Office
Logg på

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Hurtigtastene som beskrives i denne artikkelen, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Velg din versjon for å få instruksjoner

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker betaversjonen av Outlook på nettet. Velg versjonen av Outlook på nettet du bruker, for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Betaversjon av Outlook på nettet

Se Instruksjoner for betaversjonen av Outlook på nettet.

Outlook på nettet

Se Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

Obs!: Hvis organisasjonen har inkludert en logo på verktøylinjen, kan det se litt annerledes ut enn vist ovenfor.

Instruksjoner for betaversjonen av Outlook på nettet

Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

Vanlige hurtigtaster

Nedenfor finner du de mest brukte hurtigtastene for Outlook på nettet.

Hvis du vil ...

Trykk ...

Fet

CTRL+B

Kopiere

CTRL+C

Opprette ny e-postmelding eller element

CTRL+N

Slett melding eller element

DELETE

Videresend melding

CTRL+SKIFT+F

Gå til kalender

CTRL+SKIFT+2

Les e-postmelding

ENTER

Svar alle på e-postmelding

CTRL+SKIFT+R

Svar på e-postmelding

CTRL+R

Søk

ALT+Q

Send e-postmelding

CTRL+ENTER

Gå til E-post, Kalender, Personer og Oppgaver

Du kan gå til forskjellige verktøy og funksjoner i Outlook på nettet ved hjelp av de vanlige kommandoene og knappene i navigasjonsfeltene, eller du kan bruke en rekke ulike hurtigtaster. Vi har delt opp hurtigtastene etter område for enkelhets skyld.

Diverse hurtigtaster

Du kan bruke en kombinasjon av taster for å bevege deg mellom elementene øverst i vinduet i Outlook på nettet.

 • Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å bytte mellom E-post, Kalender, Kontakter og Oppgaver.

 • Bruk TAB til å gå til informasjonen din, Alternativer, Søk og Hjelp.

 • Bruk ENTER til å gå til området du har uthevet ved å velge det.

Trykk ESC for å lukke alle åpne skjemaer eller dialogbokser. Hvis du gjør dette, kan det imidlertid hende at informasjon du la til skjemaet eller dialogboksen, ikke lagres.

Hurtigtaster for generelle handlinger

Nå som du mestrer de grunnleggende bevegelsestastene, kan du se her for å finne hurtigtaster som kan hjelpe deg med å utføre noen grunnleggende handlinger.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N eller N

Opprett nytt element av samme type som gjeldende mappe.

Flere alternativer

 • CTRL+SKIFT+K for å opprette ny oppgave.

 • CTRL+SKIFT+M for å opprette ny e-post.

 • CTRL+SKIFT+A for å opprette ny e-avtale.

 • CTRL+SKIFT+Q for å opprette nytt møte.

 • CTRL+SKIFT+C for å opprette ny kontakt.

E

Opprett arkivmappe hvis du ikke har konfigurert en ennå. Flytt deretter e-postmeldinger til arkivmappen mens du trykker E på valgte meldinger.

ALT+Q eller CTRL+E eller CTRL+ALT+A eller F3

Gå til søkeboksen.

CTRL+F6

Flytt fra ett område til et annet. Dette er navigasjon på øverste nivå.

Obs!: 

 • Når du har nådd ønsket område, bruker du piltastene til å navigere til ønsket element og trykker deretter ENTER for å gjøre en handling på elementet.

 • I e-post brukes CTRL+F6 til å bytte mellom det øverste navigasjonsfeltet, personlig status, nye elementer, mapper og leseruten.

HURTIGMENY

Høyreklikk tilsvarende som å velge et alternativ. På Windows-kompatible tastaturer er tasten plassert til høyre for MELLOMROM-tasten.

ENTER

Velg meldingen, kalenderelementet, kontakten eller oppgaven, og åpne uthevet alternativ i et nytt vindu.

F9

Send og motta meldinger

Flere alternativer

 • CTRL+ALT+S for å definere grupper for Send og motta.

 • CTRL+M for å starte Send og motta

 • SKIFT+F9 for å starte Send og motta for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg).

Hurtigtaster for tekstredigering

Du vil se at hurtigtastene for tekstredigering som er tilgjengelige i Outlook på nettet, er de samme som er tilgjengelige i andre Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+C

Kopier merket område til utklippstavlen.

CTRL+X

Klipp ut et utvalg til utklippstavlen

TILBAKE-tasten

Slett merket område eller tegnene til venstre for markøren.

CTRL+TILBAKE

Slette ordet til venstre for markøren, men ikke mellomrommet foran ordet.

CTRL+L

Vis dialogboksen for hyperkoblingtekst.

CTRL+V

Lim inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende plassering.

CTRL+Y

Gjenta siste handling.

CTRL+Z

Angre siste handling.

Sett inn

Bytte mellom å sette inn og skrive over tekst.

Hurtigtaster for tekstformatering

Du er kanskje kjent med hurtigtastene for tekstformatering som du kan bruke i Outlook på nettet. Microsoft har standardiserte hurtigtaster for tekstformatering i mange Microsoft-produkter.

Hurtigtast

Handling

CTRL+B

Bruk fet formatering

CTRL+I

Bruk kursiv formatering.

CTRL+U

Bruke understreking.

