Hent og klargjør dataene for 3D-kart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du får best resultat med 3D-kart hvis du bruker data i en Excel-tabell eller (fortrinnsvis) en datamodell du har opprettet i Excel eller opprettet ved hjelp av Power Pivot. Hvis dataene du vil bruke i 3D-kart, er lagret på eksterne servere, kan du koble deg til dem fra Excel og legge dem til i datamodellen.

Obs!: 3D-kart støtter ikke hierarkier (grupperinger av datafelter) som du oppretter i datamodellen.

Strukturere dataene

Slik klargjør du dataene, Kontroller at alle dataene er i tabellformat for Excel, der hver rad representerer en unik post. Kolonneoverskrifter eller radoverskrifter skal inneholde tekst i stedet for faktiske data slik at 3D-kart vil tolke dette på riktig måte når det tegner geografiske koordinatene. Bruke meningsfull etiketter også gjøre verdi og kategori felt som er tilgjengelige for deg når du utformer innføringen i 3D-lignende kart Reiseredigering-ruten.

Du får en tabellstruktur som gir en mer nøyaktig representasjon av tid og geografi i 3D-kart hvis du inkluderer alle dataene i tabellradene og bruker beskrivende tekstetiketter i kolonneoverskriftene, slik som dette:

Eksempel på riktig tabellformat

Kontroller at dataene ikke er strukturert på følgende måte, hvor noen data, for eksempel UFO-observasjoner og år, ikke er tatt med i Excel-tabellen:

Eksempel på feil format for en tabell

Ta med følgende data i tabellen:

 • Geografiske verdier    3D-kart forutsetter minst én geografisk verdi per rad med data. Dette kan være Breddegrad/lengdegrad, Poststed, Land/område, Postnummer, Delstat/område eller Adresse. Hvor nøyaktig 3D-kart blir, avhenger av hvor mange og hvor varierte geografiske data du oppgir, og søkeresultatene fra Bing. Fordi det for eksempel finnes 18 byer som kalles Columbus bare i USA, hjelper det å ha en kolonne med Delstat slik at riktig by kan gjenkjennes.

 • Dato- og klokkeslettsfelt    3D-kart krever minst ett datofelt eller klokkeslettsfelt per rad med data hvis du vil vise dataene over tid. Du får best resultat hvis du plassere disse tidsdataene i egne kolonner og formaterer dem som datoer eller klokkeslett (høyre-klikk de merkede cellene > Formater celler).

Koble seg til eksterne data

Hvis du arbeider med store datasett, lagres de sannsynligvis på en ekstern kilde, for eksempel en database, datafeed eller på et nettsted. Du må importere dem inn i arbeidsboken for 3D-kart hvis du skal bruke dem.

Du kobler deg til de eksterne dataene fra Excel (altså ikke ved hjelp av PowerPivot) på følgende måte:

 1. Klikk Data i Excel > ønsket tilkobling i gruppen Hent eksterne data.

  Gruppen Hent eksterne data i kategorien Data

 2. Følg instruksjonene i veiviseren som starter.

 3. Kontroller på det siste trinnet i veiviseren at det er merket av for Legg til disse dataene i datamodellen.

Du kobler deg til eksterne data fra PowerPivot-vinduet på følgende måte:

 1. Klikk PowerPivot-fanen i Excel, og klikk deretter Behandle.

  PowerPivot-fane og Behandle-knapp

 2. Klikk Hent eksterne data i PowerPivot-vinduet.

 3. Velg datatypen (for eksempel en SQL Server eller en annen database, en fil, eller en datafeed).

 4. Følg instruksjonene i veiviseren som starter.

Dataene legges automatisk til i datamodellen når du henter eksterne data gjennom PowerPivot-vinduet.

Tips!: Hvis du har Microsoft Power Query for Excel, kan du bruke den til å importere dataene, og deretter bruke Redigeringsprogram for spørring for å forme eller transformere dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med spørring i Excel 2016 og Hente og transformere data i Excel 2016.

Bruke kildedataene for en pivottabell

Data som er formatert som en pivottabell, fungerer ikke godt i 3D-kart fordi en pivottabell viser aggregerte totaler, for eksempel samlet salg eller samlede forekomster av salg for regioner. Det er best å bruke pivottabellens kildedata i stedet, slik at 3D-kart kan dra nytte av hvert enkelt eksempel som et tidspunkt, animere det over tid og tegne det på nøyaktig sted på jorden.

Kildedataene brukes i 3D-kart til å tegne aggregeringer av geografiske pivottabeller (for eksempel byer i en delstat, delstater i et land eller område eller land i et område eller kontinent) på et kart som beholder det samme grovkornede detaljnivået. Diagramtypene som er basert på Områder, lar deg vise data på tvers av geografiske områder av ulike typer, for eksempel etter land/område, etter delstat eller etter postnummer.

Kontrollere datakvaliteten

Når du arbeider med store mengder data, kan du se problemer med kvaliteten, for eksempel skrivefeil og unøyaktige data. Det kan være fornuftig å kontrollere dataene før du tegner dem inn med 3D-kart – geografisk, tid og mål, og deretter ta stikkprøver av det som er blitt tegnet inn med 3D-kart.

I nedenstående eksempel er befolkningen i Chicago feil med en faktor på 10. Datastolpen for befolkning er helt ute av proporsjon i forhold til datastolpene for de andre storbyene, for eksempel New York og Los Angeles.

En populasjonsstolpe er ute av proporsjoner i forhold til de andre stolpene

Korriger dataene i kilden (for eksempel et Excel-regneark eller en SQL Server-database), og oppdater deretter dataene direkte fra båndet i 3D-kart ved å klikke Hjem > Oppdater data.

Oppdater data på Hjem-fanen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×