Hva er nytt i Visio 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen får du et innblikk i hva du kan forvente å finne i Technical Preview-versjonen av Visio 2010. Enkelte funksjoner er ufullstendige og kan bli endret.

Hvis du er vant til å bruke Visio 2007, vil du oppdage at Microsoft Visio 2010 inneholder flere nye funksjoner. Du vil også se at enkelte av funksjonene du kjenner fra før, er oppdatert. Denne artikkelen tar for seg de viktigste forbedringene og endringene, slik at du raskt kan orientere deg i den nye versjonen.

I denne artikkelen:

Det er enklere å opprette diagrammer

Det er enklere å opprette diagrammer

Office Fluent-grensesnitt med bånd

Visio 2010 har nå Microsoft Office Fluent-grensesnittet med båndet. Båndet sørger for at de mest brukte kommandoene vises når du jobber, i stedet for at de er gjemt på menyer og verktøylinjer. Det gjør det også enklere å oppdage kommander som du kanskje ikke har visst om tidligere.

Båndet i Visio

Kommandoene er ordnet i kategorier, og de er gruppert etter hvordan de brukes. Kategorien Hjem inneholder mange av de mest brukte kommandoene, og andre kategorier inneholder kommandoer som brukes til spesielle formål. Når du for eksempel skal utforme og formatere diagrammet, klikker du kategorien Utforming for å få tilgang til temaer, utskriftsformater, bakgrunner, kantlinjer, titler med mer.

Kategorien Utforming

Opprette et nytt diagram

Når du starter Visio, vises Ny-vinduet i en ny del av Microsoft Office Fluent-brukergrensesnittet. Ny-vinduet inneholder malene du kan bruke til å opprette et diagram.

Opprette et nytt diagram

Mange av kommandoene som tidligere var plassert på Fil-menyen, finner du nå i dette området. Når du bruker en av malene til å opprette et nytt diagram, lukkes dette området, og tegningsvinduet åpnes. Når du vil gå tilbake til dette området for å lagre filen, skrive ut, publisere, angi Visio-alternativer eller utføre andre handlinger, klikker du Microsoft Backstage-knappen.

Microsoft Backstage-knappen

Oppdatert Figurer-vindu inkluderer nå hurtigfigurer

I Figurer-vinduet vises alle sjablongene som er åpne i dokumentet. Tittellinjene for alle de åpne sjablongene vises øverst i vinduet. Klikk en tittellinje for å vise figurene i den aktuelle sjablongen.

Figurvinduet

Det nye hurtigfigurområdet øverst i hver sjablong (over den svake skillelinjen) er et sted der du kan plassere de figurene som brukes oftest. Hvis du vil legge til eller fjerne figurer, drar du bare de aktuelle figurene inn i eller ut av hurtigfigurområdet. Du kan også endre rekkefølgen på figurene hvor som helst i sjablongen ved å dra dem dit du vil.

Hvis du har flere sjablonger åpne, og du vet at du bare trenger noen få figurer fra hver sjablong, klikker du kategorien Hurtigfigurer for å vise hurtigfigurene i alle de åpne sjablongene samlet på ett sted.

Hurtigfigurer-sjablongen

Søke etter flere figurer

Flere figurer-menyen er nå plassert i Figurer-vinduet slik at du slipper å gå ut av Figurer-vinduet for å åpne en ny sjablong.

Bla etter flere figurer i Figurer-vinduet

Søk-boksen er skjult som standard, slik at det blir mer plass til figurer og sjablonger. Du åpner Søk-boksen ved å klikke Flere figurer og deretter klikke Søk etter figurer. Funksjonen Søk etter figurer bruker Windows Search-motoren til å søke etter figurer på datamaskinen, og du må ha Windows Search aktivert for å bruke denne funksjonen. Hvis du vil søke etter figurer på Internett, klikker du Søk etter figurer på Internett.

Søke etter figurer

Direkte forhåndsvisning

I direkte forhåndsvisning kan du se hvordan formateringsalternativer som skrifter og temaer, vil se ut før du velger å bruke dem. Stilen du peker på, brukes midlertidig slik at du raskt kan prøve flere ulike alternativer.

