Importere XML-data

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du tidligere har opprettet en XML-tilordning, du kan bruke den til å importere XML-data i celler som er tilordnet, men det finnes også flere metoder og kommandoer for å importere XML-data uten en XML-tilordning.

Hvis du har en XML-tilordning, gjør du følgende for å importere XML-data til tilordnede celler:

 1. Velg ett av de tilordnede cellene i XML-tilordning.

 2. Klikk utvikler > Importer.

  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 3. I dialogboksen Importer XML Finn og velg XML-datafil (XML) du vil importere, og klikker du Importer.

Andre måter å importere XML-data

Hvis du vil ha mer informasjon om problemer, kan du se vanlige problemer med å importere XML-data på slutten av denne artikkelen.

Importere en XML-datafil som en XML-tabell

 1. Klikk utvikler > Importer.

  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. I dialogboksen Importer XML Finn og velg XML-datafil (XML) du vil importere, og klikker du Importer.

  Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Importdata :

  1. Velg XML-tabell i eksisterende regneark importere innholdet i XML-datafilen til en XML-tabell i regnearket på den angitte celle plasseringen.

  2. Velg XML-tabell i nytt regneark importere innholdet i filen til en XML-tabell i et nytt regneark som starter i celle A1. XML-skjemaet for XML-datafilen vises i oppgaveruten XML-kilde.

 4. Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

 5. Hvis du vil kontrollere virkemåten til XML-data (for eksempel databinding, format og oppsett), klikker du Egenskaper, som viser dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning. Hvis du for eksempel overskrives eksisterende data i et tilordnet område når du importerer data som standard, men du kan endre dette.

Importere flere XML-datafiler

 1. Velg en tilordnet celle for å importere flere XML-filer til et enkelt sett med tilordnede celler.

  Hvis du vil importere flere XML-filer til flere sett med tilordnede celler, klikker du en celle hvor som helst i regnearket som ikke er tilordnet.

 2. Klikk utvikler > Importer.

  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 3. Finn og velg XML-datafil (XML) du vil importere, i dialogboksen Importer XML.

  • Hvis filene er sammenhengende, trykker du SKIFT, og klikk først og siste filen i listen. Alle dataene fra XML-filer skal importeres og tilføyd til tilordnede celler.

  • Hvis filene ikke er sammenhengende, trykker og holder du nede Ctrl, og klikk hver fil du vil importere, i listen.

 4. Klikk Importer.

  Hvis du valgte filer som ikke er sammenhengende, vises dialogboksen importere < filnavn > .xml . Velg XML-tilordningen som svarer til XML-datafilen du importerer for hver fil.

  Hvis du vil bruke en enkelt tilordning for alle de valgte filene som ennå ikke er importert, velger du Bruk denne XML-tilordningen for alle valgte filer for dette skjemaet.

Importere flere XML-datafiler som eksterne data

Hvis du vil importere flere XML-filer som bruker samme navneområde men ulike XML-skjemaer, kan du bruke kommandoen Fra XML-dataimport . Excel oppretter en unik XML-tilordning for hver XML-datafil importen.

Obs!: Hvis du importerer flere XML-filer som ikke definerer et navneområde, behandles disse XML-filer som om de bruker samme navneområde.

 1. Hvis du bruker Excel med et Office 365-abonnement, klikk Data > Hent Data > Fra fil > Fra XML.

  Hvis du bruker Excel 2016 eller tidligere, klikk Data > Fra andre kilder > Fra XML-dataimport.

 2. Gå til stasjonen, mappen eller Internett-plassering som har XML-datafil (XML) du vil importere.

 3. Merk filen og klikk Åpne.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Importdata :

  • XML-tabell i eksisterende regneark    Innholdet i filen importeres til en ny XML-tabell i et nytt regneark. Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

  • Eksisterende regneark    XML-dataene er importert i en todimensjonal tabell med rader og kolonner som viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rader under kolonneoverskriftene. Det første elementet (rotnoden) brukes som en tittel og vises i den angitte celle plasseringen. Resten av kodene sorteres alfabetisk i andre rad. I dette tilfellet Excel angi ikke et skjema, og du kan ikke bruke en XML-tilordning.

