Hvordan planleggingen fungerer i Project

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I tidligere versjoner av Project har brukere noen ganger er bewildered ved hvordan Project automatisk utfører planlegging beregninger. Denne artikkelen demystifies kompleksiteten til prosjektet planleggingsmotoren.

Denne artikkelen lanserer også en ny planleggingsmetode rådighet. Velkommen til manuelt planlagte aktiviteter. Med manuelt planlagte aktiviteter gir Project 2010 prosjektlederen enda mer kontroll over tidsplanen.

I denne artikkelen

Oversikt: hvordan planlegges et prosjekt?

Hvordan starter prosjektet startdato tidsplanen?

Hvordan påvirker aktivitetsbetingelser automatisk planlagt tidsplanen?

Hvordan påvirker Tidsfristdatoer tidsplanen?

Hvordan påvirker kalendere tidsplanen?

Hvordan styrer ressurstildelinger tidsplanen?

Oversikt: hvordan planlegges et prosjekt?

Project 2010 introduserer en ny modus som gir brukere full kontroll over hvordan aktiviteter planlegges – manuell planlegging. La oss se på dette nærmere slik at du ikke går glipp av noen av de viktigste funksjonene.

Project kan planlegge oppgaver ved hjelp av to metoder: manuell planlegging og automatisk planlegging med manuell planlegging, endres til faktorer som aktivitetsavhengigheter, betingelser og prosjektkalendere ikke automatisk justere Oppgavedatoer.

Obs!: . Aktiviteter planlegges manuelt som standard. Prosjektledere som er vant til automatisk planlegging med tidligere versjoner av Project kan deaktivere funksjonen for manuell planlegging for bestemte aktiviteter eller for hele prosjektet. Noen prosjekter, spesielt komplisert dem, kan kreve prosjektets kraftige planleggingsmotoren tar seg av planlegging for deg.

Grafikk for oppgavemodus

1. to manuelt planlagte aktiviteter. Varigheten er en tekstverdi, ikke et tall. Siden varigheten er en tekstverdi, er en startdato ikke angitt automatisk av Project.

2. to automatisk planlagte aktiviteter. Varigheten er en tallverdi. Siden varigheten er en tallverdi, en startdato automatisk er angitt av Project, og vises en stolpe.

Manuelt planlagte aktiviteter

Du kan sette inn en manuelt planlagt aktivitet som er plassert et sted i tidsplanen, og Project flytte ikke den. Den nye funksjonen gir deg større fleksibilitet og kontroll over planlegge og administrere planene.

Hvorfor skal du bry deg om det? Jo, prosjektplaner er til tider veldig uformelle. De kan begynne som enkle lister med datoer fra e-postmeldinger, møter med deltakere eller en samtale i korridoren. Veldig ofte har ikke prosjektledere fullstendig informasjon om arbeidselementene. Det kan for eksempel være at de bare vet når en aktivitet må starte, men ikke hvor lenge den skal vare, før de har fått et estimat fra gruppemedlemmer. Det kan også være at de vet hvor lang tid en aktivitet vil ta, men ikke vet om den kan igangsettes før de har godkjenning fra ressursansvarlig.

Her er noen ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med manuelt planlagte aktiviteter:

 • Du trenger ikke famle i blinde. Manuelt planlagte aktiviteter har egne indikatorer og aktivitetsstolper som gjør at det er enkelt å skille dem fra «tradisjonelle» automatisk planlagte aktiviteter.

 • Alt er lov. Når en aktivitet er i modusen for manuell planlegging, kan Start-, Slutt- og Varighet-kolonnene være tomme eller inneholde tekstverdier i tillegg til datoer i kjent format.

 • Bytte planlegging Du kan endre en aktivitet frem og tilbake fra manuelt planlagt planlegges automatisk. Vær forsiktig, selv om. Når du endrer en oppgave fra manuelt planlagt til automatisk planlagte, skal prosjektet ha å foreta noen klareringsavgjørelser. Hvis varigheten til en aktivitet ble "En fortnight", bruker prosjektet som standard en beregnet varighet på "1 day?" Hvis aktiviteten er satt til automatisk planlagt. Etter at alle kan du forvente prosjektet skal vite at en fortnight er to uker lange.

