidsflyten, for å høre om det er greit at det kan gjøres endringer og at arbeidsflyten derved avsluttes.

Vi kan demonstrere en situasjon der det bes om en endring:

Tenkt deg først at du heter Frank.

En kollega som heter Anna, har startet en godkjenningsarbeidsflyt på et dokument hun har opprettet.

Når du gjennomgår dokumentet hennes, synes du at innføringen er litt for lang.

Du klikker Be om endring nederst i skjemaet for arbeidsflytoppgaven, og fyller deretter ut følgende skjema:

Skjema for å be om endring av et element

Bildeforklaring 1

Be om endring fra

Skriv inn navnet eller e-postadressen til den du ber om endringstillatelsen.

(Feltet kan også stå tomt hvis du vil sende forespørselen til den som startet arbeidsflyten, eller, hvis arbeidsflyten ble startet automatisk, til den som opprinnelig la til arbeidsflyten.)

Bildeforklaring 2

Ny forespørsel

Beskriv endringen du ønsker, og ta med eventuell informasjon som den som skal gjøre endringen, trenger. (Tekst du skriver her, legges i Konsoliderte merknader.)

Bildeforklaring 3

Ny varighet

Gjør en av disse tre tingene:

 • Hvis du vil beholde eksisterende forfallsdato    La feltet stå tomt.

 • Fjerne forfallsdatoen helt    Skriv inn tallet 0.

 • Hvis du vil angi en ny forfallsdato    Skriv et tall her, og angi deretter varighetsenhetene i følgende felt. Til sammen angir de to oppføringene perioden før endringsoppgaven forfaller.

Bildeforklaring 4

Enheter for ny varighet

Hvis du angir nye varigheten for aktiviteten, kan du bruke dette feltet sammen med Ny varighet-feltet til å identifisere perioden før oppgaven forfaller. (For eksempel: 3 dager eller 1 måned eller 2 uker.)

Når du har alle oppføringene skjemaet slik du vil ha dem, klikker du Send, og gjeldende oppgaven er merket somfullført. (Men du har ikke ennå. Du må være tildelt en godkjenningsoppgave på nytt når Anna fullfører endre oppgaven).

I mellomtiden får Anna følgende e-postvarsling:

Varsling som sendes når det bes om endring av et element

Anna ser straks i Emne-feltet (nr. 1 på illustrasjonen) at dette ikke er en vanlig godkjenningsvarsling, men en forespørsel om å endre noe i elementet. Hun finner informasjon om den forespurte endringen i teksten Bedt om endring av (nr. 2).

Anna sjekker ut elementet, gjør de nødvendige endringene, lagrer dem, og sjekker elementet inn igjen.

Så går hun til statussiden for arbeidsflyten og åpner oppgaven for endringsforespørsel under Oppgaver.


Skjema som sendes når den forespurte endringen er fullført

Anna legger inn eventuell informasjon i Kommentarer-feltet, og deretter klikker hun Send svar. Arbeidsflyten utfører to handlinger:

 • Den markerer at Annas som fullført.

 • Det tilordner en ny godkjenningsoppgave til deg (med Annas kommentarer i feltet Konsoliderte merknader) og sender deg en varsling om oppgaven.

Nå kan du gå gjennom det endrede elementet og fullføre oppgaven.

Alle disse endringene spores, og kan ses under Arbeidsflytlogg på statussiden, som vist her.

Arbeidsflytlogg viser handlinger etter endringsforespørselen

Her er en skjematisk fremstilling av hele prosessen.

Flytskjema for endringsforespørsel

Til toppen av delen

9. Tilordne godkjenningsoppgaven til en annen (valgfritt)

Hvis du vil at en annen skal fullføre en arbeidsflytoppgave som er tilordnet til deg, klikker du Tilordne oppgave på nytt i oppgaveskjemaet.

Dette skjemaet vises:

Skjema for ny tilordning av oppgave

Bildeforklaring 1

Tilordne oppgaven til på nytt

Skriv inn navnet eller adressen til den du vil tilordne oppgaven til.

La feltet stå tomt hvis du vil tilordne oppgaven til den som startet arbeidsflyten, eller, hvis arbeidsflyten startes automatisk, til den som opprinnelig la til arbeidsflyten.

