Hurtigstart: Bruke direktemeldinger og tilgjengelighet

Denne hurtigveiledningen beskriver grunnleggende oppgaver for kommunikasjon ved hjelp av kommunikasjonsprogrammet Microsoft® Lync™ 2010. Den forklarer hvordan du bruker Lync 2010 for å samarbeide med personer på arbeidsplassen på en enkel måte.

Hva vil du gjøre?

Logge på og komme i gang

Tilpasse kontaktinformasjonen

Endre bildeinnstillingene

Skjule bildene til kontaktene

Skjule eller endre bildet

Lage kontaktlisten

Holde kontakten med direktemeldinger

Vise samtaleloggen for direktemeldinger

Logge på og komme i gang

Hvis du allerede er logget på organisasjonens nettverk, logger du deg på Lync på følgende måte:

 1. Klikk Start på oppgavelinjen i Windows®, klikk Alle programmer, klikk Microsoft Lync, og klikk deretter Microsoft Lync 2010. Når hovedvinduet i Lync åpnes, er du logget på hvis du ser navnet ditt og tilstedeværelsesstatusen din.

 2. Klikk tilgjengelighetsmenyen under navnet ditt og klikk deretter tilstedeværelsesstatusen din, eller klikk Tilbakestill status for å la Lync angi den automatisk basert på aktiviteten og Microsoft® Outlook®-kalenderen.

Tilstedeværelsesstatus i Lync

Tabellen nedenfor beskriver alle indikatorene for tilstedeværelsesstatus, hva de betyr, og hvordan de angis.

Beskrivelse

Hvordan denne statusen angis

Tilstedeværelsesstatusen Tilgjengelig i Lync Tilgjengelig

Du er tilkoblet og kan kontaktes.

Lync angir denne statusen når det registreres at du bruker datamaskinen. Du kan også angi denne statusen når du vil at andre skal vite at du er på kontoret, selv om datamaskinen er inaktiv.

Tilstedeværelsesstatusen Opptatt i Lync Opptatt

Du er opptatt og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når du ifølge Outlook-kalenderen er i et møte. Du kan også velge denne statusen på rullegardinmenyen.

Tilstedeværelsesstatusen Opptatt i Lync I telefonkonferanse/møte

Du er i en Lync-samtale eller i et møte, og vil ikke forstyrres.

Lync angir denne statusen når det oppdager at du deltar i en Lync-samtale eller er i et nettmøte.

Tilstedeværelsesstatusen Ikke forstyrr i Lync Ikke forstyrr

Du vil ikke forstyrres, og du ser bare samtalevarslinger hvis de sendes av noen i arbeidsgruppen din.

Du velger denne statusen på rullegardinmenyen.

Tilstedeværelsesstatusen Borte i Lync Straks tilbake

Du er borte fra datamaskinen en liten stund.

Du velger denne statusen på rullegardinmenyen.

Tilstedeværelsesstatusen Borte i Lync Inaktiv/Borte

Du er logget på datamaskinen, men den har vært inaktiv, eller du har vært borte fra den i en angitt periode.

Lync setter statusen til «inaktiv» når datamaskinen har vært inaktiv i fem minutter, og til «borte» når statusen din har vært inaktiv i fem minutter. (Hvis du vil endre disse standardverdiene, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon , Status og deretter pilene ved siden av Vis meg som Inaktiv når datamaskinen har vært inaktiv i dette antallet minutter og Vis meg som Borte når statusen har vært Inaktiv i dette antallet minutter.) Du kan også velge denne statusen på rullegardinmenyen.

Tilstedeværelsesstatusen Borte i Lync Ikke på jobb

Du jobber ikke og kan ikke kontaktes.

Du velger denne statusen på rullegardinmenyen.

Tilgjengelighetsstatusen Frakoblet i Lync Frakoblet

Du er ikke pålogget. Du vises som Frakoblet for personer som du har blokkert fra å vise tilstedeværelsen din.

Lync angir denne statusen når du logger deg av på datamaskinen.

Tilstedeværelsesstatusen Ukjent i Lync Ukjent

Tilstedeværelsen din er ukjent.

Denne statusen kan vises for kontakter som ikke bruker Lync som direktemeldingsprogram.

Obs!: En rød stjerne ved siden av kontaktens status angir at hun eller han har aktivert fraværsvarselet i Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir tilstedeværelsesstatusen din, kan du se Endre tilstedeværelsesstatusen.

Til toppen av siden

Tilpasse kontaktinformasjonen

Du kan tilpasse kontaktinformasjonen, for eksempel sted, telefonnumre og tilstedeværelsesinformasjon. Du kan for eksempel legge til mobilnummeret ditt, og gjøre det tilgjengelig for bare nære kontakter.

 1. Slik legger du til et personlig notat som lar andre få vite hva som skjer i dag:

  • Klikk notatboksen over navnet ditt i hovedvinduet i Lync, og skriv deretter inn et notat, for eksempel «Arbeider hjemmefra» eller «Har en tidsfrist jeg jobber mot, send direktemelding i stedet for å stikke innom».