 • Kontroller forsinkelser Hvis en manuelt planlagt aktivitet må utsettes på grunn av en forsinkelse, forskyves ikke de etterfølgende aktivitetene automatisk. Prosjektledere kan bestemme seg for å beholde de opprinnelige datoene hvis ressursene har mulighet til å fortsette som planlagt, eller de kan utsette etterfølgende aktiviteter hvis det finnes avhengigheter som ikke kan forbigås.

 • Virkningen av innsatsdrevet planlegging    Manuelt planlagte aktiviteter kan ikke settes til innsatsdrevet. Varigheten for en manuelt planlagt aktivitet endres ikke når ressurser er tilordnet til den

Tabellen nedenfor viser hvordan Project-attributter defineres og brukes i planleggingen av manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

element

Manuelt planlagt

Automatisk planlagt

Varighet

Det kan være tall, dato eller tekst informasjon, for eksempel "14 d" eller "fortnight". Ikke brukes av Project Hjelp tidsplan prosjektet.

Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel «14d» eller «2 måneder».

Arbeid

Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel «14d» eller «2 måneder».

Bare tall som angir tidsmengde, og tidsenheter kan brukes, for eksempel «14d» eller «2 måneder».

Ressurser

Kan tilordnes til aktiviteter. Ikke brukes av Project til å planlegge prosjektet.

Kan tildeles til aktiviteter. Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes. Fører til at varigheten for aktiviteter endres hvis aktivitetene er innsatsdrevne, i motsetning til manuelt planlagte aktiviteter.

Startdato

Kan være et tall, dato eller tekst informasjon, for eksempel "Jan 30" eller "Sometime snart." Ikke brukes av Project Hjelp tidsplan prosjektet.

Bare datoinformasjon kan brukes.

Sluttdato

Kan være en dato eller tekstinformasjon, for eksempel «30. jan» eller «i nærmeste fremtid». Brukes ikke av Project under prosjektplanleggingen.

Bare datoinformasjon kan brukes.

Begrensninger

Ignoreres av Project.

Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes.

Avhengigheter (koblinger)

Kan brukes, men ikke endre planleggingen av aktiviteten.

Kan brukes, men ikke endre planleggingen av aktiviteten.

Prosjekt- og ressurskalendere

Ignoreres av Project.

Brukes av Project når best mulig tidsplan skal fastsettes.

Automatisk planlagte aktiviteter

Tradisjonelt brukes automatisk planlagte aktiviteter til aktivitetsplanleggingen i Project. Automatisk planlegging er en svært strukturert og systematisk måte å håndtere prosjektplaner på. Basert på data brukere angir, for eksempel aktivitetsvarighet, planlagt arbeid, antall ressurser og betingelsesdatoer, beregnes de tidligste og seneste datoene for aktiviteter automatisk, slik at tidsplanen blir optimal.

Prosjekter i Project planlegges ut fra følgende informasjon som brukeren angir:

 • Det overordnede prosjektet.

 • De enkelte arbeidselementene (kalles aktiviteter) som kreves for å fullføre prosjektet.

 • Om nødvendig ressursene som kreves for å fullføre disse aktivitetene.

Hvis det skjer endringer på prosjektet etter at du har opprettet tidsplanen, kan du oppdatere aktivitetene eller ressursene, og tidsplanen justeres automatisk.

For hver aktivitet kan du angi ett eller flere av følgende:

 • Varigheter

 • Aktivitetsavhengigheter

 • Betingelser

Ved hjelp av denne informasjonen beregnes startdato og sluttdato for hver aktivitet.

