Hurtigtaster i Skype for Business

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Skype for Business på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for Skype for Business på Windows.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

De mest brukte hurtigtastene på en PC

Den følgende tabellen er en praktisk referanse for de mest brukte hurtigtastene i Skype for Business.

Hvis du vil

Trykker du

Hovedvindu: Finn en kontakt

F6 (det kan hende denne må trykkes to eller tre ganger)

Når en kontakt er valgt: vis flere alternativer, for eksempel for å ringe, starte en chat og mer

Enter

Når en kontakt er valgt, åpner du den kontekstsensitive menyen

Shift+F10

Ta imot et innkommende anrop eller chat

Windows-tasten+Shift+O

Avslå et innkommende anrop eller chat

Windows-logotast+Escape

Demp eller opphev demping av mikrofonen i en samtale

Windows-logotast+F4

Når video allerede er opprettet i et anrop: skru kameraet mitt av/på

Windows-logotast+F5

Avslutt deling av skrivebordet

Alt+T

Samtalevindu: invitere en kontakt til en eksisterende samtale

Alt+V

Samtalevindu: avslutte en samtale

Alt+Q

Generell navigering og forflytning

Bruk følgende hurtigtaster uansett hvor fokuset er.

Hvis du vil

Trykker du

Godta et innkommende invitasjonsvarsel.

Windows-tasten+Shift+O

Avvis et invitasjonsvarsel

Windows-logotast+Esc

Sett fokus i Finn kontakt-søkeboksen

Ctrl+Shift+Mellomrom

Åpne hovedvinduet og fokusere på søkeboksen.

Ctrl+Alt+Shift+3

Demp eller oppheve demping av mikrofonen i en samtale

Windows-logotast+F4

Når video allerede er opprettet i et anrop: Skru kameraet mitt på/Skru kameraet mitt av

Windows-logotast+F5

Avslutt deling av skjermen i et anrop

Ctrl+Shift+S

Ta tilbake kontrollen ved deling av skjermen i et anrop

Ctrl+Alt+mellomrom

Hovedvinduet i Skype for Business

Bruk disse hurtigtastene når hovedvinduet i Skype for Business er i forgrunnen.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til fanen Kontaktliste

Ctrl+1

Gå til fanen for vedvarende chat

Ctrl+2

Gå til fanen Samtaleliste

Ctrl+3

Gå til fanen Telefon

Ctrl+4

Gå til fanen Møter

Ctrl+5

Overfør et anrop til noen andres jobbnummer som representant. (Ikke tilgjengelig i alle Office 365-abonnementer.)

Ctrl+1 eller Ctrl+Shift+1

Åpne System-menyen. Alt åpner menylinjen.

Alt+mellomrom

Åpne Fil-menyen

Alt+F

Start Møt nå

Alt+M

Åpne Verktøy-menyen

Alt+T

Åpne Hjelp-menyen

Alt+H

Naviger raskt mellom hoveddelene i vinduet

F6

Kontaktliste

Bruk disse hurtigtastene når du er i Kontakt-listen.

Hvis du vil

Trykker du

Slett den valgte egendefinerte gruppen eller kontakten.

Delete

Flytt den valgte gruppen opp

Alt+pil opp

Flytt den valgte gruppen ned.

Alt+pil ned

På hurtigtastmenyen, åpne det valgte kontakt- eller gruppekontaktkortet

Alt+Enter

Skjule eller vise den valgte gruppen.

Mellomrom

Fjern den valgte kontakten fra kontaktlisten (bare medlemmer av gruppe som ikke skal distribueres)

Shift+Delete

Kontaktkort

Bruk disse hurtigtastene når du er i et kontaktkort. Bruk ALT+Enter til å åpne et kontaktkort.

Hvis du vil

Trykker du

Lukk kontaktkortet.

Esc

Flytt gjennom fanene nederst i kontaktkortet

Ctrl+Tab

Flytt gjennom fanene nederst i kontaktkortet i omvendt rekkefølge

Ctrl+Shift+Tab

Samtalevindu

Bruk disse hurtigtastene når du er i Samtale-vinduet.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Hjelp-startsiden mens du er på Hjelp-menyen

F1

Avslutt fullskjermvisning. Ellers lukkes bare Samtale-vinduet hvis ikke lyd, video eller deling brukes.

Esc

Godta invitasjonsvarsler. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

ALT+C

Lukk Samtale-vinduet.

Alt+F4

Ignorere invitasjonsvarsler. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

ALT+l

Bli med i lyd på nytt i et møte.

Alt+R

Åpne dialogboksen Lagre som for en fil som ble sendt i Samtale-vinduet.

Alt+S

Inviter en kontakt til en eksisterende samtale.

Alt+V

Lagre innholdet i direktemeldingsloggen. Fungerer for samtaler mellom personer når du bruker Outlook.