Direkte forhåndsvisning av et tema i galleriet.

Autostørrelse

Med Autostørrelse erstattes siden som vises med skriverens papirstørrelse i tegningsoverflaten i Visio, med en utvidbar side som gjør det enklere å opprette større diagrammer. Når du har Autostørrelse aktivert og slipper en figur utenfor gjeldende side, utvides siden slik at det blir plass til et større diagram. Inndelingene for skriverpapiret vises som prikkede linjer.

Siden utvides automatisk når du slipper en figur

Sette inn og slette figurer med automatisk justering

Hvis du allerede har opprettet et diagram, men har behov for å legge til eller fjerne figurer, gjøres koblingene og omplasseringene for deg i Visio. Du setter inn en figur i et diagram ved å slippe figuren på en kobling.

Slipp en figur på en kobling

De omkringliggende figurene flyttes automatisk slik at det blir plass til den nye figuren, og det legges til en ny kobling i sekvensen.

Slipp en figur på en kobling for å automatisk dele koblingen slik at figuren inkluderes

Når du sletter en figur som er koblet i en sekvens, som figuren i midten ovenfor, erstattes to koblingene automatisk med en enkelt kobling mellom de gjenværende figurene. Figurene blir imidlertid ikke automatisk flyttet for å minske avstanden mellom dem. Det vil nemlig ikke være riktig i alle tilfeller. Hvis du vil justere avstanden, merker du figurene og klikker Automatisk justering og avstand.

Slett en figur, og koblingen justerer seg selv.

Automatisk justering og avstand

Du kan bruke knappen Automatisk justering og avstand til å foreta justeringer og tilpasse avstanden for figurer. Du kan justere alle figurene i et diagram samtidig, eller du kan merke figurer hvis du vil angi hvilke som skal justeres.

  • Hvis du vil foreta justeringer og tilpasse avstanden, klikker du Automatisk justering og avstand i kategorien Hjem.

  • Hvis du vil foreta justeringer, tilpasse avstanden eller angi retningen hver for seg, klikker du Plassering i kategorien Hjem, og deretter klikker du ønsket kommando.

Knappen Automatisk justering og avstand

Forbedret funksjon for automatisk tilkobling

Funksjonen Automatisk tilkobling gjør det enklere å koble figurer:

  • Når du holder pekeren over en av de blå pilene for automatisk tilkobling, vises en miniverktøylinje som inneholder opptil fire figurer fra hurtigfigurområdet i sjablongen som er valgt for øyeblikket.

  • Hvis figurene allerede er på siden, kan du dra en kobling fra en blå pil for automatisk tilkobling på én figur og slippe den på en annen figur. Ved å koble figurene på denne måten slipper du å bytte til koblingsverktøyet.

Pek på en figur på miniverktøylinjen for å vise en direkte forhåndsvisning av siden, og klikk for å legge til figuren ferdig tilkoblet.

Pilene for Automatisk tilkobling og verktøylinjen i Visio

Tydeliggjøre strukturen i diagrammer

Beholdere

En beholder er en figur som visuelt inneholder andre figurer på siden. Beholdere gjør det enklere å vise grupper av figurer som logisk hører sammen.

Bruk en beholder i galleriet til å gruppere figurer som hører sammen.

Beholdere styrer også plasseringen av medlemsfigurer ved at medlemsfigurene flyttes, kopieres eller slettes sammen med beholderen. Hvis du vil beskytte figurene, kan du låse innholdet i en beholder slik at det ikke er mulig å slette eller legge til figurer.

Medlemskapsgruppe for beholdere

Beholdere utvides automatisk etter hvert som du legger til figurer, og når du fjerner figurer, reduseres størrelsen på beholderen i forhold til innholdet.

