Hurtigtaster i OneNote for nettet

Hurtigtaster i OneNote for nettet

Bruk hurtigtaster til å arbeide mer effektivt, selv uten en mus. Denne artikkelen inneholder hurtigtaster for OneNote for nettet.

Tips!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Kommandoer som krever at du trykker og slipper flere taster samtidig, er angitt med et plusstegn (+). Kommandoer som krever at du kan trykke på flere taster i rekkefølge, angis med et kommategn (,).

  • Som en snarvei til kommandoer trykker du CTRL+' (apostrof) for å gå til Fortell meg, og skriver deretter inn kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisning). Bruk pil opp og pil ned for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

I dette emnet

Tastaturkommandoer i lesevisning

Tastaturkommandoer i redigeringsvisning

Lesevisning

Navigere i båndet og ruter

Hvis du vil

Trykk

Hoppe fra notatblokknavigasjon til nettleserfelt

SKIFT+F6

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Rulle oppover eller nedover på en side

PGUP eller PGDN

Til toppen av siden

Navigasjonsruten

Hvis du vil

Trykk

Bla fremover gjennom notatblokken (Internet Explorer)

CTRL+PgDn

Bla bakover gjennom notatblokken (Internet Explorer)

CTRL+PgUp

Gå til den første siden i en inndeling

ALT+PgUp

Gå til den siste siden i en inndeling

ALT+PgDn

Utvide en inndeling

ENTER på valgt inndeling

Til toppen av siden

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruter

Hvis du vil

Trykk

Gå fra den gjeldende siden til båndet og deretter bevege deg mellom kommandoer.

CTRL+F6 for å gå til side-listen. Når du kommer dit, trykker du TAB for å flytte fokus til de ulike sidene Trykk på ENTER for å velge en side.

Aktivere en annen båndfane

CTRL+F6, så TAB for å fokusere på de ulike båndfanene, til slutt ENTER.

Flytte mellom kommandoer på båndet

TAB

Utføre den valgte kommandoen på båndet

ENTER

Til toppen av siden

Navigasjonsruten

Hvis du vil

Trykk

Bla fremover gjennom notatblokken (Internet Explorer)

CTRL+PgDn

Bla bakover gjennom notatblokken (Internet Explorer)

CTRL+PgUp

Gå til den første siden i en inndeling

ALT+PgUp

Gå til den siste siden i en inndeling

ALT+PgDn

Ny inndeling

CTRL+F6, trykk deretter TAB for å gå til et nytt område, så SKIFT+F10, PIL NED til Ny inndeling-kommandoen, deretter ENTER

Flytte gjeldende side opp eller ned

ALT+SKIFT+PIL OPP, ALT+SKIFT+ PIL NED

Slette en side

TAB til siden, SKIFT+F10, PIL NED til Slett-kommandoen, så ENTER

Slette en inndeling

TAB til inndelingen, SKIFT+F10, PIL NED til Slett-kommandoen, så ENTER

Til toppen av siden

Flytte innsettingspunktet

Hvis du vil

Trykk

Fra tittelnettstedet til en side

TAB eller ENTER

Ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Opp ett avsnitt

CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

CTRL+PIL NED

Begynnelsen av linjen

HOME

Slutten av linjen

END

Begynnelsen av siden (ikke inkludert tittelnettstedet)

CTRL+HOME

Slutten av siden

CTRL+END

Tittelnettstedet

PGUP eller CTRL+A, CTRL+A, TAB til tittelen er merket

Til toppen av siden

Merke innhold: Utvide merket område

Hvis du vil

Trykk

Ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Ett tegn til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett ord til høyre

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Ett ord til venstre

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Opp én linje

SKIFT+PIL OPP

Ned én linje

SKIFT+PIL NED

Opp ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Ned ett avsnitt

SKIFT+CTRL+PIL NED

Til begynnelsen av avsnittet

SKIFT+HOME

Til slutten av avsnittet

SKIFT+END

Til begynnelsen av disposisjonen

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutten av disposisjonen

SKIFT+CTRL+END

Hele avsnittet, deretter disposisjon, deretter side

CTRL+A for hvert utvidelsesnivå

Til toppen av siden

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykker du

Klipp ut

CTRL+X

Kopier

Ctrl+C

Lime inn

CTRL+V

Sette inn hyperkobling

CTRL+K

angre

CTRL+Z

gjøre om

CTRL+Y

Flytte fra ett feilstavet ord til et annet

ALT+F7

Ny disposisjon

CTRL+SKIFT+F

Gå fra én disposisjon til en annen

CTRL+A, CTRL+A, TAB

Lagre endringene

Obs!: Når OneNote for nettet kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny celle når du står i den siste cellen i tabellen

TAB

Sette inn rad under

CTRL+ENTER

Obs!: Når en celle, kolonne eller rad er merket, justeres innholdet i de merkede cellene. Når en tabell er valgt, justeres tabellen, men dette berører ikke justeringen innad i cellene.

