Hurtigtaster for Project

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig!: Enkelte hurtigtaster er bare tilgjengelige for Project Online-abonnenter. Nye funksjoner utgis gradvis til abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå.

Mange brukere finner ut at hvis du bruker et eksternt tastatur med hurtig taster for Project på Windows, kan de arbeide mer effektivt. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtig tastene for Project på Windows.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I denne artikkelen

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Snarveier i Microsoft Project

Se også

Teknisk støtte for kunder med funksjonshemninger

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Tastaturtilgang til båndet og Fortell meg det

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

  Tips!: Trykk Q for å slå opp en kommando eller søke etter et emne i Hjelp.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det hende at det vises flere tastetips. Hvis kategorien Hjem er aktiv, og du for eksempel trykker W, vises kategorien Vis sammen med tastetipsene for gruppene i denne kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

Alt+Tab

Bytte til forrige vindu.

Alt+Shift+Tab

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

Ctrl+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

Shift+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINT SCREEN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

Alt+Print Screen

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

Home

Flytte ett avsnitt opp.

Ctrl+Pil opp

Flytte ett avsnitt ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

Tab

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

PIL NED

Gå til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nytt avsnitt.

Enter

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB på slutten av siste rad

Åpne og bruke handlinger

Hvis du vil

Trykk

Vise menyen eller meldingen for en handling. Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

Alt+Shift+F10

Merke neste element på handlingsmenyen.

PIL NED

Merke forrige element på handlingsmenyen.

PIL OPP

Utføre handlingen for det merkede elementet på handlingsmenyen.

ENTER

Lukke handlingsmenyen eller -meldingen.

ESC

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

Alt+ bokstaven som er understreket i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

Alt+Pil ned

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Gå til slutten av teksten.

End

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

Skift+Pil venstre

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

Skift+Pil høyre

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Grunnleggende filbehandling

Hvis du vil

Trykk

Åpne en prosjektfil (vise dialogboksen Åpne).

Ctrl+F12

Åpne en prosjektfil (vise kategorien Åpne i Backstage-visningen).

Ctrl+O

Lagre en prosjektfil.

Ctrl+S

Opprette et nytt prosjekt.

Ctrl+N

Skrive ut en fil (vise kategorien Skriv ut i Backstage-visningen).

CTRL+P

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Åpne.

Ctrl+F12

Vise kategorien Åpne i Backstage-visningen.

Ctrl+O

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Åpne merket mappe eller fil.

ENTER

Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

Tilbake

Slette merket mappe eller fil.

Slette

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte fremover gjennom alternativer.

Tab

Flytte bakover gjennom alternativer.

Shift+Tab

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+1

Snarveier i Microsoft Project

Bruk hovedvinduet

Hvis du vil

Trykk

Bytt mellom aktive dialogbokser og hovedappen.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+F6

Åpne hurtigmenyen for det valgte elementet (høyreklikk-meny).

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

SKIFT+F10

Aktiver båndet.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

F10

Aktiver visning-splitter.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+SKIFT+F6

Vis autofilter-rullegardinmenyen for den valgte kolonnen.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT + SKIFT + F3

Bruk gjeldende filter på nytt.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

CTRL+F3

Åpne objektmenyen for den merkede cellen.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+SKIFT+F10

Bruke et nettverksdiagram

Hvis du vil

Trykk

Gå til en annen nettverksdiagramboks.

Piltaster

Legge til nettverksdiagrambokser i det merkede området.

Skift+piltaster

Flytte en nettverksdiagramboks.

Obs!:  Du må angi manuell plassering først. Velg boksen du vil flytte. Klikk Format, og klikk deretter Oppsett. Klikk Tillat manuell plassering av boksene.

Ctrl+piltaster

Gå til den øverste nettverksdiagramboksen i visningen eller prosjektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Gå til den nederste nettverksdiagramboksen i prosjektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til venstre i prosjektet.

Home eller Skift+Home

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til høyre i prosjektet.

End eller Skift+End

Flytte én vindushøyde opp.

PgUp eller Skift+PgUp

Flytte én vindushøyde ned.