Du kan legge inn ressurser i et prosjekt og deretter tildele dem til aktiviteter for å angi hvilken ressurs som er ansvarlig for å fullføre hver enkelt tilordning. I tillegg til at dette er til hjelp når du skal planlegge bemanningen, kan du også få hjelp til å beregne hvor mange maskiner som trengs eller hvor mye materiell som skal brukes. Hvis du legger inn ressurser, finjusteres tidsplanen for aktiviteter i henhold til følgende ressursinformasjon:

 • Arbeid

 • Enheter

 • Angitt i kalendere

Andre elementer, for eksempel ledetid og forsinkelse, aktivitetstyper, ressurs tilgjengelighet og drivende ressurs kan påvirke planlegging, slik at forstå effekten av disse elementene kan hjelpe deg med å vedlikeholde og justere tidsplanen etter behov.

Obs!: Project beregner varigheten for automatisk planlagte aktiviteter som er basert på definisjoner av varighetsenheter i kategorien Kalender i dialogboksen Alternativer. Akkurat som en vanlig månedskalender begynner året i januar og hver uken begynner på søndag eller mandag. Som standard når Project beregner varighetsenheter, én dag er lik åtte timer, én uke er lik 40 timer og én måned er lik 20 arbeidsdager. Hvis du angir start og sluttdatoer for aktiviteter og ikke angir start og slutt ganger, bruker Project 08:00, som standard starttidspunkt og 5:00 som standard sluttidspunkt.

Endre aktivitetsmodus for planlegging

Du kan endre en aktivitets planlegging frem og tilbake fra automatisk til manuell. Husk følgende når du endrer oppgaven modi.

 • Hvis du bytter til automatisk planlegging for en aktivitet, får den standardinnstillingene for varighet og datoer. Hvis du for eksempel har en manuelt planlagt aktivitet med varigheten "Et par uker", endres varigheten til standardverdien "1 dag?". Hvis du har angitt startdatoen "i morgen" for en manuelt planlagt aktivitet, endres startdatoen til prosjektets startdato når du gjør den om til en automatisk planlagt aktivitet.

 • Når du bytter til manuell planlegging for en aktivitet, endres ikke varigheten og datoene. Når den er blitt en manuelt planlagt aktivitet, kan du imidlertid angi varighet og datoer ved hjelp av tall, tekst eller datoverdier.

Til toppen av siden

Hvordan påvirker prosjektets startdato tidsplanen?

Hvis du angir en startdato for prosjektet, som standard, Project planlegger aktiviteter skal starte på prosjektets startdato og beregner prosjektets sluttdato basert på den siste aktiviteten til slutt.

For automatisk planlagte aktiviteter når du angir mer informasjon om aktiviteter, for eksempel aktivitetsavhengigheter, varigheter og begrensninger, justeres tidsplanen for å gjenspeile mer nøyaktig startdatoene for aktivitetene.

Obs!: Manuelt planlagte aktiviteter flyttes ikke hvis prosjektet starter dato endringer.

Før og etter opprettelse av aktivitetsavhengighet

Knappesymbol Når du oppretter et nytt prosjekt, vil du først angi prosjektets startdato. Når du planlegger et prosjekt fra startdatoen, starter alle aktiviteter på startdatoen for prosjektet hvis du angir noe annet.

Knappesymbol Når det ikke er brukt aktivitetsavhengigheter eller betingelser på aktiviteter, er prosjektets varighet den samme som varigheten til den lengste aktiviteten. Dette gjelder både for manuelt og automatisk planlagte aktiviteter. Med andre ord er prosjektets sluttdato lik sluttdatoen for den lengste aktiviteten.

Knappesymbol Aktivitetsavhengigheter, for eksempel avslutning-til start-avhengighet mellom første og andre aktivitet (som vist her), kan endre sluttdatoen for prosjektet.

Nesten alle prosjekter skal planlegges fra en kjente startdato. Selv om du vet datoen som et prosjekt må fullføres, gir planlegging fra en startdato deg maksimal fleksibilitet.

Det kan likevel være aktuelt å planlegge fra en sluttdato i følgende tilfeller:

 • Du har behov for å fastslå når et prosjekt må starte for at det skal bli ferdig til en bestemt tidsfrist.

 • Du er usikker på når prosjektet skal starte (du skal for eksempel motta arbeid fra en annen kilde som kan bli forsinket).

