Hurtigtaster i PowerPoint Online

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint for nettet i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for PowerPoint for nettet i Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur. 

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser hurtigtastene du sannsynligvis kommer til å bruke ofte i PowerPoint for nettet.

Hvis du vil

Trykk på

sette inn et nytt lysbilde

Når fokus er i miniatyrbilderuten, trykker du på CTRL + M.

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette nøkkel

Flytt en figur.

PILTASTENE

Gå til neste lysbilde.

PgDn-tasten

Gå til forrige lysbilde.

PgUp-tasten

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Komme i gang

Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, så den bruker ikke tilgangstaster, som de som brukes i skrivebordsversjonen av PowerPoint. Hvis du for eksempel trykker på ALT, flyttes fokus til nettlesermenylinjen, og kjente hurtigtaster, som for eksempel CTRL+P (Skriv ut) og F1 (Hjelp), kjører nettleserkommandoer i stedet for PowerPoint for nettet-kommandoer.

Hvis du vil flytte fokus til forskjellige deler av PowerPoint for nettet-grensesnittet (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten), trykk på CTRL+F6 for å flytte fremover, eller CTRL+SKIFT+F6 for å flytte bakover og for å flytte inn og ut av innholdet i et lysbilde. Hvis du vil navigere gjennom kommandoer i PowerPoint for nettet, trykk på TAB for å gå fremover, på SKIFT+TAB for å flytte bakover og på ENTER for å velge.

Tips!: Hvis du vil gi en rask kommando i redigeringsvisning, trykker du på ALT+Q for å flytte fokus til boksen Fortell meg det, og deretter skriver du inn kommandoen du vil bruke. Hvis du vil velge en kommando, trykker du på PIL OPP eller PIL NED, og deretter trykker du på ENTER.

Navigere ved å bare bruke tastaturet

I Les-visning finner du en vannrett liste med kommandoer over dokumentet, øverst på skjermen. Trykk TABULATOR-tasten til raden med kommandoer har fokus, og trykk deretter TABULATOR-tasten for å flytte gjennom kommandoene. Hvis du vil velge en kommando, trykker du på ENTER.

Hvis du vil bytte til Redigeringsvisning, gå til kommandoen Rediger presentasjon, trykk på ENTER og velg Rediger i PowerPoint for nettet.

I Redigeringsvisning er båndet stripen øverst i PowerPoint for nettet-vinduet. Båndet er organisert med faner. Hver fane viser et eget sett med verktøy og funksjoner, bestående av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Hvis du vil bruke båndet, trykker du CTRL + F6 flere ganger til båndet har fokus.

Andre snarveier for bruk av båndet omfatter følgende:

 • Hvis du vil flytte mellom faner, trykker du på TABULATOR-tasten eller SKIFT + TAB.

 • Hvis du vil gå til båndet for den gjeldende fanen, trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer på båndet, trykker du på TAB eller SKIFT + TAB.

Kontroller aktiveres på forskjellige måter, avhengig av kontrolltypen:

 • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller del-knappen, trykker du på MELLOMROM for å aktivere den.

 • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel Skriftttype-listen), trykker du på PIL NED for å åpne listen. Trykk så på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom elementer. Når ønsket element er valgt, trykker du på ENTER.

 • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du på TAB til Mer-kommandoen for galleriet, og deretter trykker du på ENTER for å åpne galleriet. Trykk TABULATOR-tasten for å flytte gjennom elementene, og trykk ENTER for å velge ett.

Navigere i lesevisning

Hvis du vil

Trykk på

gå til neste lysbilde

N

Gå til forrige lysbilde.

P

Gå til et bestemt lysbilde.

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk TABULATOR-tasten og trykk deretter ENTER

Navigere i lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk på

gå til neste lysbilde

N

Gå til forrige lysbilde.

P

Gå til et bestemt lysbilde.

G, skriv inn lysbildenummeret, trykk på TAB og trykk deretter på ENTER

Aktivere eller deaktivere bildetekster eller teksting

J

avslutte lysbildefremvisning

ESC

navigere i redigeringsvisning

navigere i båndet og ruter

Trykk på CTRL+F6 for å gå gjennom tastekommandoområder i PowerPoint for nettet. Dette er rekkefølgen den går gjennom lysbilderuten, oppgaveruten og linjene i:

 1. Lysbilderuten

 2. Kommentarruten (hvis den er åpen)

 3. Notatruten (hvis den er åpen)

 4. Statuslinje

 5. Topplinjen

 6. Bånd

 7. Miniatyrbilderuten

  CTRL+F6-sløyfe

Hvis du vil

Trykker du

flytte fra lysbilderuten, kommentarruten, notatruten, statuslinjen, tittellinjen, båndet og miniatyrbilderuten

CTRL + F6

Flytt i motsatt rekkefølge fra lysbilderuten, miniatyrbilderuten, båndet, tittellinjen, statuslinjen, notatruten, og kommentarruten.

