Hurtigtaster for Microsoft Project Web App

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene atskilt med et plusstegn (+) i Microsoft Project Web App hjelp. Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, er er tastene atskilt med komma (,).

Obs!: Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du CTRL+P.

I denne artikkelen

Hurtigtaster i Hjelp på Internett

Navigere i Project Web App

Ved hjelp av rutenettkontroller

Hurtigtaster i elektronisk hjelp

Hjelpevinduet gir tilgang til alt Hjelp-innhold i Office. Hjelpevinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til Programnavn Hjem.

ALT+HOME

Merke neste element i hjelpevinduet.

TAB

Merke forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i delen Bla gjennom Hjelp for programnavn i hjelpevinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise eller skjule det valgte elementet i delen Bla gjennom Hjelp for programnavn i hjelpevinduet.

ENTER

Merk den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle litt oppover eller nedover i hjelpeemnet som vises.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle mye oppover eller nedover i hjelpeemnet som vises.

PGUP eller PGDN

Endre om Hjelp-vinduet skal vises tilkoblet til (side ved side) eller atskilt fra det aktive programmet.

ALT+U

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende emne i Hjelp, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, og klikk deretter PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ord det skal søkes etter.

F6, og klikk deretter PIL NED

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ord det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Velge neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL NED eller PIL OPP

Vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Til toppen av siden

Navigere i Project Web App

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for å navigere i Project Web App.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte valgene mellom koblingene på den øverste koblingslinjen.

ALT+J

Flytte valget fra webdel til webdel på sider som bruker flere webdeler.

ALT+W

Utvide rullegardinlister.

ALT+PIL NED

Til toppen av siden

Bruke rutenettkontroller

Project Web App, WebClient av Microsoft Project Server 2010, bruker kontrollene for AJAX og HTML-rutenett til å vise ulike typer informasjon.

Noen av sidene i Project Web App bruker et HTML-tabellbaserte rutenett for å vise og redigere informasjon. Oppgaver-siden bruker for eksempel et HTML-tabellbaserte rutenett. Du kan bruke følgende hurtigtaster i HTML-rutenett:

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til neste celle eller rad.

PIL HØYRE eller TAB

Flytte til forrige celle eller rad.

PIL VENSTRE eller SKIFT TAB

Flytte opp.

PIL OPP

Flytte ned.

PIL NED eller ENTER

Navigere til URL-adressen i den valgte cellen.

ENTER

Fjerne fokus fra den valgte cellen.

ESC

Flytte til siste celle eller rad.

CTRL+END

Flytte til første celle eller rad.

CTRL+HOME

Veksle utheving av rad.

CTRL+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppering.

CTRL+MELLOMROM

Utvide en gruppe.

CTRL+PLUSS

Skjule en gruppe.

CTRL+MINUS

Aktivere/deaktivere en avmerkingsboks.

MELLOMROM

Åpne en rullegardincelle.

ALT+PIL NED

Project Web App bruker også AJAX rutenettkontroller for å vise og redigere informasjon. Prosjektdetaljer-siden bruker for eksempel et AJAX-rutenett. AJAX-rutenett, kan du bruke følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere redigeringsmodus for en celle.

F2

Opp en side.

PGUP

Ned en side.

PGDN

Rykke inn merket aktivitet.

Alt+Skift+Pil høyre

Redusere innrykket for merket aktivitet.

Alt+Skift+Pil venstre

Avbryte innskriving eller redigering.

ESC

Kopiere merket område.

CTRL+C

Klippe ut merket område.

CTRL+X

Slette de merkede dataene.

DEL eller CTRL+V eller CTRL+Z

Slette en rad.

CTRL+DEL

Gå til første felt i en rad.

HOME

Gå til første rad.

CTRL+PIL OPP

Gå til siste felt i en rad.

END

Gå til siste felt i siste rad.

CTRL+END

Gå til siste rad.

CTRL+PIL NED

Utvide det merkede området én side ned.

SKIFT+PGDN

Utvide det merkede området én side opp.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området én rad ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området én rad opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til første felt i en rad.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til siste felt i en rad.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til første felt i første rad.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til siste felt i siste rad.

CTRL+SKIFT+END

Flytte ned en rad.

ENTER

Flytte én celle mot høyre.

PIL HØYRE

Flytte én celle mot venstre.

PIL VENSTRE

Flytte én celle opp.

PIL OPP

Flytte én celle ned.

PIL NED

Aktivere/deaktivere en avmerkingsboks.

MELLOMROM

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×