Hurtigtaster i Excel for Mac

Hurtigtaster i Excel for Mac

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Mange brukere søke etter at du bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Excel for Mac hjelper dem med å arbeide mer effektivt. For brukere med mobilitet eller synshemminger, kan det være enklere enn å bruke den med berøringsskjermen hurtigtaster, og er et viktig alternativ til å bruke musen. Denne artikkelen itemizes hurtigtastene for Excel for Mac.

Mange av hurtigtastene du kan bruke Ctrl-tasten på en Windows-tastatur også arbeide med CTRL-tasten i Excel for Mac. Imidlertid har ikke alle.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

 • Innstillinger i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte verktøyet-programmer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonen viktige operasjoner i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer viktige tilordningen av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for din versjon av Mac OS, eller se i verktøyet programmet. Se også snarvei konflikter senere i dette emnet.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen itemizes mest brukte snarveiene i Excel for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Lime inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Kopiere

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Fjerne

DEL

Lagre

KOMMANDO + S
eller
CTRL + S

Angre

KOMMANDO + Z
eller
CTRL + Z

Gjøre om

KOMMANDO + Y
eller
CTRL + Y
eller
KOMMANDO + SKIFT+ Z

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Bruke fet

KOMMANDO + B
eller
CTRL + B

Skrive ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Åpne Visual Basic

TILVALG + F11

Fylle nedover

KOMMANDO + D
eller
CTRL + D

Fylle høyre

KOMMANDO + R
eller
CTRL + R

Sette inn celler

CTRL + SKIFT + =

Slette celler

KOMMANDO + BINDESTREK
eller
CTRL + BINDESTREK

Beregne alle åpne arbeidsbøker

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindu

KOMMANDO + W
eller
CTRL + W

Avslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1
eller
CTRL + 1

Vis dialogboksen Erstatt med

CTRL + H
eller
KOMMANDO + SKIFT + H

Lim inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + V
eller
CTRL + OPTION + V
eller
KOMMANDO + OPTION + V

Understreke

KOMMANDO + U

Bruke kursiv

KOMMANDO + I
eller
CTRL + I

Ny, tom arbeidsbok

KOMMANDO + N
eller
CTRL + N

Ny arbeidsbok fra mal

KOMMANDO + SKIFT + P

Vise dialogboksen Lagre som

KOMMANDO + SKIFT + S
eller
F12

Vis Hjelp-vinduet

F1
eller
KOMMANDO + /

merke alt

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + SKIFT + MELLOMROM

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Minimer eller maksimer båndfanene

KOMMANDO + OPTION + R

Vise dialogboksen Åpne.

KOMMANDO + O
eller
CTRL + O

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

SKIFT+F7

Vise Formelverktøy

SHIFT+F3

Åpne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åpne dialogboksen Lag navn

KOMMANDO + SKIFT + F3

Sette inn et nytt ark *

SKIFT+F11

Skrive ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Forhåndsvisning

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Komme i gang

Mange tastaturer tilordner som standard spesielle funksjoner til funksjonstaster. Hvis du vil bruke funksjonstasten til andre formål, må du trykke Fn+funksjonstasten. Se Bruke snarveier med funksjonstasten for informasjon om hvordan du aktiverer og bruker funksjonstaster uten å måtte trykke Fn.

Snarveikonflikter

Noen Windows-hurtigtaster er i konflikt med tilsvarende standard for Mac OS-hurtigtaster. Dette emnet flagger slike snarveier med en stjerne (*). Hvis du vil bruke disse snarveiene, må du kanskje endre innstillingene for Mac-tastaturet for å endre Vis skrivebord-hurtigtasten for tasten.

