HENTPIVOTDATA (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen HENTPIVOTDATA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer data som er lagret i en pivottabell. Du kan bruke HENTPIVOTDATA til å hente sammendragsdata fra en pivottabell, forutsatt at dataene er synlige i rapporten.

Obs!: Du kan raskt skrive inn en enkel HENTPIVOTDATA-formel ved å skrive inn = (likhetstegnet) i cellen du vil returnere verdien til, og deretter klikke på cellen i pivottabellen som inneholder dataene du vil returnere.

Syntaks

HENTPIVOTDATA(datafelt; pivottabell; [felt1; element1; felt2; element2]; ...)

Syntaksen for funksjonen HENTPIVOTDATA har følgende argumenter:

 • Datafelt    Obligatorisk. Navnet, angitt i anførselstegn, for datafeltet som inneholder dataene du vil hente.

 • Pivottabell    Obligatorisk. En referanse til en hvilket som helst celle, et celleområde eller navngitt celleområde i en pivottabell. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilken pivottabell som inneholder dataene du vil hente.

 • Felt1, Element1, Felt2, Element2    Valgfritt. Fra 1 til 126 par med feltnavn og elementnavn som beskriver dataene du vil hente. Parene kan være i en hvilken som helst rekkefølge. Feltnavn og navn på elementer, bortsett fra datoer og tall, er angitt i anførselstegn. I OLAP-pivottabeller kan elementer inneholde kildenavnet for dimensjonen i tillegg til kildenavnet for elementet. Et felt og et elementpar for en OLAP-pivottabell kan se slik ut:

  "[Produkt]","[Produkt].[Alle produkter].[Mat].[Bakevarer]"

Merknader

 • Beregnede felt eller elementer og egendefinerte beregninger tas med i HENTPIVOTDATA-beregninger.

 • Hvis pivot_tabell er et område som omfatter to eller flere pivottabeller, vil dataene hentes fra rapporten som sist ble opprettet i området.

 • Hvis felt- og elementargumentene beskriver én enkelt celle, returneres verdien i denne cellen, uansett om verdien er en streng, et tall, en feil eller noe annet.

 • Hvis et element inneholder en dato, må verdien uttrykkes som et serienummer eller fylles ved hjelp av DATO-funksjonen, slik at verdien beholdes hvis regnearket åpnes i en annen nasjonal innstilling. For eksempel kan et element som refererer til datoen 5. mars 1999 angis som 36224 eller DATO(1999,3,5). Klokkeslett kan angis som desimalverdier eller ved hjelp av TID-funksjonen.

 • Hvis pivot_tabell ikke er et område hvor det finnes en pivottabell, returnerer HENTPIVOTDATA #REF!.

 • Hvis argumentene ikke beskriver et synlig felt, eller hvis de inneholder et rapportfilter der de filtrerte dataene ikke vises, returnerer HENTPIVOTDATA #REF!. som feilverdi.

Eksempel

Av praktiske årsaker inneholder ikke eksempeldataene som vises her, faktiske pivottabelldata, men her er et øyeblikksbilde av dataene. Formlene og resultatene vises i eksempelet.

Regneark

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Resultat

HENTPIVOTDATA("Salg";$A$4)

Returnerer hovedsummen for feltet Salg, kr 49 325.

HENTPIVOTDATA("Sum salg";$A$4)

Returnerer også totalsummen for Salg-feltet, kr 49 325, og feltnavnet kan angis nøyaktig slik det ser ut på arket, eller som roten (uten "Sum av," "Antall av" og så videre).

HENTPIVOTDATA("Salg";$A$4;"Måned";"Mars")

Returnerer totalsummen for mars, kr 30 337.

HENTPIVOTDATA("Salg";$A$4;"Måned";"Mars";"Produkt";"Jordbruksprodukter";"Selger";"Berntsen")

Returnerer kr 10 201.

HENTPIVOTDATA("Salg";$A$4;"Region";"Sør")

Returnerer feilverdien #REF! fordi region Sør ikke er synlig.

HENTPIVOTDATA("Salg";$A$4;"Produkt";"Drikkevarer", "Selger";"Davidsen")

Returnerer feilverdien #REF! fordi det ikke finnes sum for salg av drikkevarer for Davidsen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×