Hvordan bruke overføringsverktøyet i SharePoint

SharePoint Migration Tool er et verktøy som flytter filene dine fra lokale dokumentbiblioteker i SharePoint, eller vanlige delte filressurser, og flytter dem enkelt til tenanten for SharePoint Online. Det er tilgjengelig for alle Office 365-brukere.

Kommentarer: 

Før du begynner

Når du starter SharePoint Migration Tool for første gang, blir du bedt om brukernavn og passord for Office 365. Den Office 365-legitimasjonen du oppgir, blir dit filene blir overført.

Anbefaling

CPU

64-bitersprosessor med fire kjerner eller bedre

RAM

16 GB

Lokal lagring

Halvlederstasjon: 150 GB ledig plass

Nettverkskort

1 Gbps

Operativsystem

Windows Server 2012 R2 eller Windows 10-klient

.NET Framework 4.6.2

Minimumskrav

CPU

64-bitersprosessor med to kjerner og 1,4 GHz eller bedre

RAM

8 GB

Lokal lagring

Harddisk 150 GB ledig plass

Nettverkskort

Høyhastighets Internett-tilkobling

Operativsystem

Windows Server 2008 R2, Windows 7 (oppdatert) eller bedre

.NET Framework 4.6.2

Hva skjer med tillatelsene for en fil når den er overført?

Plasseringen av dataene dine lokalt og hvorvidt du har synkronisert Active Directory-kontoer til Azure Active Directory (AAD), kan påvirke tillatelsesinnstillingene på filene etter at de har blitt overført til SharePoint Online.

Merknad: Enkelte innstillinger kan påvirke hvordan tillatelsene på filene blir håndtert. Se inndelingen Avanserte innstillinger nedenfor, spesielt innstillingene Azure Active Directory-oppslag, Behold tillatelser og Brukertilordningsfil.

Synkronisere miljøet ditt: For å beholde eksisterende tillatelser for lokale filer må det være en tilhørende bruker i SPO. Den enkleste måten å oppnå dette på, er å synkronisere Active Directory-kontoer til Azure Active Directory (AAD).

Merknad: Du kan laste opp en egendefinert brukertilordningsfil til SharePoint Migration Tool.

Delt filressurs

Lokale filer i SharePoint

Brukeren er tilordnet mellom lokale plasseringer og SPO (enten har Dirsync blitt kjørt, eller en brukertilordningsfil er angitt)

Det finnes bare to typer tillatelser som skal overføres: Les og Skriv.

Hvis en fil har Skriv -tillatelse for bruker1, blir filen satt til Bidra for bruker1 i SPO. Hvis en fil har Les -tillatelse for bruker1, blir filen satt til Les for bruker1 i SPO.
Obs! På dette tidspunktet vil ikke spesielle tillatelser, som Avslå, bli lagret.

Alle de unike tillatelsene for en fil blir overført til SPO.  Arvede tillatelser blir ikke overført.

Ingen brukertilordning (ikke synkronisert, ingen brukertilordningsfil)

Filer blir tilordnet standardtillatelsen for plasseringen de har blitt overført til i SPO.

Filer blir tilordnet standardtillatelsen for plasseringen de har blitt overført til i SPO.

Hvor er dataene plasserte for øyeblikket?

Noter deg hvor dataene er plassert og hvor du vil ha filene, før du begynner å bruke SharePoint Migration Tool. Du blir bedt om å oppgi nåværende plassering av datafilene og plasseringen av den områdesamlingen i SharePoint Online som du vil at de skal flyttes til. Med SharePoint Migration Tool kan du velge mellom to typer kilder du kan overføre data fra: et lokalt SharePoint Server 2013-område eller en lokal fildelings- eller nettverksbane.

 • SharePoint lokalt: Hvis du velger alternativet SharePoint lokalt, blir du bedt om å angi navnet på SharePoint Server-området der filene er plasserte, og du blir også bedt om å angi legitimasjonen for dette nettstedet. Du angir hvilket dokumentbibliotek du vil overføre.

  Merknad: SharePoint Migration Tool støtter SharePoint Server 2013.

