Hurtigtaster i PowerPoint Online

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint Online i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for PowerPoint Online i Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtastene du sannsynligvis kommer til å bruke ofte, i PowerPoint Online.

Hvis du vil

Trykk på

sette inn et nytt lysbilde

Når fokus er i miniatyrbilderuten, trykker du på CTRL + M.

slette merket tekst, objekt eller lysbilde

DELETE

flytte en figur

PILTASTENE

gå til neste lysbilde

PAGE DOWN

gå til forrige lysbilde

PAGE UP

avslutte lysbildefremvisningen

ESC

Komme i gang

Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

PowerPoint Online kjører i nettleseren, så den bruker ikke samme tilgangstaster som i skrivebordsversjonen av PowerPoint. Hvis du for eksempel trykker ALT, flyttes fokus til nettlesermenylinjen, og vanlige hurtigtaster, som for eksempel CTRL + P (Skriv ut) og F1 (Hjelp), kjører nettleserkommandoer i stedet for PowerPoint Online-kommandoer.

Hvis du vil flytte fokus til forskjellige deler av grensesnittet i PowerPoint Online (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten), trykker du på CTRL+F6 for å flytte fremover, eller CTRL+SKIFT+F6 for å flytte bakover og for å flytte inn og ut av innholdet i et lysbilde. Hvis du vil navigere gjennom kommandoer i PowerPoint Online, trykker du på TAB for å gå fremover, SKIFT+TAB for å flytte bakover og ENTER for å velge.

Tips!: Hvis du vil gi en rask kommando i redigeringsvisning, trykker du på ALT+Q for å flytte fokus til boksen Fortell meg det, og deretter skriver du inn kommandoen du vil bruke. Hvis du vil velge en kommando, trykker du på PIL OPP eller PIL NED, og deretter trykker du på ENTER.

Navigere ved å bare bruke tastaturet

I Les-visning finner du en vannrett liste med kommandoer over dokumentet, øverst på skjermen. Trykk på TAB til raden med kommandoer har fokus, og trykk deretter på TAB for å flytte gjennom kommandoene. Hvis du vil velge en kommando, trykker du på ENTER.

Hvis du vil bytte til Redigering-visning, går du til kommandoen Rediger presentasjon, trykker på ENTER og velger Rediger i PowerPoint Online.

I Redigeringsvisning er båndet stripen øverst i PowerPoint Online-vinduet. Båndet er organisert med faner. Hver fane viser et eget sett med verktøy og funksjoner, bestående av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Hvis du vil bruke båndet, trykker du på CTRL+F6 flere ganger til båndet har fokus.

Andre snarveier for bruk av båndet omfatter følgende:

 • Hvis du vil flytte mellom faner, trykker du på TABULATOR-tasten eller SKIFT + TAB.

 • Hvis du vil gå til båndet for den gjeldende fanen, trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer på båndet, trykker du på TAB eller SKIFT + TAB.

Kontroller aktiveres på forskjellige måter, avhengig av kontrolltypen:

 • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller del-knappen, trykker du på MELLOMROM for å aktivere den.

 • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel Skriftttype-listen), trykker du på PIL NED for å åpne listen. Trykk så på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom elementer. Når ønsket element er valgt, trykker du på ENTER.

 • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du på TAB til Mer-kommandoen for galleriet, og deretter trykker du på ENTER for å åpne galleriet. Trykk på TAB for å flytte gjennom elementene, og trykk på ENTER for å velge ett.

Navigere i lesevisning

Hvis du vil

Trykk på

gå til neste lysbilde

N

gå til forrige lysbilde

P

gå til et bestemt lysbilde

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk på TAB og trykk deretter på ENTER

Navigere i lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk på

gå til neste lysbilde

N

gå til forrige lysbilde

P

gå til et bestemt lysbilde

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk på TAB og trykk deretter på ENTER

avslutte lysbildefremvisning

ESC

navigere i redigeringsvisning

navigere i båndet og ruter

Trykk på CTRL+F6 for å gå gjennom tastekommandoområder i PowerPoint Online. Dette er rekkefølgen den går gjennom lysbilderuten, oppgaveruten og linjene i:

 1. Lysbilderuten

 2. Kommentarruten (hvis den er åpen)

 3. Notatruten (hvis den er åpen)

 4. Statuslinje

 5. Topplinjen

 6. Bånd

 7. Miniatyrbilderuten

  CTRL+F6-sløyfe

Hvis du vil

Trykk på

flytte fra lysbilderuten, kommentarruten, notatruten, statuslinjen, tittellinjen, båndet og miniatyrbilderuten

CTRL+F6

flytte i motsatt rekkefølge fra lysbilderuten, miniatyrbilderuten, båndet, tittellinjen, statuslinjen, notatruten, og kommentarruten

