Importere eller koble til data i en SharePoint-liste

Importere eller koble til data i en SharePoint-liste

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan overføre data fra SharePoint til Access på to måter, enten ved å importere dem eller ved å koble dem.

Importprosessen oppretter en kopi av SharePoint-listen i en Access-database. Under importoperasjonen kan du angi listene du vil kopiere, og for hver valgte liste kan du angi om du vil importere hele listen eller bare en bestemt visning.

Koblingsprosessen kobler til data i et annet program, slik at du kan vise og redigere de siste dataene både i SharePoint og i Access uten å opprette og vedlikeholde en kopi av dataene i Access. Hvis du ikke vil kopiere en SharePoint-liste til Access-databasen, men vil kjøre spørringer og generere rapporter basert på innholdet i denne listen, bør du bruke kobling til dataene.

Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for både import fra og kobling til SharePoint-lister.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke webapper for Access – den typen databaser du utformer med Access og publiserer på nettet.

Hva du vil gjøre?

Importere en Microsoft SharePoint-liste

Hva mer bør jeg vite om importering?

Tilknyttede oppgaver for importering

Koble til en SharePoint-liste

Importere en Microsoft SharePoint-liste

Når du importerer data, oppretter Access en tabell og kopierer kolonnene og elementene fra kildelisten (eller -visningen) til denne tabellen i form av felt og poster. På slutten av importoperasjonen kan du velge å lagre detaljene for importoperasjonen som et oppsett. Ved hjelp av importoppsett kan du gjenta importoperasjonen senere uten at du trenger å gå gjennom importveiviseren hver gang.

Her er en del vanlige grunner til å importere en SharePoint-liste til en Access-database:

 • For å flytte data, for eksempel en kontaktliste, permanent til en Access-database, fordi du ikke lenger trenger informasjonen på SharePoint-nettstedet ditt. Du kan importere listen til Access, og deretter slette listen fra SharePoint-nettstedet.

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen din bruker Access, men noen ganger trenger du å flette ekstra data fra en SharePoint-liste til en av databasene.

Fullfør disse trinnene før du importerer listen

 1. Finn SharePoint-nettstedet som inneholder listene du vil kopiere, og noter nettadressen.

  Gyldige nettadresser begynner med http:// eller https:// etterfulgt av navnet på serveren, og slutter med banen til det bestemte nettstedet på serveren.

 2. Finn frem til listene du vil kopiere til databasen, og bestem deretter om du vil kopiere hele listen eller bare en bestemt del av den. Du kan importere flere lister i én enkelt importoperasjon, men du kan bare importere én visning for hver liste. Du kan om nødvendig opprette en visning som bare inneholder kolonnene og elementene som interesserer deg.

 3. Se gjennom kolonnene i kildelisten eller -visningen.

  Tabellen nedenfor forklarer enkelte ting du må ta hensyn til når du skal importere forskjellige elementer:

  element

  Hensyn

  Kolonner

  Access importerer bare de første 256 Kol onnene fordi den bare støtter 256-felt i en tabell. Hvis du vil unngå dette problemet, oppretter du en visning og legger til bare Kol onnene du vil bruke, og sikrer at totalt antall kolonner ikke overskrider 256.

  Mapper

  Hver mappe i SharePoint-listen vises som en post i Access-tabellen. Elementer i en mappe vises også som poster, rett under posten som tilsvarer denne mappen.

  Oppslagskolonner

  Hvis en kildekolonne slår opp verdier i en annen liste, har du to valg:

  • Importere visningsverdiene som en del av selve feltet. I så fall trenger du ikke importere den relaterte listen.

  • Tvinge målfeltet til å slå opp et annet felt. Hvis databasen i dette tilfellet ikke inneholder en tabell som kan angi oppslagsverdiene, må du også importere den relaterte listen.

  Obs!: En kildekolonne av typen Person eller Gruppe er en spesiell type oppslagskolonne. Den slår opp verdier i listen over brukerinformasjon, slik at du må bestemme om du vil importere listen over brukerinformasjon sammen med andre lister.

  Beregnede kolonner

  Resultatene i beregnede kolonner kopieres til et felt som har en datatype som avhenger av datatypen for det beregnede resultatet. Uttrykket som utfører beregningen, kopieres ikke.

