Illustrere forretningsprosesser med Visio-flytskjemaer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan se Oversikt over hele forretningsprosesser med Visio-flytskjemaer. Du kan klargjøre hva som virker og hva ikke i gruppens oppgave og informasjonsflyten, analysere problemer, og identifisere områder for forbedret kundeopplevelse. Du kan også dokumentere løsninger til disse problemene og forklare trinnene i prosessene i så mye eller lite detaljer som du ønsker.

I denne artikkelen

Velge riktig flytskjema for prosessen

Opprette flytskjemaer

Legge til tekst, koblinger og tall

Koble prosesstrinnene trinnene i prosessen

Arbeide med store flytskjemaer

Velge riktig flytskjema for prosessen

Tabellen nedenfor viser hvilke typer Visio-flytskjemaer som passer hvilke typer data. Velg flytskjema som passer for forretningsprosessen du vil dokumentere og presentere.

Obs!: Flytskjemaer merket med en stjerne (*) er også tilgjengelige som nedlastbare maler fra malområdet på Microsoft Office Online. Nedlastbare maler krever Visio 2003.

Flytskjema for jobbrelaterte prosesstypen

Eksempel

Formål

Kontrolldiagram

Eksempel på kontrolldiagram

Dokumenter og analyser prosesser som involverer økonomiske transaksjoner og styring av lagerbeholdning management.

Grunnleggende flytskjema *

Eksempel på grunnleggende flytskjema

Beskrive eller analysere prosesser, dokumentere prosedyrer, angi arbeids- eller flyt, spore kostnader og effektivitet. Bruk til å dokumentere prosessforbedringer og behandle management i Six Sigma-prosjekter.

Årsak og virkning Diagram * (også kalt Ishikawa eller fiskebensdiagrammer)

Eksempel på årsaks- og virkningsdiagram

Dokumentere faktorer som bidrar til et gitt resultat. Bruk til å se gjennom faktorer som bidrar til en bestemt situasjon. Dokumentet Six Sigma og ISO 9000-prosesser.

Tverrfunksjonelt flytskjema *

Eksempel på flytskjema med flere funksjoner

Vis forholdet mellom en forretningsprosess og de organisatoriske eller funksjonelle enhetene ansvarlig for prosessen.

Dataflytskjema

Eksempel på dataflytskjema

Dokumentere logiske dataflyten gjennom et sett med prosesser eller prosedyrer, inkludert eksterne kilder og mål data aktiviteter som transformerer data, og lagre eller samlinger der dataene oppbevares. (Bare tilgjengelig i Visio Professional.)

EPC-diagram

Eksempel på EPC-diagram

Opprett diagrammer for Prosesskjede (hendelsesdrevet) for å illustrere SAP/R3 forretningsprosesser.

Diagram for feil treanalyse

Eksempel på diagram for feiltreanalyse

Vise hendelser som kan føre til feil, slik at feil kan være hindret. Ofte brukt i Six Sigma-prosesser.

TQM-diagram

Eksempel på TKL-diagram

Opprette Total kvalitet (TKL) flytskjemaer for omstrukturering, TKL, fortløpende forbedringer og kvalitetsløsninger.

Arbeidsflytskjema

Eksempel på arbeidsflytskjema

Beskrive, analysere og dokumentere informasjonsflyten, automatisering av forretningsoppgave-prosesser og regnskap, administrasjon og ressursplanlegging.

Opprette flytskjemaer

Visio inneholder et Koblingsverktøy som du kan bruke til å koble sammen figurer automatisk når du legger dem til flytskjemaet og opprettholde figurene når du flytter dem rundt. Koblingsverktøyet sparer tid når du oppretter og endrer flytskjemaer.

Obs!: Følgende metode for å opprette flytskjemaer gjelder ikke for årsak og effekt og dataflytdiagrammer. Hvis du vil ha mer informasjon om disse diagrammene, kan du se Hjelp i Visio.