Bildeforklaring 2

Ny forespørsel

Legg inn eventuell informasjon som den du tilordner oppgaven til, trenger for å fullføre oppgaven. (Tekst du skriver her, legges i Konsoliderte merknader.)

Bildeforklaring 3

Ny varighet

Gjør en av disse tre tingene:

 • Hvis du vil beholde eksisterende forfallsdato    La feltet stå tomt.

 • Fjerne forfallsdatoen helt    Skriv inn tallet 0.

 • Hvis du vil angi en ny forfallsdato    Skriv et tall her, og angi deretter varighetsenhetene i følgende felt. Til sammen angir de to oppføringene perioden før endringsoppgaven forfaller.

Bildeforklaring 4

Enheter for ny varighet

Hvis du angir nye varigheten for aktiviteten, kan du bruke dette feltet sammen med Ny varighet-feltet til å identifisere perioden før oppgaven forfaller. (For eksempel: 3 dager eller 1 måned eller 2 uker.)

Når skjemaet er fullført, klikker du Send. Oppgaven er merket som fullført, en ny aktivitet er tilordnet til personen som er nå ansvarlig for aktiviteten, og et oppgavevarsel blir sendt.

Eventuell ny informasjon du har oppgitt, er inkludert i teksten for Delegert av i det nye oppgavevarselet (nummer 1 på figuren nedenfor).

Oppgavevarsel for overført oppgave

Alle disse endringene spores, og kan ses under Oppgaver og Logg på statussiden for arbeidsflyten, som vist her.

Oppgaver og logg for overført oppgave på statussiden for arbeidsflyten

Til toppen av delen

10. Fullføre en oppgave på vegne av en ekstern deltaker (valgfritt)

Det er en spesiell prosess for å ta med deltakere som ikke er medlemmer av din SharePoint-organisasjon. I denne prosessen må et medlem av nettstedet være stedfortreder for den eksterne deltakeren:

 1. Fyll inn e-postadressen til den eksterne deltakeren i feltet Tilordne til på side to i tilknytningsskjemaet.

 2. Arbeidsflyten tilordner den eksterne deltakerens oppgave til nettstedmedlemmet som starter arbeidsflyten, eller til medlemmet som opprinnelig la til arbeidsflyten, hvis arbeidsflyten starter automatisk. Oppgaven tilordnes den som er angitt som stedfortreder for den eksterne deltakeren.

 3. Nettstedmedlemmet får en oppgavevarsling, med instruksjoner om å sende en kopi av elementet til den eksterne deltakeren, slik at vedkommende kan gjennomgå elementet. (Samtidig får den eksterne deltakeren en kopi av oppgavevarslingen, som da fungerer som et forvarsel om den kommende oppgaven.)

 4. Nettstedmedlemmet som oppgaven er tilordnet til, sender en kopi av elementet til den eksterne deltakeren.

 5. Den eksterne deltakeren gjennomgår elementet, og sender tilbake svaret til nettstedmedlemmet.

 6. Når den eksterne deltakerens svar ankommer, fullfører nettstedsmedlemmet oppgaven på vegne av den eksterne deltakeren.

Her er en skjematisk fremstilling av prosessen.

Flytdiagram for å ta med eksterne deltakere

På statussiden for arbeidsflyten kan du overvåke, justere eller stoppe en arbeidsflyt som kjører.

Først skal vi vise deg hvordan du kommer til siden, deretter viser vi deg hvordan du bruker alternativene og informasjonen på siden. Til slutt viser vi deg to andre sider der du kan finne ekstra overvåkingsinformasjon.

Avsnitt i denne delen

 1. Gå til statussiden for arbeidsflyten

 2. Bruke statussiden til å overvåke arbeidsflytens fremdrift

 3. Endre aktive oppgaver (oppgaver som allerede er tilordnet)

 4. Endre fremtidige oppgaver (oppgaver som ikke er tilordnet ennå)

 5. Avbryte eller avslutte denne kjøringen av arbeidsflyten

 6. Finn ut hvilke arbeidsflyter som kjøres på et element

 7. Overvåke arbeidsflyter for hele områdesamlingen

1. Gå til statussiden for arbeidsflyten

I listen eller biblioteket der elementet befinner seg, klikker du koblingen Pågår for elementet og arbeidsflyten du er interessert i.

I dette eksempelet er elementet et dokument som heter Utkast til tale, og arbeidsflyten er Godkjenning 3.