PgDn eller Skift+PgDn

Flytte én vindusbredde til venstre.

Ctrl+PgUp eller Skift+Ctrl+PgUp

Flytte én vindusbredde til høyre.

Ctrl+PgDn eller Skift+Ctrl+PgDn

Merke neste felt i en nettverksdiagramboks.

ENTER eller TAB

Merke forrige felt i en nettverksdiagramboks.

SKIFT+ENTER

Bruke OfficeArt-objekter

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Trykk

Skyve figuren opp, ned, til høyre eller til venstre.

Piltaster

Øke bredden på figuren med 10 %.

Skift+Pil høyre

Redusere bredden på figuren med 10 %.

Skift+Pil venstre

Øke høyden på figuren med 10 %.

SKIFT+PIL OPP

Redusere høyden på figuren med 10 %.

SKIFT+PIL NED

Øke bredden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Redusere bredden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Øke høyden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil opp

Redusere høyden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil ned

Rotere figuren 15 grader til høyre.

Alt+Pil høyre

Rotere figuren 15 grader til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Merke og kopiere OfficeArt-objekter og -tekst

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (når teksten i objektet er merket).

Esc

Merke et objekt (når et objekt er merket).

Tab eller Skift+Tab til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

Enter

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede Ctrl mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede Skift mens du klikker figurene

Klippe ut et merket objekt.

Ctrl+X

Kopiere et merket objekt.

Ctrl+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

Ctrl+V

Lime inn utvalg.

Ctrl+Alt+V

Kopiere bare formatering.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn bare formatering.

Ctrl+Shift+V

Lime inn utvalg.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

Ctrl+G etter at du har merket elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G etter at du har merket gruppen du vil oppheve grupperingen for

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Legge til neste objekt i et flervalg.

Ctrl+klikk

Legge til neste objekt i et flervalg, og gjøre det mulig å klikke tekst i en tekstboks for å legge til tekstboksen i flervalget.

Skift+klikk

Redigere OfficeArt-tekst og -tekstbokser

Hvis du vil

Trykk

Skjule merket område.

Esc

Merke all tekst.

Ctrl+A

Slette ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

Ctrl+Del

Angre.

Ctrl+Z

Gjør om.

Ctrl+Y

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

End

Flytte ett avsnitt opp.

Ctrl+Pil opp

Flytte ett avsnitt ned.

Ctrl+Pil ned

Gå til begynnelsen av teksten i objektet.

Ctrl+Home

Gå til slutten av teksten i objektet.

Ctrl+End

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Trykk

Aktivere innskrivingslinjen for å redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menylinjen.

F10 eller ALT

Aktivere prosjektkontrollmenyen.

Alt+Bindestrek eller Alt+Mellomrom

Aktivere delelinjen.

Shift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerte aktiviteter eller alle filtrerte ressurser.

F3

Vise dialogboksen Feltinnstillinger.

Alt+F3

Åpne et nytt vindu.

Shift+F11

Redusere et merket område til ett enkelt felt.

Shift+Tilbake

Tilbakestille sorteringsrekkefølgen til ID-rekkefølge og deaktivere gruppering.

Shift+F3

Merke et tegnet objekt.

F6

Vise aktivitetsinformasjon.

Shift+F2

Vise ressursinformasjon.

Shift+F2

Vise tilordningsinformasjon.

Shift+F2

Aktivere eller deaktivere modusen Legg til i merket område.

Shift+F8

Aktivere eller deaktivere Beregn automatisk.

Ctrl+F9

Aktivere eller deaktivere modusen Utvid utvalg.

F8

Flytte til venstre, til høyre, opp eller ned for å vise forskjellige sider i forhåndsvisningsvinduet.

Alt+piltaster

Disponere et prosjekt

Hvis du vil

Trykk

Skjule delaktiviteter.

Alt+Skift+Bindestrek eller Alt+Skift+Minustegn (minustegnet på det numeriske tastaturet)

Rykke inn den valgte aktiviteten.

Alt+Skift+Pil høyre

Vise delaktiviteter.

Alt+Skift+= eller Alt+Skift+Plusstegn (plusstegnet på det numeriske tastaturet)

Vise alle aktiviteter.

