Hurtigtaster for Visio

Hurtigtastene som beskrives i dette emnet i Hjelp, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett.

Visio-spesifikke oppgaver

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Åpne kategorien Hjem.

ALT+H

Åpne kategorien Tekst.

F11

Åpne oppgaveruten Formater figur.

F3

Bruke funksjonen Fest og lim

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Fest og lim

ALT+F9

Gruppere, rotere og vende figurer

Hvis du vil

Trykk

Gruppere de merkede figurene.

CTRL+G eller CTRL+SKIFT+G

Oppheve grupperingen av figurene i den merkede gruppen.

CTRL+SKIFT+U

Plassere den merkede figuren lengst frem.

CTRL+SKIFT+F

Plassere den merkede figuren lengst bak.

CTRL+SKIFT+B

Rotere den merkede figuren mot venstre.

CTRL+L

Rotere den merkede figuren mot høyre.

CTRL+R

Vende den merkede figuren vannrett.

CTRL+H

Vende den merkede figuren loddrett.

CTRL+J

Åpne dialogboksen Juster figurer for den merkede figuren.

F8

Vise tegnevindu

Hvis du vil

Trykk

Vise de åpne tegningsvinduene side ved side loddrett.

SKIFT+F7

Vise de åpne tegningsvinduene side ved side vannrett.

CTRL+SKIFT+F7

Vise de åpne tegningsvinduene slik at du kan se tittelen til hvert vindu.

ALT+F7 eller CTRL+ALT+F7

Visio-spesifikke verktøylinjer

Velge verktøy

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere Kopier format-verktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+SKIFT+P

Velg Pekeverktøy ( Pekerknappen ).

CTRL+1

Velg Tilkobling-verktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+3

Velge koblingspunktverktøyet.

CTRL+SKIFT+1

Velg Tekstverktøy ( Tekstverktøy-knapp ).

CTRL+2

Velg tekstboksverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+SKIFT+4

Velg tegneverktøyene

Hvis du vil

Trykk

Velg Rektangelverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+8

Velg Ellipseverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+9

Velg Linjeverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+6

Velg Bueverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+7

Velg Frihåndsverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+5

Velg Blyantverktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+4

Beskjære et bilde

Hvis du vil

Trykk

Velg Beskjær-verktøyet ( Knappesymbol ).

CTRL+SKIFT+2

Visio-figurer og -sjablonger

Flytte fra figur til figur i en tegningsside

Hvis du vil

Trykk

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel viser hvilken figur som har fokus.

Obs!: Du kan ikke flytte til figurer som er beskyttet mot merking eller ligger på et låst lag.

TAB

Flytte fra figur til figur på tegningssiden i omvendt rekkefølge.

SKIFT+TAB

Merke en figur som har fokus.

Obs!: Hvis du vil merke flere figurer, bruker du piltastene til å flytte fokus til den første figuren du vil merke, og trykker deretter ENTER. Hold nede SKIFT mens du trykker TAB for å flytte fokus til en annen figur. Når fokusrektangelet står over figuren du vil ha, trykker du ENTER for å legge den til i utvalget. Gjenta dette for hver figur du vil merke.

ENTER

Fjerne merkingen av eller fokus fra en figur.

ESC

Veksle mellom modus for å redigere tekst og modus for å merke figurer på en merket figur.

F2

Finjustere en merket figur.

Piltaster

Finjustere en merket figur med én piksel om gangen.

Obs!: SCROLL LOCK må være slått av.

SKIFT+piltaster

Arbeide med originalfigurer på en sjablong

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom originalfigurer på en sjablong.

Piltaster

Flytte til første originalfigur på en rad på en sjablong.

HOME

Flytte til siste originalfigur på en rad på en sjablong.

END

Flytte til første originalfigur i en kolonne på en sjablong.

PGUP

Flytte til siste originalfigur i en kolonne på en sjablong.

PGDN

Kopiere de merkede originalfigurene til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet på utklippstavlen på en ny sjablong.

Obs!: Du må først åpne den nye sjablongen for redigering.

CTRL+V

Merke alle originalfigurene på en sjablong.

Obs!: Hvis du vil merke flere originalfigurer (i stedet for alle), bruker du piltastene til å flytte fokus til den første originalfiguren du vil merke. Hold inne SKIFT mens du trykker piltastene for å flytte fokus til en annen originalfigur. Når fokusrektangelet står over figuren du vil ha, trykker du ENTER for å legge den til i utvalget. Gjenta dette for hver figur du vil merke.

CTRL+A

Slå på og av merking av en originalfigur som har fokus.

SKIFT+ENTER

Fjerne merkingen av originalfigurer på en sjablong.

ESC

Sette inn de merkede originalfigurene i tegningen.

CTRL+ENTER

Arbeide med sjablonger i redigeringsmodus

Hvis du vil

Trykk

Slette den merkede originalfiguren.

DEL

Klippe ut den merkede originalfiguren fra den egendefinerte sjablongen og plassere den på utklippstavlen.

CTRL+X

Gi nytt navn til den merkede originalfiguren.

F2

Elektronisk hjelp

Hurtigtaster for å bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til Visio Hjelp-hjemmesiden.

ALT+HOME

Merke neste element i Hjelp-vinduet.

