ImportExportSpreadsheet, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen ImportExportSpreadsheet til å importere eller eksportere data mellom gjeldende Access-database (MDB eller ACCDB) og en regnearkfil. Du kan også koble dataene i et Excel-regneark til den gjeldende Access-databasen. Et koblet regneark, kan du vise data i Access mens du fortsatt ha full tilgang til dataene fra Excel-regneark-programmet. Du kan også koble til data i en Lotus 1-2-3-regnearkfil, men disse dataene er også skrivebeskyttet i Access.

Obs!: Når du starter i Access 2010, ble makrohandlingen OverførRegneark endret til ImportExportSpreadsheet.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstilling

Makrohandlingen ImportExportSpreadsheet har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Overføringstype

Typen overføring du vil gjøre. Velg Importer, Eksporter eller kobling i Overføringstype-boksen i Handlingsargumenter-inndelingen i makrovinduet utforming. Som standard brukes Importer.

Obs!: Overfør koblingstype støttes ikke for Access-prosjekter (ADP).

Skriv inn regneark

Typen regneark for å importere fra, eksportere til eller koble til. Du kan velge én av flere typer regneark i boksen. Standard er Excel-arbeidsbok.

Obs!: Du kan importere fra og koble (skrivebeskyttet) Lotus. WK4-filer, men du kan ikke eksportere data fra Access til dette regnearkformatet. Access støtter heller ikke lenger importere, eksportere eller koble data fra Lotus. WKS eller Excel versjon 2.0-regneark med denne handlingen. Hvis du vil importere fra eller koble til regnearkdata i Excel versjon 2.0 eller Lotus. WKS format, må du konvertere regnearkdataene til en nyere versjon av Excel eller Lotus 1-2-3 før du importerer eller kobler data i Access.

Tabellnavn

Navnet på Access-tabell til å importere regnearkdata for å eksportere regnearkdata fra eller koble regnearkdata til. Du kan også skrive inn navnet på Access- utvalgsspørring du vil eksportere data fra. Dette er et nødvendig argument.

Hvis du velger Importer i Overføringstype -argumentet, føyes regnearkdataene til denne tabellen hvis tabellen finnes allerede. Hvis ikke, opprettes en ny tabell med regnearkdataene.

Du kan ikke bruke en SQL-setning til å angi data som skal eksporteres når du bruker makrohandlingen ImportExportSpreadsheet i Access. I stedet for å bruke en SQL-setning, må du først opprette en spørring, og deretter angir du navnet på spørringen i Tabellnavn -argumentet.

Filnavn

Navnet på regnearkfilen du vil importere fra, eksportere til eller koble til. Inneholde den fullstendige banen. Dette er et nødvendig argument.

Access oppretter et nytt regneark når du eksporterer data fra Access. Hvis filnavnet er den samme som navnet på et eksisterende regneark, erstattes det eksisterende regnearket, med mindre du eksporterer til en Excel versjon 5.0 eller senere-arbeidsbok. Det er tilfelle, kopieres de eksporterte dataene til det neste tilgjengelige nye regnearket i arbeidsboken.

Hvis du importerer fra eller koble til et Excel versjon 5.0 regneark eller senere, kan du angi et bestemt regneark ved hjelp av område -argumentet.

Har feltnavn

Angir om den første raden i regnearket inneholder navnene på feltene. Hvis du velger Ja, brukes navnene i denne raden som feltnavn i Access-tabellen, når du importerer eller kobler til regnearkdataene. Hvis du velger du Nei, behandles den første raden som en vanlig rad med data. Standard er Nei.

Når du eksporterer en Access-tabell eller spørring til et regneark, settes feltnavnene i den første raden i regnearket, uansett hva du velger i dette argumentet.

Område

Celleområdet du importerer eller kobler. La dette argumentet stå tomt for å importere eller koble til hele regnearket. Du kan skrive inn navnet på et område i regnearket eller angi celleområdet du importerer eller kobler, for eksempel a1: E25 (Legg merke til at A1 … Syntaksen for E25 fungerer ikke i Access 97 eller senere). Hvis du importerer fra eller koble til et Excel versjon 5.0 regneark eller senere, kan du prefiks området med navnet på regnearket og utropstegn: Hvis du for eksempel budsjettet! A1:C7.

Obs!: Når du eksporterer til et regneark, må du la dette argumentet tomt. Hvis du angir et område, mislykkes eksporten.

Merknader

Du kan eksportere dataene i Access-utvalgsspørringer til regneark. Access eksporterer resultatsett for spørringen og behandler det som en tabell.

Regnearkdataene du legge til en eksisterende Access-tabell må være kompatibel med tabellstrukturen.

  • Hvert felt i regnearket må være av samme datatype som det tilsvarende feltet i tabellen.

  • Feltene må være i samme rekkefølge (med mindre du angir Har feltnavn -argumentet til Ja, for da navn i regnearket må samsvare med feltnavnene i tabellen).

Denne makrohandlingen ligner på å klikke kategorien Eksterne Data og klikke Excel i gruppen importere eller eksportere . Du kan bruke disse kommandoene for å velge en datakilde, for eksempel Access eller en type database, regneark eller tekstfil. Hvis du velger et regneark, en serie med dialogbokser vises, eller en Access-veiviser der du velger navnet på regnearket og andre alternativer. Argumentene for makrohandlingen ImportExportSpreadsheet gjenspeiler alternativene i disse dialogboksene eller i veiviserne.

Obs!: Hvis du kjører spørringer eller filtrere en koblet regneark, er spørringen eller filteret små og store bokstaver.

Hvis du kobler til et Excel-regneark som er åpen i redigeringsmodus, venter Access til Excel-regnearket er utenfor redigeringsmodus før koblingen fullføres. Det er ingen tidsavbrudd.

Hvis du vil kjøre handlingen ImportExportSpreadsheet i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, ved å bruke metoden OverførRegneark for objektet DoCmd .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×