Hvordan fungerer versjonskontroll i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Hvordan fungerer versjonskontroll i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når versjonskontroll er aktivert i SharePoint listen eller biblioteket, kan du lagre, spore og gjenopprette elementer i en liste og filer i et bibliotek når de endres. Versjonskontroll, kombineres med andre innstillinger, for eksempel utsjekking, gir deg mange kontroll over innholdet som legges inn på nettstedet og kan gi virkelige verdien hvis du har behov for å se på eller gjenopprette en gammel versjon av et element eller en fil.

Obs!: Versjonskontroll er aktivert som standard i SharePoint biblioteker og av som standard i SharePoint lister. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer versjonskontroll, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Oversikt over versjonskontroll

Alle som har tillatelse til å behandle lister kan aktivere eller deaktivere versjonskontroll for et bibliotek. Versjonskontroll er tilgjengelig for listeelementer i alle standard listetyper – inkludert kalendere, problemsporingslister og egendefinerte lister. Det er også tilgjengelig for alle filtypene som kan lagres i biblioteker, herunder webdel-sider. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker versjonskontroll, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Obs!: Hvis du er Office 365-kunde, er versjonskontroll nå aktivert som standard når du oppretter nye OneDrive for Business biblioteker, og lagrer automatisk de siste 500 versjonene av et dokument. Dermed kan du unngå å miste viktige dokumenter eller data. Hvis du har eksisterende biblioteker på området ditt OneDrive for Business eller gruppeområde som ikke har versjonskontroll er aktivert, kan du aktivere versjonskontroll for dem når som helst.

Du kan bruke versjonskontroll til følgende:

 • Spore historikken til en versjon    Når versjonskontroll er aktivert, kan du se når et element eller en fil ble endret og hvem som utførte endringen. Du kan også se når egenskaper (informasjon om filen) ble endret. Hvis noen for eksempel endrer forfallsdatoen for et listeelement, vises denne informasjonen i versjonsloggen. Du kan også se kommentarene brukere skriver når de sjekker inn filene i biblioteker.

 • Gjenopprette en tidligere versjon    Hvis du har gjort en feil i en gjeldende versjon, hvis gjeldende versjon er skadet, eller hvis du ganske enkelt liker en tidligere versjon bedre, kan du erstatte gjeldende versjon med en tidligere. Den gjenopprettede versjonen blir den nye gjeldende versjonen.

 • Vise en tidligere versjon    Du kan vise en tidligere versjon uten å skrive over gjeldende versjon. Hvis du viser versjonsloggen i et Microsoft Office-dokument, for eksempel en Word- eller Excel-fil, kan du sammenligne de to versjonene for å finne ut hva som er forskjellig.

Når versjonskontroll er aktivert, opprettes versjoner i følgende situasjoner:

 • Når et listeelement eller en fil først opprettes, eller når en fil lastes opp.

  Obs!: Hvis utsjekking kreves, må du sjekker inn filen å opprette den første versjonen.

 • Når en fil er lastet opp med samme navn som en eksisterende fil.

 • Når egenskapene for et listeelement eller en fil endres.

 • Når et Office-dokument åpnes og lagres. Når et dokument åpnes på nytt, opprettes en ny versjon når du har lagret en redigering.

 • Med jevne mellomrom når redigere og lagre Office-dokumenter. Ikke alle endringene og lagrer opprette nye versjoner. Når du lagrer endringene ofte, for eksempel hver ny versjon fanger opp et punkt i tid i stedet for hver enkelt redigering. Dette er vanlig når automatisk lagring er aktivert.

 • Under samtidig redigering av et dokument, når en annen bruker begynner å arbeide på dokumentet, eller når en bruker klikker du lagre for å laste opp endringene til biblioteket.

Det kan til enhver tid finnes opptil tre gjeldende versjoner av en fil: den utsjekkede versjonen, den siste underordnede versjonen eller kladdeversjonen og den siste publiserte versjonen eller hovedversjonen. Alle andre versjoner anses for å være tidligere versjoner. Enkelte gjeldende versjoner vises bare for brukere som har tillatelse til å vise dem.

