Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Når det installeres et Outlook-program – f.eks. Outlook 2016 – på datamaskinen din, kan du bruke det til å flytte e-postmeldinger, kontakter og kalenderelementer fra én e-postkonto til en annen.

La oss for eksempel si at du har en Office 365-postboks og en Gmail-konto. Du kan legge begge til i Outlook 2016. Deretter kan du bruke Outlook 2016 til å eksportere elementer fra Gmail-kontoen og importere dem til Office 365-postboksen.

Her ser du hvordan du kan importere e-post, kontakter og kalender til Outlook fra en .pst-fil

Velg fra følgende liste over instruksjoner for import. Hvis du vil opprette en PST-fil, kan du se instruksjonene for å eksportere e-postdata fra Outlook.

Du kan legge Office 365-postboksen din i et Outlook-program, som for eksempel Outlook 2016 eller 2013. Deretter kan du bruke Outlook til å flytte e-postmeldinger, kontakter og kalenderelementer til Office 365-postboksen. Dette gjør du:

 1. Legg til «kilde»-e-postkontoen i Outlook. Du kan for eksempel legge til Gmail-kontoen til Outlook 2016. Vent litt for at alle e-postmeldinger og kontakter skal vises.

 2. Legg til Office 365-e-postkontoen i Outlook. Når du har gjort dette, synkroniseres Outlook automatisk med Office 365. Du vil se at innholdet i Office 365-postboksen vises i Outlook.

 3. Velg fra eksportinstruksjonene for å eksportere e-posten din fra kildekontoen til en PST-fil.

  Hvis du for eksempel har Outlook 2010, velger du «Outlook 2010: Eksporter Outlook-elementer til en PST-fil».

 4. Velg fra importinstruksjonene (nedenfor) i denne artikkelen for å importere e-post til Office 365.

  Hvis du for eksempel har Outlook 2016, velger du «Outlook 2013 og Outlook 2016: Importer Outlook-elementer fra en PST-fil».

  Fordi Outlook synkroniseres med Office 365 e-postkontoen, vil e-posten gå direkte til Office 365 e-postkontoen når du importerer e-post ved hjelp av instruksjonene.

Disse instruksjonene forutsetter at du har allerede eksportert e-post, kontakter og kalender i Outlook fra en annen versjon av Outlook, og at du nå vil importere dem til Outlook 2013-, Outlook 2016- eller Office 365-postboksen.

 1. Velg Fil øverst på Outlook 2016- eller 2013-båndet.

  Hvis båndet ikke har Fil-alternativet i øvre venstre hjørne, bruker du ikke et Outlook-program som er installert på datamaskinen. Se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å finne versjonen av Outlook og de riktige importtrinnene.

  Slik ser båndet ut i Outlook 2016.
 2. Velg Åpne og eksporter > Importer/eksporter. Dette starter veiviseren.

  Velg Åpne og eksporter, og velg deretter Importer/eksporter.

 3. Velg Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter på Neste.

  Veiviser for import og eksport

 4. Velg Outlook-datafil (PST), og klikk på Neste.

 5. Bla til .pst-filen du vil importere. Velg hvordan du vil håndtere e-postmeldinger og kontakter under Alternativer, og velg deretter Neste.

  Velg .pst-filen du vil importere

 6. Hvis datafilen for Outlook er passordbeskyttet, skriver du inn passordet. Klikk deretter på OK.

 7. Hvis du importerer innholdet i .pst-filen til Office 365-postboksen, kan du velge postboksen her.

  Hvis du IKKE importerer til Office 365-postboksen, velger du Importer elementer til den gjeldende mappen. Dette importerer dataene til mappen som er valgt.

  Velg postboksen her for å importere e-post, kontakter og kalender til Office 365-postboksen.

 8. Velg Fullfør. Outlook starter umiddelbart å importere innholdet i PST-filen. Importen er ferdig når fremdriftsboksen forsvinner.

  Hvis du importerer .pst-filen til Office 365-postboksen, kan det hende du ser en melding om at den prøver å koble til Office 365. Dette skjer når Internett-tilkoblingen blir avbrutt, selv om det bare er et øyeblikk. Når Internett-tilkoblingen er etablert på nytt, fortsetter Outlook å importere .pst-filen.