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet

CTRL+B

bruke kursiv

CTRL+I

Bruk understrek

CTRL+U

Punktliste

CTRL+PUNKTUM

Nummerert liste

CTRL+SKRÅSTREK eller CTRL+SKIFT+O

Venstrejustere

CTRL+L

Høyrejustere

CTRL+R

Midtstille loddrett

CTRL+E

Øke innrykk

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Redusere innrykk

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Oppgave

CTRL+1

Viktig

CTRL+2

Spørsmål

CTRL+3

Husk til senere

CTRL+4

Definisjon

CTRL+5

Utheve

CTRL+6

Kontakt

CTRL+7

Adresse

CTRL+8

Telefonnummer

CTRL+9

Til toppen av siden

Windows-hurtigtaster og tilsvarende Mac-hurtigtaster

Tast

Endringstast

Windows

Mac

TILBAKE

ALT

Gå tilbake ett ord om gangen

END

ALT

Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen

ENTER

ALT

Internet Explorer: vise sideegenskaper

TAB

CTRL-ALT

Veksle mellom oppgaver

HOME

ALT

Gå til startsiden

Flytte innsettingspunktet til toppen av dokumentet eller disposisjonen

VENSTRE

ALT

I Internet Explorer: gå bakover

Gå til venstre ett ord om gangen

PAGEDN

ALT

Gå til neste side

Gå til neste side

PAGE UP

ALT

Gå til forrige side

Gå til forrige side

HØYRE

ALT

I Internet Explorer: gå fremover

Gå til høyre ett ord om gangen

TAB

ALT

Veksle mellom programmer

Flytte fokus mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)

NED

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten

Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

END

ALT-SKIFT

Gå til den siste siden i inndelingen

Gå til den siste siden i inndelingen

ENTER

ALT-SKIFT

Internet Explorer: bytte til fullskjerm

TAB

CTRL-ALT-SKIFT

Veksle mellom oppgaver

HOME

ALT-SKIFT

Gå til den første siden i inndelingen

Gå til den første siden i inndelingen

VENSTRE

ALT-SKIFT

Fjerne ett innrykksnivå

Merke mot venstre ett ord om gangen

HØYRE

ALT-SKIFT

Innrykk

Merke mot venstre ett ord om gangen

TAB

ALT-SKIFT

Veksle mellom programmer

Flytte fokuset mellom nettleser og sideelementer (tilgjengelighetsløkke)

OPP

ALT-SKIFT

Flytte gjeldende side én posisjon ned i navigasjonsruten

Merke fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

TILBAKE

Gå tilbake ett ord om gangen

DELETE

Slette ett ord om gangen

NED

Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen

END

Flytte innsettingspunktet til bunnen av dokumentet eller disposisjonen

HOME

Gå til toppen av dokumentet eller disposisjonen (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)

VENSTRE

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen (i Firefox: gå til forrige side)

HØYRE

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen (i Firefox: gå fremover)

TAB

Bytte oppgaver (lik Windows ALT+TAB)

OPP

Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen

ESC

⌘-ALT

Åpne oppgavebehandling (tvungen avslutning)

HOME

⌘-ALT

I Safari: gå til startsiden for nettleseren

VENSTRE

⌘-ALT

I Chrome: veksle mellom faner i nettleseren

DELETE

⌘-SKIFT

I Firefox: tømmer leserens hurtigbuffer

NED

⌘-SKIFT

Merke nedover ett avsnitt om gangen

END

⌘-SKIFT

Merke til slutten av dokumentet eller siden

HOME

⌘-SKIFT

Merke til begynnelsen av dokumentet eller siden (i Safari: gå til startsiden for nettleseren)

VENSTRE

⌘-SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

HØYRE

⌘-SKIFT

Merke til slutten av linjen

TAB

⌘-SKIFT

Bytte oppgaver (lik Windows ALT+TAB)

OPP

⌘-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

ESC

CTRL-SKIFT

Åpne oppgavebehandling

HØYRE

CTRL-SKIFT

Merke mot høyre ett ord om gangen

NED

CTRL

Flytte innsettingspunktet nedover ett avsnitt om gangen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