Opprette et flytskjema for forretningsprosesser

 1. Velg Nyfil-menyen, velg Forretningsprosess, og klikk deretter Enkelt flytskjema.

 2. Dra en prosessfigur fra sjablongen Figurer for enkelt flytskjema til tegningssiden.

 3. Klikk koblingsverktøyet standardverktøylinjen.

  Hvis du ikke ser koblingsverktøyet Vis-menyen, pek på Verktøylinjer, og klikk deretter Standard.

 4. Dra en annen prosessfigur til tegningssiden. Figurene kobles automatisk.

 5. Fortsett å legge til prosess, Beslutning, dokumenter og andre figurer helt til du har alle figurene du vil bruke på siden.

  Hver figur du legger til tegningssiden kobles til figuren er merket når du legger til den.

 6. Klikk peker -verktøyet på standardverktøylinjen.

 7. Hvis du vil legge til tekst i et trinn i prosessen, klikker du figuren som representerer trinnet, og skriv deretter inn.

 8. Hvis du vil endre retningen på prosessflyt mellom to trinn, klikker du koblingen mellom trinnene. Velg operasjonerfigur-menyen, og klikk Reversere slutter.

 9. Hvis du vil endre oppsettet for flytskjemaet, klikker du figuren du vil flytte, og dra den til den nye plasseringen.

Tips!: Hvis du vil koble til en serie med figurer samtidig, klikker du pilen ved siden av peker-verktøyet Merk flere Velg flere-verktøyet , og klikk deretter figurene du vil koble til i rekkefølgen du vil koble dem.. Klikk Koble sammen figurerfigur-menyen.

Obs!: Selv om å bruke tilkoblingsmetoden som er beskrevet ovenfor er ofte den beste måten å opprette flytskjemaer i Visio, er det ikke den eneste måten. Hvis du vil lære mer om typer og hvordan du kan kontrollere hvordan koblede figurer fungerer, kan du se Koble trinnene i prosessen.

Legge til tekst, koblinger og tall

Et flytskjema for forretningsprosesser viser en oversikt, men du kan enkelt formidle mer detaljert informasjon om hvert trinn i prosessen ved å legge til tekst og koblinger. Du kan også formatere tekst og koblinger for å gjøre flytskjemaet nyttigere og mer tiltalende. Du kan for eksempel endre skriftstørrelsen for tekst og stil, opprette nummererte lister eller punktlister i trinnene prosessen og tall trinnene i prosessen. Du kan også koble fra trinnene til støtte for dokumenter som viser de trinnene faktisk kompleksiteten.

Gjøre trinnene i prosessen gir mer mening med tekst, koblinger og tall

Bruk denne metoden

når

Detaljer

Legge til og formatere tekst i flytskjemafigurer

Du vil legge til flere detaljer i trinnene for flytskjemaet og forbedre utseendet til diagrammet.

Du kan legge til og formatere tekst for:

 • Flytskjemafigurer.

 • Koblinger.

Legge til én eller flere navigasjonskoblinger i en flytskjemafigur

Du vil hoppe direkte fra en figur til et diagram, et dokument eller en nettside som presenterer detaljert informasjon om det figuren representerer trinnet i prosessen.

Du kan legge til koblinger fra figurer til:

 • En annen side i samme diagram.

 • Et annet diagram.

 • Dokumenter som er opprettet i andre programmer, for eksempel Microsoft Office Word® og Microsoft Office Excel®.

 • Nettsider.

Nummerere flytskjemafigurer

Vil du raskt finne referanser til trinnene i prosessen i et nummerert dokument.

Du kan legge til tall med:

 • Manuelt eller automatisk legge dem til figurer i flytskjemaer har du allerede opprettet.

 • Konfigurere nummereringsalternativene på forhånd og automatisk nummerere figurer når du slipper dem på siden.

Legge til og formatere tekst

Legge til tekst i et flytskjema eller en kobling:

 • Velg flytskjemafigur eller kobling, og skriv deretter inn.