  • Hvis du vil fjerne et personlig notat, fjerner du alt i notatboksen slik at den er tom (slett innholdet i notatboksen).

  • Hvis du vil angi et sted slik at andre vet hvor du er i dag, klikker du pilen ved siden av Angi stedeller din gjeldende plassering, og klikker deretter Vis min stedsinformasjon til andre på Sted-menyen (˅). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir plasseringen din, kan du se Angi sted.

Angi sted for Lync

 1. Hvis du vil legge til telefonnummeret ditt, klikker du Alternativer-knappen Alternativer-ikon , og klikker deretter Telefoner.

 2. Klikk knappen for telefonnummeret som du vil legge til (for eksempel Telefon, arbeid eller Mobiltelefon).

 3. Skriv inn nummeret i dialogboksen Rediger telefonnummer, og klikk deretter OK. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til og endrer telefonnumre, kan du se Angi telefonalternativer og -numre.

 4. Merk av for Inkluder i kontaktkortet mitt, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil endre fortrolighetsforhold for personene du vil skal se dine private telefonnumre, høyreklikker du navnet på kontakten i kontaktlisten, klikker Endre fortrolighetsforhold, og klikker deretter Venner og familie.

Tilpasse kontaktinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om tilstedeværelse og fortrolighetsforhold, kan du se Styre tilgangen til tilgjengelighetsinformasjonen.

Til toppen av siden

Endre bildeinnstillingene

Du kan bestemme om du vil se kontaktenes bilder. Du kan også endre ditt eget bilde eller velge å ikke vise et bilde.

Skjule bildene til kontaktene

 1. Klikk Alternativer-knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync.

 2. Klikk Personlig i dialogboksen Lync – Alternativer.

 3. Fjern avmerkingen for Vis bilder av kontakter under Vis bilde for å skjule bilder av andre personer, og klikk deretter OK.

Ikke vise bilder

Skjule eller endre bildet

 1. Klikk Alternativer-knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync.

 2. Klikk Mitt bilde i dialogboksen Lync-alternativer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skjule bildet ditt, klikker du Ikke vis bildet mitt.

  • Hvis du vil endre bildet, klikker du Vis et bilde fra en nettadresse, skriver inn adressen til bildenettstedet (for eksempel OneDrive eller Facebook), inkludert filnavnet, og klikker deretter knappen Koble til bilde.

Endre bildet ditt

Obs!: Bildefilen må være mindre enn 30 kB. Hvis bildet er større enn 30 kB, kan du se Klargjøre et bilde for Lync 2010.

Til toppen av siden

Lage kontaktlisten

Legg til personer i Kontakter-listen hvis du kommer til å kontakte dem ofte eller hvis du bare vil holde rede på dem.

 1. I hovedvinduet i Lync skriver du inn personens navn eller e-postadresse i søkefeltet.

 2. Høyreklikk personen i søkeresultatene.

 3. (Valgfritt) Hvis du kommer til å kontakte personen ofte, klikker du Fest til Ofte brukte kontakter.

 4. Legg dem til i en gruppe ved å klikke Legg til i kontaktliste, og klikk deretter gruppenavnet. Hvis du ikke har opprettet noen grupper ennå, klikker du Legg til i ny gruppe og gir gruppen et navn. Du kan legge til flere kontakter i denne gruppen senere.

Legge til kontakter

Hvis du vil importere kontakter og synkronisere kontaktlister, kan det hende at Lync Server 2010 må konfigureres. Kontakt kundestøtte om alternativene som er tilgjengelige for ditt bestemte datamiljø.

Slik sletter eller fjerner du en kontakt:

 • Høyreklikk kontakten du vil fjerne, i kontaktlisten, og klikk deretter Fjern fra kontaktlisten.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av kontaktene, kan du se Behandle kontaktene og kontaktlisten.

Til toppen av siden

Holde kontakten med direktemeldinger

Hvis du vil starte en direktemeldingssamtale med en person eller en gruppe i Kontakter-listen, gjør du følgende:

 1. Dobbeltklikk kontakten du vil sende en direktemelding til, i kontaktlisten i hovedvinduet i Lync. Når du gjør dette, åpnes et samtalevindu.

 2. Skriv inn meldingen nederst i samtalevinduet, og trykk deretter ENTER for å sende meldingen.

Når den andre personen får meldingen, kan vedkommende skrive en melding tilbake til deg. Du kan se når de skriver fordi det vises en melding som angir at den andre personen skriver.

Du kan bruke skrift- og uttrykksikonene nederst i samtalevinduet for å endre skrift, utheving, farge eller annen formatering, eller legge til et uttrykksikon i direktemeldingen. (Uttrykksikonene i Lync er forhåndsdefinert, og du kan ikke endre dem eller legge til nye.) Du kan også kopiere tekst, tabeller og koblinger fra andre Microsoft Office-programmer og lime dette inn i direktemeldingen. Selv om du ikke kan lime inn skjermbilder, bilder eller annen grafikk direkte i vinduet for direktemeldingssamtale, kan du dele grafikk fra vinduet for direktemeldingssamtale på flere måter:

 • Klikk Del og deretter Skrivebord. Det som står på skjermen, vises for den andre i direktemeldingsøkten.