 • Fildeling: Hvis du velger fildelingsalternativet, blir du bedt om å angi plasseringen til den delte filressursen, nettadressen til SharePoint Online-området og dokumentbiblioteket filene skal flyttes til.

Bruke SharePoint Migration Tool

Hvis du ikke har det ennå, kan du laste ned SharePoint Migration Tool

Overføre datafiler fra SharePoint Server-dokumentbiblioteker

 1. Start SharePoint Migration Tool, og klikk deretter på Neste.

 2. Skriv inn brukernavn og passord for Office 365, og klikk deretter på Logg på.

 3. Velg Velg kilde og mål.

 4. Velg SharePoint Server (lokalt).

 5. Skriv inn nettadressen for SharePoint Server 2013-området der dataene er plassert. Klikk på Neste.

  Viktig: Proxy-tilkoblinger støttes ikke. Bruk av Proxy-tilkoblinger gir feilmeldinger som «Kan ikke logge på SharePoint» eller «Kan ikke laste inn dokumentbibliotek».

 6. Skriv inn brukernavnet og passordet til SharePoint Server-området. Brukernavn må bruke følgende format: noen@eksempel.com. Klikk på Logg på.

  Merknad: Hvis du har logget deg på området før ved bruk av dette verktøyet, blir du ikke bedt om passord igjen for det samme området.

 7. Velg dokumentbiblioteket der filene er plassert. Rullegardinlisten inneholder alle de aktuelle alternativene.

 8. Skriv inn nettadressen til SharePoint Online-nettstedet hvor du vil at filene skal overføres.

 9. Velg dokumentbiblioteket du vil at filene skal flyttes til.

 10. Klikk på Legg til. Oppgaven legges til i listen. Hvis du vil velge et annet sett med datafiler som skal overføres, klikker du på Velg kilde og mål.

Overføre datafiler fra en lokal delt filressurs

 1. Start SharePoint Migration Tool, og klikk deretter på Neste.

 2. Skriv inn brukernavn og passord for Office 365, og klikk deretter på Logg på.

 3. Velg Velg kilde og mål.

 4. Velg Delt filressurs.

 5. Skriv inn banen til den delte filressursen hvor dataene er plassert. Klikk på Neste.

 6. Skriv inn nettadressen til SharePoint Online-området der du vil at filene skal overføres. Skriv inn brukernavn og passord til SharePoint Server-området. Klikk på Logg på.

  Merknad: Hvis du har logget deg på området før ved bruk av dette verktøyet, blir du ikke bedt om passord igjen for det samme området.

 7. Velg dokumentbiblioteket du vil at filene skal flyttes til.

 8. Klikk på Legg til. Oppgaven legges til i listen. Hvis du vil velge et annet sett med datafiler som skal overføres, klikker du på Velg kilde og mål.

 9. Når du er ferdig med å velge kilder, klikker du på Overfør.

Masseoverføring ved hjelp av en CSV-fil

Hvis du har mange kilder å overføre, kan du bruke en CSV-fil til å gjennomføre en masseoverføring. Opprett en kommadelt CSV-fil som inneholder følgende 6 kolonner. Hvert felt er atskilt med et komma. Hvis verdien i en kolonne inneholder et komma, omgir du det med doble anførselstegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en CSV-fil for overføring av datainnhold, kan du se Hvordan formatere en CSV-fil for overføring av datainnhold

Bruke en CSV-fil til masseoverføring

 1. Åpne SharePoint Migration Tool, og klikk deretter på Neste.

 2. Skriv inn brukernavn og passord for Office 365, og klikk deretter på Logg på.

 3. Velg Velg kilde og mål.

 4. Velg Bruk en CSV-fil til masseoverføring. Angi plasseringen av CSV-filen eller klikk på Velg fil for å finne den. Klikk på Legg til.

  Merknad: Hvis du overfører filer fra en lokal SharePoint-server, blir du bedt om brukernavn og passord for dette nettstedet, med mindre du har angitt denne legitimasjonen i forrige trinn.

  Merknad: Eventuelle feil i CSV-filen blir oppdaget linje for linje. Feilmeldingen indikerer hvilke(n) linje(r) som inneholder feil. Du kan ikke fortsette før du retter opp feilene i CSV-filen.

