ImportExportData, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen ImportExportData til å importere eller eksportere data mellom gjeldende Access-database (MDB eller ACCDB) eller Access-prosjekt (ADP) og en annen database. For Access-skrivebordsdatabaser, kan du også koble en tabell til gjeldende Access-database fra en annen database. Med en koblet tabell har du tilgang til tabellens data mens selve tabellen beholdes i den andre databasen.

Obs!: Når du starter i Access 2010, ble makro OverførDatabase endret til ImportExportData.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstillinger

Makrohandlingen ImportExportData har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Overføringstype

Typen overføring du vil gjøre. Velg Importer, Eksporter eller kobling i Overføringstype-boksen i Handlingsargumenter-inndelingen i makrovinduet utforming. Som standard brukes Importer.

Obs!: Overfør koblingstype støttes ikke for Access-prosjekter (ADP).

Typen for databasen

Typen for databasen for å importere fra, eksportere til eller koble til. Du kan velge Microsoft Access eller en av mange andre databasetyper kobling i boksen Skriv inn databasen. Standard er Microsoft Access.

Databasenavn

Navnet på databasen du vil importere fra, eksportere til eller koble til. Inneholde den fullstendige banen. Dette er et nødvendig argument.

For typer databaser som bruker separate filer for hver tabell, for eksempel FoxPro, Paradox og dBASE, angir du mappen som inneholder filen. Skriv inn filnavnet i argumentet kilde (for å importere eller koble) eller argumentet mål (for eksport).

Skriv inn den fullstendige Open Database Connectivity (ODBC) tilkoblingsstreng for ODBC-databaser.

Hvis du vil se et eksempel på en tilkoblingsstreng, kobler du en ekstern tabell til Access:

  1. Klikk på Access i Import-gruppen på Eksterne data-fanen.

  2. Skriv inn banen til kildedatabasen i filnavn-boksen i dialogboksen Hent eksterne Data.

  3. Klikk koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk OK.

  4. Velg en tabell i dialogboksen Koble tabeller, og klikk OK.

Åpne den nylig koblede tabellen i utformingsvisning og vise tabellegenskaper ved å klikke Egenskapsside i kategorien Utforming under Verktøy. Teksten i Beskrivelse-egenskapsinnstilling er tilkoblingsstrengen for denne tabellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om ODBC-tilkoblingsstrenger, kan du se hjelpefilen eller annen dokumentasjon for ODBC-driver av denne typen ODBC-database.

Objekttype

Typen objekt du importerer eller eksporterer. Hvis du velger Microsoft Access for argumentet Typen for databasen , kan du velge tabell, spørring, skjema, rapport, makro, modul, Datatilgangsside, Server-visning, Diagram, Lagret prosedyre eller funksjon i Objekttype-boksen. Standard er tabell. Hvis du velger en annen type database, eller hvis du velger Koble i boksen Overføringstype, ignoreres dette argumentet.

Hvis du eksporterer en utvalgsspørring til en Access-database, velger du tabellen i dette argumentet resultatsett i spørringen, og velg spørring for å eksportere selve spørringen. Hvis du eksporterer en utvalgsspørring til en annen type database, ignoreres dette argumentet og resultatsettet for spørringen eksporteres.

Kilde

Navnet på tabellen, utvalgsspørringen eller Access-objekt som du vil importere, eksportere eller koble. Dette er et filnavn for noen typer databaser, for eksempel FoxPro, Paradox eller dBASE. Ta med filtypen (for eksempel .dbf) i filnavnet. Dette er et nødvendig argument.

Mål

Navnet på den importerte, eksporterte eller koblede tabellen, utvalgsspørringen eller Access-objekt i måldatabasen. Dette er et filnavn for noen typer databaser, for eksempel FoxPro, Paradox eller dBASE. Ta med filtypen (for eksempel .dbf) i filnavnet. Dette er et nødvendig argument.

Hvis du velger Importer i argumentet Overføringstype og tabell i argumentet Objekttype , opprettes en ny tabell som inneholder dataene i den importerte tabellen.

Hvis du importerer en tabell eller et annet objekt, Access legger til et tall til navnet hvis det er i konflikt med et eksisterende navn. For eksempel hvis du importerer ansatte og det allerede finnes, Access gir nytt navn til den importerte tabellen eller Ansatte1.

Hvis du eksporterer til en Access-database eller en annen database, erstattes eventuelle eksisterende tabell eller et annet objekt som har samme navn.

Bare struktur

Angir om du vil importere eller eksportere bare strukturen til en tabell uten noen av dataene. Velg Ja eller Nei. Standard er Nei.

Merknader

Du kan importere og eksportere tabeller mellom Access og andre typer databaser. Du kan også eksportere Access-utvalgsspørringer til andre typer databaser. Access eksporterer resultatsettet for spørringen i form av en tabell. Du kan importere og eksportere databaseobjekt Access hvis begge databasene er Access-databaser.

Hvis du importerer en tabell fra en annen Access-database (MDB eller ACCDB) som er en koblet tabell i denne databasen, vil den fortsatt være koblet etter importen. Det vil si at koblingen importeres, ikke selve tabellen.

Hvis du vil ha tilgang til databasen krever et passord, vises en dialogboks når du kjører makroen. Skriv inn passordet i denne dialogboksen.

Handlingen ImportExportData ligner på kommandoene i kategorien Eksterne Data under importere eller eksportere. Du kan bruke disse kommandoene for å velge en datakilde, for eksempel en Access-database eller en annen type database, et regneark eller en tekstfil. Hvis du velger en database, vises én eller flere dialogbokser der du velger typen objekt til å importere eller eksportere (for Access-databaser), navnet på objektet, og andre alternativer, avhengig av databasen du importerer fra eller eksportere eller koble til. Argumentene for handlingen ImportExportData gjenspeiler alternativene i disse dialogboksene.

Hvis du vil oppgi indeksinformasjon for en koblet dBASE-tabell, må du først koble tabellen:

  1. Klikk på Mer i Import-gruppen på Eksterne data-fanen.

  2. Klikk dBASE-fil.

  3. Skriv inn banen for dBASE-filen i filnavn-boksen i dialogboksen Hent eksterne Data.

  4. Klikk koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk deretter OK.

  5. Angi indeksene i dialogboksene for denne kommandoen. Access lagrer indeksinformasjonen som i en egen informasjon (INF)-fil, ligger i mappen Microsoft Office.

  6. Deretter kan du slette koblingen til den koblede tabellen.

Neste gang du bruker handlingen ImportExportData til å koble til denne dBASE-tabellen, bruker Access indeksinformasjonen du har angitt.

Obs!: Hvis du kjører spørringer eller filtrere en koblet tabell, er spørringen eller filteret små og store bokstaver.

Hvis du vil kjøre handlingen ImportExportData i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, ved å bruke metoden OverførDatabase for objektet DoCmd .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×