Implementere postbehandling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan behandle poster «på stedet». Dette betyr at du kan beholde et dokument på gjeldende plassering på et nettsted, eller lagre poster i et bestemt arkiv, for eksempel et arkivsenternettsted.

Det anbefales at det først utarbeides en plan for postbehandling for organisasjonen før du implementerer postbehandling. Hvis du vil ha hjelp til å velge riktig system for postbehandling for organisasjonen, kan du se Velge hvordan du lagrer og behandler poster.

Opprette og konfigurere et arkivsenternettsted

I denne delen finner du en oversikt over hovedtrinnene du må utføre for å opprette og konfigurere et arkivsenternettsted. Klikk koblingene for å se spesifikk veiledning for hvert trinn.

 1. Opprette et arkivsenternettsted ved hjelp av malen for arkivsenternettsted.

 2. Opprett postbiblioteker eller listerfor å behandle og lagre hver av posttypene som er angitt i filplanen (definisjon: En filplan beskriver hvilke typer dokumenter eller elementer en organisasjon godkjenner som offisielle forretningsposter. Den inneholder informasjon om hvor slike poster lagres, og om hva som skiller de ulike posttypene fra hverandre).

 3. Legg en tilknyttet innholdstype til bibliotekene og listene.

 4. Opprett og legge til nettstedskolonner for de relevante innholdstypene for lagring og visning av metadata for hver posttype som er angitt i filplanen.

 5. Legg til en informasjonsbehandlingspolicy for en innholdstype på arkivsenternettstedet.

 6. Konfigurer innholdsarrangøren slik at hver posttype rutes til riktig sted.

Til toppen av siden

Opprette et arkivsenternettsted

Vi anbefaler at du oppretter et Arkivsenter som en samling med overordnede nettsteder, ikke som et sekundært nettsted. Hvis du vil opprette en nettstedssamling, må du være medlem av SharePoint-gruppen Farm Administrators på datamaskinen som kjører SharePoint Central Administration-nettstedet.

I SharePoint Online, kan du opprette et arkivsenterområde fra det øverste nivået SharePoint-område. Klikk + Opprett område, og deretter starter på trinn 4 nedenfor.

 1. Start SharePoint 2013 eller 2016 Sentraladministrasjon.

  • For Windows Server 2008 R2:

   • Klikk Start, klikk Microsoft SharePoint 2013-produkter eller Microsoft SharePoint 2013-produkter, og klikk deretter eller SharePoint 2013 Sentraladministrasjon avSharePoint 2016 Sentraladministrasjon av.

  • For Windows Server 2012:

   • Klikk eller SharePoint 2013 Sentraladministrasjon avSharePoint 2016 Sentraladministrasjon avStart-skjermen.

    Hvis ikke på startskjermen iSharePoint 2013 Sentraladministrasjon av eller SharePoint 2016 Sentraladministrasjon av:

   • Høyreklikk datamaskin, klikker alle apper, og klikk deretter eller SharePoint 2013 Sentraladministrasjon avSharePoint 2016 Sentraladministrasjon av.

 2. På Sentraladministrasjon-nettstedet, under Programbehandling-delen, klikker du Opprett nettstedssamlinger.

 3. Hvis webprogrammet du vil opprette områdesamlingen ikke er valgt, klikker du pil ned på siden Opprett områdesamling i delen Webprogrammet. Klikk Webprogram Webprogram-menyen, og klikk deretter webprogrammet der du vil opprette områdesamlingen.

 4. I Tittel og beskrivelse-delen skriver du inn tittelen og beskrivelsen for nettstedssamlingen.

 5. I Adresse til webområde-delen velger du banen du vil bruke for nettadressen (for eksempel en bane med som inkluderer undermapper, for eksempel /nettsteder/ eller rotmappen (/).

  Hvis du velger en bane med undermapper inkludert, må du også skrive inn navnet på nettstedet som skal brukes i nettadressen.

 6. I Valg av mal-delen i Velg opplevelsesversjon-listen velger du SharePoint-opplevelsesversjonen av malene som du vil bruke.

  Velg opplevelsesversjonen av Hvis du vil at områdesamlingen til å se og kjøre som en områdesamling i SharePoint Server. En områdesamling som bruker en tidligere versjon av opplevelsen kjører i en nyere versjon av SharePoint, men grensesnittet og bruker brukeropplevelsen for områdesamlingen gjenspeiler den tidligere versjonen. En områdesamling som kan oppgraderes til enhver tid til den nyeste opplevelsesversjonen.

 7. I Valg av mal-delen velger du Enterprise-fanen og klikker deretter Arkivsenter.

 8. I Administrator for primær nettstedssamling skriver du inn brukernavnet (i formatet DOMENE\brukernavn) for brukeren som skal være administratoren for nettstedssamlingen.

