Importere data fra en Reporting Services-rapport

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en Reporting Services-rapport som er publisert til et SharePoint-område eller en rapportserver som en datakilde i en Power Pivot-arbeidsbok. Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du oppretter tilkoblingen til rapporten og importere data til arbeidsboken.

I denne artikkelen

Forutsetninger

Velge en importmetode

Importere rapportdata ved å bruke adressen til en publisert rapport

Importere rapportdata ved å bruke nettadressen til et datatjenestedokument

Eksportere en rapport som en datafeed

Lagre en ATOMSVC-fil (Atom Service) for fremtidige importoperasjoner

Forutsetninger

Du må bruke en RDL-fil (rapportdefinisjonsfil) som datakilde. Importering fra en rapportmodell støttes ikke.

Du må ha tillatelse til å åpne rapporten under din Windows-brukerkonto, og du må kjenne adressen til rapporten eller rapportserveren som er vert for den. Du kan kontrollere dine tillatelser ved først å prøve å åpne rapporten i en nettleser. Hvis rapporten åpnes, vet du at du har tilstrekkelige tillatelser og riktig nettadresse.

Reporting Services må være versjon SQL Server 2008 R2 eller senere. Disse versjonene inneholder datafeeden Eksporter-funksjon som streamer rapportdata i XML-format for datafeeden. Du kan identifisere rapportserveren ved Eksporter som Datafeed alternativ som vises i rapportverktøylinjen når du åpner rapporten i nettleseren: Datafeed-ikon

Til toppen av siden

Velge en importmetode

Rapportdata legges én gang under importen. En kopi av dataene er plassert i Power Pivot-arbeidsbok. Oppdatere data fra Power Pivot i Excel, eller konfigurere en plan for dataoppdatering for arbeidsboken når den er publisert til SharePoint for å velge opp de nyeste endringene i de underliggende rapportdataene.

Du kan bruke noen av følgende fremgangsmåter til å legge til Reporting Services-rapportdata til en Power Pivot-arbeidsbok.

Program

Fremgangsmåte

Kobling

Power Pivot

Klikk Fra rapport for å angi en adresse til rapporten. Du kan også klikke Fra andre kilder, og deretter klikke Rapporter for å angi en adresse til en rapport.

Hvordan…

Power Pivot

Klikk Fra datafeeder for å angi et tjenestedokument (ATOMSVC) med tilkoblingsinformasjon.

Hvordan…

Reporting Services

Klikk Eksporter til Datafeed på rapportverktøylinjen å eksportere dataene til Power Pivot i Excel umiddelbart hvis det er installert på datamaskinen, eller lagre den eksporterte filen som en fil Atom service (atomsvc) for fremtidig bruk.

Hvordan…

Til toppen av siden

Importere rapportdata ved å bruke adressen til en publisert rapport

 1. Klikk Fra rapporten i vinduet Power Pivot i kategorien Hjem. Veiviseren for tabellimport åpnes.

 2. Klikk Bla gjennom og velg en rapportserver.

  Hvis du jevnlig bruker rapporter på en rapportserver, kan serveren være oppgitt i Nylig brukte nettsteder og servere. Ellers skriver du adressen til en rapportserver, i Navn, og klikker Åpne for å bla gjennom mappene på rapportservernettstedet. Et eksempel på en adresse til en rapportserver kan være http://<datamaskinnavn>/rapportserver.

 3. Merk rapporten og klikk Åpne. Alternativt kan du lime inn en kobling til rapporten, inkludert hele banen og rapportnavnet, i tekstboksen Navn. Veiviseren for tabellimport kobler til rapporten og gjengir den i forhåndsvisningsområdet.

  Hvis rapporten bruker parametere, må du angi en parameter før du kan opprette rapporttilkoblingen. Når du gjør det, vil bare radene som er relatert til parameterverdien, bli importert til datafeeden.

  1. Velg en parameter ved hjelp av listeboksen eller kombinasjonsboksen i rapporten.

  2. Klikk Vis rapport for å oppdatere dataene.

   Obs!: Når rapporten vises, lagres parametrene du valgte sammen med datafeeddefinisjonen.

   Alternativt kan du klikke Avansert for å angi leverandørspesifikke egenskaper for rapporten.

 4. Klikk Test tilkobling for å kontrollere at rapporten er tilgjengelig som en datafeed. Du kan også klikke Avansert for å kontrollere at egenskapen Innebygd servicedokument inneholder innebygd XML som angir datafeedtilkoblingen.

 5. Klikk Neste for å fortsette med importen.

 6. På siden Velg tabeller og visninger i veiviseren velger du avmerkingsboksen ved siden av rapportdelene du vil importere som data.

  Noen rapporter kan inneholde flere deler, inkludert tabeller, lister eller diagrammer.

 7. Skriv inn navnet på tabellen der du vil at datafeeden Hvis du vil bli lagret i PowerPivot-arbeidsbok i boksen Egendefinert navn.

  Navnet på Reporting Service-kontrollen brukes som standard hvis det ikke har blitt tilordnet noe navn: for eksempel Tablix1, Tablix2. Vi anbefaler at du endrer dette navnet under import slik at det blir lettere å skille originalen fra den importerte datafeeden.