 • Du bruker en prosjektstyringsmetode som krever at du planlegger fra en sluttdato.

Når du arbeider med et prosjekt som er planlagt fra en sluttdato, bør du være oppmerksom på forskjeller i måten Project håndterer noen handlinger på:

 • Når du angir en automatisk planlagt aktivitet, tilordnes det automatisk betingelsen Så sent som mulig (ALAP) til sluttdatoen for aktiviteten. Du skal angi andre betingelser bare når det er nødvendig.

 • Hvis du drar en Gantt-stolpe for å endre sluttdatoen til en aktivitet, tilordnes den automatisk betingelsen Ferdig senest (FNLT) hvis aktiviteten planlegges automatisk.

 • Hvis du har planlagt et prosjekt fra en startdato, og senere endrer det slik at det planlegges fra en sluttdato, fjernes alle utjevningsforsinkelser og utjevningsdelinger fra aktiviteter og tildelinger som er planlagt automatisk. Aktiviteter som planlegges manuelt, påvirkes ikke.

 • Hvis du bruker automatisk utjevning for å redusere overallokeringer i prosjektet, legger Project en utjevningsforsinkelse etter at en oppgave i stedet for før en aktivitet.

Til toppen av siden

Hvordan påvirker aktivitetsbetingelser automatisk planlagt tidsplanen?

Når du må kontrollere start- og sluttdatoen for en automatisk planlegge aktiviteten, kan du endre begrensningen på aktiviteten. Fleksible betingelser fungerer med aktivitetsavhengigheter slik at en aktivitet inntreffer så snart eller så sent som gjør det mulig for avhengigheten. Hvis du for eksempel planlegges en aktivitet med betingelsen så snart som mulig (ASAP) og en avslutning-til-start-avhengighet så snart den foregående aktiviteten er fullført. Som standard har alle aktiviteter i et prosjekt som er planlagt fra startdatoen ASAP-betingelse som er brukt. På samme måte som standard har alle aktiviteter i et prosjekt som er planlagt fra sluttdatoen så sent som mulig (ALAP)-betingelse som er aktivert.

Obs!: Manuelt planlagte aktiviteter påvirkes ikke av aktivitetsbetingelser. Hvis du endrer en planlegging aktivitetsmodus fra manuelt planlagt til automatisk planlagte, settes aktivitetsbetingelsen til som sent som mulig (ALAP).

Betingelser med moderat Planleggingsfleksibilitet vil begrense en oppgave fra starter eller avsluttes før eller etter en dato som du velger. For eksempel en aktivitet med betingelsen Start tidligst (SNET) for juni 15 og en avslutning-til-start-avhengighet til en annen aktivitet kan starte juni 15 hvis den foregående aktiviteten er ferdig med juni 15 (eller senere hvis den foregående aktiviteten avsluttes etter juni 15), men kan ikke planlegges før juni 15.

Før og etter bruk av betingelse

Knappesymbol Når standardrelasjonen avslutning-til-start og en ASAP-betingelse er brukt for disse aktivitetene, planlegges det at den etterfølgende aktiviteten (den andre aktiviteten) skal starte så snart den foregående aktiviteten (den første aktiviteten) er avsluttet.

Knappesymbol Når det er brukt en SNET-betingelse, kan ikke den etterfølgende aktiviteten begynne før betingelsesdatoen, selv om den foregående aktiviteten er fullført før betingelsesdatoen (som vist her).

Ikke-fleksible betingelser overstyrer alle aktivitetsavhengigheter som standard og begrenser en aktivitet til en dato som du velger. Hvis du for eksempel blir en aktivitet med betingelsen må starte den (MSO) for September 30 og en avslutning-til-start-avhengighet til en annen aktivitet alltid planlagte for September 30 uansett om den foregående aktiviteten fullføres tidlig eller sen.

Hvis en oppgave som er begrenset til en dato har en foregående aktivitet avsluttes for sent til den etterfølgende aktiviteten skal begynne på datoen som er angitt i begrensningen, kan det oppstå negative slakk.

