Hvordan du konfigurerer IIS for relé med Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du konfigurerer en enhet eller program med flere funksjoner for å sende e-post via Office 365, finnes det noen tilfeller der enheten eller programmet ikke kan koble direkte til Office 365. I disse tilfellene må du konfigurere Internet Information Services (IIS) til å fungere som et mellomledd.

Du vil kanskje gjøre dette i følgende scenarioer:

 • Du har ikke lenger et lokalt meldingssystem

 • Du har bransjesystemprogrammer (LOB) eller enheter i et lokalt miljø

 • LOB-programmer og enheter må sende e-post til eksterne domener og Exchange Online-postboksene dine

Se gjennom hvordan du konfigurerer en flere funksjoner enhet eller et program til å sende e-post med Office 365 før du fortsetter, fordi det kan være et tilgjengelig alternativ som ikke krever å konfigurere en ekstra server til å foreta videresending.

Obs!: Du kan endre disse instruksjonene for andre SMTP-videresendinger som du kanskje har i organisasjonen.

Det du trenger å vite før du begynner

 • Estimert tid for å fullføre: 15 minutter

 • Det lokale domenet må legges til som et godtatt domene i Office 365. Eksempel: hvis kontoen du videresender fra er bob@tailspintoys.com, må du legge til tailspintoys.com som et godtatt domene i Office 365.

 • Din lokale konto må også være enten en Exchange Online-lisensiert bruker i Office 365 eller en alternativ e-postadresse for en Exchange Online-lisensiert bruker. Hvis for eksempel kontoen som du videresender fra, er printer@tailspintoys.com, og du vil videresende gjennom bob@contoso.com (en Office 365-bruker), må du legge til printer@tailspintoys.com som en alternativ e-postadresse i bob@contoso.com.

Konfigurere Exchange Online som SMTP-videresending ved hjelp av Windows Server 2012

 1. Installere Internet Information Services (IIS)

  1. Velg Legg til roller i serveradministrasjon.

  2. Legg til rolleveiviseren, og velg Neste på siden Før du begynner.

  3. Velg Rollebasert eller funksjonsbasert installasjon på siden Velg installasjonstype.

  4. Velg en server fra serverutvalget og velg serveren som skal kjøre SMTP-tjenester, på siden Velg destinasjonsserver. Velg Neste.

  5. Velg Nettserver (IIS), og velg deretter Neste på siden Velg serverroller. Hvis en side krever at tilleggsfunksjonene vises, velger du Legg til funksjoner og velger deretter Neste.

  6. Kontroller at det er merket av for enkel godkjenning under sikkerhet på siden Velg rolle-tjenester, og velg deretter Neste.

  7. Velg Installer på siden Bekreft installasjonstrinn.

 2. Installere SMTP

  1. Åpne Serveradministrasjon, og velg Legg til roller og funksjoner.

  2. Velg Serverutvalg og kontroller at serveren som skal kjøre SMTP-serveren er valgt. Velg deretter Funksjoner.

  3. Velg SMTP-server på skjermen Velg funksjoner. Du kan bli bedt om å installere flere komponenter. Hvis det er tilfellet, velger du Legg til nødvendige funksjoner og velger Neste.

  4. Velg Installer. Når installasjonen er fullført, må du kanskje starte SMTP-tjenesten ved hjelp av snapin-modulen for Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurere SMTP

  1. Åpne serveradministrator, velg Verktøy og velg deretter Internett Information Services (IIS) 6.0.

  2. Utvid gjeldende server, og høyreklikk Virtuell SMTP-server. Velg deretter Egenskaper.

  3. Velg kategorien Generelt Avansert > Legg til.

  4. Angi adressen til serveren som er vert for SMTP-serveren, i IP-adresse-boksen.

  5. Skriv inn 587 i boksen Port, og velg OK.

  6. Gjør følgende på Tilgang-fanen:

   1. Velg Godkjenning og kontroller at Anonym tilgang er valgt.

   2. Velg Tilkobling > Bare listen nedenfor og angi IP-adressene til enhetene som du vil koble til SMTP-serveren, som for eksempel skrivere.