  Vedlegg

  Vedleggskolonnen for listen kopieres til et felt med navnet Vedlegg.

  Kolonner med flere verdier

  En kolonne av typen Valg eller Oppslag kan inneholde flere verdier. Når du importerer en kolonne som støtter flere verdier, oppretter Access en kolonne som støtter flere verdier.

  Rik tekstformatering

  Kolonner som inneholder rik tekst formatering, importeres til Access som Notat felt. Text Format -egenskapen for memo-feltet er satt til rik tekst, og formateringen beholdes. Obs!, som begynner i Access 2013, ble notat data felt endret til lange tekst felt.

  Relasjoner

  Access oppretter ikke automatisk relasjoner mellom relaterte tabeller på slutten av importoperasjoner. Du må opprette relasjonene mellom de ulike nye og eksisterende tabellene manuelt ved hjelp av alternativene på fanen Relasjoner. Hvis du vil vise Relasjoner-fanen, klikker du på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 4. Finn frem til databasen du vil importere listene til.

  Kontroller at du har de nødvendige tillatelsene til å legge til data i databasen. Hvis du ikke vil lagre dataene i noen av de eksisterende databasene, oppretter du en tom database.

 5. Se gjennom tabellene i databasen.

  Import operasjonen oppretter en tabell med samme navn som SharePoint-listen. Hvis dette navnet allerede er i bruk, tilføyer Access "1" til det nye tabell navnet, for eksempel for Contacts1, hvis Contacts1 også allerede er i bruk, Access vil opprette Contacts2 og så videre.

Obs!: Access overskriver ikke tabeller i databasen som en del av en importoperasjon, og du kan ikke tilføye innholdet i en liste eller en visning i en eksisterende tabell.

Importere listen

 1. Åpne Access-databasen der de importerte dataene vil lagres. Hvis du ikke vil lagre dataene i noen av de eksisterende databasene, oppretter du en tom database.

 2. Plasseringen til veiviseren for importering/kobling til tekst kan variere noe, avhengig av hvilken versjon av Access du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Access:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Ny datakilde > Fra nettjenester > SharePoint-liste i gruppen Importer og kobleEksterne data-fanen.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, klikker du på Mer-knappen i gruppen Importer og kobleEksterne data-fanen for å bla nedover en liste over alternativer, og deretter klikker du på SharePoint-liste.

 3. Dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint-område åpnes i Access.

  Velg å importere eller koble til et SharePoint-område i dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint-område.

 4. Angi adressen til kildenettstedet i veiviseren.

 5. Merk alternativet Importer kildedataene til en ny tabell i den gjeldende databasen, og klikk Neste.

 6. Velg listene du vil importere, fra listen som vises i veiviseren.

 7. Velg visningen du vil bruke for hver valgte liste, i kolonnen Elementer som skal importeres.

 8. Avmerkingsboksen Importer visningsverdier i stedet for IDer for felt som slår opp verdier som er lagret i en annen liste styrer hvilke data som importeres for oppslagskolonner i de valgte listene. Gjør noe av følgende:

  • For å importere visningsverdiene som en del av selve feltet merker du av i boksen. I så fall slås det ikke opp verdier i andre felt.

  • Hvis målfeltet skal slå opp verdier i andre tabeller, fjerner du merket i boksen. Da kopieres IDene for visningsverdiradene til målfeltet. ID-ene er nødvendige for å definere oppslagsfelt i Access.

  Når du importerer IDer, må du importere listene som for øyeblikket angir verdiene for oppslagskolonnene (hvis ikke måldatabasen allerede har tabeller som kan fungere som oppslagstabeller).

  Importoperasjonen plasseres IDene i det tilsvarende feltet, men den angir ikke alle egenskapene som kreves for at feltet skal fungere som et oppslagsfelt. Trinnene for å angi oppslagsegenskapene for slike felt er beskrevet under Angi oppslagsfelt i denne artikkelen.

 9. Klikk OK.

Access importerer listene, og deretter vises statusen for operasjonen på den siste siden i veiviseren. Hvis du planlegger å gjenta importoperasjonen senere, kan du lagre detaljene som et importoppsett.

Hva mer bør jeg vite om importering?