Tips!:  Hvis du vil hente bare noen få e-postmeldinger eller kontakter fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åpne Outlook-datafilen og deretter i navigasjonsrute, drar og slipper du e-postmeldingene og kontaktene fra .pst-filen til eksisterende Outlook-mapper.

Hvis du tror at PST-filen er skadet, kan du se Reparere Outlook-datafiler (.pst og .ost).

Disse instruksjonene forutsetter at du allerede har eksportert e-post, kontakter og kalender i Outlook fra en annen versjon av Outlook, og at du nå vil importere dem til Outlook 2010 eller Office 365-postboksen.

 1. Velg Fil-fanen øverst på Outlook-båndet.

  Hvis båndet ikke har Fil-alternativet i øvre venstre hjørne, bruker du ikke en versjon av Outlook som er installert på datamaskinen. Se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å finne versjonen av Outlook og de riktige importtrinnene.

  I Outlook 2010, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Åpne > Importer. Dette starter veiviseren.

  Velg åpne og velg importer.

 3. Klikk på Importer fra et annet program eller fil i dialogboksen Veiviser for import og eksport, og klikk deretter på Neste.

  Velg Importer fra et annet program eller en annen fil.

 4. Merk Outlook-datafilen (.pst), og klikk deretter på Neste.

  Velg .pst-import

 5. Velg Bla gjennom, velg deretter PST-filen du vil importere, og velg Neste.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil at den importerte informasjonen skal erstatte like elementer som allerede finnes i Outlook, kan du velge det under Alternativer. Velg ellers Ikke importer like elementer.

  • Velg .pst-filen du vil importere

 6. Hvis datafilen for Outlook (.pst) er passordbeskyttet, blir du bedt om å skrive inn passordet. Klikk deretter på OK.

 7. Angi alternativer for import av elementer. Velg Filter hvis du vil importere bare bestemte e-postmeldinger. Velg fanen Flere valg hvis du vil importere bare e-postmeldinger som er lest eller ulest.

  Standardinnstillingene må vanligvis ikke endres. Den øverste mappen, vanligvis Personlige mapper, Outlook-datafil eller e-postadressen din, velges automatisk.

  Velg Filter hvis du vil importere bare bestemte e-postmeldinger.

 8. Inkluder undermapper er valgt som standard. Alle mapper under den valgte mappen importeres.

 9. Velg ett av målalternativene:

  • Importere elementer til den gjeldende mappen – dette importerer dataene til mappen som er valgt.

  • Importere elementer til samme mappe i – dette importerer dataene til målmappen med samme navn som kildemappen, for eksempel fra Innboks til Innboks. Hvis en mappe ikke finnes i Outlook, opprettes den.

 10. Velg Fullfør. Outlook starter umiddelbart å importere dataene. Du vet den er ferdig når fremdriftsboksen lukkes.

Tips!:  Hvis du vil hente bare noen få e-postmeldinger eller kontakter fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åpne Outlook-datafilen og deretter i navigasjonsrute, drar og slipper du e-postmeldingene og kontaktene fra .pst-filen til eksisterende Outlook-mapper.

Hvis du tror at PST-filen er skadet, kan du se Reparere Outlook-datafiler (.pst og .ost) .

Disse instruksjonene forutsetter at du allerede har eksportert Outlook 2007-elementene som en sikkerhetskopifil, og at du nå vil gjenopprette dem. Alternativt at du vil importere dem til Office 365-postboksen.

 1. Velg Fil øverst på båndet i Outlook 2007.

  Hvis båndet ikke har Fil-alternativet i øvre venstre hjørne, bruker du ikke en versjon av Outlook som er installert på datamaskinen. Se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å finne versjonen av Outlook og de riktige importtrinnene.

  I Outlook 2007, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Importer og eksporter. Dette starter veiviseren.

  Velg Importer og eksporter.

 3. Klikk på Importere fra andre programmer eller filer i Veiviseren for import og eksport, og klikk deretter på Neste.

 4. Klikk på Fil med personlige mapper (.pst), og klikk deretter på Neste.

 5. Klikk på Bla gjennom, og velg deretter filen du vil importere.

  Merknad: Under Alternativer anbefales det at du klikker Ikke importer like elementer med mindre du vil at den importerte informasjonen skal erstatte eller duplisere elementer som allerede finnes i Outlook.