  • Nytt regneark    Excel legger til et nytt regneark i arbeidsboken og plasseres automatisk XML-dataene i det øverste venstre hjørnet av det nye regnearket. Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

 5. Hvis du vil kontrollere virkemåten til XML-data, for eksempel databinding, format og oppsett, klikk Egenskaper, som viser dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning. Hvis du for eksempel overskrives eksisterende data i et tilordnet område når du importerer data som standard, men du kan endre dette.

Åpne en XML-datafil for å importere dataene

 1. Klikk Fil > Åpne.

  Hvis du bruker Excel 2007, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen > Åpne.

 2. Klikk stasjonen, mappen eller Internett-plasseringen der filen du vil åpne, i dialogboksen Åpne.

 3. Merk filen og klikk Åpne.

 4. Hvis dialogboksen Importer XML vises, refererer filen du åpnet til én eller flere Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) stilark, slik at du kan klikke ett av følgende alternativer:

  • Åpne filen uten å bruke et stilark    XML-data importeres i en todimensjonal tabell med rader og kolonner som viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rader under kolonneoverskriftene. Det første elementet (rotnoden) brukes som en tittel og vises i den angitte celle plasseringen. Resten av kodene sorteres alfabetisk i andre rad. I dette tilfellet Excel angi ikke et skjema, og du kan ikke bruke en XML-tilordning.

  • Åpne filen med følgende stilark brukt (Velg ett)    Velg stilarket som du vil bruke, og klikk deretter OK. XML-dataene er formatert i henhold til stilarket du valgte.

   Obs!: XML-dataene er åpnet som skrivebeskyttet i Excel, slik at du ikke utilsiktet lagre opprinnelige kildefilen i filformatet Makroaktivert Excel-arbeidsbok (XLSM). I dette tilfellet Excel angi ikke et skjema, og du kan ikke bruke en XML-tilordning.

 5. Hvis dialogboksen Åpne XML vises, har XML-filen ikke eventuelle XSLT ark stilreferanser. Slik åpner du filen, klikker du ett av følgende alternativer:

  • Klikk som en XML-tabell for å opprette en XML-tabell i en ny arbeidsbok.

   Innholdet i filen importeres til XML-tabellen. Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

  • Klikk som en skrivebeskyttet arbeidsbok.

   XML-dataene er importert i en todimensjonal tabell med rader og kolonner som viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rader under kolonneoverskriftene. Det første elementet (rotnoden) brukes som en tittel og vises i den angitte celle plasseringen. Resten av kodene sorteres alfabetisk i andre rad. I dette tilfellet Excel angi ikke et skjema, og du kan ikke bruke en XML-tilordning.

   XML-dataene er åpnet som skrivebeskyttet i Excel, slik at du ikke utilsiktet lagre opprinnelige kildefilen i filformatet Makroaktivert Excel-arbeidsbok (XLSM). I dette tilfellet Excel angi ikke et skjema, og du kan ikke bruke en XML-tilordning.

  • Klikk Bruk oppgaveruten XML-kilde.

   XML-skjemaet for XML-datafilen vises i oppgaveruten XML-kilde . Du kan deretter dra elementer i skjemaet til regnearket for å tilordne disse elementene til regnearket.

   Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, tilordner Excel skjemaet fra XML-datafil.

Vanlige problemer med å importere XML-data

Excel viser dialogboksen XML-importfeil når den ikke kan validere data i henhold til XML-tilordningen. Klikk Detaljer for mer informasjon om hver feil i denne dialogboksen. Tabellen nedenfor viser noen vanlige importfeil:

Feil

hva har skjedd

Mislykket skjemavalidering

Når du har klikket Valider data mot XML-skjema for import og eksport i dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning , dataene ble importert, men dataene ble ikke valideres mot den angitte XML-tilordning.

Noen data er importert som tekst

Noen eller alle dataene du har importert ble konvertert fra deklarert datatypen tekst. Hvis du vil bruke disse dataene i en beregning, må du konvertere dataene fra tekst til tall eller datoer. Hvis du for eksempel fungerer en datoverdi som er konvertert til tekst ikke som forventet i YEAR-funksjonen til å konvertere den til datatypen Dato. Excel konverterer data til tekst når:

 • Dataene er i et format som ikke støttes i Excel.

 • Dataene er ikke kompatibel med den interne Excel-representasjonen av XSD-datatype. Hvis du vil løse dette problemet, merker du hver data type-deklarasjon å sikre at XML-data som er gyldige i henhold til XML-skjemaet.

