Hvilke SmartArt-grafikkoppsett har ubegrenset figurer?

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du bruker enkelte SmartArt-oppsett, kan du legge så mange ekstra figurene du vil bruke. Andre oppsett inneholder et fast antall figurer. Hvis du for eksempel oppsettet Motvektspiler i relasjon-typen er utformet for å representere bare to motstående ideer eller konsepter, og derfor kan bare to av figurene kan inneholde tekst.

Bilde av oppsettet Motvektspiler

Hvis du vil formidle mer enn to ideer, bytter du til et oppsett som har mer enn to figurer som er tilgjengelige for tekst, for eksempel Pyramideliste-oppsettet. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer for SmartArt-grafikk, kan det endre betydningen av informasjon. Et oppsett som med piler som viser alle peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn et som viser en pil som er ordnet i en sirkel, for eksempel Kontinuerlig krets i boksen Skriv inn syklus.

Du kan både legge til og slette figurer i de fleste SmartArt-grafikk, og du kan også endre plasseringen av de ulike figurene, så du bør velge et oppsett som inneholder den beste visuell fremstilling av dataene.

Tabellene nedenfor viser noen av SmartArt-grafikk som er tilgjengelig. For informasjon om hvilke SmartArt-grafikk du bruker, kan du se lære mer om SmartArt-grafikk.

I denne artikkelen

Figur, lag og grenser for lister

Figur, lag og grenser for prosesser

Figur, lag og grenser for sykler

Figur, lag og grenser for hierarkier

Figur, lag og grenser for relasjoner

Figur, lag og grenser for matriser

Figur, lag og grenser for pyramider

Figur, lag og grenser for lister

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Grunnleggende blokkliste

Bilde av oppsettet Grunnleggende blokkliste

Ubegrenset.

Bildeuthevingsliste med bøy

Bilde av oppsettet Bøyd bildeaksent

Ubegrenset.

Kontinuerlig bildeliste

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Ubegrenset.

Detaljert prosess

Bilde av oppsettet Detaljert prosess

Ubegrenset.

Gruppert liste

Bilde av oppsettet Gruppert liste

Ubegrenset.

Hierarkiliste

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Ubegrenset.

Vannrett punktliste

Bilde av oppsettet Vannrett punktliste

Ubegrenset.

Vannrett bildeliste

Bilde av oppsettet Vannrett bildeliste

Ubegrenset.

Bildeuthevingsliste

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Ubegrenset.

Bildetekstliste

Bilde av oppsettet Bildetekstliste

Ubegrenset.

Pyramideliste

Oppsettet Pyramideliste

Ubegrenset.

Segmentert prosess

Bilde av oppsettet Segmentert prosess

Ubegrenset.

Stablet liste

Bilde av oppsettet Stablet liste

Ubegrenset.

Tabellhierarki

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Ubegrenset.

Tabelliste

Bilde av oppsettet Tabelliste

Bare to nivåer: én hovedidé og ubegrenset andre nivå figurer.

Målliste

Bilde av oppsettet Målliste

Ubegrenset.

Trapesliste

Bilde av oppsettet Trapesliste

Ubegrenset.

Loddrett pilliste

Bilde av oppsettet Liste over loddrette piler

Ubegrenset.

Loddrett blokkliste

Bilde av oppsettet Loddrett blokkeringsliste

Ubegrenset.

Loddrett boksliste

Bilde av oppsettet Liste over loddrette bokser

Ubegrenset.

Loddrett punktliste

Bilde av oppsettet Liste over loddrette punkt

Ubegrenset.

Loddrett vinkeltegnliste

Bilde av oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn

Ubegrenset.

Loddrett bildeuthevingsliste

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent

Ubegrenset.

Loddrett bildeliste

Bilde av oppsettet Loddrett bildeliste

Ubegrenset.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for prosesser

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Uthevingsprosess

Bilde av oppsettet Aksentprosess

Ubegrenset.

Alternativ flyt

Bilde av oppsettet Alternativ flyt

Ubegrenset.

Pilbånd

Bilde av oppsettet Pilbånd

Maksimal to ideer.

Grunnleggende prosess for bøying

Bilde av oppsettet Grunnleggende prosess for bøying

Ubegrenset.

Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Bilde av oppsettet Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Ubegrenset.

Grunnleggende prosess

Oppsettet Grunnleggende prosess

Ubegrenset.

Grunnleggende tidslinje

Oppsettet Grunnleggende tidslinje

Ubegrenset.

Vinkeltegnliste

Bilde av oppsettet Vinkeltegnliste

Ubegrenset.

Prosess for sirkelbøying

Bilde av Oppsettet Prosess for sirkelbøying

Ubegrenset.

Prosess for loddrett vinkeltegn

Bilde av oppsettet Prosess for loddrett vinkeltegn

Ubegrenset.

Prosess for kontinuerlig pil

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig pil

Ubegrenset.

Prosess for kontinuerlig blokk

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig blokk

Ubegrenset.