Ctrl+S

Vis eller skjul direktemeldingsområdet

Ctrl+W

Send en fil eller, i sammenheng med en konferanse, legg til et møtevedlegg

Ctrl+F

Start OneNote for å skrive notater om samtaleøkten

Ctrl+N

Vis eller skjul deltakerlisten.

Ctrl+R

Når du styrer den delte skjermen til en annen bruker i et møte: naviger til venstre for å gå til det forrige elementet i grensesnittet til Samtale-vinduet

Ctrl+Shift+Alt+pil venstre

Når du styrer den delte skjermen til en annen bruker i et møte: naviger til høyre for å gå til det neste elementet i grensesnittet til Samtale-vinduet

Ctrl+Shift+Alt+pil høyre

Legg til eller avslutt video

Ctrl+Shift+Enter

Hold eller fortsett en pågående lydsamtale

Ctrl+Shift+H

Merk en samtale som svært viktig. Fungerer for samtaler mellom personer, men er ikke tilgjengelig for møter.

Ctrl+Shift+I

Vis eller skjul delingstrinnet

Ctrl+Shift+Y

Bytt til kompaktvisning

Ctrl+Shift+P

Legg til eller avslutt lyd

Ctrl+Enter

Bare Lync 2013 og Skype for Business 2015: Åpne den tilhørende boblen når fokus er på en modusknapp

Pil opp

Bare i Lync 2013 og Skype for Business 2015: Utfør en standardhandling når fokus er på en modusknapp. Når det gjelder lyd, utføres demping eller oppheving av demping, mens når det gjelder video, starter eller stopper den kameraet.

Mellomrom

Lukk eller skjul åpen boble med tastaturfokus

Esc

Når du deler skjermen setter du tastaturfokuset på verktøylinjen for å styre skjermdelingen. I Skype for Business 2016, trykk Esc for å sette fokus tilbake til samtalevinduet.

Ctrl+Shift+mellomrom

Bare i Skype for Business 2016: Naviger raskt mellom hoveddelene i vinduet

F6

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Bruk disse hurtigtastene i anropskontroller mens du er i en node-til-node-samtale. Dette fungerer ikke i en telefonkonferanse.

Hvis du vil

Trykker du

Avslutt et anrop eller en chat

Alt+Q

Sette over: Åpne kontaktvelgeren under en node-til-node-samtale. (Ikke tilgjengelig i alle Office 365-abonnementer.)

Ctrl+Shift+T

Sett et anrop på vent

Ctrl+Shift+H

Vis det numeriske tastaturet

Ctrl+Shift+D

Video (samtalevindu)

Bruk disse hurtigtastene når du arbeider med video i Samtale-vinduet.

Hvis du vil

Trykker du

Vis samtalevinduet i fullskjermmodus

F5

Avslutt fullskjermvideomodus

F5 (i Skype for Business 2016) eller Esc

Sprett ut Videogalleri; Sprett inn Videogalleri

Ctrl+Shift+O

Lås videoen for alle i møtet

Ctrl+Shift+L

Direktemeldinger (samtalevindu)

Bruk disse hurtigtastene når du er i en direktemeldingssamtale med noen.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Hjelp

F1

Lagre direktemeldingssamtalen i en fil

F12

Lagre direktemeldingssamtalen i samtaleloggen

Ctrl+S

Velg alt innholdet i samtalen

Ctrl+A

Klipp ut merket tekst

Ctrl+X

Lim inn den kopierte teksten

Shift+Insert eller Ctrl+V

Kopier merket tekst

Ctrl+C

Gjør den markerte teksten uthevet

Ctrl+B

Gjør den markerte teksten kursiv

Ctrl+l

Gjør den markerte teksten understreket

Ctrl+U

Gjør om siste handling

Ctrl+Y

Angre den siste handlingen

Ctrl+Z

Endre fargen på teksten du skrev

Ctrl+Shift+F

Åpne en fil som er mottatt via Skype

Alt+P

Avvis en fil som er sendt via Skype

Alt+D

Sett fokus i direktemeldingsområdet

Ctrl+Shift+M

Begynn på en ny linje i en direktemelding du ennå ikke har sendt

Shift+Enter

Samtale- eller møtetrinn

Hvis du vil

Trykker du

Vis Samtale-vinduet i fullskjermmodus

F5

Avslutt fullskjermmodus

Esc

Stopp deling

Alt+T

Behandle presenterbart innhold

Ctrl+Shift+E

Vis eller skjul delingstrinnet

Ctrl+Shift+Y

Tving ventende L1-varsel til fullskjermvisning.