 9. I Sekundær administrator for nettstedssamling-delen skriver du inn brukernavnet til den sekundære administratoren for nettstedssamlingen. Å angi en sekundær administrator for nettstedssamling er en anbefalt fremgangsmåte for å sikre at noen kan administrere nettstedssamlingen når en primær administrator for nettstedssamling ikke er til stede.

 10. Hvis du bruker kvoter til å administrere lagringsplass for nettstedssamlinger, går du til Kvotemal-delen og klikker på en mal i listen Velg en kvotemal.

 11. Klikk OK.

Opprette biblioteker eller lister for å behandle poster

Biblioteker og lister er viktige elementer i postbehandling. De fungerer som et arkivskap for hver posttype du vil arkivere eller behandle. Tilknytting av innholdstyper (forklares senere) til biblioteker og lister gir deg mer hjelp med å kategorisere postene. Vi anbefaler at du oppretter ett dokumentbibliotek eller én liste for hver innholdstype i postfilplanen.

Legge til en eksisterende innholdstype i en liste eller et bibliotek

Når du legger til en innholdstype i en liste eller et bibliotek, kan listen eller biblioteket inneholde elementer av denne typen. Når poster sendes inn til arkivsenteret, rutes de til riktig liste eller bibliotek basert på dokumentets innholdstype.

Til toppen av siden

Opprette og legge til nettstedskolonner i lister, biblioteker eller innholdstyper

Kolonner hjelper deg med å gruppere, kategorisere og spore poster eller andre elementer. En nettstedskolonne definerer et element med metadata som kan knyttes til en innholdstype, en liste eller et bibliotek. Du kan for eksempel legge til nettstedskolonner for å definere «forfatter» eller «dato fullført». Legg til en nettstedskolonne for postinnhold, enten for å lagre et metadataelement som sendes med en post, eller for å legge til metadata for å hjelpe deg med å administrere posten.

Opprette en nettstedskolonne

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger i arkivsenteret, og klikk deretter Innstillinger for nettsted.

  I et SharePoint gruppe-tilkoblede område, klikker du Innstillinger, klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk områdekolonner under Gallerier for Nettsidedesignere på siden Innstillinger for område.

 3. Klikk OpprettNettstedskolonner-siden.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke, i Kolonnenavn-boksen under Navn og type på siden Ny nettstedskolonne.

 5. Velg informasjonstypen du vil lagre i kolonnen, for eksempel valuta, dato og klokkeslett eller tekst.

 6. I delen Gruppe kan du velge den eksisterende gruppen der du vil lagre den nye nettstedskolonnen. Alternativt kan du velge Ny gruppe hvis du vil opprette en ny gruppe for å lagre kolonnen i. Du kan bruke grupper til å organisere kolonner og finne dem enklere.

Velg de andre kolonneinnstillingene du vil bruke, under Flere kolonneinnstillinger. Alternativene som er tilgjengelige her, varierer avhengig av hvilken kolonnetype du har valgt under Navn og type. Hvis informasjonstypen som skal lagres i en kolonne er Valg, kan du definere valgene som skal vises under Flere kolonneinnstillinger.

 1. Klikk OK.

Legge til en nettstedskolonne i en innholdstype for poster

 1. Hjemmesiden for arkivsenterområdet, klikk innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for område.

  I et SharePoint gruppe-tilkoblede område, klikker du Innstillinger, klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk innholdstyper for område i delen Gallerier for webdesigner.

 3. Klikk innholdstypen for nettsted du vil konfigurere, på siden Innholdstyper for nettsted.

 4. Når du har valgt en nettstedsinnholdstype fra det overordnede nettstedet eller opprettet en ny nettstedsinnholdstype, klikker du Legg til fra eksisterende nettstedskolonner under Kolonner på den valgte siden for nettstedsinnholdstype.

 5. Velg gruppen du vil filtrere på, fra listen Velg kolonner fra under Velg kolonner på siden Legg til kolonner i innholdstype.

 6. Merk kolonnen du vil legge til fra listen Tilgjengelige kolonner , og klikk deretter Legg til.

 7. Under Oppdater lister og innholdstyper for nettsted angir du om de underordnede innholdstypene for nettsted som arver fra denne innholdstypen for nettsted, vil bli oppdatert med endringene.

 8. Når du er ferdig med å legge til kolonnene, klikker du OK.

Obs!: Hvis innholdstypen du vil velge, ikke vises som en kobling (nedtonet) på denne siden, tilhører innholdstypen et nettsted som er overordnet nettstedet som brukes som arkivsenter, og den må derfor velges og konfigureres fra det overordnede nettstedet. Du kan gjøre dette ved å klikke på koblingen under Kilde-kolonnen ved siden av den nedtonede nettstedsinnholdstypen under kolonnen Innholdstype for nettsted.

