HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen. HYPGEOM.FORDELING returnerer sannsynligheten for et gitt antall vellykkede forsøk, når størrelsen på utvalget, antall vellykkede forsøk i populasjonen og populasjonens størrelse er angitt. Bruk HYPGEOM.FORDELING ved problemstillinger med en avgrenset populasjon, der utfallet av hver observasjon enten er positiv eller negativ, og der hvert utvalg av en gitt størrelse er valgt med lik sannsynlighet.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon).

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING(utvalg_s;utvalgsstørrelse;suksesser;populasjonsstørrelse)

Syntaksen for funksjonen HYPGEOM.FORDELING har følgende argumenter:

 • Utvalg_s     Obligatorisk. Antallet suksesser i utvalget.

 • Utvalgsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

 • Suksesser     Obligatorisk. Antallet vellykkede forsøk i populasjonen.

 • Populasjonsstørrelse     Obligatorisk. Størrelsen på populasjonen.

Merknader

 • Alle argumenter avkortes til heltall.

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #VERDI!.

 • Hvis utvalg_s < 0 eller utvalg_s er større enn den minste av utvalgsstørrelse eller suksesser, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalg_s er mindre enn det største av 0 eller (utvalgsstørrelse - populasjonsstørrelse + suksesser), returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalgsstørrelse er ≤ 0 eller utvalgsstørrelse er > populasjonsstørrelse, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis utvalg_s er ≤ 0 eller utvalg_s er > populasjonsstørrelse, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Hvis populasjonsstørrelse er ≤ 0, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

 • Formelen for den hypergeometriske fordelingen er:

  Formel

  der:

  x = utvalg_s

  n = utvalgsstørrelse

  M = suksesser

  N = populasjonsstørrelse

  HYPGEOM.FORDELING brukes ved utvalgstesting uten tilbakelegging i en populasjon med avgrenset størrelse.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

1

Antallet vellykkede forsøk i utvalget

4

Størrelsen på utvalget

8

Antallet vellykkede forsøk i populasjonen

20

Størrelsen på populasjonen

Formel

Beskrivelse

Resultat

=HYPGEOM.FORDELING(A2;A3;A4;A5)

Den hypergeometriske fordelingen for utvalget og populasjonen i celene A2, A3, A4 og A5.

0,3633

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×