 • Klikk Del, klikk Ny tavle, klikk knappen Sett inn bilde nederst på tavlen, og bla deretter til og dobbeltklikk bildet du vil vise.

Lync stavekontrollerer ikke direktemeldinger fordi intensjonen er at det skal brukes til rask og uformell kommunikasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender en direktemelding, kan du se Opprette og sende en direktemelding.

Slik inviterer du flere personer i en direktemeldingssamtale:

 1. I hovedvinduet i Lync drar du et kontaktnavn i kontaktlisten og slipper det i samtalevinduet. Hvis du vil legge til kontakter utenfor organisasjonen (som du ikke kan sende direktemeldinger til) i samtalen via e-post, klikker du menyen Alternativer for personer, og klikker deretter Inviter via e-post.

Invitere via e-post

 1. Hvis du vil bli med, klikker du en kobling i e-postmeldingen (eksterne brukere kan delta i samtalen uansett om de har Lync installert eller ikke).

Hvis du vil svare på en direktemelding, dobbeltklikker du det innkommende varselet, klikker hvor som helst i tekstboksen nederst (området med skrift- og uttrykksikonene), skriver inn svaret, og trykker deretter ENTER på tastaturet.

Tips!:  Med mindre du har angitt at det ikke skal vises varsler når du bruker modusen Ikke forstyrr, sendes det som standard alltid både et visuelt varsel og et lydvarsel når noen prøver å få kontakt med deg via direktemelding. Likevel kan det av og til hende at du ikke legger merke til en direktemeldingsforespørsel. Hvis du vil forsikre deg om at det blir lett å legge merke til direktemeldingsvarsler, kan du prøve følgende:

 • Konfigurer visningen slik at Lync alltid vises i forgrunnen. Dette gjør du ved å klikke rullegardinpilen ved siden av Alternativer-knappen, klikke Verktøy og deretter klikke Alltid øverst.

 • Hvis du bruker flere skjermer, kan du venne deg til å flytte Lyncs hovedvindu til skjermen du arbeider på.

 • Kontroller at lyden er skrudd opp på datamaskinens høyttalere og eventuelt på andre lydenheter.

 • Kontroller at Lync er konfigurert til å sende lydvarsler. Det gjør du ved å klikke Alternativer-verktøyet, klikke Ringetoner og lyder, velge Spill av lyder i Lync (inkludert ringetoner for innkommende anrop og meldingsvarsler) og kontrollere at de andre avmerkingsboksene i panelet er deaktivert.

 • Du kan velge en mer distinkt og tydelig varslingslyd enn standardlyden. Slik gjør du det:

 • Klikk Alternativer-knappen, klikk Ringetoner og lyder, klikk Lydinnstillinger-knappen, og klikk deretter Lyder-fanen.

 • Dra glidebryteren på visningspanelet Programhendelser ned til oppføringen for Microsoft Lync 2010.

 • Klikk Innkommende direktemelding. Det skal stå COMMUNICATOR_iminvite i visningen Lyder nederst i vinduet.

 • Klikk rullegardinpilen ved siden av filen og hør på noen av de andre lydene på listen.

 • Når du finner en lyd du vil bruke i varsler for innkommende direktemeldingsvarsler, klikker du Bruk. I panelet i Programhendelser-visningen skal det nå stå Innkommende direktemelding, og i Lyder-panelet skal du se navnet på den valgte WAV-filen. (Du kan også spille inn din egen WAV-fil for dette formålet, og deretter bla deg frem til filen for å velge den som direktemeldingsvarsel.)

Hvis du ikke kan kontakte andre kontakter, kan du høre med kundestøtte, eller se i feilsøkingsdokumentasjonen på feil og feilsøking.

Til toppen av siden

Vise samtaleloggen for direktemeldinger

Som standard lagres samtaleloggen for direktemeldinger. Hvis du vil vise eller fortsette tidligere direktemeldingssamtaler, gjør du følgende:

 1. Klikk Samtaler-ikonet (over søkeboksen).

Samtaleloggen vises.

 1. Dobbeltklikk samtalen du vil fortsette.

Hvis du vil ha mer informasjon om tidligere samtaler, kan du se Finne tidligere samtaler.

Hvis du vil slette eller fjerne elementer fra samtaleloggen for direktemeldinger, gjør du følgende:

 • I samtaleloggen høyreklikker du direktemeldingen du vil fjerne, og deretter klikker du Slett samtale.

Hvis du vil deaktivere automatisk lagring av samtaleloggen, gjør du følgende:

 1. Klikk Alternativer-knappen Alternativer-ikon i hovedvinduet i Lync.

 2. Klikk Personlig i dialogboksen Lync-alternativer.

 3. Fjern avmerkingen for Lagre direktemeldingssamtaler i mappen for e-postsamtalelogg.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×