Hurtigtaster i Word for Mac

Hurtigtaster i Word for Mac

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mange brukere søke etter at du bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Word for Mac hjelper dem med å arbeide mer effektivt. For brukere med mobilitet eller synshemminger er hurtigtaster en viktig alternativ til å bruke en mus. Denne artikkelen itemizes hurtigtastene for Word for Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

 • Innstillinger i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte verktøyet-programmer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonen viktige operasjoner i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer viktige tilordningen av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for din versjon av Mac OS, eller se i verktøyet programmet. Se også snarvei konflikter senere i dette emnet.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen inneholder vanlige snarveier i Word 2016 for Mac.

Hvis du vil

Trykk

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z eller CTRL + Z

Klipp ut merket tekst eller grafikk

KOMMANDO +X eller CTRL+X

Kopier merket tekst eller grafikk til utklippstavlen

KOMMANDO +C eller CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

KOMMANDO +V eller CTRL+V

Velg Gå til-kommandoen (Rediger-menyen)

Tilvalg + KOMMANDO + G

åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk

Alt + KOMMANDO + L

Utvid et merket område

F8

Gå til neste vindu

KOMMANDO + accent grave (')

Velg Lagre som-kommandoen (Fil-menyen).

KOMMANDO +SKIFT+S

Kopier merket tekst.

Skift+F2

Endre bokstaver til store bokstaver, små bokstaver eller blandet

SKIFT + F3

Finn eller Finn og erstatt

CTRL + F for finne, plasserer fokus i søkeboksen

CTRL+H for Finn og erstatt

Skrive ut et dokument

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Gå til forrige innsettingspunkt

Skift + F5

Gå til forrige vindu

KOMMANDO + SKIFT + `

Åpne synonymordbokruten

SKIFT+ F7

Forminske et område

SKIFT+ F8

Bytte mellom en feltkode og tilhørende resultater

Skift + F9

Klippe ut til innsamlingslager

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet.

KOMMANDO + F4

Utvide eller minimere båndet

Tilvalg + KOMMANDO + R

Redigere et bokmerke

KOMMANDO +SKIFT+F5

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil. Avmerkingsboksen Fortløpende stavekontroll må være merket (menyen Word, kommandoen Innstillinger, kommandoen Stavekontroll og grammatikk).

Tilvalg + F7

Slå opp merket tekst på Internett

KOMMANDO +SKIFT+L

Komme i gang

For best resultat ved hjelp av tastaturet med båndet, kan du prøve å bytte tastaturinnstillinger på alle kontroller på følgende måte:

 1. Åpne Systemvalg ( KOMMANDO + mellomrom, Skriv inn system innstillingen, og trykk Enter).

 2. Gå til Tastaturinnstillinger (type tastatur og treff Enter).

 3. Gå til snarveier (trykk Tab, og deretter pil høyre tre ganger, og deretter mellomrom).

 4. Endre innstillingen for Full tastaturtilgang fra tekstbokser og lister bare til Alle kontroller (CTRL + F7)

Mange tastaturer tilordner som standard spesielle funksjoner til funksjonstaster. Hvis du vil bruke funksjonstasten til andre formål, må du trykke FN+funksjonstasten. Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer og bruker funksjonstaster uten å måtte bruke FN, i Bruke snarveier med funksjonstasten senere i dette emnet.

Snarveikonflikter

Noen Windows-hurtigtaster er i konflikt med tilsvarende standard Mac OS-hurtigtaster. Hvis du vil bruke disse snarveiene, må du kanskje endre innstillingene for Mac-tastaturet for å endre Vis skrivebord-hurtigtasten for tasten.

Endre systemvalgene for hurtigtaster med musen

 1. Apple-menyen trykker du Systemvalg.

 2. Klikk Tastatur.

 3. Trykk Snarveier-fanen.

 4. Klikk Oppdragskontroll.

 5. Fjern merket for hurtigtasten du vil bruke.

Flytt markøren

Hvis du vil

Trykk

flytte ett tegn til venstre

Pil venstre

flytte ett tegn til høyre

Pil høyre

Flytt ett ord til venstre

Tilvalg + PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre

Tilvalg + PIL HØYRE

Flytt ett avsnitt opp

KOMMANDO + PIL OPP

Flytt ett avsnitt ned

KOMMANDO + PIL NED

Flytt én celle til venstre (i en tabell)

Shift+Tab

Flytt én celle til høyre (i en tabell)

