Hver tidsplan i Microsoft Office Project 2003 er en trekant

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det spiller ingen rolle hvilken bransje du er i hvor erfaren du er, hvordan "annet" prosjektet er, eller hvilken versjon av en prosjektstyringsmetode organisasjonen din bruker. Er kjernen av tid, penger og omfang hvert prosjekt. Dette er faktorene du arbeider med hver dag for å holde prosjektplanen i rute.

I denne artikkelen

Hva er prosjekttrekanten?

Hvor er låste side av trekanten?

Hvordan optimaliserer må oppfylle planen Min?

Hvordan optimaliserer for å overholde budsjettet?

Hvordan optimaliserer må oppfylle kravene til omfang?

Hva har kvalitet å gjøre med prosjekttrekanten?

Hva er prosjekttrekanten?

Hvis klokkeslett, penger eller prosjektet oppnådd var ubegrenset, trenger du ikke utføre prosjektstyring. De fleste prosjekter har dessverre en tidsfrist, budsjett og omfang.

Det er denne kombinasjonen av elementer (tid, penger og omfang) vi refererer til som prosjekttrekanten. (Disse konkurrerende elementene er noen ganger kalt Tredobbel betingelsene for et prosjekt.) Forstå prosjekttrekanten gjør at du kan foreta bedre valg når du må gjøre kompromissene.

Prosjekttrekant

Hvis du må justere den ene siden av trekanten, påvirkes de to andre sidene.

Hvis du bestemmer deg for å justere prosjektplanen for å for eksempel:

 • Hente i den planlagte sluttdato, kan du ende opp med økte kostnader og et redusert omfang.

 • Hvis du prøver å holde deg innenfor prosjektbudsjettet, kan resultatet bli en utvidet tidsplan og redusert omfang.

 • Øker omfanget, prosjektet kan ta lengre tid og koste mer penger i form av ressurser, for eksempel arbeidere.

Endring av planen kan påvirke trekanten på ulike måter avhengig av de bestemte omstendighetene og prosjektets egenskaper. I noen tilfeller kan for eksempel en forkorting av tidsplanen føre til økte kostnader. I andre tilfeller kan den faktisk føre til reduserte kostnader.

Når det gjelder prosjekttrekanten, anses ressurser som en kostnad-vare. Så når du justerer ressurser for å få plass til mer eller mindre arbeid eller for å gjenspeile deres tilgjengelighet, går derfor kostnadene opp eller ned i henhold. Disse kostnadene er basert på betalingssatser for ressursen.

Det også hende som når du justerer ressurser, endres tidsplanen. Hvis du for eksempel hvis du har en rekke overallokeringer og nivå prosjektet, tidsplanen, kan nå inneholde aktiviteter kan deles og forsinkelser som utsetter sluttdatoen.

få mer informasjon:   

Hvor er låste side av trekanten?

Visste du si "fast side"? Det er riktig. Minst én side av trekanten i de fleste prosjekter, er låst, noe som betyr at du er fast, fordi du ikke endre den. På noen prosjekter er det budsjettet. Uansett hva får du mer penger for prosjektet. På andre, er det tidsplanen, kan ikke endre datoene. Eller det er omfanget, det vil ikke være ingen endring i leveringer.

Hemmeligheten er å finne den "låste" eller fast sider av trekanten. Som forteller deg hva du kan endre og hvor du vil justere Hvis det oppstår et problem. Frase problemet som kan gjøre det tydeligere hvilken side av trekanten har problemer.

Hvis du vet hvilken side av trekanten kan ikke endres hjelper du vet hvor du vil justere. Så når du begynner å optimalisere:

 • Først finner du ut hvilket av de tre elementene som er fastsatt. Dette er vanligvis elementet som har mest å si for at prosjektet skal bli vellykket (bli ferdig i tide, innenfor budsjettet eller med avtalt omfang).

 • Deretter finner du ut hvilken side problemet forekommer på. Når du har gjort dette, vet du hvilke elementer du må arbeide med for å få prosjektet på rett kjøl igjen.

