Importere eller koble kontakter fra en Outlook-adressebok

Importere eller koble kontakter fra en Outlook-adressebok

Access og Outlook er begge utmerkede programmer for behandling av kontaktene dine, både personlige og jobbrelaterte. Du ønsker kanskje å importere eller koble til kontaktdata fra Outlook til Access.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan man reverserer (eksporterer kontakter fra Access til Outlook), se Eksporter kontakter til en Outlook-adressebok.

Obs!: Importfunksjonen i Outlook i Access 2007 kan ikke importere data direkte fra Outlook 2007 -filformatet, og Outlook 2007 kan ikke eksportere data direkte til en Access 2007-database. Det er enkelt å eksportere Outlook-kontaktene som en tekstfil, og deretter importere filen til Access 2007.

Importere eller koble til Outlook-kontakter ved hjelp av Exchange/Outlook-veiviseren

Importere kontakter fra en tekstfil

Importere eller koble til Outlook-kontakter ved hjelp av Exchange/Outlook-veiviseren

Du kan bruke Exchange/Outlook-veiviseren til å importere eller koble til Outlook kontaktdata. Hvis du importerer data, opprettes en kopi av Outlook-dataene, som settes inn i en Access-tabell. Endringer av dataene i et program påvirker ikke dataene i det andre programmet. Hvis du derimot bruker koblingsalternativet, vil Access beholde en kobling til Outlook-dataene. Endringer i dataene i Access gjenspeiles i Outlook, og omvendt.

 1. Plasseringen til veiviseren for importering/kobling kan variere noe avhengig av hvilken versjon av Access du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Access:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Eksterne data-fanen i gruppen Importer og koble, klikk på Ny datakilde > Fra andre kilder > Outlook-mappe.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, på Eksterne data-fanen i gruppen Importer og koble, klikk på Mer-knappen for å bla nedover en liste over alternativer og deretter klikker du på Outlook-mappe.

  • Hvis du bruker Access 2007 på Eksterne data-fanen i gruppen Importer og koble, klikk på Mer-knappen for å bla nedover en liste over alternativer og deretter klikker du på Outlook-mappe.

 2. Velg alternativet du ønsker, i dialogboksen for Hent eksterne data – Outlook-mappe, og klikk deretter på OK.

  Velg å importere, tilføye eller koble til Outlook-mappe.

 3. Velg den mappen eller adresseboken som inneholder kontaktene du vil bruke i dialogboksen for Exchange/Outlook-veiviseren, og klikk deretter på Neste.

  Veiviseren for Exchange/Outlook

  1. Utvid den øverste Postboks-mappen.

  2. Velg mappen som inneholder kontaktene du vil importere til Access.

  Obs!: Plasseringen til veiviseren for importering/kobling kan variere, avhengig av hvilken versjon av Access du har. Derfor stemmer kanskje ikke skjermbildet du ser ovenfor, nøyaktig med det du ser i programmet.

 4. Følg instruksjonene på de gjenværende sidene i veiviseren.

Access vil importere eller koble til de kontaktdataene du spesifiserte, når du fullfører veiviseren.

Til toppen av siden

Importere kontakter fra en tekstfil

Hvis du har problemer med å bruke veiviseren (hvis veiviseren f.eks. ikke importerer et felt som du trenger), prøv om du kan eksportere kontaktene fra Outlook som en tekstfil og deretter importere denne tekstfilen til Access.

Trinn 1: Eksportere Outlook-kontakter til en tekstfil

Fremgangsmåten i Outlook vist nedenfor:

 1. Plasseringen til veiviseren kan variere noe avhengig av hvilken versjon av Outlook du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Outlook:

  • Hvis du bruker Outlook 2016 eller Outlook 2013, klikk på Åpne og Eksporter, og klikk deretter på Import/eksportFil-fanen.

  • Hvis du bruker Outlook 2010, klikker du på Fil > Alternativer. Klikk på Avansert i dialogboksen Alternativer for Outlook, og klikk deretter på Eksporter under inndelingen Eksport.

  • Hvis du bruker Outlook 2007, klikk på Fil > Importer og eksporter.

  Obs!: For ytterlige informasjon om eksport av Outlook-data kan du se Eksportere eller sikkerhetskopiere e-post, kontakter og kalender til en Outlook PST-fil.

 2. Dette starter Veiviseren for import og eksport.

 3. I Veiviser for import og eksport velger du Eksporter til fil, og deretter velger du Neste.

 4. Klikk på Tabulatordelte verdier (Windows), og klikk deretter på Neste.

 5. Velg kontaktmappen du vil eksportere til Access, og klikk deretter på Neste.

 6. Skriv inn et navn for filen ved hjelp av filtype .txt.

  Obs!: Outlook lagrer filen til standard dokumentmappe som standard. Hvis du vil lagre filen på en annen plassering, klikker du på Bla gjennom, og deretter blar du til mappen der du vil lagre filen.

 7. Klikk på Slutt på den neste siden i veiviseren.

Outlook eksporterer innholdet i den valgte mappen til en tekstfil.

Trinn 2: Importere kontaktdataene i Access

 1. Åpne Access-databasen du vil importere listene til.

 2. Plasseringen til veiviseren for importering/kobling til tekst kan variere noe avhengig av hvilken versjon av Access du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Access:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Ny datakilde > Fra fil > TekstfilEksterne data-fanen i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, klikk på TekstfilEksterne data-fanen i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2007, klikk på TekstfilEksterne data-fanen i Importer-gruppen.

 3. Klikk på Bla igjennom i dialogboksen for Hent eksterne data – tekstfil.

  Velg å importere, tilføye eller koble til en tekstfil.

 4. Velg filen du opprettet i forrige del, og klikk deretter på Åpne.

 5. Klikk på Importer kildedataene til en ny tabell i den gjeldende databasen, og klikk deretter på OK.

 6. Velg Data med skilletegn i Veiviser for tekstimport, og klikk deretter på Neste.

 7. Kontroller at alternativene er angitt som vist i tabellen nedenfor på den neste siden av veiviseren:

  Alternativ

  Verdi

  Velg skilletegnet som skiller feltene

  TAB

  Første rad inneholder feltnavn

  Valgt (avmerket)

  Tekstkvalifikator

  « (doble anførselstegn)

 8. Følg instruksjonene på de gjenværende sidene i veiviseren.

  Access importerer tekstfilen når veiviseren er ferdig.

  Hvis du vil ha mer detaljerte instrukser om hvordan du importerer data til Access fra tekstfiler, se Importere eller koble til data i en tekstfil.

Til toppen av siden

Hva mer bør jeg vite?

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×