TAB

Gå én linje oppover

Pil opp

Gå én linje nedover

Pil ned

Gå til slutten av en linje

KOMMANDO + PIL HØYRE eller END

Gå til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + PIL VENSTRE eller HOME

Flytt opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Flytt ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Flytt til toppen av neste side

KOMMANDO + PGDN

Flytt til øverst på forrige side

KOMMANDO + PGUP

Til slutten av et dokument

KOMMANDO + END

På et MacBook-tastatur:
KOMMANDO + FN + PIL HØYRE

Til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + HOME

På et MacBook-tastatur:
KOMMANDO + FN + PIL VENSTRE

Til forrige innsettingspunkt

Skift + F5

Merke tekst og grafikk

Tips!: Hvis du vet hva tastekombinasjonen er for å flytte markøren, kan du vanligvis merke teksten ved hjelp av den samme tastekombinasjonen mens du holder SKIFT nede. KOMMANDO + PIL HØYRE flytter for eksempel markøren til det neste ordet, og KOMMANDO + SKIFT + PIL HØYRE velger tekst fra markøren til begynnelsen av det neste ordet.

Hvis du vil

Trykk

Merke flere elementer ikke ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Merk ett tegn til høyre

SKIFT + PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre

SKIFT + PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre

SKIFT + Tilvalg + PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre

SKIFT + Tilvalg + PIL VENSTRE

Merk til slutten av en linje

KOMMANDO + SKIFT + PIL HØYRE eller SKIFT + END

Merk til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + SKIFT + PIL VENSTRE eller SKIFT + HOME

Merk én linje ned

SKIFT + PIL NED

Merk én linje opp

SKIFT + PIL OPP

Merk til slutten av et avsnitt

KOMMANDO + SKIFT + PIL NED

Merk til begynnelsen av et avsnitt

KOMMANDO + SKIFT + PIL OPP

Merk ett skjermbilde ned

SKIFT + PGDN

Merk ett skjermbilde opp

SKIFT + PGUP

Merk til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

Merk til slutten av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

Merk til slutten av et vindu

TILVALG + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Velg for å merke av hele dokumentet

KOMMANDO +A

Merk til en loddrett tekstblokk

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk Esc for å avbryte modus for merking

Merk til et bestemt sted i et dokument

F8, og bruk deretter piltastene. Trykk Esc for å avbryte modus for merking

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Merke innholdet i neste celle

TAB

Merke innholdet i forrige celle

Shift+Tab

Utvide et merket område til tilstøtende celler

Hold nede SKIFT, og trykk en PILTAST gjentatte ganger

Merke en kolonne

Klikk i cellen øverst eller nederst i kolonnen. Hold nede SKIFT, og trykk PIL OPP- eller PIL NED-tasten gjentatte ganger

Utvide et merket område (eller en blokk)

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk på ESC for å gå ut av merkemodus

Redusere størrelsen på merket område

Skift + F8

Merke flere celler, kolonner eller rader som ikke er ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Aktivere utvidet modus

F8

I utvidet merkemodus utvides det gjeldende utvalget til det aktuelle stedet hvis du klikker et sted i dokumentet.

Merk det nærmeste tegnet til venstre

F8, pil venstre

Merk det nærmeste tegnet til høyre

F8, pil høyre

Utvide et merket område

Trykk F8 gjentatte ganger for å utvide det merkede området til hele ordet, setningen, avsnittet, inndelingen og dokumentet.

Redusere størrelsen på et merket område

Skift + F8

Deaktivere utvidet modus

Esc

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Kopiere tekst eller grafikk

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en stil

KOMMANDO +SKIFT+C

Lim inn en stil

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiere tekst eller grafikk til utklippsboken

CTRL + Tilvalg + C

Klipp ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X eller F2

Flytte tekst eller grafikk

KOMMANDO + X eller F2 (flytt deretter markøren og trykk på KOMMANDO + V eller F4)

Opprett Autotekst

Tilvalg + F3

Sett inn Autotekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

KOMMANDO + V eller F4

Lime inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + V

Lim inn og tilpass formateringen av omkringliggende tekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lime inn innholdet fra innsamlingslageret

