Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for OneNote for Windows 10. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for OneNote for Windows 10.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Plassere fokuset på den gjeldende inndelingen

CTRL+SKIFT+G

Åpne hurtigmenyen

SKIFT+F10

Legge til en ny side på slutten av den merkede inndelingen

CTRL+N

Åpne en notatblokk

CTRL+O

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Opprette en ny inndeling

CTRL+T

Opprette en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå

CTRL+ALT+N

Opprette en ny underside under gjeldende side

CTRL+ALT+SHIFT+N

Aktivere eller deaktivere den fulle sidevisningen

F11

Plassere fokuset på den gjeldende sidefanen

CTRL+ALT+G

Flytte eller kopiere gjeldende side

CTRL+ALT+M

Merke gjeldende side

CTRL+SKIFT+A

Hoppe til tittelen på siden og merke den

CTRL+SHIFT+T

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker

CTRL+E

Navigere i OneNote for Windows 10 kun ved hjelp av tastaturet

Tabellen nedenfor viser en liste over hurtigtaster du kan bruke til å navigere i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Hoppe mellom innholdskategorier, navigasjonsruten og sidelerret

F6

Gå til båndet på en fane

Nedpilen

Flytte mellom alternativene på et bånd

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Utføre det valgte alternativet

ENTER

Bytte mellom faner

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte mellom elementene på hovedmenyen

Tab eller Skift+Tab

Åpne båndet

ALT

Åpne Hjem-fanen

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen

ALT+N

Åpne Tegne-fanen

ALT+D

Åpne Vis-fanen

ALT+W

Aktivere og bruke skjermleseren

Hvis du vil aktivere skjermleseren i Windows, trykker du på Windows-logoknappen+ENTER. Du hører: «Vinduet for skjermleserinnstillinger»

Hvis du vil lære mer om hurtigtaster og kommandoer for skjermleser, kan du se Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for skjermleser.

Trykk på CAPS LOCK+ESC for å avslutte skjermleseren.

Ta og formatere notater

Skrive inn og redigere notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu

CTRL+M

angre den siste handlingen

Ctrl+Z

gjøre om siste handling

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side. Fortsett å trykke på CTRL+A for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klippe ut den merkede teksten eller elementet til utklippstavlen

CTRL+X

Kopiere merket tekst eller element til utklippstavlen

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Flytte til slutten av linjen

END

flytte ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

flytte ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Flytt ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre

TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

SLETT

Slette ett ord til venstre

CTRL+TILBAKE

Slette ett ord til høyre

CTRL+SLETT

Sette inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt

SKIFT+ENTER

Åpne hurtigmenyen for objektet i fokus

SKIFT+F10 eller Meny-tasten

Utføre handlingen som er foreslått på Informasjonslinjen, hvis den vises øverst på en side

CTRL+SKIFT+W

Sette inn forfatternavn og sist endret tidsangivelse

CTRL+SKIFT+M

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve den merkete teksten

CTRL+SKIFT+H eller CTRL+ALT+H

Sette inn en hyperkobling

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format)

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringen til den merkede teksten (Kopier format)

CTRL+SKIFT+V

Åpne en hyperkobling når markøren er i koblingsteksten. Trykk på PILTASTENE for å flytte markøren til koblingsteksten.

ENTER

Bruke eller fjerne fet skrift på den merkede teksten

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv på den merkede teksten

CTRL+I

Bruke eller fjerne understrekning på den merkede teksten

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekning på den merkede teksten

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formateringen hevet skrift på den merkede teksten

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne formateringen senket skrift på den merkede teksten

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne formateringen punktmerket liste på det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formateringen nummerert liste på det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruke stilen Overskrift 1 i gjeldende notat

