Hurtigtaster i OneNote for Windows

Hurtigtaster i OneNote for Windows

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for OneNote i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for OneNote i Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Ta notater og formater dem

Skriv og rediger notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M eller Windows+ALT+N

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

Ctrl+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merk alle elementer på gjeldende side.

Obs!: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slett ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Åpne hurtigmenyen for alle notater, faner eller andre objekter som er i fokus.

SKIFT+F10

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Toppen av siden

Formater notater

Handling

Trykk

Uthev merket tekst.

CTRL+SKIFT+H eller CTRL+ALT+H

Sett inn en kobling.

CTRL+K

Kopier formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+V

Åpne en kobling.

Obs!: Markøren må være plassert et sted i den formaterte koblingsteksten.

ENTER

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+B

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+I

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruk eller fjern hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruk eller fjern senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruk eller fjern formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruk eller fjern en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruk en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruk en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruk en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruk en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruk en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Bruk Normal-stilen i gjeldende notat.

CTRL+SKIFT+N

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

Alt+Skift+Pil høyre

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

Alt+Skift+Pil venstre

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Vis eller skjul hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Legg til elementer på en side

Handling

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+=

Sett inn et eurosymbol (€).

CTRL+ALT+E

Opprett en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst.

TAB

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprett en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Obs!: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER

Opprett en rad under gjeldende rad i en tabell.

CTRL+ENTER

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad).

ENTER

Slett gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden).

DEL (trykk to ganger)

Toppen av siden

Merk notater og objekter

Handling

Trykk

Merk alle elementer på gjeldende side.

Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merk hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen).

SKIFT+PIL NED

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryt disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (reduser innrykket).

Alt+Skift+Pil venstre

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øk innrykket).

Alt+Skift+Pil høyre

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

Alt+Pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Start avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+P eller CTRL+ALT+S

Spol tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spol fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+U

Toppen av siden

Merk notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

CTRL+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

CTRL+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

CTRL+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

CTRL+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruk disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Organiser og administrer notatblokken

Bruk av sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+[

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+]

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+[

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+]

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til tittelen på siden.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+PGDN

Rull oppover på gjeldende side.

PGUP

Rull nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

Ctrl+Pil ned

Gå til forrige avsnitt.

Ctrl+Pil opp

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

Alt+Pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Toppen av siden

Bruk av notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote.

Windows+SKIFT+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Send til OneNote-verktøyet

Windows+N

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+PGDN

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Toppen av siden

Søk i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

PIL NED

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TAB, MELLOMROM

Åpne søkeresultatruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

Obs!: Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side, ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER eller F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Lukk Søk, og gå tilbake til siden.

ESC

Toppen av siden

Del notater

Del notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Del notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en I dag-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprett en I morgen-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprett en Denne uken-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprett en Neste uke-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprett en Ingen dato-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den merkede Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Beskytt notater

Beskytt inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Denne hjelpeartikkelen inneholder hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft OneNote 2013. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ). 

I dette emnet

Ta notater og formater dem

Skriv og rediger notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M eller Windows+ALT+N

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Merk alle elementer på gjeldende side.

Obs!: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Åpne hurtigmenyen for alle notater, faner eller andre objekter som er i fokus.

SKIFT+F10

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Toppen av siden

Formater notater

Handling

Trykk

Uthev merket tekst.

CTRL+SKIFT+H eller CTRL+ALT+H

Sett inn en kobling.

CTRL+K

Kopier formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+V

Åpne en kobling.

Obs!: Markøren må være plassert et sted i den formaterte koblingsteksten.

ENTER

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruk eller fjern hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruk eller fjern senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruk eller fjern formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruk eller fjern en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruk en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruk en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruk en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruk en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruk en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Bruk Normal-stilen i gjeldende notat.

CTRL+SKIFT+N

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Vis eller skjul hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Legg til elementer på en side

Handling

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

Windows-tasten+S (Hvis du bruker OneNote 2013 med de siste oppdateringene, trykker du Windows-tasten+SKIFT+S)

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+=

Sett inn et eurosymbol (€).

CTRL+ALT+E

Opprett en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst.