Hvis problemsiden og den fastsatte siden er den samme, har du de gjenstående to sidene av trekanten å arbeide med. Hvis prosjektet for eksempel må være ferdig innen tidsfristen, og problemet er at det tar for lang tid, kan du justere ressurser eller omfang for å få prosjektet på rett kjøl igjen.

Hvis problemet side er forskjellig fra den faste siden, kan du ønsker å optimere ved å justere den gjenstående siden. Hvis du for eksempel hvis prosjektet har til å bli ferdig i tide, og det er oppnådd i omfang, trenger du bare kostnader-side for å spille med etter, for eksempel ved å legge til ressurser.

Vær klar over at når du justerer den ene siden av trekanten tid, penger og omfang, blir sannsynligvis de to andre sidene påvirket. De kan påvirkes positivt eller negativt, avhengig av prosjektets egenskaper.

Obs!: Når du har justert prosjektplanen, kan du se de andre to elementene på nytt for å sikre at ingenting har blitt umulig å utføre. Hvis du for eksempel hvis du justerte planen for å redusere kostnadene, kontroller om sluttdatoen er fremdeles er akseptabel.

Hvordan optimaliserer jeg for å holde meg til tidsplanen?

Etter at du analyserer tidsplanen, kan det hende det ikke oppfyller tidsfristen for project. Det finnes flere måter du kan justere lengden på tidsplanen. Metodene du velger, avhenger av begrensningene i prosjektet, for eksempel budsjett, ressurstilgjengelighet, omfang og fleksibilitet oppgavene.

Den mest effektive måten å forkorte tidsplanen er å endre aktivitetene som ligger på kritisk linje. Den kritiske linjen er en serie med avhengige aktiviteter som har siste aktiviteten fullføres på sluttdatoen for prosjektet. Hvis noen av aktivitetene i denne serien flytte, flyttes også sluttdatoen for prosjektet. Endre aktiviteter som ikke finnes på den kritiske linjen, kan det ikke innvirkning tidsplanen. du kan:

 • Forkorte varigheten for aktiviteter (vanligvis en gjenspeiling av redusert omfang eller økte eller mer effektive ressurser).

 • Overlappe aktiviteter slik at det blir mulig å arbeide på dem samtidig

 • Fjerne aktiviteter for å bli ferdig innen sluttdatoen (vanligvis en gjenspeiling av redusert omfang)

 • Tildele flere ressurser

 • Redusere tildelt arbeidsmengde (vanligvis en gjenspeiling av redusert omfang eller mer effektive ressurser).

Når du justerer tidsplanen, øker kanskje kostnadene, kan bli overallokerte ressurser og omfanget kan endres. Hvis du forkorte varigheten for aktiviteter på den kritiske linjen, prosjektet avsluttes sannsynligvis raskere, men omfanget av disse oppgavene og muligens hele prosjektet bli redusert. Eller hvis du tildeler flere ressurser til aktiviteter på kritiske linjen slik at de kan avsluttes raskere, kan det hende at disse ressursene nå er overallokert, og du må betale overtid, noe som øker kostnadene.

Lær mer om hvordan du optimaliserer tidsplan ved hjelp av veikartet for Project.

Hvordan optimaliserer jeg for å holde meg innenfor budsjettet?

Du kan finne prosjektplanen du har bygd overskrider budsjettet. Prosjektkostnader påvirkes hovedsaklig av ressurser som er tildelt til aktiviteter i prosjektet: satsbasert kostnad og faste kostnader for personer, utstyr og materialer. Hvis du vil redusere kostnader, kan du derfor kutte prosjektomfang slik at det er færre aktiviteter eller kortere varigheter for aktiviteter som krever ressurser.

Hvis du ikke vil redusere omfanget, kan du justere ressurser og kontrollere at innstillingene for satser, avgifter og overtid stemmer. Du kan kontrollere at de tildelte ressursene er de beste for jobben. Du klarer kanskje å erstatte en kostbar ressurs med en mindre kostbar ressurs og bruke den mer kostbare ressursen der den er mest kostnadseffektiv.