Koblingen for arbeidsflytstatus

Siden Arbeidsflytstatus åpnes.

Obs!: 

 • Hvis listen eller biblioteket inneholder et stort antall elementer, kan du bruke sortering og/eller filtrering for å finne elementet raskere. Hvis du gjentatte ganger må sortere eller filtrere på samme måte, kan det være lettere å opprette en egendefinert visning som automatiserer det aktuelle oppsettet.

 • Du kan også komme til statussiden ved å klikke enten Vis statusen for denne arbeidsflyten i et e-postvarsel om en startet arbeidsflyt, eller Vis arbeidsflytloggen i et e-postvarsel om en fullført arbeidsflyt.

Til toppen av delen

2. bruke statussiden til å overvåke arbeidsflytens fremdrift

Under illustrasjonen av hver del av statussiden finner du spørsmålene om overvåking som avsnittet svarer på.

Delen Informasjon om arbeidsflyt

Delen Informasjon om arbeidsflyt på statussiden

Besvarte spørsmål:

 • Hvem startet denne kjøringen av arbeidsflyten?

 • Når ble denne kjøringen startet?

 • Når skjedde siste handling i denne kjøringen?

 • Hvilket element kjøres denne arbeidsflyten på?

 • Hva er statusen for arbeidsflyten?

Delen Oppgaver

Delen Oppgaver på statussiden for arbeidsflyt

Besvarte spørsmål:

 • Hvilke oppgaver har allerede blitt opprettet og tilordnet, og hva er den nåværende statusen for dem?

 • Hvilke oppgaver har allerede blitt fullført, og hva ble resultatet av hver oppgave?

 • Hva er forfallsdatoen for hver oppgave som allerede er opprettet og tilordnet?

Oppgaver som har blitt slettet og oppgaver som ennå ikke er tilordnet, vises ikke i denne delen.

Delen Arbeidsflytlogg

Delen Arbeidsflytlogg på statussiden

Besvarte spørsmål:

 • Hvilke hendelser har allerede skjedd i denne kjøringen av arbeidsflyten?

 • Merk at forfalte oppgaver og varslinger om forfalte oppgaver ikke vises her.

Til toppen av delen

3. Endre aktive oppgaver (oppgaver som allerede er tilordnet)

Oppgaver som allerede er tilordnet, men ennå ikke fullført, kan endres på to måter:

 • Endre én aktiv oppgave

 • Endre alle aktive oppgaver

Endre én aktiv oppgave

Tillatelser    Hvis du vil gjøre endringer i en enkelt oppgave som er tilordnet til noen andre enn deg selv, må du ha tillatelsen Behandle lister. (Gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke. Slik at er det mulig, for eksempel å endre tillatelsene som gjør det mulig å starte en arbeidsflyt, men ikke til å gjøre endringer i en annen deltaker aktivitet.)

Slik går du frem hvis du har de nødvendige tillatelsene:

 1. Klikk tittelen for oppgaven i oppgavelisten.
  Tittel for oppgave i liste

 2. Bruk oppgaveskjemaet til å fullføre, slette eller tilordne oppgaven på nytt.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker oppgaveskjemaet, kan du se delen fullført i denne artikkelen.

Endre alle aktive oppgaver

Tillatelser    Alle de fire kommandoen-koblinger i illustrasjonen nedenfor vises på statussiden for arbeidsflyten for alle som har tillatelsen Behandle lister. De tre første koblingene vises på siden av den som startet arbeidsflytforekomsten, men den avslutte denne arbeidsflyten koblingen ikke vises med mindre denne personen også har tillatelsen Behandle lister. (Igjen, gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke.)

 1. Klikk Oppdater aktive godkjenningsoppgaver rett under arbeidsflytvisualiseringen.

 2. Gjør ønskede endringer i skjemaet som åpnes, og deretter klikker OK.

  • Meldinger om endringene sendes til deltakere som det er tilordnet oppgaver til i denne kjøringen.

  • Oppgaver som er fullført eller slettet, og oppgaver som ennå ikke er tilordnet til noen deltakere, påvirkes ikke av endringene du gjør i dette skjemaet.

  • Hvis du vil gjøre endringer i oppgaver som ikke er tilordnet ennå, kan du se delen nedenfor, Endre fremtidige oppgaver.

