Hvordan prosjektet passer inn i helheten

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Vil du tror styrer et prosjekt vil være en ganske enkelt prosess: identifisere prosjektaktivitetene, tildele noen personer til å gjøre arbeidet, finne ut når ting skal få gjort og finne hvor pengene kommer fra å betale for alt. Enkle riktig?

Men hva gjør du la oss anta når din overordnede ber deg hva mål for virksomheten er for portefølje som inneholder prosjektet, eller om prosjektets leveranse er et produkt eller et resultat? Yikes.

I stedet for at som deer-i-feltet-headlights ser kommer over deg, kan denne artikkelen hjelpe deg med å bli kjent med disse termene slik at du kan ha noen friske svar praktiske. Og i prosessen, kan du svar på spørsmålet burning: Hva er et prosjekt, likevel?

I denne artikkelen

Orientering: faser, prosesser, porteføljer og produkter

Resultatet: leveringsenhetene

Hvordan passer Project 2007 i prosjektstyringssystemet?

Orientering: faser, prosesser, porteføljer og produkter

Et prosjekt er ganske enkelt et sett med aktiviteter som utføres i henhold til en tidsplan, og som gir en slags utdata. Noen prosjekter frittstående, uten relasjoner til annet arbeid som skjer i en organisasjon. På den andre siden er noen prosjekter en del av større innsatsen, som faser, prosesser, programmer og porteføljer.

Faser

Prosjekter kan planlegges i faser, slik at flere prosjekter som er relatert til samme målet kan administreres sammen. Hvis du for eksempel en veldedige organisasjonen har en funksjon for innsamling hvert år. Hvis du vil behandle alle prosjekter som er forbundet med funksjonen, gruppere de prosjektene i tre faser: Planlegging, Arrangementsdagen og oppfølging. Hver fase inneholder flere prosjekter.

Fase

Prosjekter

Faseresultat

Planlegging

 • Reservere lokale

 • Finne og invitere talere

 • Invitere deltakere

Ferdig dokument med arrangementsplan

Arrangementsdagen

 • Klargjøre lokalet

 • Assistere taleren

 • Betjene deltakerne

Arrangementet går som planlagt

Oppfølging

 • Få tilbakemelding fra deltakerne

 • Samle oppfølgingsnotater

Ferdig evalueringsdokument

Prosesser

Aktivitetene i to ulike prosjekter kan være forbundet slik at de danner en prosess. La oss si at du har to prosjekter: Det ene prosjektet inneholder aktivitetene som trengs for å produsere et telefonsenter med billettsalgsystem, og det andre prosjektet inneholder aktivitetene som trengs for å ansette og lære opp en støttestab for telefonsenteret.

Prosjekt 1

Prosje CT 2

Aktiviteter:

 • Utvikle billettsalgsystem

 • Teste billettsalgsystem

 • Frigi billettsalgsystem

Aktiviteter:

 • Intervjue støttestab

 • Ansette støttestab

 • Lære opp støttestab

Resultat:
Telefonsenter med billettsalgsystem

Resultat:
Støttestab for telefonsenter

Det kombinerte settet med aktiviteter i de to prosjektene danner en prosess for klargjøring av et telefonsenter. Prosessen har et resultat i form av et fullt ut fungerende telefonsenter.

Prosess

Aktiviteter i prosjekt 1:

 • Utvikle billettsalgsystem

 • Teste billettsalgsystem

 • Frigi billettsalgsystem

Aktiviteter i prosjekt 2:

 • Intervjue støttestab

 • Ansette støttestab

 • Lære opp støttestab

Resultat av prosessen:
Fullt ut fungerende telefonsenter

Programmer

Et program er en gruppe prosjekter som administreres sammen, slik at du kan utnytte forbindelsene mellom dem mest mulig. La oss si at et bygningsfirma som arbeider på en ny underavdeling, håndterer hver bygning i underavdelingen som et eget prosjekt. Når de grupperer prosjektene i et program for hele underavdelingen, kan firmaet enkelt se fremdriften for hele underavdelingen og begynne å planlegge inntak av tredjepartsressurser, for eksempel betongbiler eller landskapsarkitekter.

Program

Prosjekter

Contoso Eiendom

 • Contoso-veien 530

 • Contoso-veien 531

 • Contoso-veien 532

 • Contoso-veien 533

Porteføljer

Enkelte prosjektledere kan bruke porteføljer til å slå sammen prosjekter og programmer med de tilhørende strategiske forretningsmålene. La oss si at et firma som utvikler programvare, har kommet frem til tre strategiske forretningsmål: være nyskapende i bransjen, utvikle sikker programvare og gi enestående kundestøtte. Organisasjonen oppretter porteføljer for hvert av disse målene (nyskapning, sikkerhet, kundestøtte) og justerer de gjeldende prosjektene og programmene i disse porteføljene.

Portefølje

Prosjekter og programmer

Nyskapning

 • Prosjekt: konkurranseanalyse

 • Program: bransjeopplæring
  (Dette inkluderer tre prosjekter: identifisere eksterne ressurser, lære opp produktsjefer og delta på konferanser.)

Sikkerhet

 • Prosjekt: sikkerhetstesting

 • Program: implementere serverbasert registreringssystem
  (Dette inkluderer to prosjekter: bygge serverfarm og utvikle registreringskode.)

Kundestøtte

 • Prosjekt: Distribuere billettsalgsystem for telefonsenter

 • Prosjekt: Ansette og lære opp telefonsenterstab

 • Program: elektroniske kunderessurser
  (Dette inkluderer to prosjekter: utvikle kundegrensesnitt for billettsalgsystem og utvikle og gi ut e-læringsressurser.)

Til toppen av siden

Resultatet: leveringsenhetene for prosjektet

Prosjekter, faser og prosesser gir alle en eller annen form for resultat, som kalles en leveringsenhet. En leveringsenhet er vanligvis en slags materiell gjenstand, for eksempel et dokument eller et ferdig produkt. Leveringsenheter kan være produkter eller varer, men de kan også være resultater eller tjenester. Tabellen nedenfor inneholder noen eksempler på disse ulike typene leveringsenhet.

Type leveringsenhet

Beskrivelse

Eksempler

Produkt

En materiell gjenstand som er resultatet av et prosjekt, en fase eller en prosess. Produkter kan være frittstående leveringsenheter, eller de kan være komponenter i en større leveringsenhet.

Dokument, programvare, hus

Resultat

Resultatet av et fullført prosjekt eller en fullført fase eller prosess.

Revidert feilopprettingsprosess, ny organisasjonsstruktur, retningslinjer for grønn bygging

Tjeneste

Et resultat av et prosjekt, en fase eller en prosess som gjør at en organisasjon kan utføre en virksomhetsfunksjon.

Fullt ut fungerende telefonsenter, bemannet bord på en konferanse, radiosendingstjeneste

Til toppen av siden

Hvordan passer Project 2007 i prosjektstyringssystemet?

Borte litt mer tilbake, refererer prosjektstyring "system" til integrert sett av prosesser, teknikker, metoder og verktøy som brukes til å planlegge og oppfølging av prosjekter. Microsoft Office Project 2007 er et verktøy i større prosjektstyringssystem. Prosjekter, også kalt prosjektplaner, lagres som separate filer i Project 2007, og kan grupperes sammen i større innsatsen, for eksempel faser, prosesser, programmer og porteføljer.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om gruppering prosjekter sammen til større arbeidet, se Planer i planer: hovedprosjekter og delprosjekter.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×