  Viktig: Proxy-tilkoblinger støttes ikke. Bruk av Proxy-tilkoblinger gir feilmeldinger som «Kan ikke logge på SharePoint» eller «Kan ikke laste inn dokumentbibliotek».

 5. Hvis CSV-filen er lagt til uten feil, vil jobben legges til i listen over kilder og mål.

 6. Hvis du vil velge et annet sett med datafiler som skal overføres, klikker du på Velg kilde og mål.

 7. Når du er ferdig med å velge kilder, klikker du på Overfør.

Overvåking og rapportering av status på overføringsjobber

Når du har klikket på Overfør, vises fremdriften av overføringsjobbene. Etter hvert som de fullføres, kan du se enten detaljerte rapporter eller sammendragsrapporter for en individuell jobb, eller du kan se en enkelt sammendragsrapport som inneholder alle overføringsjobbene som er sendt inn i løpet av denne økten.

Vise detaljerte rapporter

 1. Klikk på PIL NED like under overføringsjobben.

 2. Klikk på Vis oppgaverapport. En mappe som inneholder tre ulike rapporter åpnes:

  • FilesReport.csv

  • FilesSummary.csv

  • ScanSummary.csv

Vise en sammendragsrapport for alle innsendte jobber

 • Klikk på Åpne rapport.

  En rapportmappe som inneholder sammendragsrapporten, åpnes.

Gjenoppta overføringsjobber

Hvis du må lukke overføringsverktøyet før en innsendt jobb er fullført, kan du starte verktøyet på nytt fra en hvilken som helst datamaskin.

Merknad: Hvis du vil gjenoppta en innsendt overføringsjobb, må den ha kjørt i minstfem minutter. Den vil ha blitt midlertidig stanset i det øyeblikket du lukket overføringsverktøyet. Hvis den innsendte jobben kjørte i mindre enn fem minutter før verktøyet ble lukket, må du sende inn jobben på nytt.

Gjenoppta overføringsjobber

 1. Start overføringsverktøyet i SharePoint. Klikk på Logg på, og bruk samme brukernavn og passord for Office 365 som du brukte da du opprinnelig sendte inn jobben.

 2. Når du har logget på, viser en skjerm eventuelle midlertidig stansede overføringer samt detaljer om hva som er fullført og hva som gjenstår.

 3. Hvis du vil legge til flere overføringsoppgaver, klikker du på Velg nye kilder og mål. Hvis ikke klikker du på Neste. Overføringsjobbene blir nå gjenopptatt. Hvis du overfører filer fra en lokal SharePoint-server, blir du bedt om brukernavn og passord for det området.

Trinnvis overføring

Når en overføringsoppgave er fullført, kan den også lagres for å kjøres om igjen på et senere tidspunkt, slik at du kan flytte bare de nye eller oppdaterte filene i kildeplasseringen. 

Dette gjøres ved å gå til Innstillinger og slå Aktiver trinnvis overføring

Merknad: Dette må gjøres før den første overføringsjobben er innsendt. Denne innstillingen er global, det vil si at den gjelder alle oppgaver du sender inn.

 1. Start SharePoint Migration Tool, og klikk deretter på Neste.

 2. Skriv inn brukernavn og passord for Office 365, og klikk deretter på Logg på.

 3. Skjermen «Hvor er dataene dine» vises. Klikk på Avbryt.

 4. Klikk på innstillingstannhjulet.

 5. Slå Aktiver trinnvis overføring, og lukk vinduet.

 6. Angi oppgavene som vanlig, og deretter overfør dem.

 7. Når en oppgave er ferdig, klikker du på Ja når du ser følgende ledetekst:

  Spørsmål_C3_2017919144129 om lagring av trinnvis overføring

Avanserte innstillinger

De avanserte innstillingene bør bare endres eller administreres av systemansvarlig. De avanserte innstillingene er plassert i følgende kategorier:

Innstilling

Beskrivelse

Bare utføre skanning

Hvis du ønsker å skanne filene som en forhåndsvurdering før overføringen, kan du aktivere Bare utfør skanning.