Endringsskjema for aktive oppgaver

Bildeforklaring 1

Varighet Per oppgave, varighetsenheter

 • Vil beholde eksisterende forfallsdato    La Varighet Per oppgave være tom, og gjør ingen endring med Varighetsenheter.

 • Fjerne forfallsdatoen slik at det ingen er    Skriv inn tallet 0varighet Per oppgave.

 • Flytte forfallsdatoen ut ved å utvide aktivitetens varighet    Bruke begge varighetsfeltene til å angi antall og type enheter du vil forlenge varigheten.

Bildeforklaring 2

Be om

 • Endre forespørselsteksten    Gjør endringene du ønsker i tekstboksen.

 1. Når alle feltene i skjemaet er slik du ønsker, klikker du OK.

Alle aktive oppgaver i den aktuelle kjøringen oppdateres.

Til toppen av delen

4. Endre fremtidige oppgaver (oppgaver som ikke er tilordnet ennå)

Tillatelser    Alle de fire kommandoen-koblinger i illustrasjonen nedenfor vises på statussiden for arbeidsflyten for alle som har tillatelsen Behandle lister. De tre første koblingene vises på siden av den som startet arbeidsflytforekomsten, men den Avbryt denne arbeidsflyten nå koblingen ikke vises med mindre denne personen også har tillatelsen Behandle lister. (Igjen, gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke.)

 1. Klikk Legg til eller oppdater godkjennere rett under arbeidsflytvisualiseringen på statussiden.

 2. Gjør endringene i skjemaet som åpnes, og klikk deretter Oppdater.

  Obs!: Oppgaver som allerede er opprettet og tilordnet, påvirkes ikke av endringene du gjør i dette skjemaet.

Endringsskjema for fremtidige oppgaver

Bildeforklaring 1

Deltakere, rekkefølge, vise grupper

 • Legge til eller fjerne deltakere, eller endre rekkefølgen på oppgavene    Legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på deltakernes navn eller adresser ideltakere-feltet.

 • Fjerne et helt trinn   Klikker du i denTilordne til felt for trinnet, og trykk deretterCTRL+DEL.

Obs!: Du kan bruke avmerkingsboksen Vis grupper til å angi om distribusjonsgrupper skal tilordnes bare én oppgave for hele gruppen eller én oppgave per medlem.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse feltene, kan du se delen PLANLEGGE og den aktuelle Add -delen (List/bibliotek eller Nettstedssamling) i denne artikkelen.

Bildeforklaring 2

Be om

 • Endre forespørselsteksten    Gjør eventuelle endringer du vil teksten i boksen.

Bildeforklaring 3

Forfallsdato for alle aktiviteter, varighet Per oppgave, varighetsenheter

 • Til å endre eller fjerne forfallsdatoen    Slette gjeldende dato og deretter enten skaffe en ny eller, hvis du vil fjerne spesifikke forfallsdato dato lydvarsler, la feltet stå tomt. (Ikke skrive inn en null i dette feltet. Dette feltet må enten inneholder en datoverdi for kalender eller være tomt.)

 • Du vil beholde eksisterende varighet    La Varighet Per oppgave være tom, og gjør ingen endring med Varighetsenheter.

 • Du vil fjerne varigheten slik at det ingen er    Skriv inn tallet 0varighet Per oppgave.

 • Å forlenge Oppgavevarigheten    Bruke begge varigheter-felt til å angi antall og type enheter du vil forlenge varigheten. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter forfallsdatoer og varigheter, kan du se delen PLANLEGGE i denne artikkelen.)

 1. Når alle feltene i skjemaet er slik du ønsker, klikker du OK.

Alle fremtidige oppgaver i den aktuelle kjøringen gjenspeiler endringene.

Til toppen av delen

5. avbryte eller avslutte denne kjøringen av arbeidsflyten

Det er to måter du kan stoppe en kjørende arbeidsflyt på før den er fullført:

 • Avbryte arbeidsflyten    Alle oppgaver avbrytes, men beholdes under Oppgaver på statussiden.

 • Avslutte arbeidsflyten    Alle oppgaver avbrytes og slettes under Oppgaver på statussiden. (De står imidlertid fremdeles oppført i arbeidsflytloggen.)

Instruksjoner for begge måter følger.

