HYPERKOBLING (funksjon)

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HYPERKOBLING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Hyperkobling-funksjonen oppretter en snarvei som går til et annet sted i gjeldende arbeidsbok, eller åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker en celle som inneholder en hyperkobling-funksjonen, hopper til delen som er oppført i Excel, eller åpner dokumentet du har angitt.

Syntaks

Hyperkobling (kobling, [Egendefinert_navn])

Syntaksen for HYPERKOBLING-funksjonen har følgende argumenter:

  • Kobling    Banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst. Kobling kan referere til et sted i et dokument – for eksempel til en bestemt celle eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil lagret på en harddisk, eller den kan være en UNC-bane på en server (i Excel eller en nettadresse) på Internett eller et intranett.

    Obs!    I Excel Online er funksjonen HYPERKOBLING gyldig bare for nettadresser (URL-adresser). Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en referanse til en celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.

    Hvis hoppet som er angitt i kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å navigere til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.

  • Egendefinert_navn     Valgfri. Koblingsteksten eller den numeriske verdien som vises i cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

    Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.

    Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!, viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.

Kommentarer

I skrivebordsversjonen av Excel, for å merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å hoppe til målet for hyperkoblingen, klikker du cellen og hold museknappen til pekeren endres til en tvers Excel-merkingspeker , og deretter slipper du museknappen. Velg en celle i Excel Online, ved å klikke den når markøren er en pilen. hoppe til målet for hyperkoblingen ved å klikke når pekeren er en pekende hånd.

Eksempler

Eksempel

Resultat

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx"; "Klikk for rapport")

Åpner en arbeidsbok som er lagret på http://example.microsoft.com/report. Cellen viser «Klikk for rapport» som koblingstest.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("[http://example.microsoft.com/report/Budsjettrapport.xlsx]'Første kvartal'!Avdelingstotal"; "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal")

Oppretter en hyperkobling til området med navnet Avdelingstotal i regnearket Første kvartal i arbeidsboken som er lagret på example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder hyperkoblingen, viser teksten «Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første kvartal» som sin koblingstekst.

=HYPERKOBLING("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits"; "Quarterly Profit Report")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en Word-fil, bruker du et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i filen. Dette eksemplet oppretter en hyperkobling til bokmerket QrtlyProfits i filen Annual Report.docx, som er plassert på http://example.microsoft.com.

=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xlsx"; D5)

Viser innholdet i celle D5 som koblingstekst i cellen, og åpner arbeidsboken som er lagret på FINANS-serveren i ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane.

=HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xlsx"; H10)

Åpner arbeidsboken 1stekvrt.xlsx, som er lagret i katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i celle H10.

=HYPERKOBLING("[C:\My Documents\Minbok.xlsx]Totaler")

Oppretter en hyperkobling til området Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," gå til Ark1 > A10 ")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark, inkludere både arbeidsboknavn og regnearknavn slik ut, der Ark1 er gjeldende regneark.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," gå til januar > A10 ")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark, inkludere både arbeidsboknavn og regnearknavn slik ut, der januar er et annet regneark i arbeidsboken.

= HYPERKOBLING (celle ("address», januar! A1); "gå til januar > A1")

Hvis du vil hoppe til et annet sted i gjeldende regneark uten å bruke fullstendige regnearkreferansen ([Book1.xlsx]), kan du bruke dette, der CELL("address") returnerer gjeldende arbeidsboknavnet.

=HYPERKOBLING($Z$1)

Hvis du vil oppdatere alle formler i et regneark som bruker en HYPERKOBLING-funksjon med de samme argumentene raskt, kan du plassere koblingsmålet i en annen celle i samme eller et annet regneark, og så bruke en absolutt referanse til den cellen som kobling i HYPERKOBLING-formlene. Endringer du gjør i koblingsmålet, gjenspeiles direkte i HYPERKOBLING-formlene.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×