Til toppen av siden

Lage policyer for informasjonsbehandling for poster

En policy for informasjonsbehandling er et sett med regler for en innholdstype. Organisasjoner kan bruke policyer for informasjonsbehandling til å administrere og spore innhold, for eksempel for å angi hvor lang tid innhold skal oppbevares og hvilke handlinger brukerne kan utføre.

Obs!: For å kunne fullføre denne oppgaven må du være medlem av Eiere-gruppen for nettstedet som brukes som arkivsenter.

Legge til en policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Obs!: Du kan ikke angi en policy for informasjonsbehandling for en kjerneinnholdstype. Kjerneinnholdstyper installeres når en nettstedssamling opprettes. Du må opprette en innholdstype som er avledet fra en kjerneinnholdstype, og bruke en policy for informasjonsbehandling på den avledede innholdstypen.

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på nettstedet, og klikk deretter Innstillinger for område.

  I et SharePoint gruppe-tilkoblede område, klikker du Innstillinger, klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden for områdeinnstillinger, i delen Gallerier for webdesigner.

 3. Klikk innholdstypen du vil legge til en policy for informasjonsbehandling for, på siden Innholdstyper for nettsted.

 4. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling på Innholdstype-siden.

 5. Skriv inn et navn på og en beskrivelse for policyen på Rediger policy-siden, og skriv deretter en kort policyerklæring som forklarer brukerne hva policyen er for. En policyerklæring kan bestå av opptil 512 tegn.

 6. Deretter må du legge til én eller flere policyfunksjoner i policyen for informasjonsbehandling. Når du aktiverer funksjonene, presenteres flere innstillinger.

Legge til policyfunksjoner i policyen for informasjonsbehandling

Policyfunksjonene du kan legge til for en policy for informasjonsbehandling, er etiketter, overvåking, utløp og strekkoder.

Legge til en policyfunksjon for oppbevaring i en policy for informasjonsbehandling

 1. Merk av for Aktiver oppbevaring på Rediger policy-siden.

 2. Klikk Legg til en oppbevaringsfase og velg ett av følgende alternativer for oppbevaringsperiode for å angi når dokumenter utløper: Hvis du vil angi utløpsdatoen basert på en datoegenskap, velger du Fasen er basert på datoegenskapene for elementet, og deretter velger du handlingen (Opprettet eller Endret ) og tidsperioden (dager, måneder eller år).

 3. Skriv inn en verdi i boksen mellom listene for å angi tidsperioden.

 4. Velg handlingen som skal inntreffe når dokumentet utløper.

 5. Hvis du vil at den valgte handlingen skal gjentas, merker du av under Regelmessighet, og deretter velger du regelmessighetsperioden.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en policyfunksjon for overvåking i en policy for informasjonsbehandling

 1. Velg Aktiver overvåking under Overvåking på Rediger policy-siden, og merk deretter av for hendelsene du vil lagre overvåkingsspor for.

 2. Klikk OK.

  Obs!: Hvis du vil vise overvåkingsloggene, klikker du Rapporter for overvåkingslogg på siden med innstillinger for nettstedssamling, og deretter velger du rapporten du vil vise.

Legge til en policyfunksjon for strekkoder i en policy for informasjonsbehandling

 1. Klikk Aktiver strekkoder under Strekkoder på Rediger policy-siden.

 2. Merk av for Ber brukerne om å sette inn en strekkode hvis du vil at Office-klientprogrammer skal kreve at brukerne setter inn en strekkode i dokumentene.

Legge til en policyfunksjon for etiketter i en policy for informasjonsbehandling

 1. Merk av for Aktiver etiketter under Etiketter på Rediger policy-siden.

 2. Hvis du vil kreve at brukerne setter inn en etikett før de lagrer eller skriver ut et dokument, velger du Ber brukerne om å sette inn en etikett før lagring eller utskrift.

 3. Hvis du vil forhindre at etiketter endres etter at de er lagt til, velger du Forhindre endringer i etiketter når de er lagt til.

 4. I boksen Etikettformat skriver du inn teksten som du vil skal vises på etiketten. Du kan bruke enhber kombinasjon av fast tekst og dokumentegenskaper, bortsett fra beregnede eller innebygde egenskaper som en GUID (Global unik identifikator) eller Opprettet av. For å starte en ny linje bruker du tegnsekvensen \n.

