Hurtigtaster i PowerPoint for Mac

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint på Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for PowerPoint på Mac.

Obs!: 

  • Hurtigtastbeskrivelser refererer til et norsk tastatur. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et norsk tastatur. Hurtigtaster for bærbare datamaskiner kan også variere.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

  • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Office. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for Macintosh-operativsystemet ditt eller tilleggsprogrammet.

  • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei.

I dette emnet

Redigere tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Slette ett tegn til venstre

DELETE

Slette ett tegn til høyre

FUNKSJON + DELETE

Klippe ut merket tekst eller objekt.

KOMMANDO + X

Kopiere merket tekst eller objekt

KOMMANDO + C

Lime inn utklippet eller kopiert tekst eller objekt

KOMMANDO + V

Lime inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + V

Øke skriftstørrelsen.

KOMMANDO + SHIFT + >

Redusere skriftstørrelsen.

KOMMANDO + SHIFT + <

Bruke fet formatering.

KOMMANDO + B

Bruke understreking.

KOMMANDO + U

Bruke kursiv formatering.

KOMMANDO + I

Midtstille et avsnitt.

KOMMANDO + E

Blokkjustere et avsnitt.

KOMMANDO + J

Venstrejustere et avsnitt.

KOMMANDO + L

Høyrejustere et avsnitt.

KOMMANDO + R

gjøre om siste handling

KOMMANDO + Y

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Åpne dialogboksen Formater tekst, Skriftalternativer

KOMMANDO + T

Åpne dialogboksen Formater tekst, Avsnittsalternativer

KOMMANDO + OPTION + M.

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Flytting

Trykk

Til begynnelsen av et ord eller ett ord til venstre

ALT + PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

ALT + PIL HØYRE

Til slutten av en linje

KOMMANDO + PIL HØYRE

Til begynnelsen av en linje

KOMMANDO + PIL VENSTRE

Til begynnelsen av et avsnitt eller ett avsnitt opp

ALT + PIL OPP

Ned ett avsnitt

ALT + PIL NED

Til begynnelsen eller slutten av all tekst i objektet du redigerer

KOMMANDO + PIL OPP/NED

Til toppen av siden

Arbeide med objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke det neste objektet

TAB

Merke det forrige objektet

SHIFT+TAB

Merke alle objekter og all tekst

KOMMANDO + A

Flytte det merkede objektet i pilens retning

Piltaster eller KOMMANDO + piltast

Gruppere de merkede objektene

KOMMANDO + OPTION + G

Dele opp valgte objektgrupper

KOMMANDO + OPTION + SHIFT + G

Gruppere de valgte objektene på nytt

KOMMANDO + TILVALG + J

Rotere det valgte objektet med klokken

TILVALG + PIL HØYRE

Rotere det valgte objektet mot klokken

TILVALG + PIL VENSTRE

Formatere det merkede objektet

KOMMANDO + SKIFT + 1

Duplisere valgte objekter

KOMMANDO + D

Endre størrelsen på valgte objekter

SKIFT + piltaster

Til toppen av siden

Presentasjoner

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon

KOMMANDO + N

Opprette en ny presentasjon med en mal fra PowerPoint-presentasjonsgalleriet

KOMMANDO + SHIFT + P

Sette inn et nytt lysbilde

KOMMANDO +SKIFT+N

Zoome ut

KOMMANDO + MINUSTEGN

Zoome inn

KOMMANDO + PLUSSTEGN

Lage en kopi av det valgte lysbildet

KOMMANDO + SHIFT + D

Åpne en presentasjon.

KOMMANDO + O

Lukke en presentasjon

KOMMANDO + W

Skrive ut en presentasjon

KOMMANDO + P

Lagre en presentasjon

KOMMANDO + S

Opprette en ny presentasjon med et annet navn, filformat eller plassering.

KOMMANDO + SHIFT + S

Avslutte PowerPoint

KOMMANDO + Q

Søke etter tekst og formatering

KOMMANDO + F

Legge til en hyperkobling på valgt tekst, et bilde eller et objekt

KOMMANDO + K

Avbryte en kommando, for eksempel Lagre som

ESC

Angre en handling.

KOMMANDO + Z

Gjøre om eller gjenta en handling.

KOMMANDO + Y

Gå gjennom flere åpne presentasjoner.