Endre systemvalgene for hurtigtaster med musen

 1. I Apple-menyen trykker du Systemvalg.

 2. Trykk Tastatur.

 3. I fanene trykker du Snarveier.

 4. Klikk Oppdragskontroll.

 5. Fjern merket for hurtigtasten du vil bruke.

Arbeide i vinduer og dialogbokser

Oppgave

Trykk

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO + OPTION + R

Bytte til fullskjermvisning

KOMMANDO + CONTROL + F

Gå til det neste programmet

KOMMANDO + TAB

Gå til det forrige programmet

KOMMANDO + SKIFT + TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + W

Kopiere bildet på skjermen og lagre det i
en skjermbildefil på skrivebordet.

KOMMANDO + SKIFT + 3

minimere det aktive vinduet

CTRL + F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Skjule Excel.

KOMMANDO + H

Flytte til neste boks, alternativ, kontroll eller kommando

TAB

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando

SKIFT+TAB

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet standardkommandoknappen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke

ESC

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

Oppgave

Trykk

gå én celle opp, ned, til venstre eller til høyre

Piltaster

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

KOMMANDO + PILTAST

Flytte til begynnelsen av raden

HOME
Trykk på FN + PIL VENSTRE på en MacBook

Flytte til begynnelsen av arket

CTRL + HOME
Trykk på CTRL + FN + PIL VENSTRE på en MacBook

Flytte til siste celle i bruk på arket

CTRL + END
Trykk på CTRL + FN + PIL HØYRE på en MacBook

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN
Trykk på FN + PIL NED på en MacBook

Flytte ett skjermbilde oppover

PGUP
Trykk på FN + PIL OPP på en MacBook

Flytte ett skjermbilde til høyre

OPTION + PGDN
Trykk på FN + OPTION + PIL NED på en MacBook

Flytte ett skjermbilde til venstre

OPTION + PGUP
Trykk på FN + OPTION + PIL OPP på en MacBook

Flytte til neste ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
OPTION + PIL HØYRE

Flytte til forrige ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
OPTION + PIL VENSTRE

Rulle for å vise den aktive cellen

CTRL + DEL

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G

Vise dialogboksen Søk.

CTRL + F
eller
SKIFT + F5

Access-søk (når du er i en celle eller når en celle er merket)

KOMMANDO + F

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Skrive inn data i et ark

Oppgave

Trykk

Redigere merket celle

F2

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte fremover i utvalget

ENTER

Starte en ny linje i samme celle

CTRL + TILVALG + ENTER

Fylle ut det valgte celleområdet med teksten du skriver inn

KOMMANDO  + ENTER
eller
CTRL + ENTER

Fullfør en registrering av data i cellen og flytt oppover i merket område

SKIFT + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til høyre i utvalget

TAB

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til venstre i utvalget

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet eller slette utvalget

DEL

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette det merkede området
Merk: Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

Slette
Trykk på FN + DELETE på en MacBook

Slett teksten på slutten av linjen
Merk: Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

CTRL + Slette
Trykk på CTRL + FN + DELETE på en MacBook

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre

Piltaster

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME
Trykk på FN + PIL VENSTRE på en MacBook

Sette inn en merknad

SKIFT+F2

Åpne og redigere en cellekommentar

SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL + D
eller
KOMMANDO  + D

Fyll mot høyre

CTRL + R
eller
KOMMANDO  + R

Definere et navn

CTRL + L

Arbeide i celler eller formellinjen

Oppgave

Trykk

Redigere merket celle

F2

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

DEL

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER
eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Sette inn en hyperkobling

KOMMANDO + K
eller
CTRL + K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av linjen

CTRL + U

Åpne Formelverktøy

SHIFT+F3

Beregne det aktive arket

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny

SKIFT+F10

Starte en formel

=

Veksle formelreferansestilen mellom absolutt, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Sette inn Autosummer-formelen

KOMMANDO + SKIFT + T

Skrive inn datoen

CTRL + SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + SKIFT + TOMMEMERKE (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler

CTRL + J

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen

CTRL + TILVALG + PIL NED

Definere et navn

CTRL + L

Åpne Smart søk-ruten

CTRL + OPTION + KOMMANDO + L

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Trykk

Redigere merket celle

F2

Lage en tabell

KOMMANDO + T
eller
CTRL + T

Sette inn et linjeskift i en celle

KOMMANDO + OPTION + ENTER
eller
CTRL + OPTION + ENTER

Sette inn spesialtegn, som symboler, inkludert emoji

CTRL + KOMMANDO + MELLOMROM

Øke skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + >

Redusere skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + <

Midtstille loddrett

KOMMANDO + E

Venstrejustere

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Endre cellestil

KOMMANDO + SKIFT + L

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1

Bruke standard tallformat

CTRL + SKIFT + ~

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt med parentes)

CTRL + SKIFT + $

Bruke prosentformatet uten desimaler

CTRL + SKIFT + %

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler

CTRL + SKIFT + ^

Bruke datoformatet med dag, måned og år

CTRL + SKIFT + #

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM

CTRL + SKIFT + @

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier

CTRL + SKIFT + !

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene

KOMMANDO + OPTION + NULL

Legge til en kantlinje til høyre for utvalget

KOMMANDO + OPTION + PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for utvalget

KOMMANDO + OPTION + PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje over utvalget

KOMMANDO + OPTION + PIL OPP

Legge til en kantlinje under utvalget

KOMMANDO + OPTION + PIL NED

Fjerne kantlinjer

KOMMANDO + OPTION + BINDESTREK

Bruke eller fjerne fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke eller fjerne kursiv formatering

KOMMANDO + I

Bruke eller fjerne understreking

KOMMANDO + U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL + (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Redigere den aktive cellen

CTRL + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

DEL

Lime inn tekst i den aktive cellen

KOMMANDO + V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Sette inn oppføringen i den gjeldende cellen i de merkede cellene

KOMMANDO + ENTER
eller
CTRL + ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER
eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Merke celler, kolonner eller rader

Oppgave

Trykk

Utvide utvalget med én celle

SKIFT+ PIL

Utvide utvalget til siste celle som ikke er tom,
i samme kolonne eller rad som den aktive cellen

KOMMANDO  + SKIFT + PILTAST

Utvide utvalget til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME
Trykk på SKIFT + FN + PIL VENSTRE på en MacBook

Utvide utvalget til begynnelsen av arket

CTRL + SKIFT + HOME
Trykk på CTRL + SKIFT + FN + PIL VENSTRE på en MacBook

Utvide utvalget til siste celle som brukes)
på arket (nederst i høyre hjørne)

CTRL + SKIFT + END
Trykk på CTRL + SKIFT + FN + PIL HØYRE på en MacBook

Merke hele kolonnen

CTRL + MELLOMROM

Merke hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele arket

KOMMANDO + A

Velge bare celler som vises

KOMMANDO + SKIFT + * (stjerne)

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt

SKIFT+DELETE

Utvide utvalget ett skjermbilde ned

SKIFT + PGDN
Trykk på SKIFT + FN + PIL NED på en MacBook

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT + PGUP
Trykk på SKIFT + FN + PIL OPP på en MacBook

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter
og vise plassholdere for objekter

KONTROLL + 6

Aktivere muligheten til å utvide et utvalg
ved hjelp av piltastene

F8

Legg til et annet celleområde i valget

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den
aktive cellen tilhører

CTRL + /

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien
i den aktive cellen i den raden.
Du må velge raden, og starte med den aktive cellen

CTRL + \

Bare velge celler som det refereres direkte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + [

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + {

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen

KONTROLL + ]

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen

CTRL + SKIFT + }

Arbeide med et utvalg

Oppgave

Trykk

Kopiere

KOMMANDO + C
eller
CTRL + V

Lime inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Fjerne

DEL

Slette utvalget

CTRL + BINDESTREK

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL + (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Flytte fra øverst til nederst i merket område (ned) *