VENSTRE

CTRL-SKIFT

Merke mot venstre ett ord om gangen

ESC

CTRL

Åpne startmenyen eller startskjermbildet

DELETE

CTRL-ALT

Åpne låseskjermmenyen

VENSTRE

CTRL

Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen

Vise et widget-instrumentbord

PAGEDN

CTRL

I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner

PAGEUP

CTRL

I Firefox og Chrome: veksle mellom åpne faner

END

CTRL

Flytte innsettingspunktet til slutten av dokumentet eller disposisjonen

TAB

CTRL

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

OPP

CTRL

Flytte innsettingspunktet oppover ett avsnitt om gangen

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen

TILBAKE

CTRL-ALT

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

HOME

CTRL

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet eller disposisjonen

NED

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned siden

END

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden

HOME

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle til toppen på siden

PAGEDN

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned

PAGEUP

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle opp

HØYRE

CTRL

Flytte innsettingspunktet mot venstre ett ord om gangen

OPP

CTRL-ALT

I Internet Explorer: rulle ned siden

TILBAKE

CTRL-ALT-SKIFT

Gå tilbake ett ord om gangen

Gå tilbake ett ord om gangen

END

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle til bunnen på siden

HOME

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle til toppen på siden

PAGEDN

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle ned

PAGEUP

CTRL-ALT-SKIFT

I Internet Explorer: rulle opp

ESC

ALT

Minimere vinduet

NED

CTRL-SKIFT

Merke nedover ett avsnitt om gangen

Merke til slutten av linjen

ESC

ALT-SKIFT

Minimere vinduet

HOME

CTRL-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

Merke til begynnelsen av linjen

INSERT

Ingen

Starte overskrivingsmodus

PAGE DOWN

CTRL-SKIFT

Bytte til neste side

PAGE UP

CTRL-SKIFT

Bytte til forrige side

TAB

CTRL-SKIFT

Veksle mellom åpne faner

Veksle mellom åpne faner

OPP

CTRL-SKIFT

Merke oppover ett avsnitt om gangen

Merke til begynnelsen av linjen

TILBAKE

Ingen

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

DELETE

Ingen

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

NED

Ingen

Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen

Flytte innsettingspunktet nedover én linje om gangen

END

Ingen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

Flytte innsettingspunktet til slutten av linjen

ENTER

Ingen

Sette inn ny linje

Sette inn ny linje

TILBAKE

CTRL

Gå tilbake ett ord om gangen

HOME

Ingen

Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av linjen

I Safari og Chrome: flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet

VENSTRE

Ingen

Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen

Flytte innsettingspunktet mot venstre én bokstav om gangen

PAGEDN

Ingen

Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen

Flytte innsettingspunktet nedover ett skjermbilde om gangen

PAGEUP

Ingen

Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen

Flytte innsettingspunktet oppover ett skjermbilde om gangen

HØYRE

Ingen

Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen

Flytte innsettingspunktet mot høyre én bokstav om gangen

TAB

Ingen

Sette inn innrykk, eller gå til neste tabellcelle

Sette inn innrykk, gå til neste tabellcelle eller sett inn en tabell

OPP

Ingen

Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen

Flytte innsettingspunktet oppover én linje om gangen

TILBAKE

SKIFT

Gå bakover én bokstav om gangen

Gå bakover én bokstav om gangen

NED

SKIFT

Merke nedover én linje om gangen

Merke nedover én linje om gangen

END

SKIFT

Merke til slutten av linjen

Merke til slutten av linjen

ENTER

SKIFT

Sette inn et mykt linjeskift

Sette inn et mykt linjeskift

HOME

SKIFT

Merke til begynnelsen av linjen

Merke til begynnelsen av linjen

VENSTRE

SKIFT

Merke mot venstre én bokstav om gangen

Merke mot venstre én bokstav om gangen

HØYRE

SKIFT

Merke mot høyre én bokstav om gangen

Merke mot høyre én bokstav om gangen

TAB

SKIFT

Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle

Fjerne ett innrykksnivå, gå til forrige tabellcelle

OPP

SKIFT

Merke oppover én linje om gangen

Merke oppover én linje om gangen

Til toppen av siden

Flere hurtigtaster for OneNote

Hurtigtastene i OneNote Online ligner svært mye på hurtigtastene i OneNote-skrivebordsprogrammet. Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for de vanligste oppgavene i OneNote Online. Hvis du vil ha en liste over hurtigtastene i OneNote-skrivebordsprogrammet, kan du lese følgende:

Se også

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×