Hierarkier i Power Pivot

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En måte du kan endre en PowerPivot-datamodell er å legge til et hierarki. Hvis du har geografiske data, kan du for eksempel legge til et hierarki som har land øverst, og driller ned region, delstat og by.

Et hierarki er en liste over kolonner ruller opp ett enkelt element i en Pivot eller Power View-rapport. Det vises et hierarki som ett enkelt objekt i feltlisten. Hierarkier gjør det enklere for brukere å merke og navigere vanlige baner av data når du oppretter rapporter og pivottabeller. Hvis du vil opprette hierarkier, må du aktivere PowerPivot-tillegget.

Følg disse trinnene:

 1. Åpne Power Pivot-vinduet

 2. Klikk Hjem > Visning > Diagramvisning.

 3. Velg én eller flere kolonner i tabellen som du vil plassere i et hierarki i diagramvisning. Hvis tabellen ikke inneholder alle kolonnene du vil bruke, kan du legge dem ved hjelp av BESLEKTEDE. Se RELATED-funksjonen (DAX).

 4. Høyreklikk en av kolonnene du har valgt.

 5. Klikk Opprett hierarkiet for å opprette et overordnet Hierarkinivå nederst i kolonnene vil kopiere i hierarkiet som underordnede nivåer tabell..

 6. Skriv inn et navn på det nye hierarkiet.

 7. Dra flere kolonner inn hierarki overordnede nivå, der underordnede nivåer opprettes fra kolonnene og plasseres nederst i hierarkiet.

  Hvis du vil, kan du plassere en kolonne i en bestemt plassering av listen hierarki ved å dra en kolonne for å plassere det underordnede nivået nøyaktig der du vil det skal vises i hierarkiet.

  Obs!: 

  • Når du bruker flervalg for å opprette et hierarki, angis i utgangspunktet rekkefølgen på underordnede nivåer i henhold til strukturen til kolonnene. Høyeste strukturen vises først i listen, der verdiene er mest uvanlige og unike, for eksempel ID-nummer og navn. Kolonnene med laveste strukturen vises siste i listen, i verdier som er mer vanlig, for eksempel status, boolske verdier eller vanlige klassifiseringer. Husk at å legge til flere kolonner plasserer underordnede nivåer nederst på listen. Du kan dra kolonner for å endre rekkefølgen.

  • Du kan opprette et hierarki fra en skjult kolonne (en kolonne som er skjult for klientverktøy).

  • Hvis du vet hvilke kolonner vil du opprette som underordnede nivåer i hierarkiet, velger du Opprett hierarki -elementet i hurtigmenyen til flervalg disse kolonnene og raskt opprette et hierarki med flere underordnede nivåer.

Du kan gi nytt navn til et hierarki eller underordnet nivå, endre rekkefølgen på underordnede nivåer, legge til flere kolonner som underordnede nivåer, fjerne et underordnet nivå fra et hierarki, vise kildenavnet for et underordnet nivå (kolonnenavnet) og skjule et underordnet nivå hvis det har samme navn som det overordnede hierarkinivået.

Slik endrer du navnet på et hierarki eller underordnet nivå:

Høyreklikk overordnede Hierarkinivå eller et underordnet nivå, og klikk deretter Gi nytt navn. Eller, dobbeltklikk overordnede hierarkiet, og rediger navnet.

Slik endrer du rekkefølgen på et underordnet nivå i et hierarki:

Dra et underordnet nivå til en ny plassering i hierarkiet. Eller, høyreklikk et underordnet nivå i hierarkiet, og klikk deretter Flytt opp for å flytte et nivå opp i listen. Eller klikk Flyttned for å flytte et nivå ned i listen.

Obs!: Du kan bare legge til en kolonne når et enkelt hierarki. Når du legger til en kolonne et hierarki, kan du legge den til samme hierarki på på nytt. Dette betyr at du ikke får dratt en kolonne i et hierarki, og Legg til i hierarkiet hurtigmenyen for den bestemte kolonnen lenger skal referere til hierarkier som kolonnen har allerede blitt lagt til. Hvis det er ingen andre hierarkier kan legges til en kolonne som, vises ikke alternativet Legg til i hierarkiet på menyen.

Slik legger du til et nytt underordnet nivå i et hierarki:

Det finnes flere alternativer for å gjøre dette:

 • Dra en kolonne til det overordnede nivået av hierarkiet for å kopiere kolonnen som et underordnet nivå nederst på listen hierarki.

 • Eller, drar du en kolonne i et bestemt sted i hierarkiet for å kopiere kolonnen som et underordnet nivå i hierarkiet.

 • Eller, høyreklikk en kolonne, eller flere merkede kolonner, klikk deretter Legg til i hierarkiet i hurtigmenyen, og klikk deretter bestemte hierarkiet. Dette oppretter et underordnet nivå fra-kolonnen og legger den til bunnen av listen hierarki.

Slik fjerner du et underordnet nivå fra et hierarki:

Høyreklikk et underordnet nivå, og klikk deretter Fjern fra hierarki. Eller, klikker du et underordnet nivå i hierarkiet, og trykk deretter Delete . Hvis du vil frigjøre denne underordnet nivå, ganske enkelt legge til kolonnen på nytt.

Obs!: Hvis du gir nytt navn til et underordnet hierarkinivå, har det ikke lenger samme navn som kolonnen det er opprettet fra. Navnet på kildekolonnen vises som standard til høyre for det underordnede nivået. Hvis du skjuler navnet på kildekolonnen, bruker du kommandoen Vis navn på kildekolonne til å vise hvilken kolonne det ble opprettet fra.

Slik skjuler eller viser du et kildenavn:

Høyreklikk et underordnet hierarkinivå, og klikk deretter Skjul navn på kildekolonne eller Vis navn på kildekolonne for å veksle mellom de to alternativene.

Når du klikker Vis navn på kildekolonne, vises navnet på kolonnen som det ble kopiert fra, til høyre for det underordnede nivået.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×