Avbryt (alle oppgaver avbrytes, men beholdes i både oppgavelisten og loggen)

Tillatelser    Alle de fire kommandoen-koblinger i illustrasjonen nedenfor vises på statussiden for arbeidsflyten for alle som har tillatelsen Behandle lister. De tre første koblingene vises på siden av den som startet arbeidsflytforekomsten, men den avslutte arbeidsflyten koblingen ikke vises med mindre denne personen også har tillatelsen Behandle lister. (Igjen, gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke.)

Hvis kjøringen av arbeidsflyten ikke lenger trengs, kan den stoppes.

 • Klikk Avbryt alle godkjenningsoppgaver rett under arbeidsflytvisualiseringen på statussiden.

 • Klikk Ja for å bekrefte.

Koblingen Avbryt alle oppgaver

Alle gjeldende aktiviteter er avbrutt, og arbeidsflyten slutter med statusen avbrutt. Avbrutt oppgavene fremdeles vises i oppgaver-området og i området Arbeidsflytlogg.

Avslutt (alle oppgaver slettes fra oppgavelisten, men beholdes i loggen)

Tillatelser    Alle de fire kommandoen-koblinger i illustrasjonen nedenfor vises på statussiden for arbeidsflyten for alle som har tillatelsen Behandle lister. De tre første koblingene vises på siden av den som startet arbeidsflytforekomsten, men den avslutte denne arbeidsflyten koblingen ikke vises med mindre denne personen også har tillatelsen Behandle lister. (Igjen, gruppen eiere har tillatelsen Behandle lister som standard, medlemmer-gruppen og gruppene besøkende ikke.)

Hvis det oppstår en feil, eller hvis arbeidsflyten stopper og ikke reagerer, kan den avsluttes.

Klikk Avbryt denne arbeidsflyten i området like under arbeidsflytvisualiseringen på arbeidsflytstatussiden, og klikk deretter Ja for å bekrefte.

Alle aktiviteter som er opprettet i arbeidsflyten avbrytes og slettes endringsforespørsel under oppgaver på statussiden for arbeidsflyten, selv om de er fremdeles gjenspeiles i området Arbeidsflytlogg. Arbeidsflyten slutter med en status for Arbeidsflyt avbrutt.

Til toppen av delen

6. Finne ut hvilke arbeidsflyter som kjøres på et element

Hvis du vil vite hvilke arbeidsflyter som kjøres på et element, kan du se på arbeidsflytsiden for elementet.

 1. Gå til listen eller biblioteket der elementet er lagret.

 2. Pek på navnet på elementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Arbeidsflyter på rullegardinmenyen.

 3. Under Arbeidsflyter som kjører på siden Arbeidsflyter: Elementnavn finner du en oversikt over arbeidsflyter som kjøres på elementet.

Obs!: Legg merke til at flere forekomster av et enkelt arbeidsflytversjonen kan 't kjøres på samme element om gangen. For eksempel: to arbeidsflyter, begge basert på malen godkjenning har blitt lagt til. Ett heter planlegge godkjenning, og den andre heter budsjettet godkjenning. På en hvilken som helst ett element om gangen, kan én forekomst hver av planlegge godkjenning og budsjettet godkjenning kjøre, men ikke to forekomster av en arbeidsflyt.

Til toppen av delen

7. Overvåke arbeidsflyter for hele nettstedssamlingen

Administratorer for nettstedssamling kan raskt se følgende:

 • Hvor mange arbeidsflyter basert på hver arbeidsflytmal det finnes i nettstedssamlingen.

 • Om hver arbeidsflytmal er aktiv eller inaktiv i nettstedssamlingen.

 • Hvor mange ganger arbeidsflytversjoner basert på hver arbeidsflytmal som i øyeblikket kjøres i nettstedssamlingen.

Slik gjør du det:

 1. Åpne startsiden for nettstedssamlingen (ikke startsiden for et nettsted eller undernettsted i samlingen).

 2. Klikk Innstillinger-ikonet Knappen Innstillinger for offentlig SharePoint Online-nettsted , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Arbeidsflyter under Områdeadministrasjon på siden Innstillinger for område.

Siden Arbeidsflyter åpnes og viser informasjonen.