Tilknyttede oppgaver for importering

Når du har fullført importoperasjonen, kan du vurdere å utføre noen tilleggsoppgaver:

Bekrefte datatypene    Access velger riktig datatype for hvert felt som samsvarer med en kildekolonne. Bekreft hvert felt og dets innstillinger for å sikre at feltene er konfigurert slik du ønsker.

Undersøke tilleggsfelt    Avhengig av typen liste som tabellen er basert på, vil du kanskje også legge merke til noen tilleggsfelt i tabellen (for eksempel Rediger, Endret og Type). Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene og innholdet i dem, kan du se Hjelp for SharePoint. Hvis du ikke trenger disse feltene i Access-databasen, kan du trygt slette dem.

Angi oppslagsfelt    Hvis du importerte ID-er for oppslagskolonner, må du manuelt angi oppslagsegenskapene for de tilsvarende feltene.

 1. Klikk Oppslagsveiviser i Datatype-listen i tabellutformingsvisning.

 2. Godta standardvalget i veiviseren (Jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring), og klikk deretter Neste.

 3. Velg tabellen eller spørringen som skal angi oppslagsverdiene for feltet, og klikk deretter Neste.

  Obs!:  Denne tabellen kan være en nylig importert tabell eller en eksisterende tabell.

 4. Velg ID-feltet og feltet som inneholder visningsverdiene, i Feltliste-ruten, og klikk deretter Neste.

 5. Angi en sorteringsrekkefølge, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk på Fullfør, og deretter lagrer du utformingsendringene dine.

Til toppen av siden

Koble til en SharePoint-liste

Når du kobler til en SharePoint-liste, oppretter Access en ny tabell (ofte kalt en koblet tabell) som gjenspeiler strukturen og innholdet i kildelisten. I motsetning til importoperasjoner oppretter koblinger bare en kobling til listen, ikke til noen bestemte visninger for listen.

Kobling er mer effektivt enn import på to måter:

 • Legge til og oppdatere data    Du kan gjøre endringer i dataene ved å gå til SharePoint-området eller ved å arbeide i dataarkvisning eller skjemavisning i Access. Endringene du gjør på ett sted, gjenspeiles på det andre stedet. Men hvis du vil gjøre strukturelle endringer, for eksempel fjerne eller endre en kolonne, må du gjøre dette ved å åpne listen på SharePoint-området. Du kan ikke legge til, slette eller endre feltene i en koblet tabell mens du arbeider i Access.

 • Oppslagstabeller    Når du kobler til en SharePoint-liste, oppretter Access automatisk koblede tabeller for alle oppslagslister (hvis ikke oppslagslistene allerede er koblet til databasen). Hvis oppslagslisten inneholder kolonner som slår opp andre lister, inkluderes også disse listene i koblingsoperasjonen, slik at oppslagslisten for hver koblede tabell har en tilsvarende koblet tabell i databasen. Access oppretter også relasjoner mellom disse koblede tabellene.

Vanlige scenarier ved kobling til SharePoint-lister

Du kobler vanligvis til en SharePoint-liste fra en Access-database av disse årsakene:

 • Avdelingen eller arbeidsgruppen din bruker Access til omfattende rapportering og spørringer, mens de bruker Windows SharePoint Services til gruppesamarbeid og kommunikasjon. Individuelle grupper oppretter lister for å holde oversikten over ulike ting (for eksempel kontakter og spørsmål), men disse listedataene må ofte hentes tilbake til en database for aggregasjon og rapportering. Kobling er det riktige valget, fordi det gjør det mulig for brukere av både SharePoint-nettstedet og databasen å legge til og oppdatere data, og alltid å vise og arbeide med de siste dataene.

 • Du bruker Access og har nylig begynt å bruke Windows SharePoint Services. Du flyttet flere av databasene til gruppens SharePoint-nettsted, og de fleste tabellene i disse databasene er koblede tabeller. I stedet for å opprette lokale tabeller, skal du fra nå av opprette SharePoint-lister, og deretter koble til disse listene fra databasene.

 • Du vil fortsette å lagre listene på SharePoint-nettsteder, men vil også arbeide med de siste dataene i Access for å kjøre spørringer og skrive ut rapporter.

