Hurtigtaster for Project 2013

Hurtigtastene som beskrives i dette emnet i Hjelp, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

I denne artikkelen

Finne og bruke hurtigtaster

Bruke tastaturet til å utvide inndelinger

Søke i denne artikkelen

Skrive ut denne artikkelen

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Hurtigreferanse for Microsoft Project

Finne og bruke hurtigtaster

For hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for Microsoft Project 2013. For hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er tastene atskilt med komma (,).

Bruke tastaturet til å utvide inndelinger

 • Hvis du vil vise alle inndelingene i artikkelen, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule alle inndelinger.

 • Hvis du bare vil utvide én inndeling i artikkelen, trykker du TAB til inndelingsoverskriften og plusstegnet er merket, og deretter trykker du ENTER. Trykk ENTER på nytt for å skjule inndelingen.

Søke i denne artikkelen

Viktig!: Før du begynner å søke, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER.

 1. Trykk CTRL+S.

  Dialogboksen Søk åpnes, og markøren er klar for innskriving.

 2. Skriv inn søketeksten i boksen.

 3. Trykk ENTER.

Skrive ut denne artikkelen

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB til Vis alle er merket, og deretter trykker du ENTER og CTRL+P.

Til toppen av siden

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Tastaturtilgang til båndet

 1. Trykk Alt.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det hende at det vises flere tastetips. Hvis kategorien Hjem er aktiv, og du for eksempel trykker W, vises kategorien Vis sammen med tastetipsene for gruppene i denne kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

Alt+Tab

Bytte til forrige vindu.

Alt+Shift+Tab

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

Ctrl+F5

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

Shift+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

Ctrl+F6

Bytte til forrige vindu.

Ctrl+Shift+F6

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

Ctrl+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINT SCREEN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

Alt+Print Screen

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

Home

Flytte ett avsnitt opp.

Ctrl+Pil opp

Flytte ett avsnitt ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

Tab

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

PIL NED

Gå til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nytt avsnitt.

Enter

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB på slutten av siste rad

Åpne og bruke handlinger

Hvis du vil

Trykk

Vise menyen eller meldingen for en handling. Hvis det finnes flere handlinger, bytter du til neste handling og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

Alt+Shift+F10

Merke neste element på handlingsmenyen.

PIL NED

Merke forrige element på handlingsmenyen.

PIL OPP

Utføre handlingen for det merkede elementet på handlingsmenyen.

Enter

Lukke handlingsmenyen eller -meldingen.

Esc

Tips

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang en handling vises. I så fall må du ha et lydkort. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Du kan laste ned Microsoft Office Sounds fra Office.com.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

Tab

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

Shift+Tab

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

Ctrl+Shift+Tab

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

Sett inn

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til dette alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

Alt+ bokstaven som er understreket i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

Alt+Pil ned

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

Enter

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

Home

Gå til slutten av teksten.

End

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

Skift+Pil venstre

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

Skift+Pil høyre

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

Shift+Home

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

Shift+End

Grunnleggende filbehandling

Hvis du vil

Trykk

Åpne en prosjektfil (vise dialogboksen Åpne).

Ctrl+F12

Åpne en prosjektfil (vise kategorien Åpne i Backstage-visningen).

Ctrl+O

Lagre en prosjektfil.

Ctrl+S

Opprette et nytt prosjekt.

Ctrl+N

Skrive ut en fil (vise kategorien Skriv ut i Backstage-visningen).

Ctrl+P

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Åpne.

Ctrl+F12

Vise kategorien Åpne i Backstage-visningen.

Ctrl+O

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Åpne merket mappe eller fil.

Enter

Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

Tilbake

Slette merket mappe eller fil.

Slette

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flytte fremover gjennom alternativer.

Tab

Flytte bakover gjennom alternativer.

Shift+Tab

Åpne Søk i-listen.

F4 eller Alt+1

Til toppen av siden

Hurtigreferanse for Microsoft Project

Bruke et nettverksdiagram

Hvis du vil

Trykk

Gå til en annen nettverksdiagramboks.

Piltaster

Legge til nettverksdiagrambokser i det merkede området.

Skift+piltaster

Flytte en nettverksdiagramboks.

Obs!: Du må angi manuell plassering først. Velg boksen du vil flytte. Klikk Format, og klikk deretter Oppsett. Klikk Tillat manuell plassering av boksene.

Ctrl+piltaster

Gå til den øverste nettverksdiagramboksen i visningen eller prosjektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Gå til den nederste nettverksdiagramboksen i prosjektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til venstre i prosjektet.

Home eller Skift+Home

Gå til nettverksdiagramboksen lengst til høyre i prosjektet.

End eller Skift+End

Flytte én vindushøyde opp.