Alt+Skift+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Redusere innrykk for den valgte aktiviteten.

Alt+Skift+Pil venstre

Legge til og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom felt nederst i et skjema.

Piltaster

Gå inn i tabeller nederst i et skjema.

Alt+1 (venstre) eller Alt+2 (høyre)

Gå til neste aktivitet eller ressurs.

Enter

Gå til forrige aktivitet eller ressurs.

SKIFT+ENTER

Merke og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Trykk

Legg til en ny oppgave.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

Sett inn

Avbryte en innskriving.

Esc

Tømme eller tilbakestille det merkede feltet.

Ctrl+Del

Kopiere de merkede dataene.

Ctrl+C

Klippe ut de merkede dataene.

Ctrl+X

Slette de merkede dataene.

Slette

Slette raden som har en merket celle.

Ctrl+Minustegn (på det numeriske tastaturet)

Fylle nedover.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søk.

Ctrl+B eller Skift+F5

Fortsette til neste forekomst i søkeresultatene i dialogboksen Søk.

Shift+F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-menyen).

F5

Koble aktiviteter.

Ctrl+F2

Lime inn kopierte eller utklipte data.

Ctrl+V

Redusere det merkede området til ett felt.

Shift+Tilbake

Angre forrige handling.

Ctrl+Z

Fjerne kobling mellom aktiviteter.

Ctrl+Shift+F2

Sette aktiviteten til manuell planlegging.

Ctrl+Skift+M

Sette aktiviteten til automatisk planlegging.

CTRL+SKIFT+A

Flytte i en visning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av et prosjekt (tidsskala).

Alt+Home

Gå til slutten av et prosjekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+Pil venstre

Flytte tidsskalaen til høyre.

Alt+Pil høyre

Gå til første felt i en rad.

Home eller Ctrl+Pil venstre

Gå til første rad.

Ctrl+Pil opp

Gå til første felt i første rad.

Ctrl+Home

Gå til siste felt i en rad.

End eller Ctrl+Pil høyre

Gå til siste felt i siste rad.

Ctrl+End

Gå til siste rad.

CTRL+PIL NED

Flytte i sideruten

Hvis du vil

Trykk

Flytte fokus mellom sideruten og visningen på høyre side.

F6

Velge andre kontroller i sideruten hvis fokuset er i sideruten.

Tab

Merke av for eller fjerne merket for alternativer og alternativknapper hvis fokuset er i sideruten.

Mellomrom

Merke i en visning

Hvis du vil

Trykk

Utvide det merkede området én side ned.

Skift+PgDn

Utvide det merkede området én side opp.

Skift+PgUp

Utvide det merkede området én rad ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området én rad opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til første felt i en rad.

Shift+Home

Utvide det merkede området til siste felt i en rad.

Shift+End

Utvide det merkede området til begynnelsen av informasjonen.

Ctrl+Shift+Home

Utvide det merkede området til slutten av informasjonen.

Ctrl+Shift+End

Utvide det merkede området til første rad.

Ctrl+Skift+Pil opp

Utvide det merkede området til siste rad.

Ctrl+Skift+Pil ned

Utvide det merkede området til første felt i første rad.

Ctrl+Shift+Home

Utvide det merkede området til siste felt i siste rad.

Ctrl+Shift+End

Merke alle rader og kolonner.

Ctrl+Shift+Mellomrom

Merke en kolonne.

Ctrl+Mellomrom

Merke en rad.

Shift+Mellomrom

Flytte ett felt ned i et merket område.

ENTER

Flytte ett felt opp i et merket område.

Skift+Enter

Flytte ett felt til høyre i et merket område.

Tab

Flytte ett felt til venstre i et merket område.

SKIFT+TAB

Legge til og redigere på innskrivingslinjen

Hvis du vil

Trykk

Godta en innskriving.

Enter

Avbryte en innskriving.

Esc

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slette ett ord til høyre.

Ctrl+Del

Utvide det merkede området til slutten av teksten.

Shift+End

Utvide det merkede området til begynnelsen av teksten.

Shift+Home

Aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus.