TAB

Merke forrige element i Hjelp-vinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

ALT+F4

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

Obs!: Hvis oppgaveruten du vil bruke, ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til båndet.

F6

Maksimere et valgt programvindu.

CTRL+F10

Gjenopprette størrelsen på Visio-programvinduet etter at du har maksimert det.

CTRL+F5

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Vise hurtigmenyen for et vindu med et ikon på tittellinjen (for eksempel et figurvindu).

ALT+MELLOMROM

Åpne dialogboksen Side.

SKIFT+F4

Åpne dialogboksen Ordne sider.

CTRL+ALT+P

Flytte mellom åpne tegninger.

CTRL+TAB eller CTRL+F6

Flytte mellom åpne tegninger i omvendt rekkefølge.

CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte mellom sider i en tegning, inkludert eventuelle synlige markeringsoverlegg.

CTRL+PGDN

Flytte mellom sider i en tegning i omvendt rekkefølge.

CTRL+PGUP

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Endre skrifttypen eller -størrelsen

Hvis du vil

Trykk

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Tastetrykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

Obs!: Hvis oppgaveruten du vil bruke, ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til båndet og deretter trykke F6 for å flytte til oppgaveruten.

F6

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME eller END

Flyt eller ankre oppgaveruter

 1. Trykk F6 flere ganger for å velge oppgaveruten du vil bruke.

 2. Trykk ALT+MELLOMROM for å åpne menyen for denne oppgaveruten.

 3. Trykk PIL NED for å velge kommandoen Fristilt vindu, og trykk ENTER.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Gå ett tegn mot venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet den merkede knappen.

ENTER, MELLOMROM

Flytte til Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

ALT+T

Flytte til Filnavn-boksen.

ALT+N

Flytte til filtypelisten i dialogboksen Åpne.

ALT+T

Åpne merket fil i dialogboksen Åpne.

ALT+O

Lagre gjeldende fil i dialogboksen Lagre.

ALT+S

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Oppdatere fillisten.

F5

Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Tekst

Redigere tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste eller forrige tegn på en linje med tekst.

PIL HØYRE eller PIL VENSTRE

Flytte til neste eller forrige tekstlinje.

PIL NED eller PIL OPP

Flytte til neste eller forrige ord på en linje med tekst.

CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE

Flytte til neste eller forrige avsnitt.

CTRL+PIL NED eller CTRL+PIL OPP

Merke all tekst i en tekstblokk.

CTRL+A

Merke henholdsvis neste eller forrige tegn.

SKIFT+PIL HØYRE eller SKIFT+PIL VENSTRE

Merke henholdsvis neste eller forrige ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke henholdsvis neste eller forrige linje.

SKIFT+PIL NED eller SKIFT+PIL OPP

Merke henholdsvis neste eller forrige avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED eller CTRL+SKIFT+PIL OPP

Slette forrige ord.

CTRL+TILBAKE

Erstatte den merkede teksten med felthøyden. Hvis ingen tekst er merket, erstattes all tekst med felthøyden for den merkede figuren.

CTRL+SKIFT+H

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Slå fet ( Knappesymbol ) på eller av.

CTRL+F

Slå kursiv ( Knapp ) på eller av.

CTRL+K

Slå understreking( Knappesymbol ) på eller av.

CTRL+U

Slå dobbel understreking på eller av.

CTRL+SKIFT+D

Slå store bokstaver på eller av.

CTRL+SKIFT+A

Slå kapitéler på eller av.

CTRL+SKIFT+K

Slå senket skrift ( Knappesymbol ) på eller av.

CTRL+=

Slå hevet skrift ( Knappesymbol ) på eller av.

CTRL+SKIFT+=

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Justere tekst

Hvis du vil

Trykk

Venstrejustere tekst.

CTRL+SHIFT+L

Midtstille tekst vannrett.

CTRL+SKIFT+C

Høyrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+R

Blokkjustere tekst vannrett.

CTRL+SHIFT+J

Toppjustere tekst.

CTRL+SKIFT+T

Midtstille tekst loddrett.

CTRL+SKIFT+M

Bunnjustere tekst.

CTRL+SKIFT+V

Zoome og navigere

Navigere i båndet

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

  Visio 2010-båndet der tastetipset vises.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. Hvis kategorien Hjem er aktiv, vil for eksempelvis ALT+H, F, S føre deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Zoome

Hvis du vil

Trykk

Zoome inn

ALT+F6

Zoome ut

ALT+SKIFT+F6

Tilpasse til vindu

CTRL+SKIFT+W

Flytte rundt i fullskjermvisning

Bruk disse hurtigtastene til å flytte mellom Visio og andre programmer eller sider når du er i fullskjermvisning.

Hvis du vil

Trykk

Angi fullskjermvisning.

F5

Avslutte fullskjermvisning.

ESC

Åpne neste side i tegningen.

PGDN

Gå tilbake til forrige side i tegningen.

PGUP

Flytte rundt i en nettsidetegning

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom venstre ramme, tegningen, figurene i tegningen som inneholder figurdata, hyperkoblinger, og adresselinjen.

TAB

Aktivere hyperkoblingen for figuren eller hyperkoblingen i tegningen som har fokus.

ENTER

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×