KOMMANDO + SKIFT + F3

Slette ett tegn til venstre

DELETE

Slette ett ord til venstre

KOMMANDO + DELETE

Slette ett tegn til høyre

KOMMANDO eller fjern

Slette ett ord til høyre

KOMMANDO + KOMMANDO

Klippe ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X eller F2

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Gjøre om siste handling

KOMMANDO +Y

Klippe ut Pigg

KOMMANDO + F3

Tegning 

Hvis du vil

Trykk

Aktivere/deaktivere tegnemodus

KOMMANDO + CTRL + Z

Juster og formater avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt

KOMMANDO + E

Blokkjustere et avsnitt

KOMMANDO + J

Venstrejuster et avsnitt

KOMMANDO + L

Høyrejustere et avsnitt

KOMMANDO + R

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre

CTRL + SKIFT + M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre

KOMMANDO + SKIFT + M

Opprette et hengende innrykk

KOMMANDO + T

Fjerne et hengende innrykk

KOMMANDO +SKIFT+T

Starte Autoformat

KOMMANDO + ALT + K

Bruke stilen Normal

KOMMANDO + SKIFT + N

Bruke stilen Overskrift 1

KOMMANDO + Tilvalg + 1

Bruke stilen Overskrift 2

KOMMANDO + Tilvalg + 2

Bruke stilen Overskrift 3

KOMMANDO + TILVALG + 3

Bruke listestilen når markøren er ved begynnelsen av linjen

KOMMANDO + SKIFT + L

Sette inn et hardt mellomrom

ALT + MELLOMROM

Angi linjeavstand

Hvis du vil

Trykk

Angi enkel linjeavstand mellom linjer

KOMMANDO + 1

Angi linjeavstand som dobbel

KOMMANDO + 2

Angi linjeavstand som 1,5

KOMMANDO + 5

Legge til eller fjerne én linjeavstand rett foran et avsnitt

KOMMANDO + NULL (0)

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften

KOMMANDO + SKIFT + F

Øke skriftstørrelsen

KOMMANDO + SKIFT + >

Redusere skriftstørrelsen

KOMMANDO + SKIFT + <

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO +]

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + [

Endre tegnformateringer (Skrift-kommandoen, Format-menyen)

KOMMANDO + D

Endre bokstavtypen

SKIFT + F3

Formater i alle store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + A

Bruke fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke understreking

KOMMANDO + U

Understreke ord, men ikke mellomrom

KOMMANDO + SKIFT + W

Bruke dobbel understreking

KOMMANDO +SKIFT+D

Bruke kursiv formatering

KOMMANDO + I

Formater i alle små store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + likhetstegn

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + SKIFT + PLUSSTEGN

Bruke gjennomstreket formatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Sette inn spesialtegn

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et tomt felt

KOMMANDO + F9

sette inn et linjeskift

SKIFT + ENTER

Sette inn et sideskift

KOMMANDO + ENTER

Sette inn et spalteskift

KOMMANDO + SKIFT + RETURN

Sett inn hard bindestrek

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTREK

Sett inn symbolet for opphavsrett

Tilvalg + G

Sett inn symbolet for registrert varemerke

Tilvalg + R

Sett inn symbolet for varemerke

Tilvalg + 2

Sett inn en ellipse

Tilvalg + Semikolon

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et DATE-felt

CTRL + SKIFT + D

Sett inn et LISTNUM-felt

KOMMANDO + ALT + SKIFT + L

Sette inn et PAGE-felt.

CTRL + SKIFT + P

Sett inn et TIME-felt.

CTRL + SKIFT + T

Sette inn et tomt felt

KOMMANDO + F9

Oppdatere valgte felter

F9

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Bytte mellom en feltkode og tilhørende resultater

Skift + F9

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

Tilvalg + F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

Tilvalg + SKIFT + F9

Gå til neste felt

F11

Gå til forrige felt

Skift + F11

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Disponere et dokument

Hvis du vil

Trykk

Heve nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL VENSTRE

Senke nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL HØYRE

Senke nivå ned til brødtekst

KOMMANDO + SKIFT + N

Flytte opp merkede avsnitt

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard misjon CTRL-tasten. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten for Office, må du først endre misjon kontrollen hurtigtasten for denne tasten. Klikk Systemvalg på Apple-menyen > misjon kontrollen. Velg en annen snarvei for misjon kontroll, eller velg – (minustegn) for å slå den av under tastatur og mus.

CTRL + SKIFT + PIL OPP

Flytte ned valgte avsnitt

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard misjon CTRL-tasten. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten for Office, må du først endre windows programsnarveien for denne tasten. Klikk Systemvalg på Apple-menyen > misjon kontrollen. Velg en annen snarvei for programvinduer, eller velg – (minustegn) for å slå den av under tastatur og mus.