Enkelte organisasjoner sporer både hovedversjoner og underordnede versjoner av filer i bibliotekene. Andre sporer bare hovedversjonene. Hovedversjoner er angitt med heltall, for eksempel 5.0, og underordnede versjoner er angitt med desimaltall, for eksempel 5.1.

De fleste organisasjoner bruker underordnede versjoner når filer er under utvikling, og hovedversjoner når bestemte milepæler nås eller filene er klare til å bli gjennomgått av en omfattende målgruppe. I mange organisasjoner er kladdesikkerhet konfigurert slik at bare eieren av filen og brukere som har tillatelse til å godkjenne filer, har tilgang til den. Dette betyr at underordnede versjoner ikke kan vises av noen andre, som må vente til en hovedversjon publiseres.

For lister brukes hovedversjoner, men ikke underordnede versjoner. Hver versjon av et listeelement nummereres med et heltall. Hvis organisasjonen krever godkjenning av elementer i en liste, har elementene statusen Venter til de godkjennes av noen som har tillatelse til å godkjenne dem. Mens de har statusen Venter, nummereres de med desimaltall og kalles kladder.

For mer informasjon om å aktivere og konfigurere versjonskontroll, blant annet hovedversjoner og underordnede versjoner, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Versjonsnumre legges til automatisk hver gang du lager en ny versjon. I en liste eller et bibliotek der overordnet versjonskontroll er aktivert, har versjonene heltall, for eksempel 1.0, 2.0, 3.0 også videre. Administratoren kan aktivere versjonskontroll for både hovedversjoner og underordnede versjoner i biblioteker. Når underordnede versjoner spores, har de desimaltall, for eksempel 1.1, 1.2, 1.3 og så videre. Når en av disse versjonene publiseres som en hovedversjon, får den nummeret 2.0. Påfølgende underordnede versjoner får numrene 2.1, 2.2, 2.3 og så videre.

Når du forkaster en utsjekking, endres ikke versjonsnummeret. Hvis den siste versjonen var 3.0, forblir den 3.0 når du har forkastet utsjekkingen.

Når du sletter en versjon, går versjonen til papirkurven og dens tallet når med den. Versjonsloggen viser gjenstående versjon tallene. Andre versjon tallene endres ikke. Hvis du har et dokument som har underordnede versjoner 4.1 og 4.2, og du bestemmer deg for å slette versjon 4.1, viser for eksempel resulterende versjonsloggen bare versjon 4.0 og 4.2. Bildet nedenfor viser dette.

For mer informasjon om å aktivere og konfigurere versjonskontroll, blant annet hovedversjoner og underordnede versjoner, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Versjonslogg med slettet én underordnet versjon

Enkelte organisasjoner tillater et ubegrenset antall filversjoner, mens andre setter grenser. Du oppdager kanskje at en gammel versjon mangler etter at du har sjekket inn siste versjon av en fil. Hvis siste versjon er 26.0 og du ser at versjon 1.0 ikke lenger finnes, betyr dette at administratoren har konfigurert biblioteket slik at det bare kan inneholde 25 hovedversjoner av en fil. Når du legger til versjon 26, slettes den første versjonen. Bare versjon 2.0 til og med 26.0 er igjen. Hvis du legger til versjon 27, vil bare versjon 3.0 til og med 27.0 bli igjen.

Administratoren kan også velge å begrense antall underordnede versjoner med bare valgene for et angitt antall de nyeste versjonene. Hvis 25 hovedversjoner er tillatt, kan for eksempel administratoren bestemme til å beholde underordnede kladder for bare de siste fem hovedversjonene. Standardantall underordnede versjoner mellom hovedversjoner er 511. Hvis du prøver å lagre en annen underordnet versjon, ser du en feilmelding som forteller deg at du må publisere dokumentet. Administratoren kan endre standard hvis du vil tillate færre underordnede versjoner.

Hvis en liste eller bibliotek begrenser antallet hovedversjoner, slettes de tidligste versjonene når grensen nås. Hvis bare 20 versjoner beholdes, og gruppen oppretter 25 versjoner, beholdes for eksempel bare versjonene 6 til 25. Hvis en annen versjon opprettes, beholdes bare versjonene 7 til 26. Hvis listen eller biblioteket begrenser versjoner, bør du kontrollere at bidragsytere er klar over at tidligere versjoner, slettes når versjonsgrensen nås.