Hvis du vil se gjennom eller endre begrensningen på en aktivitet, høyreklikk på aktiviteten, klikk Aktivitetsinformasjon, og deretter kategorien Avansert betingelse er informasjonen i boksene Betingelsestype og Betingelsesdato.

Til toppen av siden

Hvordan påvirker tidsfristdatoer tidsplanen?

Tidsfristdatoer påvirker vanligvis ikke planleggingen av aktiviteter. De brukes til å angi måldatoer som bør overholdes, uten at du trenger å angi aktivitetsbetingelser som kan påvirke planleggingen hvis foregående aktiviteter endres. En aktivitet med en tidsfrist planlegges på samme måte som alle andre aktiviteter, men hvis den avsluttes etter tidsfristen, vises det en aktivitetsindikator, slik at du kan se at aktiviteten ikke ble ferdig innen tidsfristen.

Tidsfristdatoer kan påvirke totalslakken for aktiviteter. Hvis du angir en tidsfristdato som er tidligere enn slutten på totalslakken for aktiviteten, beregnes totalslakken på nytt ved hjelp av tidsfristdatoen i stedet for seneste sluttdato for aktiviteten. Aktiviteten blir kritisk når totalslakken blir null.

Du kan angi tidsfrister for aktivitetssammendrag i tillegg til enkeltaktiviteter. Hvis tidsfristen for et aktivitetssammendrag kommer i konflikt med noen av delaktivitetene, viser tidsfristindikatoren at en tidsfrist ikke er overholdt for delaktivitetene.

Tidsfristdatoer kan imidlertid påvirke måten aktiviteter planlegges på hvis du angir en tidsfristdato for en aktivitet med en betingelse av typen Så sent som mulig (ALAP). Da planlegges det at aktiviteten skal avsluttes på tidsfristdatoen, med det kan likevel være at den avsluttes etter tidsfristen hvis de foregående aktivitetene forsinkes.

Hvis du vil se gjennom eller endre en tidsfrist for en aktivitet, høyreklikk på aktiviteten, klikk Aktivitetsinformasjon, og klikk deretter kategorien Avansert Bruk tidsfrist-boksen.

Til toppen av siden

Hvordan påvirker kalendere tidsplanen?

Kalendere bestemmer hva som skal være standard arbeidstid og fritid, for eksempel helger og fridager, for prosjektet.

Obs!: Manuelt planlagte aktiviteter påvirkes ikke av prosjektet eller ressurskalenderen.

Prosjektkalendere brukes til å fastsette ressurstilgjengelighet, hvordan ressurser som er tildelt til aktiviteter, planlegges, og hvordan selve aktivitetene planlegges. Prosjekt- og aktivitetskalendere brukes under aktivitetsplanleggingen, og hvis det er tildelt ressurser til aktiviteter, brukes det også ressurskalendere.

Kalendere som er referert til i Project er:

 • Basiskalendere    Disse er grunnlaget for andre typer kalendere. Du kan også velge en basiskalender skal prosjektkalenderen, og du kan bruke en basiskalender på oppgaver som en aktivitetskalender eller som standard timer for en ressurskalender. Project omfatter tre basiskalendere: standarden for 24-timers og nattskift. Du kan tilpasse din egen basiskalender ved hjelp av basiskalendere som er angitt.

 • Prosjektkalendere    Disse angi standard arbeidstid og fritid for prosjektet som en helhet. Hvis ressurskalendere eller aktivitetskalendere ikke brukes, planlegges aktiviteter i arbeidstiden på prosjektkalenderen som standard.

 • Ressurskalendere    Dette er basert på standardkalenderen som standard. Du kan endre arbeidstid og fritid for bestemte ressurser eller et sett med ressurser, å sikre at ressurser planlegges bare når de er tilgjengelig for arbeid. Hvis du har endret arbeidstid eller fritid tid på en ressurskalender og ressursen er tildelt en aktivitet, planlegges aktiviteten i arbeidstiden i ressurskalenderen.