PgUp eller Skift+PgUp

Flytte én vindushøyde ned.

PgDn eller Skift+PgDn

Flytte én vindusbredde til venstre.

Ctrl+PgUp eller Skift+Ctrl+PgUp

Flytte én vindusbredde til høyre.

Ctrl+PgDn eller Skift+Ctrl+PgDn

Merke neste felt i en nettverksdiagramboks.

ENTER eller TAB

Merke forrige felt i en nettverksdiagramboks.

Skift+Enter

Bruke OfficeArt-objekter

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Trykk

Skyve figuren opp, ned, til høyre eller til venstre.

Piltaster

Øke bredden på figuren med 10 %.

Skift+Pil høyre

Redusere bredden på figuren med 10 %.

Skift+Pil venstre

Øke høyden på figuren med 10 %.

SKIFT+PIL OPP

Redusere høyden på figuren med 10 %.

SKIFT+PIL NED

Øke bredden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Redusere bredden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Øke høyden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil opp

Redusere høyden på figuren med 1 %.

Ctrl+Skift+Pil ned

Rotere figuren 15 grader til høyre.

Alt+Pil høyre

Rotere figuren 15 grader til venstre.

Alt+Pil venstre

.

Merke og kopiere OfficeArt-objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk

Merke et objekt (når teksten i objektet er merket).

Esc

Merke et objekt (når et objekt er merket).

Tab eller Skift+Tab til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

Enter

Merke flere figurer.

Trykk og hold nede Ctrl mens du klikker figurene

Merke flere figurer med tekst.

Trykk og hold nede Skift mens du klikker figurene

Klippe ut et merket objekt.

Ctrl+X

Kopiere et merket objekt.

Ctrl+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

Ctrl+V

Lime inn utvalg.

Ctrl+Alt+V

Kopiere bare formatering.

Ctrl+Shift+C

Lime inn bare formatering.

Ctrl+Shift+V

Lime inn utvalg.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, bilder eller WordArt.

Ctrl+G etter at du har merket elementene du vil gruppere

Oppheve gruppering av figurer, bilder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G etter at du har merket gruppen du vil oppheve grupperingen for

Angre forrige handling.

Ctrl+Z

Gjøre om siste handling.

Ctrl+Y

Legge til neste objekt i et flervalg.

Ctrl+klikk

Legge til neste objekt i et flervalg, og gjøre det mulig å klikke tekst i en tekstboks for å legge til tekstboksen i flervalget.

Skift+klikk

Redigere OfficeArt-tekst og -tekstbokser

Hvis du vil

Trykk

Skjule merket område.

Esc

Merke all tekst.

Ctrl+A

Slette ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

Ctrl+Del

Angre.

Ctrl+Z

Gjør om.

Ctrl+Y

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

End

Flytte ett avsnitt opp.

Ctrl+Pil opp

Flytte ett avsnitt ned.

Ctrl+Pil ned

Gå til begynnelsen av teksten i objektet.

Ctrl+Home

Gå til slutten av teksten i objektet.

Ctrl+End

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Trykk

Aktivere innskrivingslinjen for å redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menylinjen.

F10 eller ALT

Aktivere prosjektkontrollmenyen.

Alt+Bindestrek eller Alt+Mellomrom

Aktivere delelinjen.

Shift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerte aktiviteter eller alle filtrerte ressurser.

F3

Vise dialogboksen Feltinnstillinger.

Alt+F3

Åpne et nytt vindu.

Shift+F11

Redusere et merket område til ett enkelt felt.

Shift+Tilbake

Tilbakestille sorteringsrekkefølgen til ID-rekkefølge og deaktivere gruppering.

Shift+F3

Merke et tegnet objekt.

F6

Vise aktivitetsinformasjon.

Shift+F2

Vise ressursinformasjon.

Shift+F2

Vise tilordningsinformasjon.

Shift+F2

Aktivere eller deaktivere modusen Legg til i merket område.

Shift+F8

Aktivere eller deaktivere Beregn automatisk.

Ctrl+F9

Aktivere eller deaktivere modusen Utvid utvalg.

F8

Flytte til venstre, til høyre, opp eller ned for å vise forskjellige sider i forhåndsvisningsvinduet.

Alt+piltaster

Disponere et prosjekt

Hvis du vil

Trykk

Skjule delaktiviteter.

Alt+Skift+Bindestrek eller Alt+Skift+Minustegn (minustegnet på det numeriske tastaturet)

Rykke inn den valgte aktiviteten.

Alt+Skift+Pil høyre

Vise delaktiviteter.

Alt+Skift+= eller Alt+Skift+Plusstegn (plusstegnet på det numeriske tastaturet)

Vise alle aktiviteter.