Slik formaterer du tekst

 1. Dobbeltklikk figuren, og Merk teksten du vil formatere.

 2. Klikk TekstFormat-menyen.

 3. Velg formateringsalternativene du vil bruke, i dialogboksen tekst. Klikk Bruk for å vise endringene før du avslutter dialogboksen. Klikk OK når du er ferdig.

Legge til navigasjonskoblinger

Legge til navigasjonskoblinger i en flytskjemafigur

 1. Klikk figuren du vil legge til en kobling.

 2. Klikk HyperkoblingerSett inn-menyen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til et nettsted, under adresse skriver du inn URL-adressen til webområdet, eller klikk Bla gjennom. Klikk Internett-adresse, og Naviger til området i nettleseren.

  • Klikk Bla gjennom for å koble til et dokument, under adresse, og klikk deretter Lokal fil. Navigere til filen på datamaskinen eller på en server, og klikk deretter Åpne.

  • Hvis du vil koble til en annen side i samme diagram, lar du adressen stå tomt. Klikk Bla gjennom under Deladresse, og velg deretter siden du vil koble til.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke for koblingen i Beskrivelse-boksen. Denne teksten vises når du hviler pekeren over koblingen.

 5. Hvis du vil legge til en annen kobling til den samme figuren, klikker du Ny og gjentar trinn 1 til 3.

 6. Når du er ferdig med å legge til koblinger til figuren, klikker du OK.

Å følge koblingen til målet

 1. Høyreklikk flytskjemafigur koblinger er lagt til.

 2. Klikk navnet på koblingen du vil bruke.

Tips!     Når du viser et flytskjema i fullskjermvisning eller presentasjonsvisning (Klikk FullskjermVis-menyen), fungerer koblinger på figurer akkurat som hyperkoblinger på websider.

Nummerere flytskjemafigurer

Å legge sammen tall i et eksisterende flytskjema

 1. Vise tegningssiden som inneholder flytskjemafigurene du vil legge til numre for.

 2. Hvis du vil legge til numre bare på bestemte figurer, merker du disse figurene.

 3. Velg TilleggsprogrammerVerktøy-menyen, velg Visio-tillegg, og klikk deretter Nummerer figurer.

 4. Klikk på Generelt-fanen under operasjonen:

  • Nummer for automatisk, og automatisk nummerere figurer fra venstre mot høyre, og deretter fra topp til bunn på tegningssiden.

  • Ved å klikke manuelt, til å kontrollere rekkefølgen figurer nummereres ved å klikke figurene i rekkefølgen du vil manuelt.

 5. Skriv inn tallet du vil starte med, og intervallet mellom numrene under Tilordnet nummer, og klikk deretter OK.

Obs!: I et diagram med flere sider må du legge til numre på figurer på hver side separat. Hvis du vil vise en tegningsside, klikk en fane nederst til venstre i tegningsvinduet.

Legge til numre mens du oppretter et flytskjema

 1. Velg Nyfil-menyen, velg Forretningsprosess, og klikk deretter diagramtypen du vil opprette.

 2. Velg TilleggsprogrammerVerktøy-menyen, velg Visio-tillegg, og klikk deretter Nummerer figurer.

 3. Skriv inn tallet du vil starte nummereringen med og intervallet mellom numrene på Generelt-fanen under Tilordnet nummer.

 4. Under operasjonen, klikker du:

  • Nummer for automatisk, og automatisk nummerere figurer fra venstre mot høyre, og deretter fra topp til bunn på tegningssiden.

  • Ved å klikke manuelt, til å kontrollere rekkefølgen figurer nummereres ved å klikke figurene i rekkefølgen du vil manuelt.

 5. Merk av for Fortsett å nummerere figurer når de slippes på siden, og klikk deretter OK.

 6. Når du er ferdig med å legge til tall, på Verktøy-menyen, klikker du Nummerere figurer. Fjern merket for Fortsett å nummerere figurer når de slippes på siden, og klikk deretter OK.

Tips!     Hvis du vil endre rekkefølgen som figurer nummereres automatisk, klikker du kategorien Avansert i dialogboksen Nummerere figurer.