CTRL+ALT+1

Bruke stilen Overskrift 2 i gjeldende notat

CTRL+ALT+2

Bruke stilen Overskrift 3 i gjeldende notat

CTRL+ALT+3

Bruke stilen Overskrift 4 i gjeldende notat

CTRL+ALT+4

Bruke stilen Overskrift 5 i gjeldende notat

CTRL+ALT+5

Bruke stilen Overskrift 6 i gjeldende notat

CTRL+ALT+6

Bruke stilen Normal i gjeldende notat, fjerne all formatering

CTRL+SKIFT+N

Øke avsnittsinnrykk

ALT+SKIFT+PIL HØYRE eller TAB (i begynnelsen av en linje)

Redusere avsnittsinnrykk

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB (i begynnelsen av en linje)

Høyrejustere det merkede avsnittet

CTRL+R

Venstrejustere det merkede avsnittet

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten

CTRL+SKIFT+<

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side

CTRL+SKIFT+R

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Kopiere et skjermutklipp til utklippstavlen (krever Microsoft Windows 10 Creators Update)

WINDOWS-TAST+S

Sette inn gjeldende dato

ALT+SKIFT+D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett

ALT+SKIFT+F

Sette inn gjeldende klokkeslett

ALT+SKIFT+T

sette inn et linjeskift

SKIFT+ENTER

Starte en matematisk formel, eller konvertere merket tekst til en matematisk formel

ALT+LIKHETSTEGN

Opprette en tabell ved å legge til en ny kolonne i allerede skrevet tekst

TAB

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad

TAB

Opprette en ny rad når siste cellen i en tabell er aktiv

ENTER

Opprette en rad under gjeldende rad i en tabell

CTRL+ENTER

Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell

ALT+ENTER

Opprette en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell

CTRL+ALT+R

Opprette en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad)

ENTER

Slette gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden)

SLETT (trykk to ganger)

Merk notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side. Fortsett å trykke på CTRL+A for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merke fra gjeldende markørposisjon til slutten av linjen

SKIFT+END

Merke hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen)

SKIFT+PIL NED

Hoppe til tittelen på siden og merke den

CTRL+SHIFT+T

Avbryte disposisjonen eller siden som er merket

ESC

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øke innrykket)

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (redusere innrykket)

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slette det merkede notatet eller objektet

SLETT

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Flytte til slutten av linjen

END

flytte ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

flytte ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste besøkte siden

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste besøkte siden

ALT + pil høyre

Spille av valgte lydinnspilling

CTRL+ALT+P

Stoppe avspillingen av valgte lydinnspilling

CTRL+ALT+S

Starte en ny lydinnspilling

CTRL+ALT+A

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder

CTRL+ALT+Y

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter

CTRL+ALT+T

Spole hurtig fremover den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder

CTRL+ALT+U

Spole hurtig fremover den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter

Ctrl+Alt+I

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Bruke, merke av for eller fjerne merket for Gjøremål

CTRL+1

Bruke eller fjerne merket for Viktig

CTRL+2

Bruke eller fjerne merket for Spørsmål

CTRL+3

Bruke eller fjerne merket for Husk til senere

CTRL+4

Bruke eller fjerne merket for Definisjon

CTRL+5

Bruke eller fjerne merket for Utheve

CTRL+6

Bruke eller fjerne merket for Kontakt

CTRL+7

Bruke eller fjerne merket for Adresse

CTRL+8

Bruke eller fjerne merket for Telefonnummer

CTRL+9

Fjerne alle notatmerker fra de merkede notatene

Ctrl+0

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med Nivå 1

ALT+SKIFT+1

Utvide til Nivå 2

ALT+SKIFT+2

Utvide til Nivå 3

ALT+SKIFT+3

Utvide til Nivå 4

ALT+SKIFT+4

Utvide til Nivå 5

ALT+SKIFT+5

Utvide til Nivå 6

ALT+SKIFT+6

Utvide til Nivå 7

ALT+SKIFT+7

Utvide til Nivå 8

ALT+SKIFT+8

Utvide til Nivå 9

ALT+SKIFT+9

Utvide alle nivåer

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå

TAB

Redusere innrykk med ett nivå

SKIFT+TAB

Utvide en skjult disposisjon

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjule en utvidet disposisjon

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen i notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre

TAB

Redusere innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre

SKIFT+TAB

Organisere og administrere notatblokken

Arbeide med sider og hurtignotater

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere full sidevisning

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu

CTRL+M

Vise eller skjule fanene i en sidegruppe

CTRL+SKIFT+*

Aktivere/deaktivere stavekontrollen tilgjengelighetsvisning

CTRL+SKIFT+F

Skrive ut gjeldende side

CTRL+P

Legge til en ny side på slutten av den merkede inndelingen

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen

CTRL+SKIFT+[

Redusere bredden på sidefanestolpen

CTRL+SKIFT+]

Opprette en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå

CTRL+ALT+N

Opprette en ny underside under gjeldende side

CTRL+ALT+SHIFT+N

Merk alle elementer Fortsett å trykke på CTRL+A for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merke gjeldende side

CTRL+ALT+G

Flytte den merkede siden opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte den merkede siden ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte markøren til sidetittel

CTRL+SHIFT+T

Rulle oppover på gjeldende side

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side

PGDN

Rulle til øverst på gjeldende side

CTRL+HOME

Rulle til nederst på gjeldende side

CTRL+END

Gå til neste avsnitt

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt

CTRL+PIL OPP

Gå til neste notatbeholder

ALT + pil ned

Gå til begynnelsen av linjen

HOME

Gå til slutten av linjen

END

flytte ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

flytte ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste besøkte siden

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste besøkte siden

ALT + pil høyre

Zoome inn

CTRL+ALT+PLUSSTEGN (PLUSS (+) på det numeriske tastaturet) eller CTRL+ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoome ut

CTRL+ALT+MINUSTEGN («-» på det numeriske tastaturet) eller CTRL+ALT+SKIFT+BINDESTREK («-»)

Lagre endringene og synkronisere notatblokken

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Manuell lagring er ikke nødvendig.

CTRL+S

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote

Trykk på Windows-logoen og skriv deretter OneNote. Trykk på PIL NED for å velge «OneNote, Microsoft Store-app» og trykk deretter på ENTER.

Åpne en notatblokk

CTRL+O

Opprette en ny inndeling

CTRL+T

Gå til neste inndeling

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen

ALT+END

Flytte eller kopiere gjeldende side

CTRL+ALT+M

Plassere fokus på gjeldende sidefane

CTRL+ALT+G

Plassere fokus på gjeldende inndelingsfane

CTRL+SKIFT+G

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Åpne hurtigmenyen for gjeldende inndeling

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker

CTRL+E eller CTRL+F

Forhåndsvise neste resultat mens du søker etter alle notatblokker

Nedpilen

Gå til det valgte resultatet mens du søker etter alle notatblokker

ENTER

Endre søkeomfang

CTRL+E, TAB, TAB, PIL NED

Lukk Søk og gå tilbake til siden

ESC

Dele notater

Dele notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Åpne Del-ruten

CTRL+SKIFT+E

Opprette en kobling for deling av den gjeldende siden

CTRL+SKIFT+E, TAB, TAB, ENTER

Dele gjeldende notatblokk

CTRL+SKIFT+E, TAB, PIL NED, PIL NED

Sende en kopi av siden via et annet program

CTRL+SKIFT+E, ENTER

Dele notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Sende en kopi av den gjeldende siden via et annet program

CTRL+SKIFT+E, ENTER

Synkronisere gjeldende notatblokk

CTRL+S eller SKIFT+F9

Synkronisere alle notatblokker

F9

Merke den gjeldende siden som lest eller ulest

CTRL+Q

Beskytte notater

Passordbeskytte inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Låse alle passordbeskyttede inndelinger

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×