Alt+Skift+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Redusere innrykk for den valgte aktiviteten.

Alt+Skift+Pil venstre

Legge til og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Trykk

Flytte mellom felt nederst i et skjema.

Piltaster

Gå inn i tabeller nederst i et skjema.

Alt+1 (venstre) eller Alt+2 (høyre)

Gå til neste aktivitet eller ressurs.

Enter

Gå til forrige aktivitet eller ressurs.

Skift+Enter

Merke og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Trykk

Avbryte en innskriving.

Esc

Tømme eller tilbakestille det merkede feltet.

Ctrl+Del

Kopiere de merkede dataene.

Ctrl+C

Klippe ut de merkede dataene.

Ctrl+X

Slette de merkede dataene.

Slette

Slette raden som har en merket celle.

Ctrl+Minustegn (på det numeriske tastaturet)

Fylle nedover.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søk.

Ctrl+B eller Skift+F5

Fortsette til neste forekomst i søkeresultatene i dialogboksen Søk.

Shift+F4

Bruke kommandoen Gå til (Rediger-menyen).

F5

Koble aktiviteter.

Ctrl+F2

Lime inn kopierte eller utklipte data.

Ctrl+V

Redusere det merkede området til ett felt.

Shift+Tilbake

Angre forrige handling.

Ctrl+Z

Fjerne kobling mellom aktiviteter.

Ctrl+Shift+F2

Sette aktiviteten til manuell planlegging.

Ctrl+Skift+M

Sette aktiviteten til automatisk planlegging.

Ctrl+Shift+A

Flytte i en visning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av et prosjekt (tidsskala).

Alt+Home

Gå til slutten av et prosjekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+Pil venstre

Flytte tidsskalaen til høyre.

Alt+Pil høyre

Gå til første felt i en rad.

Home eller Ctrl+Pil venstre

Gå til første rad.

Ctrl+Pil opp

Gå til første felt i første rad.

Ctrl+Home

Gå til siste felt i en rad.

End eller Ctrl+Pil høyre

Gå til siste felt i siste rad.

Ctrl+End

Gå til siste rad.

Ctrl+Pil ned

Flytte i sideruten

Hvis du vil

Trykk

Flytte fokus mellom sideruten og visningen på høyre side.

Ctrl+Tab eller Ctrl+Shift+Tab

Velge andre kontroller i sideruten hvis fokuset er i sideruten.

Tab

Merke av for eller fjerne merket for alternativer og alternativknapper hvis fokuset er i sideruten.

Mellomrom

Merke i en visning

Hvis du vil

Trykk

Utvide det merkede området én side ned.

Skift+PgDn

Utvide det merkede området én side opp.

Skift+PgUp

Utvide det merkede området én rad ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området én rad opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til første felt i en rad.

Shift+Home

Utvide det merkede området til siste felt i en rad.

Shift+End

Utvide det merkede området til begynnelsen av informasjonen.

Ctrl+Shift+Home

Utvide det merkede området til slutten av informasjonen.

Ctrl+Shift+End

Utvide det merkede området til første rad.

Ctrl+Skift+Pil opp

Utvide det merkede området til siste rad.

Ctrl+Skift+Pil ned

Utvide det merkede området til første felt i første rad.

Ctrl+Shift+Home

Utvide det merkede området til siste felt i siste rad.

Ctrl+Shift+End

Merke alle rader og kolonner.

Ctrl+Shift+Mellomrom

Merke en kolonne.

Ctrl+Mellomrom

Merke en rad.

Shift+Mellomrom

Flytte ett felt ned i et merket område.

Enter

Flytte ett felt opp i et merket område.

Skift+Enter

Flytte ett felt til høyre i et merket område.

Tab

Flytte ett felt til venstre i et merket område.

Shift+Tab

Legge til og redigere på innskrivingslinjen

Hvis du vil

Trykk

Godta en innskriving.

Enter

Avbryte en innskriving.

Esc

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slette ett ord til høyre.

Ctrl+Del

Utvide det merkede området til slutten av teksten.

Shift+End

Utvide det merkede området til begynnelsen av teksten.

Shift+Home

Aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus.

Sett inn

Bruke en tidsskala

Hvis du vil

Trykk

Flytte tidsskalaen én side til venstre.

Alt+PgUp

Flytte tidsskalaen én side til høyre.

Alt+PgDn

Flytte tidsskalaen til begynnelsen av prosjektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutten av prosjektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+Pil venstre

Rulle tidsskalaen til høyre.

Alt+Pil høyre

Vise mindre tidsenheter.

Ctrl+/ (skråstreken på det numeriske tastaturet)

Vise større tidsenheter.

Ctrl+* (stjernen på det numeriske tastaturet)

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×