Hurtigtaster

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hurtigtastene som er beskrevet i dette hjelpeemnet, refererer til et norsk tastatur. Taster på andre oppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på et norsk tastatur.

Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene atskilt med et plusstegn (+) i Hjelp for SharePoint Designer 2010. Hurtigtaster der du tykker én tast etterfulgt av en annen tast, er skilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å velge Vis alle, trykker ENTER og deretter CTRL+P.

Vise tastetips på båndet

  1. Trykk ALT.

    Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

    Tastetips på båndet

  2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

    Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Navigere på båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Hoppe fra gruppe til gruppe

CTRL+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE

Elektronisk hjelp

Hurtigtaster til bruk i Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til hele innholdet i Hjelp for SharePoint Designer, og viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til hjemmesiden for Programnavn.

ALT+HOME

Velge neste element i hjelpevinduet.

TAB

Velge forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen av Hjelp-vinduet, velger du henholdsvis neste eller forrige element.

TAB eller SKIFT+TAB

I Bla gjennom programnavnhjelp-delen i Hjelp-vinduet, henholdsvis viser eller skjuler du det valgte elementet.

ENTER

Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne

TAB

Velge forrige skjulte tekst eller hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utfør handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Flytte frem til neste hjelpeemne (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende hjelpeemne.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe siste handling (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatus.

F6, og trykk deretter PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ord å søke etter.

F6, og trykk deretter PIL NED

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordet det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL OPP, PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

SharePoint Designer 2010

Arbeide med SharePoint-områder

Hvis du vil

Trykk

Åpne et område.

CTRL+SKIFT+O

Lukk gjeldende område.

CTRL+SKIFT+W

Oppdatere gjeldende område.

CTRL+F5

Opprette en ny webdel-side.

CTRL+N

Flytte til den neste delen av brukergrensesnittet.

F6

Flytte til den forrige delen av brukergrensesnittet.

SKIFT+F6

Flytte mellom kodevisning, utformingsvisning og delt visning.

CTRL+PGUP eller CTRL+PGDN

Flytte mellom rutene Kode og Utforme i delt visning.

ALT+PGUP eller ALT+PGDN

Avslutte SharePoint Designer.

ALT+F4

Arbeide med faner

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny kategori

CTRL+T

Lukke gjeldende kategori

CTRL+W eller CTRL+F4

Oppdatere den gjeldende kategorien

F5

Flytte til neste kategori

CTRL+TAB

Flytte til forrige kategori

CTRL+SKIFT+TAB

Lagre endringer i den gjeldende kategorien

CTRL+S

Forhåndsvise gjeldende kategori i en leser

F12

Naviger tilbake

ALT+PIL VENSTRE

Naviger fremover

ALT+PIL HØYRE

Arbeide med navigasjonsruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne den valgte kategorien

ENTER

Åpne den merkede kategorien i en ny kategori

CTRL+ENTER

Åpne minigalleriet for den valgte kategorien

SKIFT+ENTER

Arbeide med tekst i utformingsvisning

Hvis du vil

Trykk

Søke etter tekst eller HTML-koder på en webside.

CTRL+F

Finne neste forekomst av siste søkestreng.

F3

Finne forrige forekomst av siste søkestreng.

SKIFT+F3

Finne neste forekomst av gjeldende utvalg.

CTRL+F3

Finne forrige forekomst av gjeldende utvalg.

CTRL+SKIFT+F3

Erstatte tekst eller HTML-koder på en webside.

CTRL+H

Stavekontrollere en webside.

F7

Slå opp et ord i synonymordboken.

SKIFT+F7

Avbryte en handling eller lukke en dialogboks.

ESC

Veksle mellom åpne dialogbokser.

ALT+F6

Veksle mellom åpne dialogbokser i motsatt rekkefølge.

ALT+SKIFT+F6

Slette en webside eller mappe i Mappeliste eller i en dialogboks.