I et bibliotek som begrenser antallet hovedversjoner det beholdes underordnede versjoner for, slettes de underordnede versjonene for forrige hovedversjoner når versjonsgrensen nås. Hvis du Behold kladder for bare 10 hovedversjoner og gruppen oppretter 15 hovedversjoner, vil for eksempel bare hovedversjoner beholdes for tidligste versjoner. Underordnede versjoner som er knyttet til fem tidligste hovedskala versjoner, for eksempel 1.2 eller 2.3 – slettes, men hovedversjonene – 1, 2 og så videre, beholdes, hvis ikke biblioteket også begrenser hovedversjoner.

Det er vanligvis god praksis å begrense antallet versjoner. Dermed kan du spare plass på serveren og redusere forvirringen blant brukerne. Hvis imidlertid organisasjonen må lagre alle versjoner av juridiske årsaker eller andre årsaker, angis ingen begrensninger.

Viktig!: Hvis organisasjonen begrenser antallet versjoner som er lagret, slettes permanent eldste versjonene når grensen nås. De sendes ikke til papirkurven.

For mer informasjon om å aktivere og konfigurere versjonskontroll, blant annet grenser, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Du kan konfigurere hvem som kan vise kladder av listeelementer og filer. Kladd opprettes i to situasjoner:

 • Når en underordnet versjon av en fil opprettes eller oppdateres i et bibliotek som sporer hovedversjoner og underordnede versjoner.

 • Når et listeelement eller en fil opprettes eller oppdateres, men ennå ikke er godkjent i en liste eller et bibliotek der kreves innholdsgodkjenning.

Når du sporer hovedversjoner og underordnede versjoner, kan du angi om personer må ha tillatelse til å redigere filer før de kan vise og lese en underordnet versjon. Når denne innstillingen brukes, kan personer som har tillatelse til å redigere filen, arbeide på filen, men de som bare har tillatelse til å lese filen, kan ikke se den underordnede versjonen. Det kan for eksempel hende at du ikke ønsker at alle som har tilgang til biblioteket, skal kunne se kommentarer eller endringer mens du arbeider med en fil som redigeres. Hvis både hovedversjoner og underordnede versjoner spores, og ingen har publisert en hovedversjon ennå, er ikke filen synlig for personer som ikke har tillatelse til å se kladdeelementer.

Når det kreves innholdsgodkjenning, kan du angi hvis filer som venter på godkjenning kan vises av personer med tillatelse til å lese, personer med tillatelse til å redigere, eller bare forfatteren og personer med tillatelse til å godkjenne elementer. Hvis både hovedversjoner og underordnede versjoner spores, må forfatteren publisere en hovedversjon før filen kan sendes til godkjenning. Når det kreves innholdsgodkjenning, får personer som har tillatelse til å lese innhold, men har ikke tillatelse til å se kladdeelementer sist godkjent eller hovedversjoner versjon av filen.

Uavhengig av om personer har tillatelse til å redigere en fil eller ikke, hvis personer søker etter en fil som er i underordnet versjon, ikke de få resultater etter den.

Du kan begrense hvor mange versjoner av elementer eller filer lagres i en liste eller bibliotek, som kan bidra til å bevare serverplass. Hvis gruppen oppretter et stort antall versjoner, kan begrense antall versjoner hjelpe gruppen for å bedre administrere og finne tidligere versjoner. Hvis for eksempel arbeidsgruppen beholder mange versjoner over flere måneder eller år.

s, kan det være vanskelig for medlemmer å bla gjennom versjonsloggen for å finne versjonene de trenger. Hvis gruppen skal vise eller beholde noen av de tidligere versjonene, enten begrenser ikke hvor mange versjoner du vil beholde, eller angi hvor mange versjoner du har lagret til et høyere tall.

Hvis biblioteket sporer hovedversjoner og underordnede versjoner, kan du velge hvor mange overordnede versjoner av filer du vil beholde, og hvor mange underordnede versjoner for hver hovedversjon vil beholde. Hver hovedversjon kan ha opptil 511 kladder (underordnede versjoner) som standard.