SKIFT+CTRL+F6

gå til en annen båndfane

TAB, ENTER

utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

flytte mellom funksjonsgrupper på båndet

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

redigere lysbilder

Hvis du vil

Trykk på

opprette et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet

CTRL + M

flytte fra venstre mot høyre gjennom plassholderne på et lysbilde

TAB

merke eller redigere gjeldende plassholder

ENTER eller F2

avslutte redigering av tekst i en plassholder

F2

merke flere enkeltobjekter

CTRL+klikk eller SKIFT+klikk

merke flere objekter

Klikk+dra, SKIFT+dra eller CTRL+dra

merke alle objekter på siden

CTRL+A

merke all tekst i den aktive tekstboksen

CTRL+A

kopiere lysbilde

CTRL+C

lime inn lysbilde

CTRL+V

angre

CTRL+Z

gjøre om

CTRL+Y

endre rekkefølgen på miniatyrbilder når miniatyrbilderuten er aktiv

 • flytte lysbildet opp én posisjon

 • flytte lysbildet ned én posisjon

 • flytte lysbildet til første posisjon

 • flytte lysbildet til siste posisjon

CTRL+PIL OPP

CTRL+PIL NED

CTRL+SKIFT+PIL OPP

CTRL+SKIFT+PIL NED

redusere skriftstørrelsen

CTRL+[

øke skriftstørrelsen

CTRL+]

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil

Trykk på

flytte ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

flytte ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

flytte ett ord mot høyre

CTRL+PIL HØYRE

flytte ett ord mot venstre

CTRL+PIL VENSTRE

gå én linje oppover

PIL OPP

gå én linje nedover

PIL NED

flytte opp ett avsnitt

CTRL+PIL OPP

flytte ned ett avsnitt

CTRL+PIL NED

flytte til begynnelsen av en linje

HOME

flytte til slutten av en linje

END

flytte til begynnelsen av en plassholder eller notater

CTRL+HOME

flytte til slutten av en plassholder eller notater

CTRL+END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Trykk på

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

merke ett tegn til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

merke ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

merke ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

merke én linje opp

SKIFT+PIL OPP

merke én linje ned

SKIFT+PIL NED

merke ett avsnitt opp

SKIFT+CTRL+PIL OPP

merke ett avsnitt ned

SKIFT+CTRL+PIL NED

merke til begynnelsen av et avsnitt

SKIFT+HOME

merke til slutten av et avsnitt

SKIFT+END

merke til begynnelsen av en plassholder eller notater

SKIFT+CTRL+HOME

merke til slutten av en plassholder eller notater

SKIFT+CTRL+END

merke alt innenfor plassholderen eller notater

CTRL+A

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykk på

lagre endringer

PowerPoint Online lagrer endringer automatisk.

klippe ut merket tekst

CTRL+X

kopiere merket tekst

CTRL+C

lime inn utklipt eller kopiert tekst

CTRL+V

sette inn hyperkobling

CTRL+K

angre den siste endringen

CTRL+Z

gjøre om den siste handlingen

CTRL+Y

blokkjustere valgt avsnitt til venstre

CTRL+J

Flytte en merket figur

Hvis du vil

Trykk på

skyve figuren mot høyre

PIL HØYRE

skyve figuren mot venstre

PIL VENSTRE

skyve figuren opp

PIL OPP

skyve figuren ned

PIL NED

Ordne en merket figur

plassere figuren lengst bak

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

flytte figuren bakover

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

plassere figuren lengst frem

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

flytte figuren fremover

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

gjøre merket tekst fet

CTRL+B

gjøre merket tekst kursiv

CTRL+I

understreke merket tekst

CTRL+U

venstrejustere merket tekst

CTRL+L

høyrejustere merket tekst

CTRL+R

midtstille merket tekst

CTRL + E

Arbeide med kommentarer

Hurtigtastene for kommentarer fungerer bare når kommentarruten er aktiv og i fokus.

Hvis du vil

Trykk på

legge til en ny kommentar

ALT+N

gå til den neste kommentartråden (dokument, ark, lysbilde) 

PIL NED 

gå til den forrige kommentartråden (dokument, ark, lysbilde) 

PIL OPP 

vise en kommentartråd når fokus er på den 

PIL HØYRE 

skjule en kommentartråd 

PIL VENSTRE 

gå til neste svar i en kommentartråd 

PIL NED 

gå til forrige svar i en tråd eller i den overordnede kommentaren 

PIL OPP 

lukke ruten  

TAB 

gå til Svar-boksen 

TAB 

redigere en overordnet kommentar eller et svar

TAB når fokus er på den overordnede kommentaren eller svaret

legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering 

CTRL+ENTER 

forkaste kladd til en kommentar eller et svar eller en redigering 

ESC 

vise en kommentartråd via knappen Vis flere svar, i tråden 

TAB 

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×