CTRL + SKIFT + PIL NED

Utvide tekst under en overskrift

CTRL + SKIFT + PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift

CTRL + SKIFT + MINUSTEGN

Utvid all brødtekst og alle overskrifter eller skjule all brødtekst

CTRL + SKIFT + C

Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten

CTRL + SKIFT + L

Vise alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået

CTRL + SKIFT + <Overskriftsnivå>

Se gjennom et dokument

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad

KOMMANDO + TILVALG + A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå til begynnelsen av en kommentar

HOME

Til slutten av en kommentar

End (End-tasten ikke er tilgjengelig på alle tastaturer)

Gå til begynnelsen av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + HOME

Gå til slutten av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + END

Skrive ut et dokument

Hvis du vil

Trykk

Skrive ut et dokument

KOMMANDO + P

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB (Hvis markøren er i den siste cellen i en tabell, legges en ny rad til når du trykker TAB)

Flytte til forrige celle

Shift+Tab

Flytte til forrige eller neste rad

PIL OPP eller PIL NED

Flytte til første celle i raden

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i raden

CTRL + END

Flytte til første celle i kolonnen

CTRL + PGUP

Flytte til siste celle i kolonnen

CTRL + PGDN

Begynne et nytt avsnitt

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell

TAB på slutten av siste rad

Legge til tekst før en tabell i begynnelsen av et dokument

Gå tilbake til begynnelsen av den første cellen

Sette inn en rad

KOMMANDO + Ctrl + I

Endre størrelse på tabellkolonner

ved hjelp av linjalen

Hvis du vil

Trykk hurtigtastene, og Dra en kolonnegrense

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Endre størrelse på tabellkolonner direkte i en tabell

Tips!: 

 • For å vise målene for kolonnen i linjalen når du gir kolonnen ny størrelse, trykker du Tilvalg med disse hurtigtastene.

 • For å finjustere kolonnebredden deaktiverer du fest-til-funksjonen ved å trykke Tilvalg med hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk hurtigtastene, og Dra en kolonnegrense

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

Ingen tast

Beholde kolonnestørrelsen til høyre

Endre tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt avsnitt i en celle

ENTER

Sett inn et tabulatortegn i en celle

TILVALG + TAB

Legg til fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil

Trykk

Sett inn en fotnote

KOMMANDO +TILVALG+ F

Sett inn en sluttnote

KOMMANDO +TILVALG+E

Funksjoner for språk som skrives fra høyre mot venstre

Word støtter høyre-mot-venstre-funksjoner for språk som fungerer i et høyre-mot-venstre eller kombinert høyre-mot-venstre og et venstre-mot-høyre-miljø for skriving, redigering og visning av tekst. I denne sammenhengen viser høyre-mot-venstre-språk til alle skriftsystemer som skrives fra høyre mot venstre, inkludert språk som krever kontekstuell forming, slik som arabisk, og språk som ikke krever dette.

Før du kan bruke disse hurtigtastene, må du forsikre deg om at hurtigtaster er aktivert for språket du bruker:

 1. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur.

 2. Inndatakilder-fanen velger du språket som du vil aktivere hurtigtaster for.

 3. På høyre side av fanen merker du av for Aktiver hurtigtaster.

Bytte

Trykk

Avsnittsretning høyre mot venstre

CTRL + KOMMANDO + PIL VENSTRE

Avsnittsretning venstre mot høyre

CTRL + KOMMANDO + PIL HØYRE

Bruke snarveier med funksjonstasten

Word 2016 for Mac bruker funksjonstastene for vanlige kommandoer, inkludert Kopier og Lim inn. Hvis du vil ha hurtigtilgang til disse snarveiene, kan du endre systemvalgene i Apple slik at du ikke må trykke Fn-tasten hver gang du vil bruke en funksjonstastsnarvei.

Obs!: Hvis du endrer systeminnstillingene for funksjonstaster, påvirker dette hvordan tasten fungerer i Mac, ikke bare i Word. Når du har endret denne innstillingen, kan du fortsatt utføre spesialfunksjonene som vises på en funksjonstast. Bare trykk Fn-tasten. Hvis du for eksempel vil bruke F12-tasten til å endre volumet, trykker du Fn+F12.

Endre funksjonstastinnstillinger med musen

 1. I Apple-menyen trykker du Systemvalg.

 2. Velg Tastatur.

 3. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2-tastene osv. som standard funksjonstaster.