 8. Klikk Forhåndsvis og filtrer hvis du vil se gjennom dataene og endre kolonnevalgene. Du kan ikke begrense radene som importeres i rapportdatafeeden, men du kan fjerne kolonnene ved å fjerne avmerkingen. Klikk OK.

 9. Klikk Fullfør på siden Velg tabeller og visninger.

 10. Klikk Lukk når alle radene er importert.

Til toppen av siden

Importere rapportdata ved å bruke nettadressen til et datatjenestedokument

Et alternativ til å angi en rapport-adresse er å bruke en service (atomsvc) datafil som allerede har rapporten feed informasjon du vil bruke. Et datatjenestedokument angir en URL-adresse i rapporten. Når du importerer datatjenestedokumentet, en rapport feed genereres fra rapporten og lagt til Power Pivot-arbeidsboken.

 1. Klikk Fra Datafeeder i vinduet Power Pivot i kategorien Hjem. Veiviseren for tabellimport åpnes.

 2. På siden Koble til datafeed skriver du et kallenavn som kan brukes til å referere til datakilden.

  Dette navnet brukes bare i Power Pivot-arbeidsbok til å referere til datakilden. Senere i veiviseren angir du navnet på tabellen der dataene er lagret.

 3. Skriv inn en bane til datatjenestedokument-filen (ATOMSVC) som spesifiserer rapportfeeden. Du kan angi en adresse til dokumentet hvis det er lagret på en server, eller du kan åpne det fra en mappe på datamaskinen. Alternativt kan du klikke Bla gjennom for å navigere til en server som har datatjenestedokumentet du vil bruke.

 4. Klikk Test tilkobling for å kontrollere at en feed kan opprettes ved hjelp av informasjonen i datatjenestedokumentet.

 5. Klikk Neste.

 6. På siden Velg tabeller og visninger i veiviseren velger du avmerkingsboksen ved siden av rapportdelene du vil importere som data.

  Noen rapporter kan inneholde flere deler, inkludert tabeller, lister eller diagrammer.

 7. Skriv inn navnet på tabellen der du vil at datafeeden Hvis du vil bli lagret i arbeidsboken Power Pivot i boksen Egendefinert navn.

  Navnet på Reporting Service-kontrollen brukes som standard hvis det ikke har blitt tilordnet noe navn: for eksempel Tablix1, Tablix2. Vi anbefaler at du endrer dette navnet under import slik at det blir lettere å skille originalen fra den importerte datafeeden.

 8. Klikk Forhåndsvis og filtrer hvis du vil se gjennom dataene og endre kolonnevalgene. Du kan ikke begrense radene som importeres i rapportdatafeeden, men du kan fjerne kolonnene ved å fjerne avmerkingen. Klikk OK.

 9. Klikk Fullfør på siden Velg tabeller og visninger.

 10. Klikk Lukk når alle radene er importert.

Til toppen av siden

Eksportere en rapport som en datafeed

 1. Åpne en rapport fra Rapportbehandling, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klikk Eksporter som datafeed på rapportverktøylinjen: Datafeed-ikon

  Hvis Excel er installert på datamaskinen, vil du bli bedt om å åpne eller lagre filen.

 3. Klikk Åpne for å vise umiddelbart de importerte dataene i vinduet Power Pivot i Excel.

Hvis du ikke ser knappen, kjører ikke rapporten på en støttet versjon av Reporting Services. Vurder å flytte eller kopiere rapporten til en rapportserver som støttes.

Obs!: Reporting Services inneholder en Atom gjengivelse utvidelse som genererer feedene fra rapporten definisjon-filer. Denne filtypen i stedet for Power Pivot serverprogramvare, oppretter rapporten feeder og data servicedokumenter brukes til å eksportere rapportdata til Power Pivot arbeidsbøker. Hvis du vil ha mer informasjon ved hjelp av feeder i Power Pivot, kan du se Power Pivot-Datafeeder på MSDN.

Til toppen av siden

Lagre en ATOMSVC-fil (Atom Service) for fremtidige importoperasjoner

Hvis du ikke har et program på datamaskinen som kan åpne en rapport feed, lagrer du dokumentet for fremtidig bruk på en datamaskin som har Power Pivot i Excel. Dokumentet som du lagrer angir en adresse i rapporten. Den inneholder ikke data fra rapporten.

 1. Åpne en rapport fra Rapportbehandling, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klikk Eksporter som datafeed på rapportverktøylinjen: Datafeed-ikon

 3. Klikk Lagre for å lagre ATOMSVC-filen på datamaskinen. Filen spesifiserer rapportserveren og plasseringen for rapportfilen.

Hvis du vil bruke atomsvc-fil senere, kan du åpne den i Power Pivot i Excel for å importere rapporten feed. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir et datatjenestedokument for rapport-feeder, kan du se importere rapportdata ved å bruke en URL-adressen til et datatjenestedokument i dette emnet.

Du kan også publisere denne filen til en datafeed biblioteket på SharePoint for å gjøre den tilgjengelig for alle som ønsker å bruke rapporten feeder i andre arbeidsbøker eller rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om datafeed biblioteker, kan du se Power Pivot-Datafeeder på MSDN.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×