Hurtigtaster for Outlook for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Outlook 2016 for Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for Outlook 2016 for Mac.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

  • Innstillingene i enkelte versjoner av Mac-operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Office. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se Mac-hjelpen for Mac-operativsystemet ditt eller tilleggsprogrammet.

  • Hvis du vil opprette egne hurtigtaster i Office for Mac, kan du lese Opprette en egendefinert tastatursnarvei i Office 2016 for Mac

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Følgende tabell viser vanlige snarveier i Outlook 2016 for Mac.

Hvis du vil

Trykk

lagre et element

KOMMANDO + S

skrive ut et element

KOMMANDO + P

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

gjøre om siste handling

KOMMANDO + Y

minimere det aktive vinduet

KOMMANDO + M

opprette en ny mappe i navigasjonsruten

SKIFT + KOMMANDO + N

Opprett nye e-post (i e-postvisningen)

KOMMANDO + N

skjule leseruten eller vise den til høyre

KOMMANDO + OMVENDT SKRÅSTREK (\)

skjule leseruten eller vise den nedenfor

SKIFT + KOMMANDO + OMVENDT SKRÅSTREK (\)

flytte det valgte elementet til en annen mappe

SKIFT + KOMMANDO + M

kopiere det valgte elementet til en annen mappe

SKIFT + KOMMANDO + C

velge alle elementer i elementlisten, hvis elementlisten er den aktive ruten

KOMMANDO + A

minimere eller utvide båndet

Alternativer + KOMMANDO + R

skjule Outlook

KOMMANDO +H

avslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Start diktering

Fn + Fn

Sette inn emoji

CTRL + KOMMANDO + MELLOMROM

Arbeide i vinduer og dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

gå til E-post-visningen

KOMMANDO + 1

gå til Kalender-visningen

KOMMANDO + 2

gå til Kontakter-visningen

KOMMANDO + 3

gå til Oppgaver-visningen

KOMMANDO + 4

gå til Notater-visningen

KOMMANDO + 5

åpne Synkroniseringsstatus-vinduet eller gjøre det til det aktive vinduet

KOMMANDO + 7

åpne Synkroniseringsfeil eller gjøre det til det aktive vinduet

KOMMANDO + 8

åpne Kontaktsøk-vinduet

KOMMANDO + 0

Åpne Innstillinger for Outlook-dialogboksen

KOMMANDO + KOMMA (,)

bla fremover gjennom åpne vinduer

KOMMANDO + TILDE (~)

bla bakover gjennom åpne vinduer

SKIFT + KOMMANDO + TILDE (~)

Lukke det aktive vinduet

KOMMANDO + W

åpne det valgte elementet

KOMMANDO + O

gå fremover gjennom kontroller i et vindu

TAB

gå bakover gjennom kontroller i et vindu

Shift+Tab

Bruk søk

Hvis du vil

Trykk

Søk gjeldende mappe

Tilvalg + KOMMANDO + F

Utfør et avansert søk i Outlook (Legg til-elementet inneholder filteret for å søke)

SKIFT + KOMMANDO + F

finne tekst i et element

KOMMANDO + F

finne neste forekomst av teksten du søkte etter i et element

KOMMANDO + G

finne forrige forekomst av teksten du søkte etter i et element

KOMMANDO + SKIFT + G

Sende og motta e-post

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny melding

KOMMANDO + N

sende den åpne meldingen

KOMMANDO + ENTER

sende alle meldingene i utboksen og motta alle innkommende meldinger

KOMMANDO + K

sende alle meldingene i utboksen

SKIFT + KOMMANDO + K

lagre den åpne meldingen og lagre den i Kladd-mappen

KOMMANDO + S

legge ved et vedlegg i en e-postmelding

KOMMANDO + E

åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk

KOMMANDO + KOLON (:)

kontrollere mottakernavnene i åpne meldinger

CTRL + KOMMANDO + C

svare til avsenderen av meldingen, eller svare til en adresseliste hvis meldingen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

svar alle

SKIFT+ KOMMANDO + R

videresende meldingen

KOMMANDO + J

åpne den valgte meldingen i et eget vindu

KOMMANDO + O

fjerne flagget for den valgte meldingen

Tilvalg + KOMMANDO + APOSTROF (')

merke den valgte meldingen som søppelpost

KOMMANDO + SKIFT + J

merke den valgte meldingen som ikke søppelpost

KOMMANDO + SKIFT + Tilvalg + J

vise den forrige meldingen

Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

vise den neste meldingen

Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

gå til forrige rute i E-post-visningen

SKIFT + Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

gå til neste rute i E-post-visningen

SKIFT + Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

flytte den valgte meldingen til en mappe

SKIFT + KOMMANDO + M

redusere størrelsen på tekst i en åpen melding eller i leseruten

KOMMANDO + BINDESTREK (-)