Snarveier med funksjonstasten

Hvis du vil

Trykk

angre den siste handlingen

F1

Klipp ut merket tekst eller grafikk

F2

Kopier merket tekst eller grafikk til utklippstavlen

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

F4

Velg Gå til-kommandoen (Rediger-menyen)

F5

åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk

F7

Utvid et merket område

F8

Oppdatere valgte felter.

F9

Gå til neste vindu

KOMMANDO + F6

Kopier merket tekst.

Skift+F2

Endre bokstaver til store bokstaver, små bokstaver eller blandet

SKIFT + F3

Gjenta en Finn- eller Gå til-handling

SKIFT + F4 eller KOMMANDO + SKIFT + F4

Gå til forrige innsettingspunkt

Skift + F5

Åpne synonymordbokruten

SKIFT+ F7

Forminske et område

SKIFT+ F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

Skift + F9

Gå til forrige felt

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mission Control-tast for Vis skrivebord. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere snarveien Vis skrivebord for denne tasten. Klikk Systemvalg > Mission Control på Apple-menyen. Velg en annen snarvei for Vis skrivebord under Tastatur og mus, eller velg (minustegn) for å slå den av.

Skift + F11

Klippe ut til innsamlingslager

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet.

KOMMANDO + F4

Gå til neste vindu

KOMMANDO + F6

Sette inn et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

KOMMANDO + SKIFT + F3

Redigere et bokmerke

KOMMANDO +SKIFT+F5

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word

KOMMANDO + SKIFT + F7

Utvide et merket område til blokkmerking

KOMMANDO + SKIFT + F8, piltast

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Gjør ett eller flere av følgende:

Tilvalg + F3

Søke etter neste stavefeil eller grammatikkfeil

Tilvalg + F7

Kjøre en makro

Tilvalg + F8

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

Tilvalg + F9

Slå opp merket tekst på Internett

KOMMANDO +SKIFT+L

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

Tilvalg + SKIFT + F9

Du kan utføre oppgaver raskt ved hjelp av hurtigtaster – én eller flere taster som du trykker på tastaturet hvis du vil fullføre en oppgave. Når du for eksempel trykker KOMMANDO + P, åpnes dialogboksen Skriv ut.

Obs!: 

 • Hurtigtastbeskrivelser refererer til et norsk tastatur. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et norsk tastatur. Hurtigtaster for bærbare datamaskiner kan også variere.

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Office. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for Macintosh-operativsystemet ditt eller tilleggsprogrammet.

 • Listen nedenfor inneholder bare hurtigtaster for de vanligste oppgavene. Pek på Makro på menyen Verktøy og klikk deretter Makroer for å liste opp alle kommandoer og hurtigtaster i Word. Klikk Word-kommandoer, skriv inn VisKommando i boksen Makronavn, klikk Kjør og merk deretter ønskede alternativer på Makroer i hurtigmenyen.

I dette emnet

Funksjonstaster

Obs!: Du må trykke tasten Fn (nederst til venstre på tastaturet) samtidig for å bruke en funksjonstast på MacBook.

Hvis du vil

Trykk

angre den siste handlingen

F1

Klippe ut tekst eller grafikk

F2

Kopiere tekst eller grafikk

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-meny)

F5

Gå til neste rute eller ramme

F6

Velg kommandoen Stavekontroll og grammatikk (menyen Verktøy)

F7

Utvid et merket område

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

F8

Oppdatere valgte felter.

Dette tastaturet snarvei i konflikt med en standard Exposé key tildeling i Mac OS X versjon 10,3 eller senere. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten for Office, må du først deaktivere Exposé hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under personlig, klikk Exposé og mellomrom. Tastatur og Musesnarveier på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere, under .

F9

Gå til neste felt.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

F11

Velge kommandoen Lagre som (Fil-meny).

KOMMANDO + SHIFT + S

Kopiere tekst

SKIFT+F2

Endre bokstaver til store, små eller både store og små bokstaver

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til

SKIFT+F4

Gå til forrige innsettingspunkt

SKIFT + F5

Gå til forrige rute eller ramme

SKIFT+F6

Velg kommandoen Synonymordbok (menyen Verktøy)

SKIFT+F7

Forminske et område

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

Dette tastaturet snarvei i konflikt med en standard Exposé key tildeling i Mac OS X versjon 10,3 eller senere. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten for Office, må du først deaktivere Exposé hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under personlig, klikk Exposé og mellomrom. Tastatur og Musesnarveier på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere, under .