   3. Velg Videresending > Bare listen nedenfor og angi IP-adressen til enhetene som videresender gjennom denne SMTP-serveren

  7. På Levering-fanen velger du Utgående sikkerhet og gjør deretter følgende:

   1. Velg Enkel godkjenning.

   2. Angi påloggingsinformasjon for Office 365-brukeren du vil bruke til å videresende SMTP-e-post.

   3. Velg TLS-kryptering.

   4. Velg Utgående tilkoblinger, og skriv inn 587 i TCP-portboksen. Velg så OK.

   5. Velg Avansert og angi SMTP.office365.com som intelligent vert.

 4. Start IIS-tjenesten og SMTP-tjenesten på nytt.

Konfigurer Exchange Online som SMTP-videresending ved hjelp av Windows Server 2008

 1. Installere Internet Information Services (IIS)

  1. Velg Legg til roller i serveradministrasjon.

  2. Legg til rolleveiviseren, og velg Neste på siden Før du begynner.

  3. Velg Nettserver (IIS) ,og velg Installer på siden Velg serverroller.

  4. Velg Neste til du kommer til siden Velg rolletjenester.

  5. I tillegg til det som allerede er valgt, må du kontrollere at ODBC-Logging IIS metabasekompatibilitet og IIS 6 Management Console er merket. Deretter velger du Neste.

  6. Når du blir bedt om å installere IIS, velger du Installer. Du må kanskje starte serveren på nytt etter at installasjonen er fullført.

 2. Installere SMTP

  1. Åpne Serveradministrasjon, og velg Legg til roller og funksjoner.

  2. Velg SMTP-server på skjermen Velg funksjoner. Du kan bli bedt om å installere flere komponenter. Hvis det er tilfellet, velger du Legg til nødvendige funksjoner og velger Neste.

  3. Velg Installer. Når installasjonen er fullført, må du kanskje starte SMTP-tjenesten ved hjelp av snapin-modulen for Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurere SMTP

  1. Velg Start > Administrative verktøy > Internet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Utvid gjeldende server, og høyreklikk Virtuell SMTP-server. Velg deretter Egenskaper.

  3. Velg Avansert > Legg til på Generelt-fanen.

  4. Angi adressen til serveren som er vert for SMTP-serveren, i IP-adresse-boksen.

  5. Skriv inn 587 i boksen Port, og velg OK.

  6. Gjør følgende på Tilgang-fanen:

   1. Velg Godkjenning og kontroller at Anonym tilgang er valgt.

   2. Velg Tilkobling > Bare listen nedenfor og angi IP-adressene til enhetene som du vil koble til SMTP-serveren, som for eksempel skrivere.

   3. Velg Videresending > Bare listen nedenfor og angi IP-adressen til enhetene som videresender gjennom denne SMTP-serveren

  7. På Levering-fanen velger du Utgående sikkerhet og gjør deretter følgende:

   1. Velg Enkel godkjenning.

   2. Angi påloggingsinformasjon for Office 365-brukeren du vil bruke til å videresende SMTP-e-post.

   3. Velg TLS-kryptering.

   4. Velg Utgående tilkoblinger og skriv inn i TCP-portboksen 587 og velg OK.

   5. Velg Avansert og angi SMTP.office365.com som intelligent vert.

 4. Start IIS-tjenesten og SMTP-tjenesten på nytt.

Hvordan vet du at alt dette fungerte?

Du kan teste SMTP-videresendetjenester uten å bruke et separat LOB-program eller enhet.

Hvis du vil teste SMTP-videresendejenester, bruker du følgende trinn.

 1. Opprett en tekstfil ved hjelp av notisblokk eller et annet tekstredigeringsprogram. Filen må inneholde følgende kode. Erstatt kilde og måladresse for e-post med adressene du vil bruke til å videresende SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Lagre tekstfilen som Email.txt.

 3. Kopier Email.txt-filen inn i følgende mappe: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Etter en kort tid, skal filen automatisk flyttes til mappen C:\InetPub\MailRoot\Queue. Når SMTP-serveren leverer e-post, slettes automatisk filen fra den lokale mappen.

  Advarsel!: Hvis SMTP-serveren ikke levere meldingen, opprettes en rapport om manglende levering (NDR) i mappen C:\InetPub\MailRoot\BadMail. Du kan bruke denne NDR til å diagnostisere leveringsproblemer.

Beslektede emner

Feilsøke e-post sendt fra skrivere og forretningsprogrammer
hvordan du konfigurerer en flere funksjoner enhet eller et program til å sende e-post med Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×