øke størrelsen på tekst i en åpen melding eller i leseruten

KOMMANDO + PLUSSTEGN ( + )

rulle ned til neste skjermbilde med tekst, eller, hvis du er på slutten av en melding, vise neste melding

MELLOMROM

rulle opp til forrige skjermbilde med tekst, eller, hvis du er på begynnelsen av en melding, vise forrige melding

SKIFT + MELLOMROM

slette den valgte meldingen

DELETE

slette den valgte meldingen for godt

SKIFT + DELETE

slette den gjeldende meldingen, og lukke meldingsvinduet hvis det er åpent

KOMMANDO + DELETE

merke valgte meldinger som lest

KOMMANDO + T

markere valgte meldinger som ulest

SKIFT + KOMMANDO + T

markere alle meldinger i en mappe som lest

Tilvalg + KOMMANDO + T

Bruk kalenderen

Hvis du vil

Trykker du

Åpne kalender-vinduet

KOMMANDO + 2

opprette en ny avtale

KOMMANDO + N

åpne den valgte kalenderhendelsen

KOMMANDO + O

slette kalenderhendelsen

DELETE

bytte visningen slik at den tar med dagens dato

KOMMANDO + T

I dagvisning, gå til forrige dag. I uke- og arbeidsukevisningene, gå til forrige uke. I månedsvisning, gå til forrige måned.

KOMMANDO + PIL VENSTRE

I dagvisning, gå til neste dag. I uke- og arbeidsukevisningene, gå til neste uke. I månedsvisning, gå til neste måned.

KOMMANDO + PIL HØYRE

gå til forrige rute i Kalender-visningen

SKIFT + Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

gå til neste rute i Kalender-visningen

SKIFT + Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

Arbeid med personer og kontakter

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

åpne valgt kontakt

KOMMANDO + O

slette kontakten

DELETE

lukke gjeldende åpne kontakt og åpne forrige kontakt

Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

lukke gjeldende åpne kontakt og åpne neste kontakt

Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

gå til forrige rute i Personer-visningen

SKIFT + Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

gå til neste rute i Personer-visningen

SKIFT + Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

Administrere aktiviteter

Hvis du vil

Trykk

Gå til oppgave-vinduet

KOMMANDO + 4

Opprette en ny aktivitet

KOMMANDO + N

åpne den valgte oppgaven

KOMMANDO + O

slette oppgaven

DELETE

lukke gjeldende åpne oppgave og åpne forrige oppgave i oppgavelisten

Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

lukke gjeldende åpne oppgave og åpne neste oppgave i oppgavelisten

Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

gå til forrige rute i Oppgaver-visningen

SKIFT + Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

gå til neste rute i Oppgaver-visningen

SKIFT + Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

Bruk notater

Hvis du vil

Trykk

Flytte til notater-vinduet

KOMMANDO + 5

opprette et nytt notat

KOMMANDO + N

åpne det valgte notatet

KOMMANDO + O

slette notatet

DELETE

lukke gjeldende åpne notat og åpne forrige notat i notatlisten

Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

lukke gjeldende åpne notat og åpne neste notat i notatlisten

Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

gå til forrige rute i Notater-visningen

SKIFT + Kontroll + VENSTRE KLAMMEPARENTES ( [ )

gå til neste rute i Notater-visningen

SKIFT + Kontroll + HØYRE KLAMMEPARENTES ( ] )

sende et notat som e-post

KOMMANDO + J

sende et notat som HTML-vedlegg i en e-post

Kontroll + KOMMANDO + J

Plasser først fokus på notatet i listen over notater.