Sett inn

Bruke en tidsskala

Hvis du vil

Trykk

Flytte tidsskalaen én side til venstre.

Alt+PgUp

Flytte tidsskalaen én side til høyre.

Alt+PgDn

Flytte tidsskalaen til begynnelsen av prosjektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutten av prosjektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+Pil venstre

Rulle tidsskalaen til høyre.

Alt+Pil høyre

Vise mindre tidsenheter.

Ctrl+/ (skråstreken på det numeriske tastaturet)

Vise større tidsenheter.

CTRL+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Bruk Ressursplanlegger-visning

Hvis du vil

Trykk

Vis eller skjul en ressursrad eller en grupperingsrad.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT + SKIFT + + eller - -

Rull tidsskalaen til venstre.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+PIL VENSTRE

Rulle tidsskalaen til høyre.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+PIL HØYRE

Planlegg en planlagt aktivitet på nytt.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

CTRL+piltaster

Åpne dialogboksen for oppgaveinformasjon.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

Velg oppgaven, og trykk på ENTER

Tilordne en oppgave.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

CTRL+PIL OPP eller PIL NED

Bruk tidslinjevisning

Hvis du vil

Trykk

Bla gjennom elementtyper – oppgavelinjen, milepæl, bildeforklaring og tidslinjestolpen – når én av dem er valgt allerede.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

TAB eller PIL NED

Bla gjennom elementtyper i motsatt rekkefølge – tidslinjestolpen, bildeforklaring, milepæl og oppgavelinjen – når én av dem er valgt allerede.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

SKIFT+TAB eller PIL VENSTRE

Gå til forrige eller neste element av samme type, for eksempel til neste milepæl.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Rull tidsskalaen til venstre.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+PIL VENSTRE

Rulle tidsskalaen til høyre.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

ALT+PIL HØYRE

Flytt elementet opp eller ned til neste kanal eller tidslinjestolpe.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

CTRL+PIL OPP eller PIL NED

Åpne dialogboksen for oppgaveinformasjon.

Bare tilgjengelig for Project Online-abonnenter.

SKIFT+F2

Se også

Tilgjengelighets funksjoner i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Nettbasert hjelp

Bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til program navn hjem.

ALT+HOME

Merke neste element i Hjelp-vinduet.

TAB

Merke forrige element i Hjelp-vinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velg henholdsvis neste eller forrige element i delen Bla gjennom program navn hjelp i Hjelp-vinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Vis eller Skjul det valgte elementet i delen Bla gjennom program navn hjelp i Hjelp-vinduet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Endrer om hjelpevinduet vises tilkoblet til (ved siden av) eller atskilt fra (ikke ved siden av) det aktive programmet.

ALT+U

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdater vinduet (Oppdater -knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, PIL NED

Skriv inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter.

F6, PIL NED

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL NED eller PIL OPP

Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Tastatur tilgang til båndet i Office

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det hende at det vises flere tastetips. Hvis kategorien Hjem er aktiv, og du for eksempel trykker W, vises kategorien Vis sammen med tastetipsene for gruppene i denne kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

  Tips!: Hvis overvåkings vinduet ikke får fokus etter at du har valgt det ved hjelp av taste tips, trykker du ALT, og deretter trykker du CTRL + TAB.

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

CTRL+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke på F6 flere ganger.

Obs!: Hvis oppgave ruten du vil bruke ikke vises når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til meny linjen eller båndet, som er en del av Office-flytende båndet, og deretter trykke CTRL + TAB for å gå til oppgave ruten.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Kjør kommandoen Flytte (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk pil tastene for å flytte vinduet. Når du er ferdig, trykker du ESC.

CTRL+F7

Kjør kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk pil tastene for å endre størrelsen på vinduet. Når du er ferdig, trykker du ESC.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skrifttypen eller -størrelsen

Hvis du vil

Trykk på

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Sett inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Åpne og bruke handlinger

Hvis du vil

Trykk

Vise menyen eller meldingen for en handling. Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

ALT+SKIFT+F10

Merke neste element på handlingsmenyen.

PIL NED

Merke forrige element på handlingsmenyen.

PIL OPP

Utføre handlingen for det merkede elementet på handlingsmenyen.