 • Aktivitetskalendere    Disse kan brukes til å definere arbeidstid for aktiviteter utenom arbeidstiden i prosjektkalenderen. Når en aktivitetskalender er tildelt en aktivitet og ressursen som er knyttet til aktiviteten har andre arbeidstider i ressurskalenderen, planlegges aktiviteten overlappende arbeidstiden med to kalendere. Men du kan angi en oppgave-alternativet for å ignorere ressurskalendere og ressursens fritid aktiviteten planlegges.

Hvis du vil arbeide med kalendere, klikker du kategorien prosjekt, og klikk deretter Endre arbeidstid.

Til toppen av siden

Hvordan styrer ressurstildelinger tidsplanen?

Hvis du ikke tildeler ressurser til aktiviteter i et prosjekt, beregnes tidsplanen automatisk ved hjelp av varighet, aktivitetsavhengigheter, betingelser og informasjonen i prosjekt- og aktivitetskalenderen. Hvis du tildeler ressurser, planlegges aktivitetene også i henhold til kalenderne og tilordningsenheter for ressursene, noe som gir mer nøyaktig planlegging.

Obs!: Manuelt planlagte aktiviteter påvirkes ikke av ressurskalendere. Når du tildeler en ressurs til en manuelt planlagt aktivitet, endres ikke aktivitetsplanleggingen.

En tildeling knytter en bestemt aktivitet til en bestemt ressurs, som er ansvarlig for å fullføre den. Det kan tildeles mer enn én ressurs til hver aktivitet. Arbeidsressurser, materialressurser og kostnadsressurser kan tildeles til aktiviteter. Når du tildeler materialressurser eller kostnadsressurser til en aktivitet, påvirker det ikke aktivitetsplanleggingen, i motsetning til arbeidsressurser.

Tenk deg for eksempel at du har en aktivitet som heter Utvikle spesifikasjoner, i et prosjekt. Du har også en ingeniørressurs, nemlig Stig. Hvis du tildeler Stig til aktiviteten Utvikle spesifikasjoner, vil planleggingen av denne aktiviteten være avhengig av ressurskalenderen og tildelingsenhetene som er angitt for Stig, i tillegg til aktivitetsinformasjon, for eksempel varighet, aktivitetsavhengighet, betingelser og kalendere.

Når du har tildelt ressurser til aktivitetene i et prosjekt, kan Project i tillegg til å basere planleggingen på aktivitetsinformasjonen, også bruke informasjon om ressurser og tildelinger når informasjonen i tidsplanen skal beregnes, blant annet følgende informasjon:

 • Mengden arbeid eller overtidsarbeid som ressursen er tildelt, og hvordan dette arbeidet er fordelt over tid. Arbeid fordelt over tid kan også bli påvirket av Arbeidsprofiler.

 • Antall tildelingsenheter for ressursen på aktiviteten, det vil si deltid, fulltid eller flere.

 • aktivitetstype påvirker hvordan en tidsplan endres hvis du endrer den eksisterende tildelingen. Det finnes tre aktivitetstyper, nemlig fast enhet, fast varighet og fast arbeid.

 • Angir om aktiviteten er innsatsdrevet. Hvis en aktivitet er innsatsdrevet, som ressurser er lagt til i eller fjernes for tildelingen, arbeidet uendret for oppgaven og omfordeles mellom ressursene. For aktiviteter med faste enheter, for eksempel én resultatet er at hvis flere ressurser er tilordnet, en kortere varighet er nødvendige for å fullføre oppgaven.

  Obs!: Manuelt planlagte aktiviteter kan ikke settes til innsatsdrevet. Varigheten for en manuelt planlagt aktivitet endres ikke når ressurser er tilordnet til den.

 • Ressurskalendere. Planleggingen av de tildelte ressursene baseres på arbeidstiden og ikke-arbeidstiden som er angitt i ressurskalenderne deres.

Hvis du vil tildele ressurser til aktiviteter, klikker du fanen Ressurs, og deretter klikker du Ressurstildeling.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×