Sammenfallende piler

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Ubegrenset.

Avvikende piler

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Ubegrenset.

Formel

Bilde av oppsettet Formel

Ubegrenset.

Trakt

Bilde av oppsettet Trakt

Maksimalt tre ideer i trakt og en fjerde under den.

Tannhjul

Bilde av oppsettet Tannhjul

Én hovedidé og to avhengige ideer. Tredje nivå teksten vises også.

Motsetningspiler

Bilde av oppsettet Motstående piler

To ideer.

Bildeuthevingsprosess

Bilde av oppsettet Prosess for bildeaksent

Ubegrenset.

Prosesspiler

Oppsettet Prosesspiler

Ubegrenset.

Prosessliste

Bilde av oppsettet Prosessliste

Ubegrenset.

Prosess for sirkelbøying

Bilde av oppsettet Prosess for sirkelbøying

Ubegrenset.

Forskyvningsprosess

Bilde av oppsettet Forskyvningsprosess

Maksimalt fem figurer.

Pil opp

Bilde av oppsettet Pil opp

Maksimalt fem figurer.

Prosess for loddrett bøying

Oppsettet Prosess for loddrett bøying

Ubegrenset.

Loddrett formel

Bilde av oppsettet Loddrett formel

Ubegrenset.

Loddrett prosess

Oppsettet Loddrett prosess

Ubegrenset.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for sykler

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Grunnleggende krets

Oppsettet Grunnleggende krets

Ubegrenset.

Grunnleggende sektor

Bilde av oppsettet Grunnleggende sektor

Maksimalt sju segmenter.

Grunnleggende strålediagram

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Én hovedidé med ubegrenset andre nivå tekst.

Blokkrets

Bilde av oppsettet Blokkrets

Ubegrenset.

Kontinuerlig krets

Bilde av oppsettet Kontinuerlig krets

Ubegrenset.

Kretsmatrise

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Fire ideer med andre nivå beskrivelser.

Avvikende strålediagram

Bilde av oppsettet Avvikende strålediagram

Én hovedidé og ubegrenset andre nivå figurer.

Krets med flere retninger

Bilde av oppsettet Krets med flere retninger

Ubegrenset.

Krets uten angitt retning

Bilde av oppsettet Krets uten angitt retning

Ubegrenset.

Strålediagramkrets

Bilde av oppsettet Strålediagramkrets

Én hovedidé og ubegrenset andre nivå figurer.

Venn-strålediagram

Bilde av oppsettet Venn-strålediagram

Én hovedidé og ubegrenset andre nivå figurer.

Segmentert krets

Bilde av oppsettet Segmentert krets

Maksimalt sju segmenter.

Tekstkrets

Bilde av oppsettet Tekstkrets

Ubegrenset.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for hierarkier

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Hierarki

Bilde av oppsettet Hierarki

Ubegrenset.

Vannrett hierarki

Bilde av oppsettet Vannrett hierarki

Ubegrenset.

Vannrett merket hierarki

Oppsettet Vannrett merket hierarki

Ubegrenset.

Merket hierarki

Bilde av oppsettet Merket hierarki

Ubegrenset.

Organisasjonskart

Oppsettet Organisasjonskart

Ubegrenset.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for relasjoner

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Saldo

Bilde av oppsettet Balanse

Ubegrenset.

Grunnleggende mål

Oppsettet Grunnleggende mål

Maksimalt fem ideer. Ubegrenset andre nivå tekst, men den kan overlappe.

Grunnleggende Venn-diagram

Oppsettet Grunnleggende venn-diagram

Ubegrenset.

Sammenfallende strålediagram

Oppsettet Motstående strålediagram

Én hovedidé med ubegrenset andre nivå tekst.

Motvektspiler

Bilde av oppsettet Motvektspiler

To ideer.

Lineært Venn-diagram

Bilde av oppsettet Lineært venn-diagram

Ubegrenset.

Nestet mål

Bilde av oppsettet Nestet mål

Tre ideer.

Strålediagramliste

Bilde av oppsettet Strålediagramliste

Én hovedidé og ubegrenset sekundær ideer.

Stablet Venn-diagram

Bilde av oppsettet Stablet venn-diagram

Maksimalt sju ideer.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for matriser

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Grunnleggende matrise

Oppsettet Grunnleggende matrise

Fire ideer.

Rutenettmatrise

Bilde av oppsettet Rutenettmatrise

Fire ideer.

Matrise med tittel

Bilde av oppsettet Matrise med tittel

Én hovedidé med fire andre nivå ideer.

Til toppen av siden

Figur, lag og grenser for pyramider

Navn på oppsett

Bilde

Figur grense

Grunnleggende pyramide

Oppsettet Grunnleggende pyramide

Ubegrenset.

Invertert pyramide

Bilde av oppsettet Invertert pyramide

Ubegrenset.

Segmentert pyramide

Bilde av oppsettet Segmentert pyramide

Ubegrenset.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×