Neste trinn

Hvis dette er første gang som denne arbeidsflytversjonen har kjørt, bør du bruke instruksjonene i delen Se gjennom i denne artikkelen til å vise hendelsene i forekomsten, og Finn ut om funksjonene arbeidsflyt som du vil at det skal.

Etter at arbeidsflyten er kjørt ferdig, kan du gjennomgå hendelsene som er loggført. (Loggen er tilgjengelig i inntil 60 dager etter at arbeidsflyten er blitt kjørt.)

Viktig!:  Merk at arbeidsflytloggen bare er ment som en uformell referanse. Den kan ikke brukes til offisiell revisjon eller andre juridiske, bevismessige formål.

Du kan også opprette rapporter om den generelle ytelsen til flere kjøringer av arbeidsflyten.

Avsnitt i denne delen

 1. Gjennomgå hendelser i den nyeste kjøringen

 2. Få tilgang til loggen i inntil 60 dager

 3. Opprette ytelsesrapporter for arbeidsflyten

1. Gjennomgå hendelser i den nyeste kjøringen

Så lenge et element forblir i samme liste eller bibliotek, og inntil samme arbeidsflyt kjøres igjen på samme element, kan loggen for siste kjøring hentes fra listen eller biblioteket.

Slik viser du statussiden for den siste kjøringen av en arbeidsflyt på et element:

 • Gå til listen eller biblioteket med elementet, og klikk statuskoblingen for elementet og arbeidsflyten du er interessert i.

I dette eksempelet er elementet et dokument kalt utkast og arbeidsflyten er Godkjenning av nytt dokument.

Klikk koblingen for arbeidsflytstatus

Arbeidsflytloggen er nederst på statussiden.

Delen Arbeidsflytlogg på statussiden

Til toppen av delen

2. Få tilgang til kjøringsloggen i inntil 60 dager

Hva hvis du vil gjennomgå loggen til en kjøring etter at den er kjørt på nytt på samme element?

Det kan du gjøre i inntil 60 dager, på to steder: listen eller biblioteket, eller varselet om fullført arbeidsflyt.

I listen eller biblioteket

 1. Gå til listen eller biblioteket der elementet er lagret.

 2. Pek på navnet på elementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Arbeidsflyter på rullegardinmenyen.

 3. På siden arbeidsflyter: elementnavn -siden under Arbeidsflyter som fullført, klikker du navnet eller status for arbeidsflytforekomsten som du vil se gjennom.
  Liste over fullførte arbeidsflyter på arbeidsflytsiden for elementet
  Statussiden for arbeidsflyten åpnes.

I varselet om fullført arbeidsflyt

 • Åpne meldingen om fullført arbeidsflyt for kjøringen du vil gjennomgå, og klikk deretter Vis arbeidsflytlogg.

Melding om fullført arbeidsflyt med loggkobling uthevet
Statussiden for arbeidsflyten åpnes.

Hvis du vil beholde alle varslene fullføring, bør du opprette en Outlook-regel. Konfigurere regelen til å kopiere alle innkommende meldinger som har tekst er fullført påEmne-linjen i sin egen, egen mappe. (Pass på at de Outlook regel Kopier innkommende meldinger og ikke bare å flytte dem, eller de også ikke vises i innboksen.)

Til toppen av delen

3. Opprette ytelsesrapporter for arbeidsflyten

Hvis du vil vite hvordan en av arbeidsflytversjonene fungerer generelt – over tid og ved flere kjøringer – kan du opprette en eller to forhåndsdefinerte rapporter:

 • Rapport for aktivitetsvarighet    Bruk denne rapporten til å se hvor lang tid det gjennomsnittlig tar før hver enkelt aktivitet i en arbeidsflyt er fullført, i tillegg til hvor lang tid det tar før hver kjøring er fullført.

 • Rapport for avbrudd og feil    Bruk denne rapporten til å se om en arbeidsflyt ofte blir avbrutt eller støter på feil før fullføring.

Opprett de tilgjengelige rapportene for en arbeidsflyt

 1. Klikk en kobling informasjon i listen eller biblioteket, i Status-kolonnen for arbeidsflyten.
  Arbeidsflytstatus

 2. Klikk Vis arbeidsflytrapporter under Arbeidsflytlogg på statussiden for arbeidsflyten.
  Koblingen Vis arbeidsflytrapporter i arbeidsflytloggen

 3. Finn arbeidsflyten du vil vise en rapport, og klikk deretter navnet på rapporten du vil vise.
  Kobling for Rapport for aktivitetsvarighet

 4. På siden Tilpass beholde eller endre plasseringen der rapportfilen opprettes, og klikk deretter OK.
  Filens plassering
  Rapporten er opprettet og lagret på angitt sted.