 6. Klikk på Neste.

 7. Hvis et passord ble tilordnet til filen med personlige mapper (.pst), blir du bedt om å skrive inn passordet. Klikk deretter på OK.

 8. Angi alternativer for import av elementer. Det er vanligvis ikke nødvendig å endre standardinnstillingene.

  • Den øverste mappen, vanligvis Personlige mapper eller e-postadressen din, velges automatisk.

  • Inkluder undermapper er valgt som standard. Alle mapper under den valgte mappen importeres.

 9. Velg ett av målalternativene:

  • Importere elementer til den gjeldende mappen – dette importerer dataene til mappen som er valgt.

  • Importere elementer til samme mappe i – dette importerer dataene til målmappen med samme navn som kildemappen, for eksempel fra Innboks til Innboks. Hvis en mappe ikke finnes i Outlook, opprettes den.

 10. Klikk på Fullfør.

Tips!: Hvis du vil hente bare noen få elementer fra en fil med personlige mapper (.pst), kan du åpne filen med personlige mapper (.pst), og deretter kan du dra og slippe e-postmeldinger og kontakter fra filmapper for personlige mapper (.pst) i navigasjonsrute til eksisterende Outlook-mapper.

Når bør jeg eksporte/importere en PST-fil?

.pst-filer opprettes når du eksporterer eller sikkerhetskopierer e-post, kontakter og kalender til en Outlook .pst-fil. Du bør eksportere/importere en .pst-fil når:

 • Du vil flytte e-post fra én e-postkonto til en annen e-postkonto.

  La oss for eksempel si at du har en gammel Yahoo e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Og du vil flytte e-post til en ny Office 365 e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Ved bruk av Outlook på skrivebordet kan du legge til begge kontoene i Outlook. Du må vente litt før alle e-postmeldingene vises (hvis du har mange, kan det ta lang tid). Deretter bruker du Outlook til å eksportere e-post fra Yahoo-kontoen til en .pst-fil. Til slutt importerer du .pst-filen til Office 365-kontoen.

 • Du flytter fra en PC til en annen PC: Du flytter e-post fra én datamaskin med Outlook til en annen datamaskin med Outlook.

  For eksempel: La oss si at den gamle datamaskinen har Outlook 2007, og du har fått en ny datamaskin med Outlook 2016. Eksportere e-postdataene fra Outlook 2007 og importere dem (beskrevet i denne artikkelen) til Outlook 2016.

 • Du flytter fra PC til Mac: Når du for eksempel flytter e-post fra Outlook på en PC og importerer den til Outlook 2016 på en Mac.

 • Hvis du bare vil flytte eller sikkerhetskopiere kontaktene dine (e-postadresser), trenger du ikke å gjøre en .pst-eksport/-import. Se i stedet Eksportere kontakter fra Outlook. Den forklarer hvordan du eksporterer (som egentlig er å lage en kopi) kontaktene til en .csv-fil og deretter kan du importere dem til Outlook, Gmail eller en annen e-postleverandør.

 • Hvis du vil hente bare noen få e-postmeldinger eller kontakter fra en .pst-fil, åpner du .pst-filen og deretter kan du dra og slippe e-postmeldinger til gjeldende Outlook-mapper. Når du er ferdig, kan du lukke .pst-filen igjen.

Hvilke data importeres?

.pst-filer opprettes når du eksporterer eller sikkerhetskopierer e-post, kontakter og kalender til en Outlook .pst-fil. Outlook lager en kopi av e-posten for .pst-filen.

 • Når Outlook eksporterer e-postmeldinger til en .pst-fil, inneholder den alle vedlegg. Så når du importerer en .pst-fil, ser du vedleggene.

 • Outlook eksporterer ikke metadata, slik som mappeegenskaper (visninger, tillatelser, innstillinger for automatisk arkivering), meldingsregler og lister over blokkerte avsendere. Derfor blir de heller ikke importert.

 • Når Outlook eksporterer e-post, kontakter og kalenderinformasjon til en .pst-fil, kopieres informasjonen. Ingenting slettes fra Outlook. Du vil fortsatt kunne vise og få tilgang til e-post, kontakter og kalender i Outlook.

Fungerte det ikke?

Se Løs problemer med import av en PST-fil i Outlook for en liste over vanlige problemer og løsninger.

Beslektede emner

Importere og eksportere e-postmeldinger, kontakter og kalender for Outlook

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×