Hvorfor må jeg angi en parameterverdi?

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Noen ganger når du åpner en Access-objekt (for eksempel en tabell, spørring, skjema eller rapport), viser Access dialogboksen Skriv inn parameterverdi. Denne dialogboksen vises når du åpner et objekt som inneholder en identifikator eller uttrykk som Access ikke kan tolke.

Dette er hvordan du vil bruke i noen tilfeller. Personen som opprettet databasen kan for eksempel har opprettet en spørring som du kan angi informasjon hver gang spørringen kjøres, for eksempel en startdato eller et ansatt-ID-nummer. For eksempel et spørsmål, kan se dette:

Viser et eksempel på en forventet Skriv inn parameterverdi-dialogboksen, med en identifikator merket "Angi ansatt-ID", et felt der du vil angi en verdi, og OK og Avbryt-knappen.

I andre tilfeller vil du imidlertid ikke denne dialogboksen skal vises. Du kan for eksempel har gjort noen endringer i utformingen av databasen. Nå når du åpner et objekt, viser Access dialogboksen uventet med en melding som du ikke forstår.

Viser et eksempel på en uventet Skriv inn parameterverdi-dialogboksen, med en identifikator merket "SomeIdentifier", et felt der du vil angi en verdi, og OK og Avbryt-knappen.

Denne artikkelen gir deg prosedyrer for å undersøke hvorfor Access kan være du ber om en parameterverdi og hvordan du kan stoppe forespørsler.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper – typen database du utformer med Access og Publiser på Internett på Office 365 eller SharePoint.

Stoppe forespørselen om en parameterverdi

Hvis du vil stoppe dialogboksen Skriv inn parameterverdi vises, må du undersøke uttrykk som er knyttet til objektet som du arbeider med, og Finn identifikator som forårsaker dialogboksen skal vises. Deretter må du løse identifikatoren eller syntaksen for uttrykket som inneholder identifikatoren.

Du kan finne koblinger til mer informasjon om uttrykkssyntaks i delen Se også.

Når den uønskede dialogboksen Skriv inn parameterverdi vises, noterer du deg identifikatoren eller uttrykket som er oppført i dialogboksen. For eksempel "SomeIdentifier" som vist i følgende skjermbilde.

Viser et eksempel på en uventet Skriv inn parameterverdi-dialogboksen, med en rosa omriss rundt identifikator etiketten "SomeIdentifier", et felt der du vil angi en verdi, og OK og Avbryt-knappen.

Deretter velger du Avbryt og fortsetter med ett av følgende prosedyrer avhengig av hvilken type objekt du åpner når dialogboksen vises. Fremgangsmåtene gir generelle retningslinjer for å undersøke uttrykk i forskjellige typer objekter. Imidlertid er bestemte endringer som du må gjøre avhenger av strukturen i databasen.

Typografiske feil i spørringer er en ofte brukte årsak til uønskede parameteren instruksjonene. Som nevnt tidligere, når en spørring er utformet for å be om en parameterverdi når det kjører, vises dialogboksen Skriv inn parameterverdi etter utforming. Hvis du er sikker på at spørringen ikke be om en parameterverdi, bruker du denne fremgangsmåten til å undersøke spørringen for uttrykk med feil.

 1. Høyreklikk navnet på spørringen i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Undersøke identifikatorer og uttrykk i felt-raden og i vilkår-radene, og finne ut om noe av teksten samsvarer med teksten som ble vist i dialogboksen Skriv inn parameterverdi. Spesielt hvis én av cellene i felt-raden inneholder en verdi som Uttrykk1: [ID], dette kan være kilden til parameterledeteksten.

  Spørring som inneholder et uttrykk som får dialogboksen Skriv inn parameterverdi til å vises

Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du oppretter parameterspørringer i delen Se også.

Til toppen av siden

Hvis dialogboksen Skriv inn parameterverdi vises når du åpner en rapport, følger du denne fremgangsmåten for å undersøke rapportens egenskaper:

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

  Obs!: Før du fortsetter, kan du finne ut om noen av kontrollene i rapporten viser en grønn trekant i deres øverst til venstre. Trekanten betyr at Access ikke kan evaluere en identifikator eller et uttrykk i egenskapen Kontrollkilde for kontrollen. Hvis alle kontroller viser den grønne trekanten, Vær spesielt oppmerksom på kontrollene som du gjennom disse trinnene.