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i merket område (opp) *

SKIFT + ENTER

Flytte fra venstre til høyre i utvalget,
eller flytte ned én celle hvis bare én kolonne er valgt

TAB

Flytte fra høyre til venstre i utvalget,
eller flytte opp én celle hvis bare én kolonne er valgt

SKIFT+TAB

Flytte med klokken til neste hjørne av utvalget

CTRL + PUNKTUM

Gruppere merkede celler

KOMMANDO + SKIFT + K

Dele opp en gruppe med merkede celler

KOMMANDO + SHIFT + J

* Disse hurtigtastene kan flytte i en annen retning enn ned eller opp. Hvis du vil endre retningen på disse hurtigtastene ved hjelp av musen, går du til Excel-menyen, klikker på Innstillinger og klikker på Rediger. Etter at du har trykket på ENTER, flytter du det merkede området, og så velger du retningen du vil flytte i.

Bruke diagrammer

Oppgave

Trykk

Sette inn et nytt diagramark. *

F11

Bla gjennom diagramobjektutvalget

Piltaster

Sortere, filtrere og bruke pivottabellrapporter

Oppgave

Trykk

Åpne dialogboksen Sorter

KOMMANDO + SKIFT + R

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt
for den valgte cellen

ALT + PIL NED

Disponere data

Oppgave

Trykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler

CTRL + 8

Skjule de merkede radene

CTRL + 9

Vise de merkede radene

CTRL + SKIFT + innledende parentes ( ( )

Skjule de merkede kolonnene

CTRL + NULL

Vise de merkede kolonnene

CTRL + SKIFT + avsluttende parentes ( ) )

Bruke snarveier med funksjonstasten

Excel for Mac bruker funksjonstastene for vanlige kommandoer, inkludert Kopier og Lim inn. Gir rask tilgang til disse snarveiene, kan du endre systeminnstillingene Apple slik at du ikke trenger å trykke tasten FN hver gang du bruker en funksjon hurtigtaster

Obs!: Hvis du endrer systeminnstillingene for funksjonstaster, påvirker dette hvordan tasten fungerer i Mac-maskinen, ikke bare i Excel. Når du har endret denne innstillingen, kan du fortsatt utføre spesialfunksjonene som vises på en funksjonstast. Bare trykk på Fn-tasten. Hvis du for eksempel vil bruke F12-tasten til å endre volumet, trykker du på Fn+F12.

Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple.

Endre funksjonstastinnstillinger med musen

 1. I Apple-menyen trykker du Systemvalg.

 2. Velg Tastatur.

 3. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2-tastene osv. som standard funksjonstaster.

Tabellen nedenfor gir funksjonen hurtigtaster for Excel for Mac

Hvis du vil

Trykk

Vis Hjelp-vinduet

F1

Redigere merket celle

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar

SKIFT+F2

Åpne Lagre-dialogboksen

TILVALG + F2

Åpne Formelverktøy

SKIFT +F3

Åpne Definer navn-dialogboksen

KOMMANDO + F3

Lukk

KOMMANDO + F4

Vise Gå til-dialogboksen

F5

Vise Søk-dialogboksen

SKIFT + F5

Gå til Søk i ark-dialogboksen

CTRL + F5

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

SKIFT + F7
eller
CTRL + OPTION + KOMMANDO + R

Utvide utvalget

F8

Legge til i utvalget

SKIFT+F8

Vise Makro-dialogboksen

OPTION +F8

Beregne alle åpne arbeidsbøker

F9

Beregne det aktive arket

SKIFT+F9

minimere det aktive vinduet

CTRL + F9

Vise en hurtigmeny eller en høyreklikkmeny

SKIFT+F10

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Sette inn et nytt diagramark*

F11

Sette inn et nytt ark*

SKIFT+F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åpne Visual Basic

TILVALG + F11

Vise Lagre som-dialogboksen

F12

Vise Åpne-dialogboksen

KOMMANDO + F12

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Grunnleggende oppgaver i Excel for Mac med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×