ENTER

Lukke handlingsmenyen eller -meldingen.

ESC

Tips

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang en handling vises. I så fall må du ha et lydkort. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til World Wide Web, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra Web området Microsoft Office.com.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk på

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Lukk dialog boksen, og åpne søke siden på nettet.

ALT+3

Slette den merkede mappen eller filen.

ALT+3

Opprett en ny mappe.

ALT+4

Bytte mellom tilgjengelige mappe visninger.

ALT+5

Vis verktøy -menyen.

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne listen.

F4 eller ALT+I

Oppdater fil listen.

F5

Microsoft Project 2010

Bruke Nettverksdiagram-visningen

Hvis du vil

Trykk

Gå til en annen nettverksdiagramboks.

Piltaster

Legge til nettverksdiagrambokser i det merkede området.

SKIFT+piltaster

Flytte en nettverksdiagramboks.

Obs!: Manuell plassering må angis først. Velg boksen du vil flytte. Klikk Oppsett i Format -gruppen på Format -fanen. Klikk Tillat manuell plassering av boksene.

CTRL + PIL taster

Gå til den øverste nettverksdiagramboksen i visningen eller prosjektet.

CTRL + HOME eller SKIFT + CTRL + HOME

Gå til den nederste nettverksdiagramboksen i prosjektet.

CTRL + END eller SKIFT + CTRL + END

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til venstre i prosjektet.

HOME eller SKIFT + HOME

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til høyre i prosjektet.

END eller SKIFT + END

Flytte én vindushøyde opp.

PGUP eller SKIFT + PgUp

Flytte én vindushøyde ned.

PGDN eller SKIFT + PgDn

Flytte én vindusbredde til venstre.

CTRL + PGUP eller SKIFT + CTRL + PGUP

Flytte én vindusbredde til høyre.

CTRL + PGDN eller SKIFT + CTRL + PGDN

Merke neste felt i en nettverksdiagramboks.

ENTER eller TAB

Merke forrige felt i en nettverksdiagramboks.

SKIFT+ENTER

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Trykk

Aktivere system menyen.

ALT+MELLOMROM

Aktivere innskrivingslinjen for å redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menylinjen.

F10 eller ALT

Aktivere prosjektkontrollmenyen.

ALT+BINDESTREK

Aktivere delelinjen.

SKIFT+F6

Lukke programvinduet.

ALT+F4

Vise alle filtrerte aktiviteter eller alle filtrerte ressurser.

F3

Vise dialogboksen Feltinnstillinger.

ALT + F3

Åpne et nytt vindu.

SKIFT+F11

Redusere et merket område til ett enkelt felt.

Skift + tilbake

Tilbakestille sorteringsrekkefølgen til ID-rekkefølge og deaktivere gruppering.

SKIFT+F3

Merke et tegnet objekt.

F6

Vise aktivitetsinformasjon.

SKIFT + F2

Vise ressursinformasjon.

SKIFT + F2

Vise tilordningsinformasjon.

SKIFT + F2

Aktivere eller deaktivere modusen Legg til i merket område.

SKIFT + F8

Aktivere eller deaktivere Beregn automatisk.

CTRL+F9

Aktivere eller deaktivere modusen Utvid utvalg.

F8

Flytte til venstre, til høyre, opp eller ned for å vise forskjellige sider i forhåndsvisningsvinduet.

ALT + PIL taster

Disponere et prosjekt

Hvis du vil

Trykk

Skjule delaktiviteter.

ALT + SKIFT + BINDE STREK eller ALT + SKIFT + MINUS tegn (minus tegnet på det numeriske tastaturet)

Rykke inn den valgte aktiviteten.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Vise delaktiviteter.

ALT + SKIFT + = eller ALT + SKIFT + pluss tegn (pluss tegnet på det numeriske tastaturet)

Vise alle aktiviteter.

ALT + SKIFT + * (stjerne på det numeriske tastaturet)

Redusere innrykk for den valgte aktiviteten.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Legge til og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom felt nederst i et skjema.

Piltaster

Gå inn i tabeller nederst i et skjema.