Automatisk endring av beholderstørrelse

Enkelte beholdere behandler sett med figurer

Enkelte beholdere gjør det enklere å legge til, fjerne og sortere elementene i listen på nytt, noe som hjelper deg med å behandle sorterte sett med utilkoblede figurer. Trekontroll i trådrammediagrammet og Svømmebaner i flytskjemaer og tverrfunksjonelle flytskjemaer er eksempler på denne typen figurer. Du kan legge til standard medlemsfigurer i denne typen beholdere ved å klikke den blå innsettingspilen som vises når du holdere pekeren over et hjørne i beholderen.

Innsettingspil for listefigur

Bildeforklaringer

Bruk bildeforklaringer til å forklare eller beskrive figurene i diagrammet. Bildeforklaringer er vanligvis knyttet til en bestemt figur, og de flyttes med figuren når du foretar manuelle og automatiske justeringer.

Sett inn bildeforklaringer fra bildeforklaringsgalleriet.

Forklaringer på datasymboler

Forklaringer på datasymboler beskriver hva ikonene og fargene i diagrammer med datasymboler, betyr. Det gjør det enkelt å forstå diagrammet selv uten tekstetiketter ved siden av hvert datasymbol.

Knappen Sett inn forklaring

Klikk Sett inn forklaring, og Visio genererer automatisk en forklaring basert på datasymbolene som finnes på siden.

Dataforklaring som viser ikonene i et datasymbol

Forbedret rutenett, justering og festefunksjon

Nye støttelinjer viser når figurene er justert og jevnt fordelt. Festepunkt basert på justering og avstand gjør det enklere for deg å plassere figurene på riktig sted.

Støttelinjer for justering og avstand

Bedre kontroll når du limer inn kopierte figurer

Visio 2010 inneholder to alternativer som hjelper deg å lime inn figurene der du vil ha dem:

  • Du kan lime inn figurer på samme plassering som på den opprinnelige siden.

  • Du kan høyreklikke for å lime inn der pekeren er plassert.

Lime inn figurer på samme plassering som på den opprinnelige siden

Lim inn-knappen i gruppen Utklippstavle

Når du kopierer én eller flere figurer fra en side og deretter bruker Lim inn-knappen eller CTRL+V til å lime dem inn på en annen side, limes figurene inn på den samme relative plasseringen på den nye siden.

Høyreklikke for å lime inn der pekeren er plassert

Hvis du vil ha større kontroll når du limer inn, kan du høyreklikke siden der du vil lime inn figuren, og deretter klikke Lim inn. Figuren limes inn på siden med midten av figuren på det stedet du klikket.

Høyreklikke for å lime inn en kopiert figur på det stedet du klikker.

Sidekategori med forbedret funksjonalitet

Med den nye kategorien Sett inn side setter du inn en ny side ved hjelp av ett klikk.

Kategorien Sett inn side finner du nederst i dokumentet.

Du får i tilgang til alternativene for Utskriftsformat direkte på hurtigmenyen for sidekategorien.

Hurtigmeny for sidekategori

Bruke navigasjonsverktøy på statuslinjen til å endre visningen

Statuslinjen inneholder verktøy som hjelper deg med å navigere i diagrammer og dokumenter. Verktøyene omfatter Full skjerm, Zoomnivå som du angir ved hjelp av en prosent, en zoomglidebryter, knappen Tilpass side i gjeldende vindu, en knapp som åpner vinduet Panorer og zoom, og en Bytt vinduer-knapp.

Bruke verktøyene på statuslinjen til å navigere i et diagram

Visio-tjenester

Visio-tjenester integrerer diagrammet med SharePoint-webdeler slik at én eller flere personer får en naturtro, interaktiv gjengivelse av diagrammet selv om de ikke har Visio installert på datamaskinen. De kan zoome og panorere i diagrammet og følge hyperkoblinger i figurer.

Du kan publisere et diagram direkte fra Visio 2010 til SharePoint. Opprett diagrammet i Visio, bruk Visio til å publisere det på serveren, og vis diagrammet i en leser.

Du kan også koble diagrammer til data, og visningen kan oppdateres automatisk eller av brukeren selv.