Klargjøre for å koble til SharePoint-lister

 1. Finn SharePoint-nettstedet som har listene du vil koble til, og noter nettadressen.

  Gyldige nettadresser begynner med http:// eller https:// etterfulgt av navnet på serveren, og slutter med banen til det bestemte nettstedet på serveren.

 2. Finn frem til listene du vil koble til. Du kan koble til flere lister i én enkelt koblingsoperasjon, men du kan ikke koble til en bestemt visning for noen lister.

  Obs!: Du kan heller ikke koble til undersøkelser eller diskusjoner.

 3. Se gjennom kolonnene i kildelisten. Tabellen nedenfor forklarer enkelte ting du må ta hensyn til når du skal koble til forskjellige elementer.

  element

  Hensyn

  Kolonner

  Access støtter ikke mer enn 256 felt i en tabell, og derfor inneholder den koblede tabellen bare de første 256 kolonnene.

  Mapper

  Hver mappe i SharePoint-listen vises som en post i Access-tabellen. Elementer i en mappe vises også som poster, rett under posten som tilsvarer denne mappen.

  Oppslagskolonner

  Hvis en kildekolonne slår opp verdier i en annen liste, og den relaterte listen ikke allerede er i databasen, oppretter Access automatisk koblede tabeller for de relaterte listene.

  Obs!: En kildekolonne av typen Person eller Gruppe er en spesiell type oppslagskolonne som slår opp verdier i listen over brukerinformasjon. Hvis du kobler til en liste som inneholder en Person- eller Gruppe-kolonne, oppretter Access automatisk en koblet tabell for listen over brukerinformasjon.

  Beregnede kolonner

  Resultatene i en beregnet kolonne vises i det tilsvarende feltet, men du kan ikke vise eller endre formelen i Access.

  Vedlegg

  Vedleggskolonnen for listen vises som et felt med navnet Vedlegg.

  Skrivebeskyttede kolonner

  Kolonnene som er skrivebeskyttet i en SharePoint-liste, vil fortsatt være skrivebeskyttet i Access. I tillegg kan du kanskje ikke legge til, endre eller slette kolonner i Access.

  Kolonner med flere verdier

  En kolonne av typen Valg eller Oppslag kan inneholde flere verdier. For slike kolonner oppretter koblingsoperasjonen felt som støtter flere verdier. Oppslagskolonner med flere verdier opprettes i den koblede tabellen hvis kildekolonnen er av typen Oppslag.

 4. Finn frem til databasen du vil opprette de koblede tabellene i. Kontroller at du har de nødvendige tillatelser til å legge til data i databasen. Hvis du ikke vil lagre dataene i noen av de eksisterende databasene, oppretter du en ny, tom database.

 5. Se gjennom tabellene i databasen. Når du kobler til en SharePoint-liste, opprettes en tabell med samme navn som kildelisten. Hvis dette navnet allerede er i bruk, føyer Access 1 til det nye tabellnavnet, for eksempel Kontakter1. (Hvis Kontakter1 også er i bruk, oppretter Access navnet Kontakter2, og så videre.) Samme regler gjelder for relaterte lister.

  Obs!: Når du fortsetter, må du huske at Access aldri overskriver en tabell i databasen som en del av en koblingsoperasjon. Du kan heller ikke tilføye innholdet i en SharePoint-liste til en eksisterende tabell.

Koble til dataene

 1. Åpne måldatabasen.

 2. Plasseringen til veiviseren for importering/kobling til tekst kan variere noe, avhengig av hvilken versjon av Access du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Access:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Ny datakilde > Fra nettjenester > SharePoint-liste i gruppen Importer og kobleEksterne data-fanen.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, klikker du på Mer-knappen i gruppen Importer og kobleEksterne data-fanen for å bla nedover en liste over alternativer, og deretter klikker du på SharePoint-liste.

 3. Dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint-område åpnes i Access.

  Velg å importere eller koble til et SharePoint-område i dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint-område.

 4. Angi adressen til kildenettstedet i veiviseren.

 5. Velg Koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk deretter Neste.

  Listene som er tilgjengelige for kobling, vises i veiviseren.

 6. Velg listene du vil koble til, og klikk deretter OK.

  Obs!: Hvis noen lister allerede er koblet til den gjeldende databasen, vil avmerkingsboksene som tilsvarer disse listene, være avmerket. Hvis du vil fjerne koblinger, fjerner du avmerkingen i boksene for koblingene som du vil fjerne.