Rediger og formater tekst

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X

Kopier et utvalg til utklippstavlen

KOMMANDO + C

Lim inn et utvalg fra utklippstavlen

KOMMANDO + V

Lim inn et utvalg fra utklippstavlen og bruk samme stil som målområdet

SKIFT + Tilvalg + KOMMANDO + V

gjøre merket tekst fet

KOMMANDO + B

gjøre merket tekst kursiv

KOMMANDO + I

understreke merket tekst

KOMMANDO + U

Gjennomstreke merket tekst

SKIFT + KOMMANDO + X

Sette inn en hyperkobling

Kontroll + KOMMANDO + K

flytte markøren ett tegn mot venstre

Pil venstre

flytte markøren ett tegn mot høyre

Pil høyre

flytte markøren én linje opp

Pil opp

flytte markøren én linje ned

Pil ned

flytte markøren til begynnelsen av gjeldende avsnitt

Tilvalg + PIL OPP

flytte markøren til slutten av gjeldende avsnitt

Tilvalg + PIL NED

flytte markøren til begynnelsen av gjeldende ord

Tilvalg + PIL VENSTRE

flytte markøren til slutten av gjeldende ord

Tilvalg + PIL HØYRE

Reduser innrykk

Slett + VENSTRE KLAMMEPARENTES ({)

Øke innrykk

Slett + HØYRE KLAMMEPARENTES (})

slette tegnet til venstre for markøren, eller slette den merkede teksten

DELETE

slette tegnet til høyre for markøren, eller slette den merkede teksten

Slett

Hvis tastaturet ikke har en Slett -tast bruker du FN + DELETE.

sette inn et tabulatorstopp

TAB

flytte markøren til begynnelsen av linjen

KOMMANDO + PIL VENSTRE

flytte markøren til slutten av linjen

KOMMANDO + PIL HØYRE

flytte markøren til toppen av meldingsteksten

KOMMANDO + PIL OPP

flytte markøren til slutten av meldingsteksten

KOMMANDO + PIL NED

flytte markøren til begynnelsen av den merkede teksten

KOMMANDO + HOME

flytte markøren til slutten av den merkede teksten

KOMMANDO + END

rulle opp

PGUP

rulle ned

PGDN

Flagg meldinger, kontakter og oppgaver for oppfølging

Hvis du vil

Trykk

flagge det valgte elementet for oppfølging, med dagens dato som forfallsdato

Kontroll + 1

flagge det valgte elementet for oppfølging, med morgendagen som forfallsdato

Kontroll + 2

flagge det valgte elementet for oppfølging, med denne uken som forfallsdato

Kontroll + 3

flagge det valgte elementet for oppfølging, med neste uke som forfallsdato

Kontroll + 4

flagge det valgte elementet for oppfølging, med ingen forfallsdato

Kontroll + 5

flagge det valgte elementet for oppfølging, og legge til en egendefinert forfallsdato

Kontroll + 6

flagge det valgte elementet for oppfølging, og legge til en påminnelse

Kontroll + Likhetstegn (=)

merke det valgte elementet som fullført

Kontroll + Null (0)

fjerne oppfølgingsflagget på det valgte elementet

Tilvalg + KOMMANDO + Apostrof (')

I dette emnet

Vanlige Outlook-funksjoner

Hvis du vil

Trykk

Starte Outlook uten å kjøre tidsplaner eller forsøke å koble deg til en e-postserver. Bruk dette alternativet slik at du ikke mottar tilkoblingsfeil når du bruker Outlook mens du ikke er koblet til nettverket.

SHIFT (når du starter Outlook)

Åpne databaseverktøyet mens Outlook er lukket

Hold nede OPTION-tasten, og klikk deretter Outlook-ikonet i Dock.

lagre et element

KOMMANDO + S

skrive ut et element

KOMMANDO + P

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

gjøre om siste handling

KOMMANDO + Y

minimere det aktive vinduet

KOMMANDO + M

opprette en ny mappe i navigasjonsrute

SHIFT + KOMMANDO + N

skjule leseruten eller vise den til høyre

KOMMANDO + \

skjule leseruten eller vise den nedenfor

SHIFT + KOMMANDO + \

flytte det valgte elementet til en annen mappe

SHIFT + KOMMANDO + M

kopiere det valgte elementet til en annen mappe

SHIFT + KOMMANDO + C

velge alle elementer i elementlisten, hvis elementlisten er den aktive ruten

KOMMANDO + A

minimere eller utvide båndet

OPTION + KOMMANDO + R

skjule Outlook

KOMMANDO +H

avslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Vinduer og dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

gå til E-post-visningen

KOMMANDO + 1

gå til Kalender-visningen

KOMMANDO + 2

gå til Kontakter-visningen

KOMMANDO + 3

gå til Oppgaver-visningen

KOMMANDO + 4

gå til Notater-visningen

KOMMANDO + 5

åpne Fremdrift-vinduet eller gjøre det til det aktive vinduet

KOMMANDO + 7

åpne feilloggen eller gjøre det til det aktive vinduet

KOMMANDO + 8

åpne Min Dag

KOMMANDO + 9

åpne Kontaktsøk-vinduet

KOMMANDO + 0

åpne dialogboksen Innstillinger

KOMMANDO + KOMMA (,)