 5. Når rapporten er fullført, kan du klikke koblingen vist i illustrasjonen nedenfor til å vise den. Ellers klikker du OK for å avslutte og lukke dialogboksen. (Senere, når du er klar til å vise rapporten, finner du den plasseringen du har angitt i det forrige trinnet.)
  Kobling for å vise rapporten

Neste trinn

Hvis arbeidsflyten fungerer slik du ønsker, kan du bare begynne å bruke den.

Hvis det er noe du vil endre hvordan det fungerer, kan du se delen Endre i denne artikkelen.

Når du har kjørt den nye arbeidsflyten for godkjenning for første gang og gjennomgår resultatene, vil du kanskje gjøre en eller flere endringer i arbeidsflytens oppsett.

Du kan også på senere tidspunkter ønske å gjøre ytterligere endringer.

Endelig kan du på et tidspunkt ønske å deaktivere arbeidsflyten i en kortere eller lengre periode, men ikke fjerne den. Eller du kan også velge å fjerne den helt.

Avsnitt i denne delen

 1. Endre permanente innstillinger for en arbeidsflyt

 2. Deaktivere eller fjerne en arbeidsflyt

1. Endre permanente innstillinger for en arbeidsflyt

Når du skal gjøre permanente endringer i innstillingene for en eksisterende arbeidsflyt, åpner du og redigerer tilknytningsskjemaet som opprinnelig ble brukt til å legge til arbeidsflyten.

Hvis arbeidsflyten kjøres på bare én liste eller ett bibliotek

 1. Åpne listen eller biblioteket som arbeidsflyten kjøres på.

 2. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

  Obs!: Navnet på kategorien kan variere i henhold til typen liste eller bibliotek. I en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger i gruppen Innstillinger.

 4. Gå til siden Arbeidsflytinnstillinger og klikk navnet på arbeidsflyten du vil endre innstillingene for, under Navn på arbeidsflyt (klikk for å endre innstillinger).

  Obs!:  Hvis ønsket arbeidsflyt for godkjenning ikke står på listen, kan det være at den er tilknyttet bare én innholdstype. Hvilke arbeidsflyter som står på listen, kontrolleres av valget Disse arbeidsflytene er konfigurert for å kjøres på elementer av denne typen, som befinner seg rett under listen. (Se bildet.) Klikk gjennom alternativene for innholdstype i rullegardinmenyen for å finne ut hvilket som viser arbeidsflyten du ønsker. Når ønsket arbeidsflyt vises i listen, klikker du navnet.

 5. I samme tosiders i Tilknytningsskjemaet som opprinnelig ble brukt til å legge til arbeidsflyten, gjør endringene og lagrer du vil bruke.

  Hvis du vil ha mer informasjon om feltene og kontrollene i Tilknytningsskjemaet, kan du se delen PLANLEGGE og den aktuelle Add-delen (List/bibliotek eller nettstedssamling) i denne artikkelen.

Hvis arbeidsflyten kjøres på alle lister og biblioteker i nettstedssamlingen

 1. Åpne startsiden for nettstedssamlingen (ikke startsiden for et nettsted eller undernettsted i samlingen).

 2. Klikk Innstillinger-ikonet Knappen Innstillinger for offentlig SharePoint Online-nettsted , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstype for område under Gallerier for nettsidedesignere på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk navnet på innholdstypen som arbeidsflyten kjøres på siden innholdstyper for område.
  Innholdstyper for dokument med typen uthevet

 5. Klikk Arbeidsflytinnstillinger på siden for den valgte innholdstypen under Innstillinger, .
  Koblingen Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger

 6. Klikk navnet på arbeidsflyten du vil endre innstillingene for, på siden Arbeidsflytinnstillinger under Navn på arbeidsflyt (Klikk for å endre innstillinger).
  Kobling til endring av arbeidsflytinnstillinger

 7. I samme tosiders i Tilknytningsskjemaet som opprinnelig ble brukt til å legge til arbeidsflyten, gjør endringene og lagrer du vil bruke.