Koble prosesstrinnene trinnene i prosessen

Det er vanskelig å gjøre feil ved hjelp av metoden for koblingsverktøyet beskrevet i opprette flytskjemaer. Men er det lurt å lære litt mer om koblinger fordi Visio bruker mer enn én type figur-kobling. Du kan få uventede resultater hvis du utilsiktet blander typer og deretter flytter figurene.

Tilkoblingsmetoden som er beskrevet i opprette flytskjemaer er en figur til figur -tilkobling. Når du flytter figurer som er koblet figur til figur, koblingene seg selv hvis du vil beholde tilkoblingen så direkte som mulig. For mer nøyaktig kontroll over hvor koblingene kobler til bestemte figurer, kan du bruke punkt -tilkoblinger.

Figur-til-figur tilkoblinger

Når en kobling er figur-til-figur, er endene av koblingen vedlagt, eller limt til hele figurer i stedet for bestemte punkt på hver figur. Hvis du flytter figurene, justeres koblingen for å holde forbindelsen så direkte som mulig.

Figur-til-figur-kobling

Punkt-tilkoblinger

Når en kobling er punkt, limes endene av koblingen til bestemte punkt på hver figur. Hvis du flytter figurene, fortsatt koblingen festet til de opprinnelige punktene.

Punkt-til-punkt-kobling

Slik identifiserer du tilkoblingstype

Når du skal finne ut om en kobling er figur-til-figur eller punkt-til-punkt, klikker du koblingen for å merke den.

Forskjellen på hvordan figur-til-figur-koblinger eller punkt-til-punkt-koblinger ser ut

Bildeforklaring 1 Hvis endene av koblingen blir store røde firkanter, er tilkoblingen figur til figur. Bildeforklaring 2 Hvis endene blir små røde firkanter med symboler i (x eller +), tilkoblingen er punkt.

Hvordan du endrer én type tilkobling til en annen

Hvis du vil endre en figur til figur-kobling til punkt, dra et endepunkt på koblingen bort fra figuren, og deretter dra den tilbake til koblingspunktet, merket med en blå x, der du vil koble til figuren. Hvis du vil endre en punkt-kobling til figur-til-figur, drar du et endepunkt over trinn prosessfigur til en rød boks rundt hele figuren.

Endre figur-til-figur-kobling til punkt-til-punkt-kobling

Arbeide med store flytskjemaer

Mange prosesser er lange og kompliserte, så flytskjemaer strekker seg ofte utenfor skrive ut en side med letter-størrelse. Det finnes flere metoder for å gjøre det enklere å arbeide med og dele store flytskjema.

Metode

Beskrivelse

Drille ned tilnærming

Opprette et flytskjema på høyt nivå på én side. Fra hvert trinn på høyt nivå, "drille ned" til et mer detaljert flytskjema på en ny side.

Referanser til andre sider

Tegn så mye av flytskjemaet som du kan på én side. Deretter bruker du en referanse til å opprette en kobling til siden der flytskjemaet fortsetter.

På siden referanser

Tegn så mye av flytskjemaet som du kan flytte nedover eller bortover siden. Deretter bruker du en referanse på siden for å angi at flytskjemaet fortsetter øverst eller til venstre på siden.

Endre størrelsen på tegningssiden og skrive ut

Endre størrelsen på tegningssiden som inneholder flytskjemaet og skrive ut et diagram.

Opprette et flytskjema for neddrilling

 1. fil-menyen, pek på Ny og Forretningsprosess, og klikk deretter typen flytskjema som du vil opprette.

 2. Opprett et overordnet flytskjema ved å slippe figurer til tegningssiden.

 3. Klikk Ny sideSett inn-menyen. Skriv inn et navn for den nye siden hvis du vil bruke, og klikk deretter OK.

 4. Klikk sidekategorien nederst i tegningsvinduet siden for å gå tilbake til siden flytskjema på høyt nivå.

 5. På figuren som representerer et trinn i prosessen vil du definere detaljert på den nye tegningssiden, opprette en navigasjonskobling som hopper til den nye tegningssiden.