TAB

Opprett en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprett en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Obs!: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER

Opprett en rad under gjeldende rad i en tabell.

CTRL+ENTER

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad).

ENTER

Slett gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden).

DEL (trykk to ganger)

Toppen av siden

Merk notater og objekter

Handling

Trykk

Merk alle elementer på gjeldende side.

Obs!: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merk hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen).

SKIFT+PIL NED

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryt disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (reduser innrykket).

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øk innrykket).

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Slett det merkede notatet eller objektet.

DEL

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Start avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+P eller CTRL+ALT+S

Spol tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spol fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+U

Toppen av siden

Merk notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

CTRL+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

CTRL+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

CTRL+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

CTRL+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruk disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Organiser og administrer notatblokken

Bruk av sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+[

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+]

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+[

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+]

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

Obs!: Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til tittelen på siden.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Rull oppover på gjeldende side.

PGUP

Rull nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på talltastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoom ut.

ALT+CTRL+minustegn (på det numeriske tastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Toppen av siden

Bruk av notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote.

Windows+SKIFT+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Send til OneNote-verktøyet

Windows+N

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Toppen av siden

Søk i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

PIL NED

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TAB, MELLOMROM

Åpne søkeresultatruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

Obs!: Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side, ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER eller F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SHFT+F3

Lukk Søk, og gå tilbake til siden.

ESC

Toppen av siden

Del notater

Del notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Del notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en I dag-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprett en I morgen-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprett en Denne uken-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprett en Neste uke-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprett en Ingen dato-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den merkede Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Beskytt notater

Beskytt inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Toppen av siden

Denne hjelpeartikkelen beskriver hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft OneNote 2010. Disse hurtigtastene refererer til det amerikanske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det amerikanske tastaturet.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ). 

Obs!: Du ser kanskje ikke den nyeste versjonen av denne artikkelen. Hvis statuslinjen nederst i vinduet viser Frakoblet, kobler du datamaskinen til Internett og klikker på Frakoblet-knappen i visningsprogrammet for Hjelp, og deretter klikke på Vis innhold fra Office.com på hurtigmenyen. Alternativt kan du gå til Office.com og se etter siden Hjelp og fremgangsmåter for Microsoft OneNote 2010 for å få den nyeste dokumentasjonen.

I dette emnet

Ta notater og formater dem

Skriv og rediger notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Merk alle elementer på gjeldende side.

Obs!: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Åpne hurtigmenyen for alle notater, faner eller andre objekter som er i fokus.

SKIFT+F10

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Formater notater

Handling

Trykk

Uthev merket tekst i gult.

CTRL+SKIFT+H
eller CTRL+ALT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopier formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+V

Åpne en hyperkobling

Obs!: Markøren må være plassert et sted i den formaterte hyperkoblingsteksten.

ENTER

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruk eller fjern hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruk eller fjern senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruk eller fjern formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruk eller fjern en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruk en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruk en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruk en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruk en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruk en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Bruk Normal-stilen i gjeldende notat.

CTRL+SKIFT+N

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Vis eller skjul hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Legg til elementer på en side

Handling

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

Windows-tast+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+=

Opprett en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst.

TAB

Opprett en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprett en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Obs!: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER

Opprett en rad under gjeldende rad i en tabell.

CTRL+ENTER

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+E

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad).

ENTER

Slett gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden).

DEL (trykk to ganger)

Merk notater og objekter

Handling

Trykk

Merk alle elementer på gjeldende side.

Obs!: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merk hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen).

SKIFT+PIL NED

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryt disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (reduser innrykket).

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øk innrykket).

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Slett det merkede notatet eller objektet.

DEL

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Start avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+P

Start avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spol tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spol fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+U

Merk notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

CTRL+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

CTRL+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

CTRL+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

CTRL+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruk disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office 2010.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Toppen av siden

Organiser og administrer notatblokken

Bruk av sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+[

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+]

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+[

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+]

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til tittelen på siden.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Rull oppover på gjeldende side.

