Importere eller sette inn grafikk i Visio-tegninger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes to måter å arbeide med AutoCAD-tegninger, bilder, utklipp og andre grafikkfiler i Visio: du kan importere dem til å starte en ny Visio-tegning, eller du kan sette inn dem i en eksisterende Visio-tegning.

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler med ulike formater og starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-fanen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpnefil-fanen og deretter går du til plasseringen for filen du vil importere.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoene i kategorien Sett inn.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk CAD-tegning i kategorien Sett inn.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde eller utklipp

 1. Klikk bilder eller Bilder på Internett i kategorien Sett inn.

 2. Bla til plasseringen for filen du vil sette inn, velg filen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-fanen. Klikk Åpnefil-fanen. Klikk grafikkfilformat som du vil bla til plasseringen for grafikken, og i Filtype-listen. Finn filen, og klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler med ulike formater og starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-menyen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk Åpne i kategorien Fil.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Klikk BildeSett inn-fanen

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-fanen. Klikk Åpnefil-fanen. Klikk ønsket grafikkfiltype du ønsker, og finn deretter filen i Filtype-listen. Klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sette inn utklipp

 1. Sett inn-fanen, klikk Utklipp.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i oppgaveruten Utklipp i Søk etter-boksen.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet du vil sette den inn i listen over resultater.

Til toppen av siden

Importere en grafikkfil for å starte en ny Visio-tegning

Du kan importere grafikkfiler med ulike formater og starte en ny Visio-tegning ved hjelp av Åpne-kommandoen på fil-menyen.

Støttes følgende grafikkfilformater:

 • AutoCAD-tegning-filformat (DWG, DXF)

 • Komprimert utvidet metafil (EMZ)

 • Utvidet metafil (EMF)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG-filutvekslingsformat (JPG)

 • Portable Network Graphics (PNG)

 • Scalable Vector Graphics-tegning (.svg, .svgz)

 • Tagged Image File Format (TIF, TIFF)

 • Windows-punktgrafikk (BMP, DIB)

 • Windows-metafil (WMF)

Obs!: Filformater som kan variere litt mellom forskjellige språkversjoner. Du kan ikke få de samme resultatene hvis du importerer filer som er opprettet i forskjellige språkversjoner.

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Klikk filformatet for filen du vil importere, i Filtype-boksen.

  Hvis du ikke ser filformatet opplistet, har ikke Visio et filter for filen for dette formatet. Prøv å lagre dokumentet i et format som kan åpne Visio.

 3. Merk filen, og klikk Åpne.

Til toppen av siden

Sette inn en grafikkfil i en eksisterende Visio-tegning

Du kan sette inn AutoCAD-tegninger, bilder og utklipp i en eksisterende Visio-tegning ved hjelp av kommandoer på Sett inn-menyen.

Sette inn en AutoCAD-tegning

 1. Klikk på CAD-tegningSett inn-menyen.

 2. Finn CAD-filen, og klikk på Åpne.

 3. Hvis du vil godta standardinnstillingene for CAD-tegning, klikker du OK.

  Obs!: Standardinnstillingene for CAD-tegning er utformet for å sikre få best mulig resultat når du setter inn en CAD-tegning. Er det best å unngå å justere standardinnstillingene hvis du ikke har en bestemt sikte huske.

Når du setter inn en tegning i AutoCAD DWG- eller DXF-format, setter du inn sist lagrede romklangvisningen av CAD-tegningen. En CAD-tegning kan ha blitt lagret i modellrom eller papirrom.

 • Modellrom     er det primære tegningsområdet der CAD-tegnere lager tegninger.

 • Papirrom     er et arbeidsområde som tilsvarer et papirark, og der CAD-tegnere kan ordne forskjellige visninger av tegningen.

Bildet nedenfor viser en DWG-tegning lagret i papirrom.

En CAD-tegning lagret i papirområdet, som viser to utgaver av samme plantegning

Tegningen inneholder to rektangulære visningsområder. En VISNINGSPORT er et vindu i tredimensjonale CAD-tegningen. Hver VISNINGSPORT kan settes til en annen skala eller vinkel.

Sette inn et bilde fra en grafikkfil

 1. Pek på BildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 2. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, klikk bildefilen, og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Du kan også åpne grafikkfiler fra fil-menyen. Klikk Åpnefil-menyen. Klikk ønsket grafikkfiltype du ønsker, og finn deretter filen i Filtype-listen. Klikk Åpne. De fleste filer du importerer til Visio-tegninger som grafiske bilder vises som. Punktgrafikkfiler, for eksempel DIB, BMP, PCX og så videre, beholdes imidlertid punktgrafikk i Visio-tegningen.

Sette inn utklipp

 1. Pek på bildeSett inn-menyen, og klikk deretter Utklipp.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du ønsker, i oppgaveruten Utklipp i Søk etter-boksen.

 3. Klikk .

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, sendes du til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten.Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg å velge hvilke bilder du kan bruke.

 4. Klikk utklippet du vil sette den inn i listen over resultater.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×