Aktivere trinnvis overføring

Hvis trinnvis overføring er satt til , kan du kjøre overføringsjobbene på nytt ved et senere tidspunkt, slik at kun endringene eller tilleggene siden forrige kjøring blir overført.

Viktig: Hvis du vil kunne sende denne jobben på nytt for trinnvis overføring, må innstillingen være satt til før den opprinnelige overføringsjobben er sendt inn.

Overføre filversjonshistorikk

Hvis trinnvis overføring er satt til Nei, blir bare den siste versjonen av filen overført. Hvis trinnvis overføring er satt til Ja, kan du velge om du vil beholde alle versjonene eller begrense dette til et bestemt antall.

Ikke overføre skjulte filer

Hvis trinnvis overføring er satt til , blir skjulte systemfiler ikke overført.

Ikke overføre filer som er opprettet før

Hvis du velger å begrense hvilke filer som er overført basert på opprettelsesdato, angir du verdiene i denne inndelingen. Dette kan være for å begrense antall overførte filer eller for å etterkomme generelle firmapolicyer angående filoppbevaring.

Ikke overfør filer som er endret før

Hvis du velger å begrense hvilke filer som er overførte basert påendringsdato, angir du verdiene i denne inndelingen. Dette kan være å begrense antallet filer som overføres eller å handle i samsvar med generelle firmapolicyer, med tanke på filoppbevaring.

Ikke overføre disse filtypene

Hvis du vil hindre at bestemte filtyper skal overføres, kan du angi hver enkelt filtype, atskilt med en loddrett strek. For eksempel: mp4 | avi | mkv. Ikke ta med innledende «.» foran filtypenavnet.

Ikke overføre filer og mapper med ugyldige tegn

Som standard er innstillingen satt til Av. Dette er den anbefalte innstillingen. Verktøyet vil prøve å flytte alle filene uten å filtrere på tegn. Hvis en fil ikke kan godkjennes i SPO, opprettes det en feilmelding for denne filen.

Verktøyet vil hoppe over eventuelle potensielle spesialtegn dersom innstillingen er satt til . Dette kan forbedre ytelsen dersom kilden potensielt inneholder et høyt antall filer bestående av ugyldige tegn, men det har også ulemper. Kildepakker som genererer mer enn 100 feil til målserveren, blokkeres for å unngå ondsinnet aktivitet. Dermed vil alle gyldige filer i denne pakken også blokkeres.

Azure Active Directory-oppslag

Som standard er dette satt til . Hvis brukeren ikke har angitt en brukertilordningsfil, blir Azure Active Directory brukt som standard for brukertilordning.

Beholde brukertillatelser

Som standard er dette satt til . Hvis det er satt til Av, vil ingen tillatelser beholdes.

Brukertilordningsfil

Som standard brukes Azure AD-oppslag til å tilordne brukere ved innsending av overføringsjobber. Hvis du vil bruke din egen tilordningsfil, kan du velge den ønskede filen ved å klikke på Velg fil. Hvis du velger å bruke en egendefinert brukertilordningsfil og du ønsker å beholde brukertillatelsene, må du slå av Azure Active Directory-oppslag. Dermed vil ikke verktøyet prøve å finne brukeren i AAD hvis brukeren ikke finnes i tilordningsfilen.

Arbeidsmappe for SharePoint Migration Tool

Som standard opprettes en midlertidig mappe. Hvis du vil angi en bestemt arbeidsmappe, skriver du inn navnet her.

Bruke egendefinert Azure-lagringsplass

Hvis du vil bruke din egen Azure-lagringsplass, setter du denne verdien til .

Hvis du velger å aktivere, vises flere felt hvor du kan angi kontoen og nøkkelen, samt innstillinger for å velge hvorvidt du vil aktivere eller deaktivere kryptering, og hvorvidt midlertidige filer skal slettes når overføringen er fullført.

Beslektede emner

Innføring i SharePoint Migration Tool
Slik fungerer SharePoint Migration Tool
Slik formaterer du CSV-filen for overføring av datainnhold
Opprette en brukertilordningsfil for overføring av datainnhold
Overføringshastigheter i SharePoint Online og OneDrive
Tilbakemeldinger og støtteforum for SharePoint Migration Tool

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×