  Hvis du vil ha mer informasjon om feltene og kontrollene i Tilknytningsskjemaet, kan du se delen PLANLEGGE og den aktuelle Add-delen (List/bibliotek eller nettstedssamling) i denne artikkelen.

Til toppen av delen

2. Deaktivere eller fjerne en arbeidsflyt

Hvis arbeidsflyten kjøres på bare én liste eller ett bibliotek

 1. Åpne listen eller biblioteket som arbeidsflyten kjøres på.

 2. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

  Obs!: Navnet på kategorien kan variere i henhold til typen liste eller bibliotek. I en kalenderliste er det for eksempel kategorien Kalender.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger i gruppen Innstillinger.

 4. Klikk koblingen Fjern, blokker eller gjenopprett en arbeidsflyt på siden Arbeidsflytinnstillinger.

 5. Bruk skjemaet på siden Fjern arbeidsflyter til å deaktivere, reaktivere eller fjerne arbeidsflyter.
  Skjema på siden Fjern arbeidsflyter

Det er fem kolonner i skjemaet:

 • Arbeidsflyt    Navnet på arbeidsflyten.

 • Forekomster    Antall nåværende kjøringer av arbeidsflyten på elementer.

 • Tillat    Lar arbeidsflyten fortsette å kjøre som normalt.

 • Ingen nye forekomster    Lar pågående kjøringer av arbeidsflyten fullføres, men deaktiverer arbeidsflyten for nye kjøringer. (Denne handlingen kan reversers.) Hvis du vil aktivere arbeidsflyten igjen senere, går du tilbake til denne siden og velger Tillat.)

 • Fjern    Fjerner arbeidsflyten helt fra listen eller biblioteket. Alle kjøringer avsluttes øyeblikkelig, og kolonnen for arbeidsflyten vises ikke lenger på siden for listen eller biblioteket. (Denne handlingen kan ikke reverseres.)

Hvis arbeidsflyten kjøres på alle lister og biblioteker i nettstedssamlingen

 1. Åpne startsiden for nettstedssamlingen (ikke startsiden for et nettsted eller undernettsted i samlingen).

 2. Klikk Innstillinger-ikonet Knappen Innstillinger for offentlig SharePoint Online-nettsted , og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innholdstype for område under Gallerier på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk navnet på innholdstypen som arbeidsflyten kjøres på siden innholdstyper for område.
  Innholdstyper for dokument med typen uthevet

 5. Klikk Arbeidsflytinnstillinger på siden for den valgte innholdstypen underInnstillinger.
  Koblingen Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger

 6. Klikk koblingen Fjern, blokker eller gjenopprett en arbeidsflyt på siden Arbeidsflytinnstillinger.

 7. Bruk skjemaet på siden Fjern arbeidsflyter til å deaktivere, reaktivere eller fjerne arbeidsflyter.
  Skjema på siden Fjern arbeidsflyter

Det er fem kolonner i skjemaet:

 • Arbeidsflyt    Navnet på arbeidsflyten.

 • Forekomster    Antall nåværende kjøringer av arbeidsflyten på elementer.

 • Tillat    Lar arbeidsflyten fortsette å kjøre som normalt.

 • Ingen nye forekomster    Lar pågående kjøringer av arbeidsflyten fullføres, men deaktiverer arbeidsflyten for nye kjøringer. (Denne handlingen kan reversers.) Hvis du vil aktivere arbeidsflyten igjen senere, går du tilbake til denne siden og velger Tillat.)

 • Fjerne    Alternativet som fjerner arbeidsflyten helt fra områdesamlingen. Alle forekomster, avsluttes umiddelbart, og kolonnen for arbeidsflyten ikke lenger vises på siden for listen eller biblioteket. (Denne handlingen kan ikke angres.)

Neste trinn

Hvis du har gjort endringer, kan du kjøre en test av arbeidsflyten for å dobbeltsjekke effektene av endringene.

Videre tilpassing

I SharePoint-produkter finnes det mange andre måter å tilpasse arbeidsflyter ytterligere på.

Du kan også opprette egendefinerte arbeidsflyter fra grunnen av.

Du kan bruke disse programmene:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Til tilpassing av arbeidsflytskjemaer, handlinger og oppførsler.

 • Microsoft Visual Studio    Til å bygge dine egne arbeidsflythandlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×