DEL

Flytte opp ett nivå i Mappeliste.

TILBAKE

Arbeide med kodespråk verktøy

Snarveiene i denne tabellen er utformet bare for kodevisning.

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et midlertidig bokmerke.

CTRL+F2

Flytte til neste midlertidige bokmerke.

F2

Flytte til forrige midlertidige bokmerke.

SKIFT+F2

Sette inn kodesnutt.

CTRL+ENTER

Flytte til neste kodehyperkobling

SKIFT+ALT+PIL HØYRE

Flytte til forrige kodehyperkobling

SKIFT+ALT+PIL VENSTRE

Flytte til neste åpne hakeparentes

CTRL+[

Flytte til neste lukkede hakeparentes

CTRL+]

Flytte til neste ramme i en rammeside

CTRL+F6

Flytte til forrige ramme i en rammeside

CTRL+SKIFT+F6

Sette inn sluttkode.

CTRL+PUNKTUM ( . )

Sette inn startkode.

CTRL+KOMMA ( , )

Vise eller skjule avsnittsmerker

CTRL+SKIFT+8

Sette inn HTML-merknad.

CTRL+SKRÅSTREK ( / )

Vise IntelliSense-listen for valgt element

CTRL+MELLOMROM

Velge kode og innhold.

CTRL+SKIFT+KOLON (:)

Finne samsvarende kode.

CTRL+SEMIKOLON (;)

Utføre et trinnvist søk.

CTRL+ALT+F

Åpne dialogboksen Gå til linje.

CTRL+G

Åpne Hurtig koderedigering.

Denne snarveien fungerer også i utformingsvisning.

CTRL+Q

Formatere tekst og avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Bruke fet skrift.

CTRL+F

Streke under.

CTRL+U

Bruke kursiv.

CTRL+K

Bruke hevet skrift (bare i utformingsvisning).

CTRL+PLUSSTEGN ( + )

Bruke senket skrift (bare i utformingsvisning).

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Kopiere formatering.

CTRL+ SKIFT+C

Lime inn formatering.

CTRL+SKIFT+V

Fjerne formatering fra utvalget (bare i utformingsvisning).

CTRL+SKIFT+Z
eller
CTRL+MELLOMROM

Midtstille avsnitt.

CTRL+E

Venstrejustere et avsnitt (bare i utformingsvisning).

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Øke innrykk.

CTRL+M

Redusere innrykk.

CTRL+ SKIFT+M

Bruk stilen Normal.

CTRL+SKIFT+ N

Bruk stilen Overskrift 1.

CTRL+ALT+1

Bruk stilen Overskrift 2.

CTRL+ALT+2

Bruk stilen Overskrift 3.

CTRL+ALT+3

Bruk stilen Overskrift 4.

CTRL+ALT+4

Bruk stilen Overskrift 5.

CTRL+ALT+5

Bruk stilen Overskrift 6.

CTRL+ALT+6

Bruk stilen Liste.

CTRL+ SKIFT+L

Velg en farge etter at fargevelgeren er aktivert.

Piltaster

Du går til de fargede sekskantene fra den svarte sekskanten ved å trykke PIL VENSTRE eller PIL OPP for å gå via de grå og hvite sekskantene.

Redigere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett tegn til høyre.

DEL

Slette ett ord til venstre.

CTRL+ TILBAKE

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Kopiere tekst eller grafikk.

CTRL+C
eller
CTRL+INS

Klippe ut valgt tekst til utklippstavlen

CTRL+X
eller
SKIFT+DEL

Lime inn innholdet på utklippstavlen.

CTRL+V
eller
SKIFT+INS

Sette inn et linjeskift.

Obs!: Fungerer bare i utformingsvisning.

SKIFT+ENTER

Sette inn et hardt mellomrom.

Obs!: Fungerer bare i utformingsvisning.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merke ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke til slutten av en linje.