E-post

Hurtigtaster for mappeliste

Her er de mest brukte hurtigtastene som brukes med en mappelisten.

Hurtigtast

Handling

PIL VENSTRE

Skjul den merkede mappen.

PIL HØYRE

Utvid den merkede mappen.

F2

Gi nytt navn til den merkede mappen.

Hurtigtaster for melding- og leseliste

Her er hurtigtaster som kan brukes til å utføre den samme handlingen uavhengig av om du arbeider i en meldingsliste eller en leseliste.

Hurtigtast

Handling

Sett inn

Bruk standardflagget på den merkede samtalen eller meldingen uten å åpne flaggmenyen.

Obs!: Hvis samtalen eller meldingen allerede er flagget, vil Sett inn merke samtalen eller meldingen som fullført. Dette fungerer også når flere samtaler eller meldinger er merket.

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

DELETE eller CTRL+D

Slett den valgte meldingen eller elementet.

CTRL+Q eller Q

Merk valgt samtale eller melding som lest.

CTRL+U eller U

Merk valgt samtale eller melding som ulest.

SKIFT+DELETE eller SKIFT+D

Slett valgt melding eller element for godt.

Hurtigtaster for meldingsliste

Hurtigtaster bruker ofte samme tastnavn eller samme kombinasjon av taster. Men hvordan handlingene utføres kan være forskjellig basert på området du arbeider i. Hurtigtastene som identifiseres i neste del, brukes med en meldingsliste.

Hurtigtast

Handling

ESC

Avbryte et søk.

Obs!: Hvis hurtigmenyen er åpen, vil ESC lukke hurtigmenyen, men søket avbrytes ikke.

SKIFT+PIL NED

Merk gjeldende og neste melding i listen. Bruk til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL OPP

Merk gjeldende og forrige melding i listen. Bruk til å velge flere tilstøtende meldinger.

HOME eller CTRL+HOME

Merk første melding i mappen.

PGDN

Merk første melding på neste side for meldingslister på to eller flere sider.

PGUP

Merk første melding på forrige side for meldingslister på to eller flere sider.

END eller CTRL+END

Merke siste melding i mappen.

Hurtigtaster for leseliste

Hvilken handling som utføres av en hurtigtast, kan være unik for området du arbeider i, selv om den inneholder kjente tastenavn og tastekombinasjoner. Nedenfor finner du hurtigtaster som brukes med en leseliste.

Hurtigtast

Handling

ESC

Lukk ny melding

CTRL+N eller N

Opprett ny melding.

CTRL+SKIFT+F

Videresend den merkede meldingen.

END eller CTRL+END

Gå til bunnen av samtalen eller meldingen.

HOME eller CTRL+HOME

Gå til toppen av samtalen eller meldingen.

PGDN

Flytte ned én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGUP

Flytte opp én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

CTRL+R eller CTRL+SKIFT+R eller R

Svar på den merkede meldingen.

CTRL+SKIFT+C

Svar på den merkede meldingen via direktemelding.

CTRL+SKIFT+R

Svar avsenderen og alle mottakere av den merkede meldingen.

ALT+S

Send melding.

Kalender

Hurtigtastene i den neste delen er tilgjengelige når du arbeider i en Kalender-visning.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprett nytt kalenderelement.

CTRL+SKIFT+A

Opprett en ny avtale.

CTRL+SKIFT+Q

Opprett ny møteinnkallelse.

DELETE

Slette valgt element.

CTRL+2

Gå til kalender.

ALT+N, og deretter AA samtidig

Gå til månedsvisning for kalender.

SKIFT+PIL HØYRE

Gå til neste tidsperiode. Hvis du for eksempel er i månedsvisning, vil CTRL + PIL HØYRE ta deg til neste måned.

SKIFT+PIL VENSTRE

Gå til forrige tidsperiode. Hvis du for eksempel er i månedsvisning, vil CTRL + PIL VENSTRE ta deg til forrige måned.

SKIFT+ALT+Y

Gå til i dag

CTRL+F6

Gå til et annet område i kalenderen.

TAB

Gå til neste hendelse eller område i gjeldende visning.

SKIFT+TAB

Gå til forrige hendelse eller område i gjeldende visning.

ENTER

Åpne valgt element.

SKIFT+ALT+1

Bytte til dagsvisning.

SKIFT+ALT+3

Bytte til visning av hel uke.

SKIFT+ALT+4

Bytte til månedsvisning.

SKIFT+ALT+2

Bytte til visning av arbeidsuke.

CTRL+P

Skrive ut gjeldende visning av kalenderen.

Kalenderskjemaer

Hurtigtast

Handling

CTRL+S

Lagre en avtale.

CTRL+ENTER eller ALT+S

Sende et møte.

Oppgaver

Jobb deg gjennom oppgavene ved hjelp av noen grunnleggende hurtigtaster.

Hurtigtast

Handling

CTRL+N

Opprette en ny oppgave.

DELETE

Slette det merkede elementet

PGDN

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på neste side.

PGUP

For lister med over mer enn to sider merker du det første elementet på forrige side.

HOME

Merk det første elementet i listen.

END

Merk det siste elementet i listen.

PIL NED

Merk det neste elementet i listen.

PIL OPP

Merk det forrige elementet i listen.

Relaterte emner

Hurtigtaster i Outlook.com

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×