  Access prøver å opprette koblede tabeller, både for listene du valgte under denne operasjonen, og for hver av de relaterte listene. Access forsøker også å oppdatere de koblede tabellene som tilsvarer listene som ble valgt i veiviseren. Access oppretter også relasjonene mellom tabellene. I motsetning til importoperasjoner, beholder koblingsoperasjoner oppslagsegenskapsinnstillingene mellom et oppslagsfelt og den relaterte tabellen. Du trenger ikke angi egenskapene for oppslagsfeltet manuelt i utformingsvisning for tabell.

 7. Se gjennom de nye koblede tabellene i dataarkvisning. Kontroller at alle feltene og postene vises korrekt.

  Access velger den riktige datatypen for hvert felt som tilsvarer en kildekolonne. Det er viktig å merke seg at hver gang du åpner en koblet tabell eller kildelisten, ser du de siste dataene. Men strukturelle endringer som gjøres i en liste, gjenspeiles ikke automatisk i en koblet tabell. Hvis du vil oppdatere en koblet tabell ved å bruke den siste listestrukturen, høyreklikker du på tabellen i navigasjonsruten og peker på Flere alternativer, og deretter klikker du på Oppdater liste.

Til toppen av siden

Obs! Denne delen gjelder bare for Access 2007.

Oversikt

Når du flytter en database fra Access til et SharePoint-område, oppretter du lister på SharePoint-området som forblir koblet til tabellene i databasen. Med veiviser for flytting til SharePoint-område kan du flytte dataene fra alle tabellene samtidig, og vedlikeholde relasjonen deres.

Etter at SharePoint-listene er opprettet, kan man arbeide med listene på SharePoint-området eller i de koblede tabellene i Access, samtidig som man bruker funksjonene til et SharePoint-område til å behandle dataene og holde seg oppdatert med endringer.

Koblingene til SharePoint-listene lagres i Access-databasen, og skjemaene, spørringene og rapportene forblir også i Access. Du kan skrive inn dataene ved å bruke en tabell eller et skjema i Access, eller ved å redigere listen på SharePoint-området.

Hvordan dataene flyttes

Veiviser for flytting til SharePoint-område flytter, når det er mulig, dataene til lister som er basert på listemaler på SharePoint-området, som for eksempel en Kontakt-liste. Hvis en tabell ikke kan samsvares med en listemal, blir tabellen en tilpasset liste i dataarkvisningen på SharePoint-området.

Operasjonen kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på databasen, antallet objekter og systemytelse. Hvis du ombestemmer deg i løpet av prosessen, klikker du på Stopp for å avbryte.

Veiviseren oppretter en sikkerhetskopi av databasen på datamaskinen din. I Access opprettes det koblinger til listene fra tabellene, slik at det blir enkelt å finne dataene på SharePoint-området når du arbeider i Access. Relasjonen mellom tabellene representeres, når mulig, som koblinger mellom SharePoint-listene.

Hvis det oppstår noe problem, rapporterer veiviser for flytting til SharePoint-område problemene, og de blir lagret i Access-databasen som en loggtabell som du kan bruke for å feilsøke problemet.

Bruke veiviser for flytting til SharePoint-område

 1. Klikk på Flytt til SharePoint i SharePoint-lister-gruppen på Eksterne data-fanen.

 2. Følg fremgangsmåten i veiviser for flytting til SharePoint-område, inkludert å angi plasseringen til SharePoint-området.

  Klikk på Stopp hvis du vil avbryte prosessen.

 3. Merk av for Vis detaljer på den siste siden i veiviseren for å vise flere detaljer om overføringen.

  På denne veivisersiden finner du en beskrivelse av hvilke tabeller som er koblet til lister, og informasjon om plasseringen til sikkerhetskopien og URL-adressen for databasen. Du får også en advarsel hvis det oppstår overføringsproblemer, og plasseringen til en loggtabell der du kan se flere detaljer om problemene.