åpne medieleseren

CTRL + KOMMANDO + M

bla fremover gjennom åpne vinduer

KOMMANDO + TILDE (~)

bla bakover gjennom åpne vinduer

SHIFT + KOMMANDO + TILDE (~)

Lukke det aktive vinduet

KOMMANDO + W

åpne det valgte elementet

KOMMANDO + O

flytte fremover gjennom boksene i en dialogboks

TAB

flytte bakover gjennom boksene i en dialogboks

SHIFT+TAB

Søk

Hvis du vil

Trykk

gjøre et vanlig søk i Outlook

OPTION + KOMMANDO + F

gjøre et avansert søk i Outlook

SHIFT + KOMMANDO + F

finne tekst i et element

KOMMANDO + F

finne neste forekomst av teksten du søkte etter i et element

KOMMANDO + G

finne forrige forekomst av teksten du søkte etter i et element

KOMMANDO + SHIFT + G

avbryte et søk som pågår

KOMMANDO + PUNKTUM

E-post

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny melding

KOMMANDO + N

sende den åpne meldingen

KOMMANDO + ENTER

sende alle meldingene i utboksen og motta alle innkommende meldinger

KOMMANDO + K

sende alle meldingene i utboksen

SHIFT + KOMMANDO + K

lagre den åpne meldingen og lagre den i Kladd-mappen

KOMMANDO + S

legge ved et vedlegg i en e-postmelding

KOMMANDO + E

åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk

KOMMANDO + KOLON (:)

kontrollere mottakernavnene i åpne meldinger

CTRL + KOMMANDO + C

svare til avsenderen av meldingen, eller svare til en adresseliste hvis meldingen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

svare alle

SHIFT + KOMMANDO + R

videresende meldingen

KOMMANDO + J

åpne den valgte meldingen i et eget vindu

KOMMANDO + O

fjerne flagget for den valgte meldingen

OPTION + KOMMANDO + APOSTROF (')

merke den valgte meldingen som søppelpost

KOMMANDO + SHIFT + J

merke den valgte meldingen som ikke søppelpost

KOMMANDO + SHIFT + OPTION + J

vise den forrige meldingen

KONTROLL + [

vise den neste meldingen

KONTROLL + ]

flytte den valgte meldingen til en mappe

SHIFT + KOMMANDO + M

redusere størrelsen på tekst i en åpen melding eller i leseruten

KOMMANDO + BINDESTREK (-)

øke størrelsen på tekst i en åpen melding eller i leseruten

KOMMANDO + +

rulle ned til neste skjermbilde med tekst, eller, hvis du er på slutten av en melding, vise neste melding

MELLOMROM

rulle opp til forrige skjermbilde med tekst, eller, hvis du er på begynnelsen av en melding, vise forrige melding

SHIFT+MELLOMROM

slette den valgte meldingen

DEL

slette den gjeldende meldingen, og lukke meldingsvinduet hvis det er åpent

KOMMANDO + DEL

merke valgte meldinger som lest

KOMMANDO + T

markere valgte meldinger som ulest

SHIFT + KOMMANDO + T

markere alle meldinger i en mappe som lest

OPTION + KOMMANDO + T

Kalender

Hvis du vil

Trykk

opprette en ny avtale

KOMMANDO + N

åpne den valgte kalenderhendelsen

KOMMANDO + O

slette kalenderhendelsen

DEL

bytte visningen slik at den tar med dagens dato

KOMMANDO + T

åpne datovelgeren Vis dato

SHIFT + KOMMANDO + T

flytte til forrige dag i dagsvisningen, flytte til forrige uke i uke -og arbeidsukevisningen, og flytte til forrige måned i månedsvisningen.

KOMMANDO + PIL VENSTRE

flytte til neste dag i dagsvisningen, flytte til neste uke i uke- og arbeidsukevisningen, og flytte til neste måned i månedsvisningen.