XML-behandle feil

XML-parseren kan ikke åpne den angitte XML-filen. Kontroller at XML-filen ikke har syntaksfeil, og at XML er godkjent.

Finner ikke en XML-tilordning som samsvarer med dataene

Dette problemet kan oppstå når du merker mer enn én XML-datafil til å importere, og Excel ikke finner en samsvarende XML-tilordningen for en av filene. Importere en passende skjema først for filen i tittellinjen i dialogboksen, og prøv deretter å importere filen på nytt.

En XML-tabell kan ikke endres for å få plass til dataene

Hvis du prøver å legge til rader ved å importere eller tilføye data i XML-tabellen, men det er ikke plass å utvide tabellen. En XML-tabell kan bare utvide fra bunnen ned. Det kan for eksempel være et objekt, for eksempel et bilde eller en annen tabell, rett under XML-tabell som hindrer XML-tabellen utvides. Du kan eventuelt for XML-tabellen for å utvide, vil det overskride Excel radgrensen på 1 048 576. Du kan løse dette problemet ved å omorganisere tabeller og objekter i regnearket slik at XML-tabellen for å utvide fra bunnen ned.

Den angitte XML-filen refererer ikke til et skjema

XML-filen du prøver å åpne refererer ikke til en XML-skjemaet. Hvis du vil arbeide med XML-data som finnes i filen, Excel, trenger du et skjema som er basert på innholdet i XML-filen. Hvis dette skjemaet er feil eller for lite, kan du fjerne den fra arbeidsboken. Opprett en XML-skjemafil og redigere XML-datafilen slik at XML-datafilen refererer til skjemaet. For mer informasjon, kan du se tilordne XML-elementer til celler i en XML-tilordning.

Obs!: Du kan ikke eksportere Excel utledet skjemaet som en separat XML-data skjemafil (XSD). Selv om det er XML-skjemaet redigeringsprogrammer og andre metoder for å opprette en XML-skjemafil, kan du ikke har enkel tilgang til dem, eller vite hvordan du bruker dem.

Følg disse trinnene for å fjerne skjemaet som opprettet fra arbeidsboken i Excel:

 1. Klikk Utvikler > Kilde.

  XML-kommandoer på Utvikler-fanen

  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. Klikk XML-tilordninger i oppgaveruten XML-kilde.

 3. Klikk XML-tilordning Excel opprettet i dialogboksen XML-tilordninger, og klikk Slett.

Importere flere XML-filer som bruker samme navneområde men forskjellige skjemaer fungerer ikke som forventet

Når du arbeider med flere XML-datafiler og XML-skjemaer, du vanligvis oppretter en XML-tilordning for hvert enkelt skjema, tilordner du elementene du vil bruke, og deretter importere hver XML-datafil til riktig XML-tilordningen. Bruker Importer-kommandoen til å åpne flere XML-filer med samme navneområde, kan du bare bruke én XML-skjemaet. Når du bruker denne kommandoen til å åpne flere XML-filer som bruker samme navneområde men forskjellige skjemaer, kan du få uventede resultater. Hvis du for eksempel data kan bli overskrevet eller filene åpnes ikke.

Hvis du vil importere flere XML-filer som bruker samme navneområde men ulike XML-skjemaer, kan du prøve å bruke kommandoen Fra XML-dataimport (Klikk Data > Fra andre kilder ). Denne kommandoen lar flere XML-filer med det samme navneområdet du bruker flere XML-skjemaer. Excel oppretter en unik XML-tilordning for hver XML-datafil du vil importere.

Obs!: Hvis du importerer flere XML-filer som ikke definerer et navneområde, behandles disse XML-filer som om de bruker samme navneområde.

Vis fanen Utvikler

Hvis kategorien Utvikler ikke vises, gjør du følgende for å vise den:

 • I Excel 2013 og Excel 2010:

  1. Klikk Fil > Alternativer.

  2. Klikk kategorien Tilpass båndet.

  3. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

 • I Excel 2007:

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer for Excel.

  2. Klikk Populære-kategorien.

  3. Merk av for Vis fanen Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel, og klikk deretter OK.

Se også

Over visning av XML i Excel

Tilordne XML-elementer til celler i en XML-tilordning

Eksportere XML-data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×