ALT + 1 (venstre) eller ALT + 2 (høyre)

Gå til neste aktivitet eller ressurs.

ENTER

Gå til forrige aktivitet eller ressurs.

SKIFT+ENTER

Merke og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Trykk

Avbryte en innskriving.

ESC

Tømme eller tilbakestille det merkede feltet.

CTRL+DEL

Kopiere de merkede dataene.

CTRL+C

Klippe ut de merkede dataene.

CTRL+X

Slette de merkede dataene.

DELETE

Slette raden som har en merket celle.

CTRL + MINUS tegn (på det numeriske tastaturet)

Fylle nedover.

CTRL+D

Vise dialogboksen Søk.

CTRL + F eller SKIFT + F5

Fortsette til neste forekomst i søkeresultatene i dialogboksen Søk.

SKIFT+F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-menyen).

F5

Koble aktiviteter.

CTRL + F2

Lime inn kopierte eller utklipte data.

CTRL+V

Redusere det merkede området til ett felt.

Skift + tilbake

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Fjerne kobling mellom aktiviteter.

CTRL + SKIFT + F2

Sette aktiviteten til manuell planlegging.

CTRL+SKIFT+M

Sette aktiviteten til automatisk planlegging.

CTRL+SKIFT+A

Flytte i en visning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av et prosjekt (tidsskala).

ALT+HOME

Gå til slutten av et prosjekt (tidsskala).

ALT+END

Flytte tidsskalaen til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Flytte tidsskalaen til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Gå til første felt i en rad.

HOME eller CTRL + pil venstre

Gå til første rad.

CTRL+PIL OPP

Gå til første felt i første rad.

CTRL+HOME

Gå til siste felt i en rad.

END eller CTRL + pil høyre

Gå til siste felt i siste rad.

CTRL+END

Gå til siste rad.

CTRL+PIL NED

Flytte i sideruten

Hvis du vil

Trykk

Flytte fokus mellom sideruten og visningen på høyre side.

CTRL + TAB eller CTRL + SKIFT + TAB

Velge andre kontroller i sideruten hvis fokuset er i sideruten.

TAB

Merke av for eller fjerne merket for alternativer og alternativknapper hvis fokuset er i sideruten.

MELLOMROM

Merke i en visning

Hvis du vil

Trykk

Utvide det merkede området én side ned.

SKIFT+PGDN

Utvide det merkede området én side opp.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området én rad ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området én rad opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til første felt i en rad.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til siste felt i en rad.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til begynnelsen av informasjonen.

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide det merkede området til slutten av informasjonen.

CTRL + SKIFT + END

Utvide det merkede området til første rad.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til siste rad.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til første felt i første rad.

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide det merkede området til siste felt i siste rad.

CTRL + SKIFT + END

Merke alle rader og kolonner.

CTRL + SKIFT + mellomrom

Merk en kolonne.

CTRL+MELLOMROM

Merk en rad.

SKIFT+MELLOMROM

Flytte ett felt ned i et merket område.

ENTER

Flytte ett felt opp i et merket område.

SKIFT+ENTER

Flytte ett felt til høyre i et merket område.

TAB

Flytte ett felt til venstre i et merket område.

SKIFT+TAB

Legge til og redigere på innskrivingslinjen

Hvis du vil

Trykk

Godta en innskriving.

ENTER

Avbryte en innskriving.

ESC

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Utvide det merkede området til slutten av teksten.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus.

INSERT

Bruke en tidsskala

Hvis du vil

Trykk

Flytte tidsskalaen én side til venstre.

ALT+PGUP

Flytte tidsskalaen én side til høyre.

ALT+PGDN

Flytte tidsskalaen til begynnelsen av prosjektet.

ALT+HOME

Flytte tidsskalaen til slutten av prosjektet.

ALT+END

Rulle tidsskalaen til venstre.

ALT+PIL VENSTRE

Rulle tidsskalaen til høyre.

ALT+PIL HØYRE

Vise mindre tidsenheter.

CTRL +/(skrå strek på det numeriske tastaturet)

Vise større tidsenheter.

CTRL + * (stjerne på det numeriske tastaturet)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×