 5. Velg en skrift, skriftstørrelse, skriftstil og justering for etiketteksten.

 6. Skriv inn en etiketthøyde i Høyde-boksen og en etikettbredde i Bredde-boksen.

 7. Klikk Oppdater for å vise endringene.

 8. Klikk OK.

Konfigurere postbehandling på stedet

Når du bruker arkivsenteret, arbeider du i et låst repositorium og kan bruke Sen til-handlingen for å hente poster til repositoriet. Et hvilket som helst nettsted kan aktiveres for postbehandling på stedet, og kan konfigureres som et system for arkivbehandling. I denne systemtypen kan du, til forskjell fra Arkivsenteret, lagre poster sammen med aktive dokumenter i et samarbeidsområde. Her er noen andre fordeler ved å bruke et system for postbehandling på stedet:

 • Poster kan eksistere og bli behandlet på tvers av flere nettsteder.

 • Når versjonskontroll er aktivert, vedlikeholdes versjoner av poster automatisk.

 • eDiscovery-søk kan utføres på både poster og aktive dokumenter samtidig.

 • Bredere kontroll over hva en post er i organisasjonen, og hvem som kan opprette en post.

Konfigurasjon av postbehandling på stedet gjøres gjennom tre hovedtrinn:

 1. Aktivere postbehandling på stedet på nettstedssamlingsnivå.

 2. Konfigurere innstillinger for postdeklarasjon på nettstedssamlingsnivå

 3. Konfigurere innstillinger for postdeklarasjon på liste- eller biblioteknivå.

  Obs!: Du må være en listebidragsyter eller en administrator for å kunne deklarere elementer som poster manuelt.

Til toppen av siden

Aktivere postbehandling på stedet på nettstedssamlingsnivå

Det første trinnet når du skal konfigurere et system for postbehandling på stedet, er å aktivere funksjonen på nettstedssamlingsnivå. Når du aktiverer funksjonen, aktiveres kommandoen Deklarer post / Opphev deklarasjon av post på båndet.

Obs!: Du må være administrator for nettstedssamlingen for å kunne utføre denne oppgaven.

 1. Klikk innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på det øverste områdenivået, og klikk deretter Innstillinger for område.

  I et SharePoint gruppe-tilkoblede område, klikker du Innstillinger, klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk Funksjoner i nettstedssamling under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Klikk Aktiver ved siden av Postbehandling på stedet.

Konfigurere innstillinger for postdeklarasjon på nettstedssamlingsnivå

 1. Klikk innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på det øverste områdenivået, og klikk deretter Innstillinger for område.

  I et SharePoint gruppe-tilkoblede område, klikker du Innstillinger, klikk Områdeinnhold og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk Innstillinger for postdeklarasjon under Administrasjon av nettstedssamling.

 3. Hvis du vil ha begrensninger på hva som kan gjøres med elementer som er deklarert som poster, velger du ett av alternativene under Begrensninger for post på siden Innstillinger for postdeklarasjon.

 4. Velg om manuell deklarasjon av poster skal være tilgjengelig i lister og biblioteker som standard, under Tilgjengelighet for postdeklarasjon. Hvis du velger Er som standard ikke tilgjengelig på alle plasseringer, er det bare mulig å deklarere poster gjennom en policy eller arbeidsflyt.

 5. Velg rollene som kan deklarere og avdeklarere poster manuelt, under Deklarasjonsroller.

 6. Velg OK.

Konfigurere innstillinger for postdeklarasjon på liste- eller biblioteknivå

Du kan oppnå mer kontroll over hvor elementer kan deklareres som poster, ved å konfigurere postdeklarasjoner for en liste eller et bibliotek. Når du konfigurerer en liste eller et bibliotek for postdeklarasjon, kan du få elementer til å bli deklarert som poster automatisk når de legges til i listen eller biblioteket.

 1. Fra listen eller biblioteket der du vil konfigurere innstillinger for postdeklarasjon, klikk kategorien bibliotek eller liste på båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger.

  Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger i SharePoint Online, og klikk deretter Listeinnstillinger eller bibliotekinnstillinger.

 2. Klikk Innstillinger for postdeklarasjon under Tillatelser og behandling på Dokumentbibliotek-siden eller siden Innstillinger for liste.

 3. Velg følgende under Tilgjengelighet for manuell postdeklarasjon:

 4. Om du vil at listen eller biblioteket skal bruke standardinnstillingene for postdeklarasjon som brukes av nettstedssamlingen.

 5. Om brukere alltid skal kunne deklarere elementer manuelt som poster for listen eller biblioteket.

 6. Om brukere aldri kan deklarere poster manuelt i listen eller biblioteket.

 7. Merk av i avmerkingsboksen under Automatisk deklarasjon hvis du vil at alle elementer som legges til i listen eller biblioteket, skal deklareres automatisk som poster.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×