 4. Klikk på Slutt når handlingene er fullført.

  Hvis det vises en advarsel, ser du gjennom loggtabellen og utfører nødvendige handlinger for å sikre at dataene ble skikkelig overført. Det kan for eksempel hende at visse felt ikke flyttes eller ikke konverteres til en annen datatype som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Obs!: Hvis du vil vise listene på SharePoint-området, klikker du på Lister på hurtigstartlinjen eller på Vis alt områdeinnhold. Det kan hende at du må oppdatere siden i nettleseren. Hvis du vil vise listene på hurtigstartlinjen på SharePoint-området eller endre andre innstillinger, for eksempel gjøre det mulig å spore versjoner, kan du endre listeinnstillingene på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp på SharePoint-området.

Begrensninger for overføring

Når veiviser for flytting til SharePoint-område avsluttes, ser du en melding hvis det oppstod problemer med Access-dataene. Access oppretter en loggtabell som heter Problemer med flytting til SharePoint-område, og legger til tabellen i databasen. Tabellen Problemer med flytting til SharePoint-område lagres i databasen, men publiseres ikke som en liste på SharePoint-området.

Tabellen nedenfor viser begrensningene i hvordan dataene overføres, vanligvis når Access og SharePoint ikke deler den identiske funksjonen eller, i noen tilfeller, ikke deler en datatype. Hvis Access-tabellen for eksempel støtter referanseintegritet, fremtvinges den ikke i listen på SharePoint-området. Informasjonen i tabellen nedenfor kan hjelpe deg med å bestemme om du vil overføre dataene, og det kan være nyttig hvis du ser gjennom eventuelle problemer som er rapportert i avGangs tabellen Flytt til SharePoint-område .

Typen data eller problem

Problem

Resultat

Datatypen COM-objekt

SharePoint-områder støtter ikke datatypen COM-objekt

Feltet flyttes ikke.

Binær datatype

SharePoint-områder støtter ikke den binære datatypen.

Feltet flyttes ikke.

Dato

SharePoint-områder støtter ikke datoer som er tidligere enn 1900.

Data med datoer før 1900 flyttes ikke.

Nye linjetegn i tekstfelt

SharePoint-områder støtter ikke nye linjetegn for tekstfelt med én linje.

Feltet konverteres til tekstfelt med flere linjer eller Notat-felt.

Desimaldatatype

SharePoint-områder støtter ikke desimaldatatypen.

Tall-feltet eller feltet Dobbelt heltall brukes i stedet.

Datatypen replikasjons-ID

SharePoint-områder støtter ikke datatypen replikasjons-ID.

Datatypen for tekstfelt med én linje brukes i stedet, avhengig av datatypen.

Referanseintegritet

SharePoint-områder støtter ikke referanseintegritet.

Referanseintegritet fremtvinges ikke i den nye listen.

Standardverdier som ikke støttes i en SharePoint-liste

SharePoint-områder godtar standardverdier som er statiske, som tekst eller et tall, så vel som standarddatoer. Standardverdier fra Access som er dynamiske, overføres ikke.

Enkelte egenskaper for standardverdi flyttes ikke.

Datavalidering for et felt eller en tabell

Ingen datavalideringsregler flyttes til SharePoint-områder.

Eventuell datavalidering for et felt eller en tabell verken flyttes eller fremtvinges.

Unike indeksfelt

SharePoint-områder bruker ett unikt indeksfelt for ID-kolonnen i en liste.

Andre unike indeksfelter eller feltsett flyttes ikke.

Relasjoner med gjennomgripende sletting eller oppdateringer

SharePoint-områder støtter ikke gjennomgripende sletting for tilknyttede poster.

Slettinger er ikke gjennomgripende i forhold til tilknyttede poster, og oppdateringer er ikke gjennomgripende i forhold til tilknyttede felter.

Relasjoner som fremtvinger referanseintegritet

SharePoint-områder støtter ikke referanseintegritet.

Referanseintegritet fremtvinges ikke i relasjonene mellom dataene i listene.

Felter som nummereres automatisk (bortsett fra ID-feltet)

SharePoint-områder støtter bare automatisk nummerering for feltet som brukes for ID-kolonnen i en liste.

Automatisk nummerering tas ikke i bruk for andre kolonner enn ID-kolonnen.

Relasjoner der oppslag ikke kan opprettes.

Enkelte relasjoner støttes ikke på SharePoint-områder, som når primærnøkkelen ikke er tilknyttet ID-kolonnen eller er et heltall.

Relasjonen flyttes ikke.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×