SKIFT+END

Merke til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Merke en linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merke en linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merke til slutten av et avsnitt (bare i utformingsvisning).

CTRL+SKIFT+PIL NED

Merke til begynnelsen av et avsnitt (bare i utformingsvisning).

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Merke ett skjermbilde ned.

SKIFT+PGDN

Merke ett skjermbilde opp.

SKIFT+PGUP

Merke hele siden.

CTRL+A

Vise egenskapene for et merket område.

ALT+ENTER

Arbeide med tabeller, grafikk og hyperkoblinger

Snarveiene i denne tabellen er utformet bare for utformingsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en tabell.

SKIFT+CTRL+ALT+T

Merke innholdet i neste tabellcelle.

TAB

Merke innholdet i forrige tabellcelle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler i en rad når innsettingspunktet er plassert i en celle.

Hold nede SKIFT, og trykk PIL VENSTRE eller PIL HØYRE flere ganger

Merke en kolonne når innsettingspunktet er plassert i øverste eller nederste celle i en kolonne.

Hold nede SKIFT, og trykk PIL OPP eller PIL NED flere ganger

Opprette et autominiatyrbilde av grafikk når grafikk er merket.

CTRL +T

Opprette en hyperkobling på en webside.

CTRL+K

Grunnleggende

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen eller båndet, og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6

Gå til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Bruke Størrelse-kommandoen (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å skalere vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette et aktivt vindu.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ned et avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Gjenta den siste søkehandlingen.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste celle.

TAB

Gå til forrige celle.

SKIFT+TAB

Gå til neste rad.

PIL NED

Gå til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

CTRL+TAB

Begynne et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB på slutten av siste rad

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Flytt til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytt til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Åpne en liste hvis den er lukket, og gå til det aktuelle alternativet i listen.

Første bokstav i et alternativ i en nedtrekksliste

Velge et alternativ, merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er er understreket i et alternativ

Åpne en aktiv rullegardinliste.

Alt+Pil ned

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet til en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytt til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytt til slutten av oppføringen.

END

Flytt ett tegn til venstre eller høyre.

Pil venstre eller Pil høyre

Flytt ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

Ctrl+Pil høyre

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+VENSTREPIL

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+HØYREPIL

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTREPIL

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+HØYREPIL

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykker du

Gå til forrige mappe. Knappesymbol

ALT+1

Opp ett nivå Knappesymbol -knappen: Åpne mappen ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Søk på Internett Knappesymbol knapp: lukke dialogboksen og åpner websiden for søk

ALT+3

Slett Knappesymbol -knappen: Slette merket mappe eller fil.

ALT+3

Opprett ny mappe Knappesymbol -knappen: Opprette en ny mappe.

ALT+4

Visninger Knappesymbol -knappen: Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger.

ALT+5

Verktøy-knappen: Vise Verktøy-menyen.

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et element som er merket, for eksempel en mappe eller en fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i en dialogboks.

TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+Ø

Oppdatere fillisten.

F5

Flytte, rotere eller endre størrelse på figurer

Hvis du vil

Trykk

Flytte en figur til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Flytte en figur til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt en figur opp

CTRL+PIL OPP

Flytte en figur ned

CTRL+PIL NED

Rotere en figur til høyre

ALT+PIL HØYRE

Rotere en figur til venstre

ALT+PIL VENSTRE

Rotere en figur til høyre i mindre intervaller

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Rotere en figur til venstre i mindre intervaller

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Gjøre en figur som er høyere

SKIFT+PIL OPP

Gjøre en figur kortere

SKIFT+PIL NED

Gjøre en figur bredere

SKIFT+PIL HØYRE

Gjøre en figur smalere

SKIFT+PIL VENSTRE

Gjøre en figur høyere, kortere, bredere eller smalere i mindre intervaller

CTRL+SKIFT+OPP, NED, HØYRE ELLER PIL VENSTRE

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×