PGUP

Rull nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt innsettingspunktet opp på gjeldende side, eller utvid siden oppover.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytt innsettingspunktet ned på gjeldende side, eller utvid siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til venstre på gjeldende side, eller utvid siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytt innsettingspunktet til høyre på gjeldende side, eller utvid siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Bruk av notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Søk i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

PIL NED

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TAB, MELLOMROM

Åpne søkeresultatruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

Obs!: Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side, ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER eller F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SHFT+F3

Lukk Søk, og gå tilbake til siden.

ESC

Toppen av siden

Del notater

Del notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Del notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en I dag-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprett en I morgen-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprett en Denne uken-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprett en Neste uke-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprett en Ingen dato-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den merkede Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Toppen av siden

Beskytt notater

Beskytt inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Toppen av siden

Denne hjelpeartikkelen beskriver hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft Office OneNote 2007. Disse hurtigtastene refererer til det amerikanske tastaturoppsettet. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det amerikanske tastaturet.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ). 

Tips!: Hvis du vil finne et ord eller uttrykk i dette emnet, klikker du på Vis alle, trykker på CTRL+F, skriver inn ordet eller uttrykket, og trykker deretter på ENTER.

Nettbasert hjelp

Hurtigtaster for å bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til startsiden for hjelp for OneNote.

ALT+HOME

Merke neste element i Hjelp-vinduet.

TAB

Merke forrige element i Hjelp-vinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for OneNote i hjelpevinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Velge henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for OneNote i hjelpevinduet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Endrer om hjelpevinduet vises tilkoblet til (ved siden av) eller atskilt fra (ikke ved siden av) det aktive programmet.

ALT+U

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, og trykk deretter på PIL NED

Skriv inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter.

F6, og trykk deretter på PIL NED

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL OPP eller PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke på F6 flere ganger.

Hvis oppgaveruten du vil bruke ikke vises når du trykker på F6, kan du prøve å trykke på ALT for å flytte fokus til menylinjen og deretter trykke på CTRL+TAB for å flytte til oppgaveruten.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Kjør kommandoen Størrelse (på Kontrollmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk på piltastene for å skalere vinduet, og trykk på ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skrifttypen eller -størrelsen

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

Hvis oppgaveruten du vil bruke, ikke vises når du trykker på F6, kan du prøve å trykke på ALT på for å flytte fokus til menylinjen og deretter trykke på CTRL+TAB for å flytte til oppgaveruten.

F6

Når en meny er aktiv, kan du gå til en oppgaverute. (Du må kanskje trykke på CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+PIL NED

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME eller END

Rulle opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PAGE UP eller PAGE DOWN

Flytte øverst eller nederst i valgt galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åpne oppgaveruten Oppslag.

ALT+klikk

Endre størrelse på og flytte verktøylinjer, menyer og oppgaveruter

 1. Trykk på ALT for å velge menylinjen.

 2. Trykk på CTRL+TAB flere ganger for å velge verktøylinjen eller oppgaveruten du vil bruke.

 3. Gjør et av følgende:

  Endre størrelsen på en verktøylinje

  1. Trykk på CTRL+MELLOMROM for å vise menyen for Verktøylinjealternativene.

  2. Klikk på kommandoen Størrelse, og trykk deretter på ENTER.

  3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på verktøylinjen. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

  Flytte en verktøylinje

  1. Trykk på CTRL+MELLOMROM for å vise menyen for Verktøylinjealternativene.

  2. Klikk på kommandoen Flytt, og trykk deretter ENTER.

  3. Bruk piltastene for å plassere verktøylinjen. Trykk på CTRL+piltastene for å flytte med én piksel om gangen. Hvis du vil koble fra verktøylinjen, trykker du på PIL NED gjentatte ganger. Hvis du vil forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du på henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE når verktøylinjen er helt til venstre eller høyre.

  Endre størrelse på en oppgaverute

  1. Trykk på CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten for å vise en meny med tilleggskommandoer.

  2. Bruk PIL NED til å velge kommandoen Størrelse, og trykk deretter på ENTER.

  3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

  Flytte en oppgaverute

  1. Trykk på CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten for å vise en meny med tilleggskommandoer.

  2. Bruk PIL NED til å velge kommandoen Flytt, og trykk deretter på ENTER.

  3. Bruk piltastene til å plassere oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å flytte med én piksel om gangen.