KOMMANDO + ~

Åpne en nylig åpnet fil

KOMMANDO + SKIFT + O

Til toppen av siden

Endre visninger

Hvis du vil

Trykk

Bytte til normalvisning

KOMMANDO + 1

Bytte til lysbildesortering

KOMMANDO + 2

Bytte til notatsidevisning

KOMMANDO + 3

Bytte til disposisjonsvisning

KOMMANDO + 4

Bytte til lysbildefremvisning

KOMMANDO + SKIFT + ENTER

Bytte til full skjerm (skjule menyer)

KOMMANDO + KONTROLL+ F

Bytte til presentasjonsvisning

TILVALG + ENTER

Vise eller skjule støttelinjer.

KOMMANDO + OPTION + CTRL + G

Bytte til visning av støttearkmal

KOMMANDO + OPTION + 2 eller SHIFT + klikk Lysbildesortering  Lysbildesorteringsvisning-knappen

Bytte til visning for lysbildemal

KOMMANDO + OPTION + 1 eller SHIFT + klikk normalvisning  Normal visning-knappen

Bytte til notatmalvisning

KOMMANDO + OPTION + 3

Til toppen av siden

Merke tekst

Hvis du vil merke

Trykk

Ett tegn mot høyre

SHIFT+PIL HØYRE

Ett tegn mot venstre

SHIFT+PIL VENSTRE

Fra innsettingspunktet til samme punkt én linje opp

SHIFT+PIL OPP

Fra innsettingspunktet til samme punkt én linje ned

SHIFT+PIL NED

All tekst til begynnelsen av linjen

KOMMANDO + SKIFT + PIL VENSTRE

All tekst til slutten av linjen

KOMMANDO + SKIFT + PIL HØYRE

Fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet

SHIFT+ALT+PIL NED

Fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet

SHIFT+ALT+PIL OPP

Til toppen av siden

Lysbildefremvisninger

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens lysbildefremvisningen vises i fullskjermmodus, med eller uten presentasjonsvisning.

Tips!: Du kan trykke /-tasten (skråstrek) under en lysbildefremvisning hvis du vil se en liste over hurtigtaster.

Hvis du vil

Trykk

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM (eller klikk museknappen)

Gå tilbake til forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde

P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller DELETE

Gå til lysbildenummer

Nummeret på lysbildet du vil vise, og trykk deretter ENTER

Vise et svart skjermbilde, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra et svart skjermbilde

B

PUNKTUM

SKIFT+B

Vise ett hvitt skjermbilde, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra et hvitt skjermbilde

W

KOMMA

SKIFT+W

Spille av lysbildefremvisning fra første lysbilde

KOMMANDO + SHIFT + ENTER

Spille av lysbildefremvisning fra gjeldende lysbilde

KOMMANDO + ENTER

Avslutte en lysbildefremvisning

ESC, KOMMANDO + PUNKTUM eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

SKIFT+E

Gå til neste skjulte lysbilde hvis det neste lysbildet er skjult

H

Skjule musepekeren

KOMMANDO +I

Vise musepekeren automatisk når du berører musen

KOMMANDO + U

Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en penn

KOMMANDO + P

Vise skjult peker og/eller endre pekeren til en pil

KOMMANDO + A

Skjule pekeren når musen beveges

KONTROLL + H

Vise hurtigmenyen

Holde nede CTRL, og klikk museknappen

Vise oppføringer i synonymordboken for et valgt ord

KOMMANDO + TILVALG + KONTROLL + R

Vise Smart søk-oppføringer for et valgt ord eller uttrykk

KOMMANDO + TILVALG + KONTROLL + L

Bytte til presentasjonsvisning

TILVALG + ENTER

Til toppen av siden

Arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SHIFT+TAB

Flytte til neste linje eller rad

PIL NED

Flytte til forrige linje eller rad

PIL OPP

Begynne et nytt avsnitt i en celle

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB på slutten av siste rad

Til toppen av siden

Vinduer og dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Lukke det aktive vinduet

KOMMANDO + W

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Avbryte en kommando og lukke dialogboksen

ESC

Skjule det gjeldende vinduet

KOMMANDO +H

Minimere det gjeldende vinduet

KOMMANDO + M

Til toppen av siden

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×