Hurtigtaster for OneDrive

Mange brukere synes at hurtigtaster for OneDrive hjelper dem til å arbeide mer effektivt, fordi de kan holde hendene på tastaturet i stedet for å bytte mellom musen og tastaturet for å utføre oppgaver. For brukere med nedsatt bevegelighet eller syn, er hurtigtaster et uunnværlig alternativ til bruk av musen.

Kommentarer: 

  • OneDrive er et nettbasert program som fungerer i skyen, og du får tilgang til og kan navigere gjennom filer og mapper med nettleseren.

  • Når du arbeider i OneDrive, anbefaler vi at du bruker Internet Explorer som nettleser.

Merknad: Dette emnet antar at JAWS-brukere har slått av funksjonen Virtuell båndmeny.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen lister opp de mest brukte hurtigtastene i OneDrive.

Hvis du vil

Trykk

Vis vinduet Tastatursnarveier

?

Merknad: Hvis du vil bruke denne snarveien, må du slå av skjermleseren

Flytt mellom OneDrive-områder

Tab eller Skift+Tab

Flytt mellom nettleserlinjen og OneDrive-tittellinjen

F6 eller SKIFT + F6

Merk det nærliggende elementet

Pil opp-, pil ned-, pil høyre- eller pil venstre-tasten

Merk alle filer og mapper når fokuset er i innholdsrutenettet

CTRL + A

Fjerne alle, eller gå til den forrige mappen

ESC

Merk eller fjerne merkingen av en fil eller mappe

MELLOMROM

Laste opp et element

U

Merknad: Hvis du vil bruke denne snarveien, må du slå av JAWS

Laste ned et merket element

CTRL + S

Del en merket fil eller mappe

S

Merknad: Hvis du vil bruke denne snarveien, må du slå av JAWS

Oppdater vinduet

F5

Bytt mellom liste- og miniatyrbildevisning av innholdsrutenettet

V

Komme i gang

Hurtigtastene i denne artikkelen er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

OneDrive kjører i nettleseren, så det bruker ikke tilgangstaster eller hurtigtasttips. Hvis du for eksempel trykker ALT-tasten, flyttes fokuset til menylinjen i nettleseren, og vanlige snarveier som CTRL+P (Skriv ut) og F1 (Hjelp) kjører nettleserkommandoer i stedet for OneDrive-kommandoer.

Hvis du vil bla gjennom OneDrive-områder, trykker du TABULATOR-tasten (fremover) eller SKIFT + TAB (bakover). Hvis du vil velge et element, trykker du ENTER. Bla gjennom menyer eller lister ved å trykke PIL OPP- eller PIL NED-tasten, og hvis du vil merke et element, trykker du ENTER. Avslutt en meny eller modus ved å trykke ESC.

Rekkefølgen av navigasjonssyklusen for TABULATOR-tasten er:

  • Nettleserkontroller

  • OneDrive-tittellinje

  • Menylinje

  • Innholdsrutenettets filrute

  • Bunntekst

Navigere i OneDrive

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom OneDrive-områder

Tab-tasten eller Skift+Tab

Flytt mellom adresselinjen i nettleseren og OneDrive-tittellinjen

F6 eller SKIFT + F6

Gå til menylinjen

Trykk TABULATOR-tasten til fokus er på menylinjen, og trykk deretter PIL HØYRE- eller PIL VENSTRE-tasten for å flytte mellom kommandoene

Bruk kommandoen Åpne for å åpne en valgt fil

Trykk TABULATOR-tasten til fokus er på menylinjen, og trykk deretter ENTER for å velge Åpne-kommandoen

Med ingen fil valgt, åpne menyen Sorter

Trykk TABULATOR-tasten til fokus er på menylinjen, og trykk deretter PIL HØYRE-tasten til Sorter-kommandoen er valgt

Flytt gjennom trevisningen i navigasjonsruten

PIL OPP- eller PIL NED-tasten

Flytt gjennom innholdsrutenettets filrute

PIL OPP- eller PIL NED-tasten

Velg og fjern elementer

Hvis du vil

Trykk

Merk det nærliggende elementet

Pil opp-, pil ned-, pil høyre- eller pil venstre-tasten

Merk alle filer og mapper når fokuset er i innholdsrutenettet

CTRL + A

Fjerne alle, eller gå til den forrige mappen

ESC

Merk eller fjerne merkingen av en fil eller mappe i innholdsrutenettet

MELLOMROM

Endre eller utvide tilgjengelig informasjon

Hvis du vil

Trykk

Oppdater vinduet

F5

Vis eller skjul detaljruten

I

Bytt mellom liste- og miniatyrbildevisning av innholdsrutenettet

V

Få mer informasjon om en valgt fil i listevisningen i innholdsrutenettet, inkludert filtype og dato og klokkeslett for endringer

PIL OPP- eller PIL NED-tasten

Vise hurtigtaster

?

Gi kommandoer

Hvis du vil

Trykk

Åpne en merket fil eller mappe

ENTER

Opprett en ny fil eller mappe når ingenting er valgt

N

Opprette en ny mappe

SKIFT + F

Laste opp en fil

U

Laste ned et merket element

CTRL + S

Gi nytt navn til en merket fil eller mappe

F2

Del en merket fil eller mappe

S

Slett en merket fil eller mappe

DELETE

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×