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

Denne hurtigtasten kan være i konflikt med standardinnstillinger for Exposé-taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere Exposé-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Personlige klikker du Exposé og mellomrom.  Klikk under Snarveier for tastatur og mus på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

Dette tastaturet snarvei i konflikt med en standard Exposé key tildeling i Mac OS X versjon 10,3 eller senere. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten for Office, må du først deaktivere Exposé hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under personlig, klikk Exposé og mellomrom. Tastatur og Musesnarveier på hurtigmenyen for snarveien du vil deaktivere, under .

SKIFT+F11

Klippe ut Pigg

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet.

KOMMANDO + F4

Gå til neste vindu

KOMMANDO + F6

Utvide eller minimere båndet

ALT + KOMMANDO + R

Sette inn et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Sette inn innholdet fra Pigg

KOMMANDO + SKIFT + F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til

KOMMANDO + SKIFT + F4

Redigere et bokmerke

KOMMANDO + SKIFT + F5

Gå til forrige vindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word

KOMMANDO + SKIFT + F7

Utvide et merket område eller en blokk (og trykk en piltast)

KOMMANDO + SKIFT + F8

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Opprett en oppføring i Autotekst

ALT + F3

Gå til neste vindu

ALT + F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil. Avmerkingsboksen Fortløpende stavekontroll må være merket (menyen Word, kommandoen Innstillinger, kommandoen Stavekontroll og grammatikk).

ALT + F7

Kjøre en makro

ALT + F8

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

ALT + F9

Gå til forrige vindu

ALT + SKIFT + F6

Åpne ordlisten

ALT + SKIFT + F7

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

ALT + SKIFT + F9

Flytting av markør

Flytting

Tastetrykk

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

ALT + PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

ALT + PIL HØYRE

Ett avsnitt opp

KOMMANDO + PIL OPP

Ett avsnitt ned

KOMMANDO + PIL NED

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

KOMMANDO + PIL HØYRE eller END

Til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + PIL VENSTRE eller HOME

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + PIL NED (på et MacBook-tastatur)

Til øverst på forrige side

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + PIL OPP (på et MacBook-tastatur)

Til slutten av et dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + PIL HØYRE (på et MacBook-tastatur)

Til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + PIL VENSTRE (på et MacBook-tastatur)

Til forrige innsettingspunkt

SKIFT + F5

Merke tekst og grafikk

Tips!: Hvis du vet hva tastekombinasjonen er for å flytte markøren, kan du vanligvis merke teksten ved hjelp av den samme tastekombinasjonen mens du holder SKIFT nede. KOMMANDO + PIL HØYRE flytter for eksempel markøren til det neste ordet, og KOMMANDO + SKIFT + PIL HØYRE velger tekst fra markøren til begynnelsen av det neste ordet.

Utvide et merket område

Trykk

Ved å merke flere elementer som ikke er ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Ett tegn mot høyre

SHIFT+PIL HØYRE

Ett tegn mot venstre

SHIFT+PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

SKIFT + ALT + PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

SKIFT + ALT + PIL VENSTRE

Til slutten av en linje

KOMMANDO + SKIFT+PIL HØYRE eller SKIFT + END

Til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + SKIFT + PIL VENSTRE eller SKIFT + HOME

Én linje ned

SKIFT+PIL NED

Én linje opp

SKIFT+PIL OPP

Til slutten av avsnittet

KOMMANDO + SKIFT + PIL NED

Til begynnelsen av avsnittet

KOMMANDO +SKIFT + PIL OPP

Ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Ett skjermbilde opp

SKIFT + PGUP

Til begynnelsen av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

Til slutten av et dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

Til slutten av et vindu

ALT + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Merke hele dokumentet

KOMMANDO + A

Til en loddrett tekstblokk

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Til et bestemt område i et dokument

F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Merke innholdet i neste celle

TAB

Merke innholdet i forrige celle

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler

Hold nede SKIFT, og trykk en piltast gjentatte ganger

Merke en kolonne

Klikk i øverste eller nederste celle i kolonnen. Hold SKIFT nede og trykk PIL OPP eller PIL NED gjentatte ganger

Utvide et merket område (eller en blokk)

KOMMANDO + SKIFT + F8, og bruk deretter piltastene. Trykk KOMMANDO + PUNKTUM for å gå ut av merkemodus

Redusere størrelsen på merket område

SKIFT+F8

Merke flere celler, kolonner eller rader som ikke er ved siden av hverandre

Merk det første elementet du vil ha, hold KOMMANDO nede og velg eventuelle ekstra elementer

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Aktivere utvidet modus

F8

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

Merk det nærmeste tegnet til venstre

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE

Merk det nærmeste tegnet til høyre

F8, og trykk deretter PIL HØYRE

Utvide et merket område

Fortsett å trykke F8 for å utvide det merkede området til et helt ord, setning, avsnitt, inndeling og så videre.