 6. Gjenta trinn 3 – 5 for hvert trinn i overordnet prosessen du vil drille ned i.

 7. Slipp figurer på de nye tegningssidene til å opprette flytskjemaer du vil drille ned til.

Opprette et flytskjema ved hjelp av referanser til andre sider

 1. Velg Nyfil-menyen, pek på Flytskjema, og klikk deretter typen flytskjema som du vil opprette.

 2. Opprett et flytskjema ved å slippe figurer til tegningssiden. Legge til flere figurer til du kommer nær bunnen eller høyre kant på tegningssiden.

 3. Dra figuren referanse til andre sider på siden og plasser den nær kanten, som den siste figuren.

 4. Klikk OK for å legge til figuren referanse til andre sider på gjeldende side, og til å opprette en ny tegningsside som har en egen referanse til andre sider-figuren.

 5. Referanse til andre sider-figuren på den nye tegningssiden som er valgt, klikker du koblingsverktøyet på standardverktøylinjen.

 6. Fortsett å legge til flytskjemafigurer helt flytskjemaet er fullført, eller du kommer til slutten av den nye tegningssiden.

 7. Hvis nødvendig, gjentar du trinn 3 – 6 Hvis du vil legge til en annen referanse.

Obs!: Figurer for referanse er ikke inkludert i sjablongene som åpnes med dataflyt, årsak og virkning, EPC og feiltreanalyse i Visio. Hvis du vil bruke referansefigurer i noen av disse diagrammene, kan du finne det på sjablongen Figurer for enkelt flytskjema. Velg figurerfil-menyen, velg Forretningsprosess, og klikk deretter Figurer for enkelt flytskjema.

Navigere mellom sider ved hjelp av referanser til andre sider

 • Dobbeltklikk en referanse til andre sider-figur for å gå til siden figuren referanser.

Opprette et flytskjema ved hjelp av side-referanser

 1. Velg Nyfil-menyen, velg Forretningsprosess, og klikk deretter typen flytskjema som du vil opprette.

 2. Opprett et flytskjema ved å slippe figurer til tegningssiden. Legge til flere figurer til du er nær nedre eller høyre kant på tegningssiden.

 3. Dra figuren referanse på siden på siden og plasser den nær kanten, som den siste figuren.

 4. Merk figuren, og Skriv inn en etikett som identifiserer dem, for eksempel et tall eller en bokstav.

 5. Klikk Lag kopiRediger-menyen, og dra deretter kopien av figuren til øverst eller til venstre på tegningssiden.

 6. Referanse på siden figuren på den nye tegningssiden som er valgt, klikker du koblingsverktøyet på standardverktøylinjen.

 7. Fortsett å legge til flytskjemafigurer helt flytskjemaet er fullført, eller du kommer til slutten av siden.

 8. Hvis nødvendig, gjentar du trinn 3 – 7 for å legge til en annen side-referanse.

Obs!: Referanse på siden figurer ikke er inkludert i sjablongene som åpnes med dataflyt, årsak og virkning, EPC og feiltreanalyse i Visio. Hvis du vil bruke referansefigurer i noen av disse diagrammene, kan du finne det på sjablongen Figurer for enkelt flytskjema. Velg figurerfil-menyen, velg Forretningsprosess, og klikk deretter Figurer for enkelt flytskjema.

Endre størrelsen på tegningssiden og skrive ut et diagram

 1. Flytskjemaet være åpent, klikker du peker-verktøyet.

 2. Plasser pekeren over en kant på siden, og trykk deretter CTRL-tasten. Når pekeren blir en tohodet pil, drar du sidekanten.

 3. Hvis du vil skrive ut diagrammet etter at du har endret størrelsen på siden, på fil-menyen, klikk Utskriftsformat. Klikk Tilpass til 1 ark bortover 1 ark i kategorien Skriveroppsett, og klikk deretter OK.

Tips!: Du kan forhåndsvise sideskift og endre dem før du skriver ut.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×