Hvorfor vil Access at jeg skal angi en parameterverdi?

Noen ganger når du åpner et Access-objekt (for eksempel en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport), viser Access dialog boksen Skriv inn parameter verdi . Access viser denne dialog boksen når du åpner et objekt som inneholder en identifikator eller uttrykk som Access ikke kan tolke.

I noen tilfeller er dette den virke måten du ønsker. Opprette ren av databasen kan for eksempel ha opprettet en spørring som lar deg angi informasjon hver gang spørringen kjører, for eksempel en start dato eller et ID-nummer for en ansatt. En slik melding kan ligne på dette:

Viser et eksempel på en forventet dialog boks for å angi parameter verdi med en ID som heter «angi ansatt-ID», et felt der du kan angi en verdi, og OK-og Avbryt-knappene.

I andre tilfeller vil du imidlertid ikke at denne dialog boksen skal vises. Du kan for eksempel ha gjort endringer i utformingen av databasen. Når du nå åpner et objekt, viser Access dialog boksen uventet med en melding du ikke forstår.

Viser et eksempel på en uventet dialog boks for å angi parameter verdi med en identifikator merket «SomeIdentifier», et felt der du kan angi en verdi, og OK-og Avbryt-knappene.

Denne artikkelen inneholder Fremgangs måter for å undersøke hvorfor det kan hende at Access ber om en parameter verdi og hvordan du kan stoppe forespørslene.

Obs!:  Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper – typen database du utformer med Access og publiserer på nettet til Office 365 eller SharePoint.

Stoppe forespørselen om en parameter verdi

Hvis du vil hindre at dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises, må du undersøke eventuelle uttrykk som er knyttet til objektet du arbeider med, og finne identifikatoren som gjør at dialog boksen vises. Deretter må du rette opp identifikatoren eller syn tak sen for uttrykket som inneholder identifikatoren.

Du kan finne koblinger til mer informasjon om uttrykkssyntaks i delen Se også.

Når den uønskede dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises, noterer du deg identifikatoren eller uttrykket som er oppført i dialog boksen. For eksempel «SomeIdentifier» som vist i følgende skjerm bilde.

Viser et eksempel på en uventet dialog boks for å angi parameter verdi med en rosa kontur rundt ID-etiketten «SomeIdentifier», et felt der du kan angi en verdi, og OK-og Avbryt-knappene.

Velg deretter Avbryt og fortsett med én av følgende Fremgangs måter, avhengig av hvilken type objekt du åpner når dialog boksen vises. Fremgangs måtene gir generelle retnings linjer for å undersøke uttrykkene i forskjellige typer objekter. De spesifikke endringene du må gjøre, avhenger imidlertid av strukturen i databasen.

Typografiske feil i spørringer er en hyppig årsak til uønskede parameter lede tekster. Som nevnt tidligere, vises dialog boksen Skriv inn parameter verdi når en spørring er utformet for å be om en parameter verdi når den kjøres, som standard. Hvis du imidlertid er sikker på at spørringen ikke skal spørre etter en parameter verdi, bruker du denne Fremgangs måten for å undersøke om det er feil uttrykk i spørringen.

 1. Høyreklikk navnet på spørringen i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Undersøk identifikatorene og uttrykkene i felt raden og i vilkår -radene, og Finn ut om teksten som ble vist i dialog boksen Skriv inn parameter verdi , er lik. Hvis en av cellene i felt -raden inneholder en verdi, for eksempel Uttr1: [Identifier], kan dette være kilden for parameter lede teksten.

  Spørring som inneholder et uttrykk som får dialogboksen Skriv inn parameterverdi til å vises

Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du oppretter parameter spørringer, i Se også-delen.

Til toppen av siden

Hvis dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises når du åpner en rapport, følger du denne Fremgangs måten for å undersøke rapportens egenskaper:

 1. Høyre klikk rapporten i navigasjons ruten, og klikk deretter utformings visning.

  Obs!: Før du fortsetter, må du finne ut om noen av kontrollene i rapporten viser en grønn trekant i øvre venstre hjørne. Trekanten betyr at Access ikke kan evaluere en identifikator eller et uttrykk i egenskapen kontroll kilde for den kontrollen. Hvis noen kontroller viser den grønne trekanten, kan du betale spesielt oppmerksomheten til disse kontrollene når du fortsetter gjennom disse trinnene.