SKIFT + CTRL + F6

gå til en annen båndfane

TAB, ENTER

utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

flytte mellom funksjonsgrupper på båndet

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

redigere lysbilder

Hvis du vil

Trykker du

opprette et nytt lysbilde etter det valgte miniatyrbildet

CTRL + M

Flytt fra venstre mot høyre gjennom plassholderne på et lysbilde.

TABULATOR-tasten

Velg eller rediger gjeldende plassholder.

ENTER eller F2

Avslutt redigering av tekst i en plassholder.

F2

Merk flere enkeltobjekter.

CTRL + klikk eller SKIFT + klikk

Merk flere objekter.

Klikk + dra, SKIFT + dra eller CTRL + dra

merke alle objekter på siden

CTRL+A

merke all tekst i den aktive tekstboksen

CTRL+A

kopiere lysbilde

CTRL+C

lime inn lysbilde

CTRL+V

Angre

CTRL+Z

gjøre om

CTRL+Y

endre rekkefølgen på miniatyrbilder når miniatyrbilderuten er aktiv

 • flytte lysbildet opp én posisjon

 • flytte lysbildet ned én posisjon

 • flytte lysbildet til første posisjon

 • flytte lysbildet til siste posisjon

CTRL+PIL OPP

CTRL+PIL NED

CTRL+SKIFT+PIL OPP

CTRL+SKIFT+PIL NED

redusere skriftstørrelsen

CTRL+[

øke skriftstørrelsen

CTRL+]

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater

Hvis du vil

Trykk på

flytte ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Flytt ett tegn mot venstre.

Pil venstre

Flytt ett ord mot høyre.

CTRL + PIL HØYRE

Flytt ett ord mot venstre.

CTRL + PIL VENSTRE

Gå én linje oppover.

Pil opp

Gå én linje nedover.

Pil ned-tast

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL + PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL + PIL NED

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME-tasten

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en plassholder eller notater.

CTRL + HOME-tasten

Flytt til slutten av en plassholder eller notater.

CTRL + END

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merk ett avsnitt opp.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Merk ett avsnitt ned.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Merk til begynnelsen av et avsnitt.

SKIFT + HOME-tasten

Merk til slutten av et avsnitt.

SKIFT + END

Velg til begynnelsen av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + HOME-tasten

Velg til slutten av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + END

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

CTRL + A

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykker du

lagre endringer

PowerPoint for nettet lagrer endringer automatisk.

klippe ut merket tekst

CTRL+X

kopiere merket tekst

CTRL+C

lime inn utklipt eller kopiert tekst

CTRL + V

Sette inn hyperkobling

CTRL + K

angre den siste endringen

CTRL+Z

gjøre om den siste handlingen

CTRL+Y

blokkjustere valgt avsnitt til venstre

CTRL+J

Flytte en merket figur

Hvis du vil

Trykker du

skyve figuren mot høyre

PIL HØYRE

skyve figuren mot venstre

PIL VENSTRE

skyve figuren opp

PIL OPP

skyve figuren ned

PIL NED

Ordne en merket figur

plassere figuren lengst bak

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

flytte figuren bakover

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ( [ )

plassere figuren lengst frem

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

flytte figuren fremover

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES ( ] )

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Gjør merket tekst fet

CTRL+B

gjøre merket tekst kursiv

CTRL+I

understreke merket tekst

CTRL+U

Venstrejuster merket tekst.

CTRL + L

Høyrejuster merket tekst.

CTRL + R

Midtstill merket tekst.

CTRL + E

Arbeide med kommentarer

Bortsett fra snarveien for å legge til en ny kommentar, fungerer hurtigtastene som er oppført nedenfor, bare når kommentarruten er oppdatert og i fokus.

Hvis du vil

Trykk på

legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M 

(eller Bilde av ikonet for MAC-kommandoknappen +SKIFT+M på en Mac)

gå til den neste kommentartråden (dokument, ark, lysbilde)  

PIL NED  

gå til den forrige kommentartråden (dokument, ark, lysbilde)  

PIL OPP  

vise en kommentartråd når fokus er på den  

PIL HØYRE  

skjule en kommentartråd  

PIL VENSTRE  

gå til neste svar i en kommentartråd  

PIL NED  

gå til forrige svar i en tråd eller i den overordnede kommentaren 

PIL OPP  

lukke ruten  

TAB 

gå til Svar-boksen 

TAB  

redigere en overordnet kommentar eller et svar

TAB når fokus er på den overordnede kommentaren eller svaret

legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering 

CTRL+ENTER 

forkaste kladd til en kommentar eller et svar eller en redigering 

ESC 

vise en kommentartråd via knappen Vis flere svar, i tråden  

TAB 

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×