Med Visio-tjenester kan du vise interaktive diagrammer i SharePoint

Prosessbehandling

I tillegg til alle diagramforbedringene som er nevnt ovenfor, innholder Visio nye verktøy som hjelper deg med å modellere, validere og bruke komplekse prosessdiagrammer på nytt.

Prosessdiagrammer er visualiseringer av alle typer trinnvise prosesser. De opprettes vanligvis som flytdiagrammer med figurer som representerer trinnene i prosessen og er koblet samme med piler som indikerer neste trinn.

Validere prosessdiagrammer

Du kan nå analysere prosessdiagrammer automatisk for å kontrollere at de har riktig oppbygning og samsvarer med forretningslogikken som er definert for dokumentet.

Kontroller diagram-knapp

Valideringsfeil som må løses, vises i problemvinduet.

Problemvinduet

Visio inneholder sett med regler som er spesifikke for hver enkelt prosessdiagramtype.

Liste med regler som sjekkes

Delprosesser

Med delprosessdiagrammer kan du dele opp komplekse prosesser i håndterbare deler. Du kan merke en sekvens med figurerer:

Merke figurene i en delprosess

Klikk Opprett fra merket område:

Knappen Opprett underprosess fra merket område

Visio flytter de merkede figurene til en ny side og erstatter dem med en delprosessfigur som automatisk kobles til den nye siden.

Delprosessfiguren representerer en delprosess som inngår i et diagram på en annen side.

Hvis du ikke har tegnet delprosessen ennå, kan du klikke Opprett ny for å legge til en delprosessfigur på siden og opprette en ny side som er koblet til figuren. Hvis delprosessen allerede inngår i et diagram på en annen side eller i et annet dokument, kan du dra en delprosessfigur til den aktuelle siden, klikke Koble til eksisterende og navigere til delprosessiden.

SharePoint-arbeidsflyter

Visio inneholder en mal og figurer du kan bruke til å utforme arbeidsflyter som du kan importere i SharePoint Designer. Du kan åpne arbeidsflytfiler som er opprettet i SharePoint Designer, i Visio. Da genereres det et diagram av arbeidsflyten som du kan vise og endre. Du kan sende en fil frem og tilbake mellom de to programmene uten at data eller funksjonalitet går tapt.

Mal for SharePoint-arbeidsflyt

SharePoint-prosessrepositorium

Prosessrepositoriet er en områdemal som er inkludert i SharePoint. Det er et sted der det er mulig å dele og samarbeide på prosessdiagrammer. Repositoriet har innebygd filtilgang- og versjonskontroll. Brukerne kan vise prosessdiagrammet samtidig og redigere diagrammet uten å ødelegge originalen.

Prosessrepositorium i SharePoint

Nye og oppdaterte diagramtyper og utvidet kompatibilitet

Forbedret svømmebanebehandling i tverrfunksjonelle flytskjemaer

Tverrfunksjonelle flytskjemaer bruker den nye beholder- og listefunksjonaliteten til å forbedre behandlingen av svømmebaner og har støtte for begreper som faser og figurer som overlapper flere svømmebaner.

Mal for tverrfunksjonelt flytskjema

Business Process Modeling Notation-diagrammer (BPMN)

Opprett flytskjemaer som følger standarden Business Process Modeling Notation 1.2, og bruk det nye valideringsverktøyet til å finne og løse problemer før du gjør ferdig diagrammet.

Mal for BPMN-diagram

Six Sigma-diagrammer

Opprette Six Sigma-flytskjemaer eller kvalitetshusdiagrammer.

Mal for Six Sigma-diagram

Trådrammediagrammer

Trådrammediagrammer innholder figurer for brukergrensesnitt med middels gjengivelse for prototyper og utforming av programvare.

Mal for trådrammediagram

SharePoint-arbeidsflytdiagrammer

Bruk SharePoint-malen og -figurene til å lage et arbeidsflytdiagram i Visio som du kan eksportere til SharePoint Designer for implementering på området.

Mal for SharePoint-arbeidsflyt

Oppdatert AutoCAD-kompatibilitet

Du kan importere, lagre og arbeide med CAD-filer fra AutoCAD 2008.

Sett inn CAD-tegning

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×