  Rapport som inneholder en tekstboks med en feilstavet identifikator

 2. Hvis oppgaveruten Egenskapsside ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Velg kategorien alle i oppgaveruten Egenskapsside.

 4. Velg en kontroll som viser data i rapporten (for eksempel en tekstboks, avmerkingsboks eller kombinasjonsboks). Hvis alle kontroller viser den grønne trekanten som nevnes i trinn 1, velger du ett av disse kontrollene først.

 5. I Egenskapsside-oppgaveruten undersøker du Kontrollkilde-egenskapen for identifikatoren som ble vist i dialogboksen Skriv inn parameterverdi, og deretter endrer du uttrykket hvis det er nødvendig.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for andre kontroller i rapporten til du finner uttrykket som er årsaken til problemet.

 7. Hvis du fortsatt ikke finner problemet, kan du se etter uttrykk med feil i ruten grupper, Sorter og summer:

  • Hvis ruten grupper, Sorter og summer ikke vises, i kategorien Utforming i gruppen gruppering og totaler, velger du grupper og Sorter.

  • Hvis "Grupper etter uttrykket" eller "Sorter etter uttrykket" vises på en linje i ruten grupper, Sorter og summer, merker du ordet "uttrykket" for å åpne uttrykksverktøyet, der du kan undersøke uttrykket og endre det om nødvendig.

Til toppen av siden

Hvis dialogboksen Skriv inn parameterverdi vises hver gang du åpner et skjema, være uttrykket med feil i den underliggende spørringen. Undersøke den underliggende spørringen for å finne uttrykket med feil.

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og velg deretter Utformingsvisning.

 2. Hvis oppgaveruten Egenskapsside ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Kontroller at skjema er valgt i listen øverst i oppgaveruten Egenskapsside, og velg deretter kategorien Alt.

 4. Undersøk Postkilde-egenskapen. Hvis den inneholder navnet på en spørring eller en SQL-setningen, og deretter ett av identifikatorer i setningen kan være feil, og forårsaker dialogboksen Skriv inn parameterverdi boksen skal vises. Velg egenskapsboksen Postkilde, og klikk deretter Bygg-knappen Verktøy-knappen .

 5. Bruk prosedyren i delen Undersøke uttrykk i en spørring til å finne uttrykket med feil.

  Viktig!: Hvis du vil lagre endringene i spørringen når du er ferdig, Lukk spørringen, og deretter lagre skjemaet før du bytter tilbake til skjemavisning. Ellers eventuelle endringer du har gjort i spørringen, går tapt.

Til toppen av siden

Uttrykk feil i egenskapen Radkilde i en liste eller en kombinasjonsbokskontroll kan føre til at dialogboksen Skriv inn parameterverdi skal vises. I noen tilfeller vises ikke dialogboksen før du prøver å bruke kontrollen. Bruk denne fremgangsmåten til å undersøke Radkilde-egenskapen for kontrollen:

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og velg deretter Utformingsvisning.

 2. Klikk kombinasjonsboksen eller listeboksen som du vil undersøke.

 3. Hvis oppgaveruten Egenskapsside ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 4. Velg kategorien Data, og undersøk deretter Radkilde-egenskapen og Finn ut om noe av teksten samsvarer med teksten i dialogboksen Skriv inn parameterverdi.

Til toppen av siden

Hvis Access viser dialogboksen Skriv inn parameterverdi hver gang du åpner en tabell, er uttrykket med feil mest sannsynlig i Radkilde-egenskapen til et oppslagsfelt i denne tabellen.

 1. Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten, og velg deretter Utformingsvisning.

 2. Hvis du vil finne ut om et felt er et oppslagsfelt, Merk feltnavnet, og velg deretter kategorien Oppslag under Feltegenskaper. Hvis kategorien inneholder en egenskapsboksen Radkilde, er feltet et oppslagsfelt. Undersøk deretter Radkilde-egenskapen. Hvis den inneholder en SQL-setning, og deretter ett av identifikatorer i setningen kan være feil, og forårsaker dialogboksen Skriv inn parameterverdi boksen skal vises.

Obs!: En tabell kan ha flere oppslagsfelt, så pass på at du kontrollerer kategorien Oppslag for hvert felt.

Til toppen av siden

Se også

Veiledning for uttrykkssyntaks

Legge til funksjoner i Access-uttrykk

Bruke parametere til å be om inndata når du kjører en spørring

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×