  Rapport som inneholder en tekstboks med en feilstavet identifikator

 2. Hvis oppgave ruten egenskaps side ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Velg fanen alle i oppgave ruten egenskaps side .

 4. Velg en kontroll som viser data i rapporten (for eksempel en tekst boks, avmerkings boks eller kombinasjons boks). Hvis noen kontroller viser den grønne trekanten som nevnes i trinn 1, klikker du en av disse kontrollene først.

 5. Kontroller egenskapen kontroll kilde for identifikatoren som ble vist i dialog boksen Skriv inn parameter verdi i oppgave ruten egenskaps side , og endre deretter uttrykket om nødvendig.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for andre kontroller i rapporten til du finner uttrykket som for år saker problemet.

 7. Hvis du fremdeles ikke finner problemet, kan du se etter feil uttrykk i ruten grupper, sorter og totaler :

  • Hvis ruten grupper, sorter og totaler ikke vises, velger du grupper & Sorteri gruppen \\\Grouping & totaler i kategorien utforming .

  • Hvis "Group by Expression" eller "sort by Expression" vises på en linje i ruten grupper, sorter og totaler , velger du ordet "uttrykk" for å åpne uttrykks verktøyet, der du kan undersøke uttrykket og endre det om nødvendig.

Til toppen av siden

Hvis dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises hver gang du åpner et skjema, kan det hende at feil uttrykk finnes i den underliggende spørringen. Undersøk den underliggende spørringen for å finne feil uttrykk.

 1. Høyre klikk skjemaet i navigasjons ruten, og velg deretter utformings visning.

 2. Hvis oppgave ruten egenskaps side ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Kontroller at skjemaet er valgt i listen øverst i oppgave ruten for egenskaps arket , og velg deretter alle -fanen.

 4. Undersøk egenskapen post kilde . Hvis den inneholder navnet på en spørring eller en SQL-setning, kan en av identifikatorene i setningen være feil og føre til at dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises. Velg egenskaps boksen post kilde , og klikk deretter på bygg -knappen Verktøy-knappen .

 5. Bruk Fremgangs måten i delen undersøke uttrykk i en spørring for å finne feil uttrykk.

  Viktig!: Hvis du vil lagre endringene i spørringen når du er ferdig, lukker du spørringen, og deretter lagrer du skjemaet før du bytter tilbake til skjema visning. Ellers vil eventuelle endringer du har gjort i spørringen, gå tapt.

Til toppen av siden

Et feil uttrykk i rad kilde egenskapen for en kombinasjons boks eller liste boks kontroll kan føre til at dialog boksen Skriv inn parameter verdi vises. I enkelte tilfeller vises ikke dialog boksen før du prøver å bruke kontrollen. Bruk denne Fremgangs måten for å undersøke rad kilde egenskapen for kontrollen:

 1. Høyre klikk skjemaet i navigasjons ruten, og velg deretter utformings visning.

 2. Klikk kombinasjons boksen eller liste boksen du vil undersøke.

 3. Hvis oppgave ruten egenskaps side ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 4. Velg data -fanen, og kontroller deretter rad kilde egenskapen, og Finn ut om teksten Sams varer med teksten i dialog boksen Skriv inn parameter verdi .

Til toppen av siden

Hvis Access viser dialog boksen Skriv inn parameter verdi hver gang du åpner en tabell, er feil uttrykk mest sannsynlig i egenskapen Radkilde for et oppslags felt i denne tabellen.

 1. Høyre klikk tabellen i navigasjons ruten, og velg deretter utformings visning.

 2. Hvis du vil finne ut om et felt er et oppslags felt, velger du felt navnet, og deretter velger du kategorien Oppslag under felt egenskaper. Hvis fanen inneholder en egenskaps boks for rad kilde , er feltet et oppslags felt. Kontroller rad kilde egenskapen. Hvis den inneholder en SQL-setning, kan en av identifikatorene i setningen være feil, og det vises i dialog boksen Skriv inn parameter verdi .

Obs!: En tabell kan ha flere oppslags felt, så pass på at du merker av for oppslag-fanen for hvert felt.

Til toppen av siden

Se også

Veiledning for uttrykks syn taks

legge til funksjoner i Access-uttrykk

bruke parametere til å be om inn data når du kjører en spørring

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×