Importere data fra en database i Excel for Mac

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Noen ganger trenger du data som er lagret utenfor Excel, for eksempel i en database. I slike tilfeller kobler du deg til den eksterne datakilden først. Deretter kan du arbeide med dataene.

Koble til en ekstern datakilde

Du kan bruke en ekstern datakilde, men det avhenger av typen kilde.

Hvis kilden er en SQL-database

 1. Klikk Ny databasespørring på fanen Data

 2. Klikk SQL Server ODBC.

 3. Dialogboksen Koble til ODBC-datakilde for SQL Server vises. Få serverinformasjon fra databaseadministratoren din, og skriv den i denne dialogboksen. Klikk Koble til når du er ferdig.

 4. Til venstre klikker du pilen ved siden av serveren for å se databasene.

 5. Klikk pilen ved siden av databasen du vil bruke.

 6. Klikk deretter navnet på tabellen du vil bruke.

 7. Hvis du ønsker en forhåndsvisning av hvordan dataene vil se ut, klikker du Kjør.

 8. Når du er klar til å hente dataene inn i Excel, klikker du Returner data.

 9. I dialogboksen Importer data velger du hvor dataene skal være: enten i det eksisterende arket, i et nytt ark eller i en pivottabell. Klikk deretter OK.

Hvis kilden er ikke en SQL-database

Hvis du vil bruke en ekstern kilde som er ikke en SQL-Database (for eksempel FileMaker Pro), må en Open Database Connectivity (ODBC)-driver som installeres på en Mac. Informasjon om drivere er tilgjengelig på denne siden. Når driveren for kilden er installert, kan du følge disse trinnene for å bruke dataene:

 1. Klikk Ny databasespørring på fanen Data

 2. Klikk Fra database.

 3. Legg til datakilden for databasen, og klikk deretter OK.

 4. Til venstre klikker du pilen ved siden av serveren for å se databasene.

 5. Klikk pilen ved siden av databasen du vil bruke.

 6. Klikk deretter navnet på tabellen du vil bruke.

 7. Hvis du ønsker en forhåndsvisning av hvordan dataene vil se ut, klikker du Kjør.

 8. Når du er klar til å hente dataene inn i Excel, klikker du Returner data.

 9. I dialogboksen Importer data velger du hvor dataene skal være: enten i det eksisterende arket, i et nytt ark eller i en pivottabell. Klikk deretter OK.

Se også

ODBC-drivere som er kompatible med Excel for Mac

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Hvis du vil importere data fra en database, for eksempel Microsoft SQL Server, må du ha en ODBC-driver som er kompatibelt med Microsoft Query installert på datamaskinen. Kompatible ODBC-drivere er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ODBC-drivere som er kompatible med Excel for Mac. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer ODBC-drivere, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

 1. Velg Hent eksterne DataData-menyen, og klikk deretter Ny databasespørring.

 2. Bruke Microsoft Query til å koble til en datakilde og opprette en spørring. Når du er ferdig, klikker du Returner Data for å importere dataene til Excel.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler deg til en datakilde og bruker Microsoft Query, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Returnere eksterne Data til Microsoft Excel:

Hvis du vil

Gjør du dette

Velg spørringsdefinisjonen, Oppdater kontroll og alternativer for oppsett av data

Klikk Egenskaper.

Endre innstillingene for en parameterspørring

Klikk Parametere.

Returnere de eksterne dataene til det aktive arket

Klikk eksisterende ark. På arket, klikker du cellen der du vil plassere det øverste venstre hjørnet av det eksterne dataområdet, og klikk deretter OK.

Returnere de eksterne dataene til et nytt ark

Klikk nytt ark, og klikk deretter OK.

Excel legger til et nytt ark i arbeidsboken, og limer inn det eksterne dataområdet automatisk på det øverste venstre hjørnet av det nye arket.

Opprette en pivottabell ved hjelp av eksterne data

Klikk pivottabell, og klikk deretter OK.

Obs!: 

 • Excel 2011 for Mac kan ikke importere data fra OLE DB- eller OLAP-datakilder.

 • Som standard bruker tabeller i Excel for Mac til å importere data. Klikk Egenskaper for å slå av tabeller når du importerer data, i dialogboksen Returnere eksterne Data til Microsoft Excel, og fjern deretter merket for Bruk tabellen.

 • Hvis den eksterne datakilden du vil ha tilgang til, ikke er på den lokale datamaskinen, må du kanskje kontakte administratoren av databasen for et passord, brukertillatelse eller annen tilkoblingsinformasjon.

Se også

Import data from FileMaker Pro

Importere data fra en CSV-, HTML- eller tekstfil

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×