Redusere størrelsen på et merket område

SKIFT+F8

Deaktivere utvidet modus

KOMMANDO + PUNKTUM

Redigere tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Kopiere tekst eller grafikk

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en stil

KOMMANDO + SKIFT + C

Lim inn en stil

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiere tekst eller grafikk til utklippsboken

CTRL + TILVALG + C

Flytte tekst eller grafikk

KOMMANDO + X eller F2 (flytt deretter markøren og trykk KOMMANDO + V eller F4 )

Sette inn grafikk ved hjelp av medieleseren

KOMMANDO + Ctrl + M

Opprette Autotekst

ALT + F3

Sett inn Autotekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

KOMMANDO + V eller F4

Lime inn valgt utklipp fra utklippsboken

CTRL + ALT + V

Lime inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + C

Lim inn og tilpass formateringen av omkringliggende tekst

KOMMANDO + ALT + SKIFT + V

Lim inn i utklippsboken

CTRL + TILVALG + V

Lime inn innholdet fra Pigg

KOMMANDO + SKIFT + F3

Slette ett tegn til venstre

DEL

Slette ett ord til venstre

KOMMANDO + DELETE

Slette ett tegn til høyre

Slett eller fjern

Slette ett ord til høyre

KOMMANDO + Slett

Klippe ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X eller F2

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Klippe ut Pigg

KOMMANDO + F3

Justere og formatere avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt

KOMMANDO + E

Blokkjustere et avsnitt

KOMMANDO + J

Venstrejustere et avsnitt

KOMMANDO + L

Høyrejustere et avsnitt

KOMMANDO + R

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre

CTRL + SKIFT + M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre

KOMMANDO + SKIFT + M

Opprette et hengende innrykk

KOMMANDO + T

Fjerne et hengende innrykk

KOMMANDO + SKIFT + T

Starte Autoformat

KOMMANDO + ALT + K

Bruke stilen Normal

KOMMANDO +SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1

KOMMANDO + ALT + 1

Bruke stilen Overskrift 2

KOMMANDO + ALT + 2

Bruke stilen Overskrift 3

KOMMANDO + TILVALG + 3

Bruk listestil

KOMMANDO + SKIFT + L

Sette inn et hardt mellomrom

ALT + MELLOMROM

Angi linjeavstand

Angi linjeavstand til

Trykk

Enkel linjeavstand

KOMMANDO + 1

Dobbel linjeavstand

KOMMANDO + 2

Halvannen linjeavstand

KOMMANDO + 5

Legge til eller fjerne én linjeavstand rett foran et avsnitt

KOMMANDO + 0 (null)

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften

KOMMANDO + SKIFT + F

Øke skriftstørrelsen

KOMMANDO + SHIFT + >

Redusere skriftstørrelsen

KOMMANDO + SHIFT + <

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + ]

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + [

Endre tegnformateringer (kommandoen Skrift, menyen Format)

KOMMANDO + D

Endre bokstavtypen.

SHIFT+F3

Formater i alle store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + A

Bruke fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke understreking

KOMMANDO + U

Understreke ord, men ikke mellomrom

KOMMANDO + SKIFT + W

Bruke dobbel understreking

KOMMANDO + SHIFT + D

Bruke kursiv formatering

KOMMANDO + I

Formater i alle små store bokstaver

KOMMANDO + SKIFT + K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + LIKHETSTEGN

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom)

KOMMANDO + SKIFT + PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering

KOMMANDO + SKIFT + Z

Bruke gjennomstreket formatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Sette inn spesialtegn

Slik setter du inn:

Trykk

Et felt

KOMMANDO + F9

Sette inn et linjeskift

SKIFT + ENTER

Sette inn et sideskift

SKIFT + ENTER

Sette inn et spalteskift

KOMMANDO + SKIFT + ENTER

Sette inn en hard bindestrek

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTREK

Sette inn symbolet for opphavsrett

ALT + G

Sette inn symbolet for registrert varemerke

ALT + R

Sette inn symbolet for varemerke

ALT + 2

Sette inn tre prikker

ALT + SEMIKOLON

Sette inn felter

Slik setter du inn:

Trykk

ET DATO-felt

CTRL + SKIFT + D

ET LISTNUM-felt

KOMMANDO + ALT + SKIFT + L

ET SIDE-felt

CTRL + SKIFT + P

ET KLOKKESLETT-felt

CTRL + SKIFT + T

Et tomt felt

KOMMANDO + F9

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Oppdatere valgte felter

F9

Koble fra et felt

KOMMANDO + SKIFT + F9

Bytte mellom en feltkode og tilhørende resultater

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og tilhørende resultater

ALT + F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene

ALT + SKIFT + F9

Gå til neste felt

F11

Gå til forrige felt

SKIFT+F11

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Låse opp et felt

KOMMANDO + SKIFT + F11

Dokumentdisposisjon

Hvis du vil

Trykk

Heve nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL VENSTRE

Senke nivå på et avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL HØYRE

Senke nivå ned til brødtekst

KOMMANDO +SKIFT+N

Flytte opp merkede avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL OPP

Flytte ned valgte avsnitt

CTRL + SKIFT + PIL NED

Utvide tekst under en overskrift

CTRL + SKIFT + plusstegn

Skjule tekst under en overskrift

Denne hurtigtasten er i konflikt med en standard Mac OS X-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne Office-hurtigtasten, må du først deaktivere av Mac OS X-hurtigtasten for denne tasten. Klikk SystemvalgApple-menyen. Klikk Tastatur under Maskinvare. Klikk fanen Hurtigtaster og fjern avmerkingen for for tastetilordningen du vil deaktivere.

CTRL + SKIFT + minustegn

Utvid all brødtekst og alle overskrifter eller skjule all brødtekst

CTRL + SKIFT + A

Vise første linje av brødtekst eller hele brødteksten

CTRL + SKIFT + L

Vise alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået

CTRL + SKIFT +<OVERSKRIFTSNIVÅ>

Se gjennom dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad

KOMMANDO + ALT + A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå til begynnelsen av en kommentar

HOME

Til slutten av en kommentar

END (END-tasten ikke er tilgjengelig på alle tastaturer)

Gå til begynnelsen av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + HOME

Gå til slutten av listen over kommentarer fra korrekturvinduet

KOMMANDO + END

Skrive ut dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skrive ut et dokument

KOMMANDO + P

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB (Hvis markøren er i den siste cellen i en tabell, legges det til en ny rad når du trykker TAB)

Flytte til forrige celle.

SHIFT+TAB

Flytte til forrige eller neste rad

PIL OPP eller PIL NED

Flytte til første celle i raden

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i raden

CTRL + END

Flytte til første celle i kolonnen

CTRL + PGUP

Flytte til siste celle i kolonnen

CTRL + PGDN

Begynne et nytt avsnitt

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB på slutten av siste rad

Legge til tekst før en tabell i begynnelsen av et dokument

ENTER til begynnelsen av den første cellen

Sette inn en rad

KOMMANDO + CTRL + I

Endre størrelsen på tabellkolonner ved hjelp av en linjal

For å

Trykk hurtigtastene, og dra deretter en markør på linjalen

Beholde kolonnestørrelsen til høyre

Endre tabellbredde

Ingen tast

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Endre størrelse på tabellkolonner direkte i en tabell

Tips!: 

 • Trykk ALT med disse hurtigtastene for å vise en kolonnes mål i linjalen når du endrer størrelsen på kolonnen.

 • Deaktiver funksjonaliteten «fest til» ved å trykke ALT med hurtigtaster for å finjustere kolonnebredden.

Hvis du vil

Trykk hurtigtastene, og Dra en kolonnegrense

Flytte én kolonnelinje

Beholde tabellbredde

Ingen tast

Beholde kolonnestørrelsen til høyre

Endre tabellbredde

SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO + SKIFT

Gi alle kolonner til høyre lik proporsjonal størrelse

Beholde tabellbredde

KOMMANDO

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Slik setter du inn:

Trykk

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Sette inn tabulatortegn i en celle

ALT + TAB

Datafletting

Du må først konfigurere datafletting for å bruke følgende hurtigtaster.

Hvis du vil

Trykk

Flette et dokument

CTRL + SKIFT + N

Redigere et dataflettet datadokument

CTRL + SKIFT + E

Se etter feil

CTRL + SKIFT + K

Sette inn et flettefelt

CTRL + SKIFT + F

Fotnoter og sluttnoter

Slik setter du inn:

Trykk

En fotnote

KOMMANDO + ALT + F

En sluttnote

KOMMANDO + ALT + E

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×