Avhengig av hvordan gruppe arbeider på, gruppen din kan være mer sannsynlig at du trenger de siste underordnede versjonene, for eksempel en versjon som nylig er redigert. Over tid, kan gruppemedlemmene være mindre sannsynlig at du trenger en eldre underordnet versjon. Vanligvis representerer en hovedversjon en milepæl, for eksempel en fil som er sendt til gjennomgang eller publisering, mens en underordnet versjon er en pågående arbeid som ikke er klar for alle å lese.

Hvis en liste eller bibliotek begrenser antallet hovedversjoner, slettes de tidligste versjonene når grensen nås. Hvis bare 20 versjoner beholdes, og gruppen oppretter 25 versjoner, beholdes for eksempel bare versjonene 6 til 25. Hvis en annen versjon opprettes, beholdes bare versjonene 7 til 26. Hvis listen eller biblioteket begrenser versjoner, bør du kontrollere at bidragsytere er klar over at tidligere versjoner, slettes når versjonsgrensen nås.

I et bibliotek som begrenser antallet hovedversjoner det beholdes underordnede versjoner for, slettes de underordnede versjonene for forrige hovedversjoner når versjonsgrensen nås. Hvis du Behold kladder for bare 10 hovedversjoner og gruppen oppretter 15 hovedversjoner, vil for eksempel bare hovedversjoner beholdes for tidligste versjoner. Underordnede versjoner som er knyttet til fem tidligste hovedskala versjoner, for eksempel 1.2 eller 2.3 – slettes, men hovedversjonene – 1, 2 og så videre, beholdes, hvis ikke biblioteket også begrenser hovedversjoner.

Versjonskontroll er aktivert automatisk når et bibliotek er opprettet, og ikke når en liste, opprettes. Alle som har tillatelse til å behandle lister kan aktivere eller deaktivere versjonskontroll. På mange områder som er den samme personen som administrerer området, fordi listene og bibliotekene arver tillatelser fra webområdet. I tillegg til å aktivere versjonskontroll, bestemmer områdeeieren (eller en annen person som håndterer listen eller biblioteket) du om du vil kreve innholdsgodkjenning, hvem som kan vise kladdeelementer, og hvis utsjekking kreves. Hver av disse beslutningene har innvirkning på hvordan versjonskontroll fungerer. Hvis du for eksempel hvis en person som behandler et bibliotek til å kreve utsjekking, opprettes versjonsnummer bare når en fil sjekkes inn. Hvis det kreves innholdsgodkjenning, brukes ikke hovedversjon tall til filene er godkjent av noen som har tillatelse til å gjøre dette.

Viktig!:  Hvis brukerne som arbeider i biblioteket, har tenkt å redigere dokumenter samtidig, må du ikke bruke obligatorisk utsjekking for biblioteket. Brukere kan ikke foreta samtidig redigering når dokumentene de trenger, er sjekket ut.

Hvis du vil lære hvordan du slår på versjonskontroll for en liste eller et bibliotek, kan du se aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Hvis versjonskontroll er aktivert i biblioteket, personen som oppretter det bestemmer om du vil spore både hovedversjoner og underordnede versjoner og bestemmer også hvem kan se de underordnede versjonene. I de fleste tilfeller når innhold godkjennes, finner bare eieren av filen, og personer som har tillatelse til å godkjenne elementer, de underordnede versjonene. I andre biblioteker, kan alle som kan redigere filer i biblioteket, eller alle som har lesetillatelse til biblioteket, se alle versjoner. Når en versjon er godkjent, kan alle som har lesetillatelse til listen eller biblioteket se versjonen.

Selv om lister ikke har hovedversjoner og underordnede versjoner, anses alle elementer med statusen Venter for å være en kladd. I de fleste tilfeller er det bare oppretteren av elementet eller personer med tillatelsene Full kontroll eller Utforming som kan vise kladder. En kladd vises med statusen Venter for disse personene, men for andre vises bare den siste versjonen med statusen Godkjent i versjonsloggen. Hvis filen avvises, fortsetter den å ha statusen Venter til noen med de nødvendige tillatelsene sletter den.