 4. Trykk på ESC når du er ferdig med å endre størrelsen eller flytte.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Gå ett tegn mot venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk på

Gå til forrige mappe. Knappesymbol

ALT+1

Opp ett nivå Knappesymbol -knappen: Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Knappen Søk på Internett Knappesymbol : Lukk dialogboksen og åpne søkesiden på nettet

ALT+3

Slett Knappesymbol -knappen: Slette den valgte mappen eller filen.

ALT+3

Opprett ny mappe Knappesymbol -knappen: Opprette en ny mappe.

ALT+4

Visninger Knapp -knappen: Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger.

ALT+5

Verktøy-knappen: Vis Verktøy-menyen.

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+I

Oppdatere fillisten.

F5

Ta notater og formatere dem

Skrive og redigere notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Merk alle elementer på gjeldende side.

Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Uthev merket tekst.

CTRL+SKIFT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Åpne en hyperkobling

Obs!: Markøren må være plassert et sted i den formaterte hyperkoblingsteksten.

ENTER

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruk eller fjern hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruk eller fjern senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruk eller fjern formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruk eller fjern en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Bruke en skrift på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+F, PIL OPP eller PIL NED

Bruke en skriftstørrelse på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+P, PIL OPP eller PIL NED

Åpne oppgaveruten Skrift.

CTRL+D

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+I, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+I, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus)

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+I, P, F

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+I, P, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

Windows-tast+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Merke notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merk alle elementer på gjeldende side.

Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Avbryt disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytt det merkede notatet eller objektet oppover.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt det merkede notatet eller objektet nedover.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt det merkede notatet eller objektet til venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Flytt det merkede notatet eller objektet til høyre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Legge til eller fjerne plass på siden.

ALT+I, N, og trykk på PIL OPP eller PIL NED, og trykk deretter på ENTER

Slett det merkede notatet eller objektet.

DEL

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Merke notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

CTRL+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

CTRL+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

CTRL+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

CTRL+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruk disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Vis brødtekst for den merkede overskriften.

ALT+SKIFT+=

Skjul brødtekst for den merkede overskriften.

ALT+SKIFT+BINDESTREK

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøydialogboksen Språkinnstillinger for Microsoft Office 2007.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Organiser og administrer notatblokken

Arbeide med sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Legge til en ny underside i gjeldende gruppe med sider.

CTRL+SKIFT+N

Merk alle elementer.

Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Øke størrelsen på sidekategorien.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES

Redusere størrelsen på sidekategorien.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES

Flytt den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til toppteksten på siden.

CTRL+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Rull oppover på gjeldende side.

PGUP

Rull nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt innsettingspunktet opp på gjeldende side, eller utvid siden oppover.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytt innsettingspunktet ned på gjeldende side, eller utvid siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til venstre på gjeldende side, eller utvid siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytt innsettingspunktet til høyre på gjeldende side, eller utvid siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT+PIL VENSTRE

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny notatblokk.

ALT+N, N

Opprett en ny inndeling.

ALT+N, S

Åpne en inndeling.

CTRL+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Flytt gjeldende inndeling.

ALT+F, R, V

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt innsettingspunktet til boksen Søk.

CTRL+F

Endre søkeomfanget.

CTRL+F, TAB, PIL NED

Flytt til neste søkeresultat mens du søker.

ENTER

Dele notater

Dele notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Starte en økt for direkte deling.

ALT+S, L, S

Bli med i en delt økt.

ALT+S, L, J

Forlate en delt økt.

ALT+S, L, L

Dele notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Sende den merkede siden til Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Opprette en avtale i Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SKIFT+A

Opprette en kontakt i Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SKIFT+C

Opprett en I dag-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprett en I morgen-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprett en Denne uken-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprett en Neste uke-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprett en Ingen dato-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne menyen Outlook-oppgaver.

ALT+K

Åpne den merkede Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Beskytte notater

Beskytte inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Angi alternativer for passordbeskyttelse.

ALT+F, S

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

I dialogboksen Passordbeskyttelse velger du Skriv inn passordet-boksen.

ALT+P

I dialogboksen Passordbeskyttelse velger du Bekreft passordet-boksen.

ALT+C

Se også

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruke en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver i OneNote

Teknisk kundestøtte for personer med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×