Når du justerer planen for å holde deg innenfor budsjettet, kan det hende at sluttdatoen flyttes fremover eller omfanget økes. Hvis du for eksempel fjerner overtid fra aktiviteter med overallokerte ressurser, oppdager du kanskje at tidsplanen er forlenget med en måned. Hvis du har redusert omfanget for å holde deg innenfor budsjettet, oppdager du kanskje at sluttdatoen faktisk har blitt planlagt slik at den kommer tidligere.

Lær hvordan du optimaliserer tidsplan ved hjelp av veikartet for Project.

Hvordan optimaliserer jeg for å oppfylle omfangskravene?

Det finnes to aspekter av omfang å vurdere – Produktomfang og prosjektomfang:

 • Produktomfanget beskriver de endelige leveringsenhetene for prosjektet, vanligvis svært detaljert. Eksempler på produktomfang omfatter produktspesifikasjoner eller plantegninger. Som prosjektleder har du kanskje ikke stor kontroll over produktomfanget.

 • Prosjektomfanget omfatter alt prosjektarbeid som er utført for å produsere leveringsenhetene som beskrives av produktomfanget. Som prosjektleder har du vanligvis i det minste litt kontroll over prosjektomfanget. Du kan for eksempel kanskje hoppe over kodegjennomgang for enkelte leveringsenheter.

Vanligvis justerer du omfanget når du får problemer med å holde deg innen tidsfristen eller innenfor budsjettet. Du kan redusere omfanget for å flytte sluttdatoen bakover eller redusere kostnader. Du kan også øke omfanget hvis du oppdager at du har mer tid eller et økt budsjett tilgjengelig.

Endring av omfanget vanligvis innebærer endre nummeret eller varigheten på aktiviteter. Omfang er tett knyttet til kvalitet. Når du øker omfanget, kan du har muligheten til å bygge inn høyere kvalitet. Når du reduserer omfanget, må du kanskje senke standardene for akseptabel kvalitet.

Hvis du redusere omfanget, reduseres kanskje kostnadene og sluttdatoen for prosjektet ditt kan skje raskere. Hvis du legger til omfang, øker kanskje kostnadene og sluttdatoen for prosjektet ditt kan være senere. Hvis du for eksempel hvis du klipper ut en serie med aktiviteter som er riktig valgfritt, kanskje må du ikke så mange ressurser, noe som resulterer i besparelser. Eller hvis du er øker omfanget ved å legge til mer tid i en serie med aktiviteter, kan det hende at endring av omfanget påvirker planleggingen av aktivitetene kritiske linjen, og sluttdatoen er nå to uker senere.

Lær mer om hvordan du optimaliserer tidsplan ved hjelp av veikartet for Project.

Hva har kvalitet å gjøre med prosjekttrekanten?

Kvalitet er i midten av prosjekttrekanten. Kvalitet påvirker alle sider ved trekanten, og alle endringer du foretar på en side av trekanten, kommer sannsynligvis til å påvirke kvaliteten. Kvalitet er ikke en faktor ved trekanten – den er et resultat av det du gjør med tid, penger og omfang.

Prosjekttrekant med kvalitet

Hvis du finner du har flere ganger i tidsplanen, kan du for eksempel være kunne øker omfanget ved å legge til aktiviteter og varighet. Du kan bygge et høyere kvalitetsnivå i prosjektet og leveringene med denne ekstra tid og omfang.

Eller hvis du trenger å redusere kostnader for å overholde budsjettet, må du kanskje redusere omfanget ved å redusere aktiviteter eller aktivitetsvarigheter. Med redusert omfang, kan det være færre muligheter til å oppnå et visst kvalitetsnivå, slik at en lav kvalitet resultater fra behovet for å redusere kostnader.

Lær mer om hvordan du behandler prosjekttrekanten:   

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×