Som standard en ventende elementer eller filer er synlig bare for den som opprettet og for personer med tillatelse til å behandle lister, men du kan angi Hvis andre grupper med brukere kan vise elementer eller filer. Hvis biblioteket er konfigurert til å spore både hovedversjoner og underordnede versjoner, må personen som redigerer filen først publisere en hovedversjon av filen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer godkjenning for dokumenter, kan du se kreve godkjenning av elementer i en områdeliste eller et bibliotek.

Obs!: I enkelte lister og biblioteker konfigureres for å tillate at alle Områdebrukere kan vise versjoner med både venter og godkjent.

Når du sjekker ut en fil fra et bibliotek der versjonskontroll er slått på, opprettes en ny versjon hver gang du sjekker den inn igjen. Hvis både hovedversjoner og underordnede versjoner er slått på, kan du bestemme under innsjekkingen hvilken type versjon du sjekker inn. I biblioteker der utsjekking er obligatorisk, opprettes versjoner bare ved innsjekking.

I biblioteker der utsjekking ikke kreves, opprettes en ny versjon første gang du lagrer etter å ha åpnet filen. Ved hver påfølgende lagring overskrives versjonen du opprettet med den første lagringen. Hvis du lukker programmet og deretter åpner dokumentet på nytt, vil den første lagringen generere enda en versjon. Dette kan føre til at antallet versjoner vokser svært raskt.

For mer informasjon om avmerkingsboksen se inn og ut, sjekke ut, sjekke inn, eller forkaste endringer i filer i et bibliotek.

Viktig!:  Hvis du foretar samtidig redigering av et dokument, må du ikke sjekke det ut med mindre du har god grunn til å forhindre andre fra å arbeide på dokumentet.

Kreve utsjekking, kan det hjelpe arbeidsgruppen gjøre mest mulig ut av versjonskontroll, fordi noen spesifikt kan angi når det er en versjon som skal opprettes. Det opprettes en versjon når noen sjekker ut en fil, endrer den, og deretter sjekker den igjen. Når utsjekking ikke kreves, opprettes en versjon når noen først lagrer en fil, og denne versjonen oppdateres når personen lukker den. Hvis personen eller andre åpner og lagrer filen på nytt, opprettes en annen versjon. Avhengig av situasjonen kan kanskje du ikke ønske flere versjoner som skal opprettes, for eksempel hvis du må lukke en fil som skal delta på et møte før du er ferdig med å gjøre endringer i filen.

Når utsjekking kreves, kan ikke personer legge til filer, endre filer eller endre filegenskapene uten første sjekke ut filen. Når personer sjekker inn filer, de blir bedt om å skrive inn kommentarer om endringene de har gjort, noe som bidrar til å opprette en mer meningsfull versjonslogg.

Obs!: Hvis biblioteket skal lagre Microsoft Project (MPP)-filer som er synkronisert med oppgavelister på nettstedet, bør du ikke merket for kreve utsjekking.

For mer informasjon om å kreve utsjekking, kan du se konfigurere et bibliotek til å kreve utsjekking av filer.

Lister og biblioteker har tillatelser som er knyttet til versjonskontroll og utsjekking som varierer avhengig av tillatelsesnivået som brukes for en bruker eller en bestemt gruppe. Noen som kan redigere tillatelsesnivåer kan konfigurere disse tillatelsene ulikt, eller du kan opprette en ny gruppe med tilpassede tillatelsesnivåer.

Disse gjør det mulig fleksibilitet i hvordan du administrerer biblioteket. Du kan for eksempel vil noen skal kunne slette versjoner av en fil uten tillatelse til å slette selve filen. Tillatelse til å Slette versjoner er ikke den samme som tillatelse til å Slette elementer, så du kan gi et tilpasset nivå på kontrollen.

Tabellen nedenfor viser hvilke tillatelser som er knyttet til versjonskontroll og utsjekking, og hvilke standard tillatelsesnivåer de gjelder for.

Tillatelse

Standard tilgangsnivå

Vise versjoner

Full kontroll, utforming, bidra og lese

Slette versjoner

Full kontroll, utforme og bidra

Overstyre utsjekking

Full kontroll og utforming

Godkjenne elementer

Full kontroll og utforming

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Forstå tillatelsesnivåer i SharePoint.

Gi oss en tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Inkluder din versjon av SharePoint, OS og nettleser. Vi bruker tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×