KOMMANDO + PIL HØYRE

Kontakter

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

lagre og lukke en kontakt

KOMMANDO + ENTER

åpne valgt kontakt

KOMMANDO + O

slette kontakten

DEL

lukke gjeldende åpne kontakt og åpne forrige kontakt

KONTROLL + [

lukke gjeldende åpne kontakt og åpne neste kontakt

KONTROLL + ]

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny aktivitet

KOMMANDO + N

lagre og lukke en oppgave

KOMMANDO + ENTER

åpne den valgte oppgaven

KOMMANDO + O

slette oppgaven

DEL

lukke gjeldende åpne oppgave og åpne forrige oppgave i oppgavelisten

KONTROLL + [

lukke gjeldende åpne oppgave og åpne neste oppgave i oppgavelisten

KONTROLL + ]

Notater

Hvis du vil

Trykk

opprette et nytt notat

KOMMANDO + N

åpne det valgte notatet

KOMMANDO + O

slette notatet

DEL

lukke gjeldende åpne notat og åpne forrige notat i notatlisten

KONTROLL + [

lukke gjeldende åpne notat og åpne neste notat i notatlisten

KONTROLL + ]

sende et notat som e-postmelding

KOMMANDO + J

sende et notat som-vedlegg i en e-postmelding

CTRL + KOMMANDO + J

Redigere og formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

klippe ut merket tekst til utklippstavlen

KOMMANDO + X

kopiere et utvalg til utklippstavlen

KOMMANDO + C

kopiere merket område til utklippsboken

CTRL + OPTION + C

lime inn et utvalg fra utklippstavlen

KOMMANDO + V

lime inn et utklipp fra utklippsboken

CTRL + OPTION + V

lime inn et utvalg fra utklippstavlen og bruke målets stil

SHIFT + OPTION + KOMMANDO + V

gjøre merket tekst fet

KOMMANDO + B

gjøre merket tekst kursiv

KOMMANDO + I

understreke merket tekst

KOMMANDO + U

gjennomstreke merket tekst

SHIFT + KOMMANDO + X

flytte markøren ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

flytte markøren ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

flytte markøren én linje opp

PIL OPP

flytte markøren én linje ned

PIL NED

flytte markøren til begynnelsen av gjeldende avsnitt

ALT + PIL OPP

flytte markøren til slutten av gjeldende avsnitt

ALT + PIL NED

flytte markøren til begynnelsen av gjeldende ord

ALT + PIL VENSTRE

flytte markøren til slutten av gjeldende ord

ALT + PIL HØYRE

slette tegnet til venstre for markøren, eller slette den merkede teksten

DEL

slette tegnet til høyre for markøren, eller slette den merkede teksten

Slett

Hvis tastaturet ikke har en Slett -tast, kan du bruke FN + DELETE.

sette inn et tabulatorstopp

TAB

flytte markøren til begynnelsen av linjen

KOMMANDO + PIL VENSTRE

flytte markøren til slutten av linjen

KOMMANDO + PIL HØYRE

flytte markøren til toppen av meldingsteksten

KOMMANDO + PIL OPP

flytte markøren til slutten av meldingsteksten

KOMMANDO + PIL NED

flytte markøren til begynnelsen av den merkede teksten

KOMMANDO + HOME

flytte markøren til slutten av den merkede teksten

KOMMANDO + END

rulle opp

PGUP

rulle ned

PGDN

flagge meldinger, kontakter og oppgaver for oppfølging

Hvis du vil

Trykk

flagge det valgte elementet for oppfølging, med dagens dato som forfallsdato

KONTROLL + 1

flagge det valgte elementet for oppfølging, med morgendagen som forfallsdato

KONTROLL + 2

flagge det valgte elementet for oppfølging, med denne uken som forfallsdato

KONTROLL + 3

flagge det valgte elementet for oppfølging, med neste uke som forfallsdato

KONTROLL + 4

flagge det valgte elementet for oppfølging, med ingen forfallsdato

KONTROLL + 5

flagge det valgte elementet for oppfølging, og legge til en egendefinert forfallsdato

KONTROLL + 6

flagge det valgte elementet for oppfølging, og legge til en påminnelse

KONTROLL + =

merke det valgte elementet som fullført

KONTROLL + 0

fjerne oppfølgingsflagget på det valgte elementet

OPTION + KOMMANDO + APOSTROF (')

Hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

åpne Hjelp-menyen i Outlook

SHIFT + KOMMANDO + ?

Bla mot begynnelsen av et hjelpeemne ett skjermbilde om gangen

PGUP

Bla mot slutten av et hjelpeemne ett skjermbilde om gangen

PGDN

Bla mot begynnelsen av et hjelpeemne én linje om gangen

PIL OPP

Bla mot slutten av et hjelpeemne én linje om gangen

PIL NED

Kopiere merket område til utklippstavlen

KOMMANDO + C

lukke Hjelp-vinduet

KOMMANDO + W

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×