Ctrl+Shift+A

Bytt til visning for foredragsholder

Ctrl+Shift+J

Bytt til gallerivisning

Ctrl+Shift+l

Når du styrer den delte skjermen til en annen bruker i et møte: naviger til venstre for å gå til det forrige elementet i grensesnittet til Samtale-vinduet

Ctrl+Shift+Alt+pil høyre

Når du styrer den delte skjermen til en annen bruker i et møte: naviger til høyre for å gå til det neste elementet i grensesnittet til Samtale-vinduet

Ctrl+Shift+Alt+pil venstre

Samtalemiljø

Hvis du vil

Trykker du

Slett valgte elementer

Delete

Flytt til øverst på listen

Home

Flytt til nederst på listen

End

Flytt opp én side, dette er ca. 24 linjer

Page Up

Flytt ned én side, dette er ca. 24 linjer

Page Down

Flytt opp til forrige kontakt for å starte samtale.

Pil opp

Flytte ned til neste kontakt for å starte samtale.

Pil ned

Fanebaserte samtaler

Hvis du vil

Trykker du

Åpne systemmenyen til fanevinduet

Alt+mellomrom

Plasser fokuset på faneelement i fanebasert samtalevisning.

Ctrl+Shift+T

Bytt til neste fane (gå gjennom alle faner i en løkke)

Ctrl+Tab

Bytt til et bestemt fanenummer, og flytte tastaturfokus til denne samtalen

Ctrl+1,2…9

Koble den valgte samtalen til eller fra fanevinduet

Ctrl+O

Lukk en fane

Esc

Fast chat

Det faste chattevinduet bruker de samme hurtigtastene som samtalevinduet og direktemeldinger. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Office 365-abonnementer.

Se også

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Kom i gang med å bruke en skjermleser med Skype for Business

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Skype for Business Online på Mac på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for Skype for Business Online på Mac på Windows.

I dette emnet

Hurtigtaster i Skype for Business for Mac

Du kan utføre oppgaver i Skype for Business Online på Mac effektivt ved å bruke hurtigtastene nedenfor.

Hvis du vil

Trykk

Logge på eller logge av

KOMMANDO + G

Møt nå

KOMMANDO + N

Start en samtale

SHIFT + KOMMANDO + R

Avslutt Skype for Business

KOMMANDO + Q

Minimer det aktive vinduet

KOMMANDO + M

Gjenopprett det aktive vinduet

KOMMANDO + 1

Lukk det aktive vinduet

KOMMANDO + W

Bli med i et nettmøte ved å bruke en URL-adresse

Pil opp + KOMMANDO + O

Smilefjes og symboler

SHIFT + KOMMANDO + MELLOMROM

avslutte fullskjermmodus under skrivebordsvisning

ESC

Angi innstillinger

KOMMANDO + KOMMA

Vis stave- og grammatikkontroll

KOMMANDO + KOLON

Rapporter et problem

ALT + KOMMANDO + B

Legg på

PIL OPP + KOMMANDO + E

Sett samtalen på vent

PIL OPP + KOMMANDO + H

Demp mikrofonen

PIL OPP + KOMMANDO + M

Start video

PIL OPP + KOMMANDO + V

Del skjermen

PIL OPP + KOMMANDO + S

Overfør samtale

ALT + KOMMANDO + T

Slipp inn alle i lobbyen

PIL OPP + KOMMANDO + A

Demp publikum

SHIFT + KOMMANDO + M

Skjul

KOMMANDO + H

Skjul andre

ALT + KOMMANDO + H

Numerisk tastatur

KOMMANDO + 2

Hurtigtaster i Lync for Mac 2011

Du kan utføre oppgaver i Lync for Mac effektivt ved å bruke hurtigtastene nedenfor.

Hvis du vil

Trykk

Logge på eller logge av

KOMMANDO + G

Avbryt påloggingen

KOMMANDO + PUNKTUM

Avslutt Lync

KOMMANDO + Q

Vis kontaktlisten

KOMMANDO + L

Lukk det aktive vinduet (kontaktlisten eller meldingsvinduet)

KOMMANDO + W

Lagre en direktemelding

KOMMANDO + S

Kjør stavekontroll

KOMMANDO + SHIFT + KOLON (:)

Angre tekst

KOMMANDO + Z

Klipp ut tekst

KOMMANDO + X

Kopier tekst

KOMMANDO + C

Lim inn tekst

KOMMANDO + V

Merk alt i meldingsvinduet

KOMMANDO + A

Åpne samtaleloggen

KOMMANDO + O

Send en e-post til den valgte kontakten

KOMMANDO + E

åpne et samtalevindu, velge kontakten

ENTER eller MELLOMROM

Avslutt en samtale

KOMMANDO + SHIFT + RETURN

avslutte fullskjermvideo

ESC

stoppe fullskjermvideo midlertidig

MELLOMROM

Møt med et anrop

KOMMANDO + N

Bli med i et nettmøte ved å bruke en URL-adresse

PIL OPP + KOMMANDO + N

avslutte fullskjermmodus under skrivebordsvisning

ESC

Se også

Tilgjengelighet i Skype for Business for personer med funksjonshemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×