Office
Logg på

Gruppere, kopiere, flytte eller justere kontroller i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du legger til skjema- og ActiveX-kontroller i et regnearkskjema, vil du kanskje gruppe, kopiere, flytte eller justerer kontrollene for å opprette et godt utformet, bruker egendefinert skjema.

Hvis du vil utføre noen av fremgangsmåtene i denne artikkelen hvis én eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll, må du først gjøre at utvikler-fanen er tilgjengelig.

Vis Utvikler-fanen

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

 2. Klikk hovedkategorier under Tilpass båndet fra rullegardinlisten.

 3. Merk av for utvikler, og klikk deretter OK.

Kontroller at du er i utformingsmodus. Klikk Utformingsmodus Knappesymbolutvikler-fanen.

Gruppere kontroller, dele opp en gruppe kontroller eller gruppere kontroller på nytt

Når du grupperer kontroller, kombinerer du dem, slik at du kan arbeide med dem som om de var én enkelt kontroll. Du kan for eksempel endre størrelse på eller flytte alle kontrollene i en gruppe som én enhet.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Gruppekontroller

 1. Merk kontrollene du vil gruppere. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper.

Kontrollgrupper

 1. Velg gruppen som du vil dele. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Del opp gruppe.

  1. Klikk Ja når meldingsboksen åpnes, hvis du vil fortsette å dele opp grupper.

  2. Hvis du vil endre en enkelt kontroll, fortsetter du å velge og dele opp grupper med kontroller til den du vil endre, blir tilgjengelig.

Gruppere kontroller

 1. Velg ett av kontrollene som tidligere var gruppert. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper på nytt.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Ved å bruke kommandoene Kopier og Lim inn

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil lage en enkelt kopi av en kontroll, klikker duHjem, klikk Kopier Knappesymbol , og klikk deretter Lim inn Knappesymbol .

  Hvis du vil lage flere kopier, gjentar du limer til du har hvor mange eksemplarer du vil bruke.

Ved hjelp av tastaturet og musen

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Trykk CTRL, og dra kontrollen.

  Hvis du vil lage flere duplikater, drar du gjentatte ganger til du får det antall kopier du ønsker.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Ved hjelp av musen

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hold pekeren over kontrollen til pekeren endres til en korspeker, og dra deretter kontrollen eller kontrollene til et annet sted.

Ved hjelp av tastaturet

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Trykk piltastene for å flytte kontrollen én piksel om gangen.

Kontroller og andre objekter på tegningen lerret automatisk stabelen i individuelle lag når du legger dem til. Du kan se stabelen når Kontroller overlapper – den øverste kontrollen dekker delvis kontrollene under den.

Obs!: Skjemakontroller og ActiveX-kontroller har en objektrekkefølge som er separat og distinkt fra objekter laget med Tegneverktøy og SmartArt-verktøy, som figurer og SmartArt-grafikk.

 1. Merk kontrollen. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk det merkede området, velg Rekkefølge, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk Flytt fremover hvis du vil flytte kontrollen ett lag opp i rekkefølgen.

  2. Klikk Plasser lengst frem hvis du vil flytte kontrollen til øverste lag i rekkefølgen.

  3. Klikk Flytt bakover hvis du vil flytte kontrollen ett lag ned i rekkefølgen.

  4. Klikk Plasser lengst bak hvis du vil flytte kontrollen til nederste lag i rekkefølgen.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter laget med SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt) i samme gruppevalg.

Justere alle kontrollene til rutenettet eller figurer

 1. Merk kontrollen. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil justere alle objekter med øverst til venstre i en celle, kategorien Format under tegneverktøy klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbol , og klikk deretter Fest til rutenett Knappesymbol .

  Fest til-funksjonen fungerer både når rutenettet er aktivert og ikke aktivert. Du kan også justere kontroller med cellerutenettet ved å holde ALT-tasten mens du flytter en kontroll eller et objekt.

 3. Du kan justere kontroller med loddrette og vannrette kantene på andre figurer automatisk når du flytter eller tegner dem, velg kategorien Format under tegneverktøy, klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol , og klikk deretter Fest til figur Knappesymbol .

Justere kontroller etter kant

Viktig!: Justering av kontroller kan få dem til å stables oppå hverandre. Forviss deg om at kontrollene er plassert relativt i forhold til hverandre på den måten du ønsker, før du kjører en kommando for å justere dem.

 1. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil justere kontrollene, klikk kategorien Format under tegneverktøy, og deretter klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbol . Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil justere kontrollene ved øverste kontrollen, klikker du Toppjuster Knappesymbol .

  2. Hvis du vil justere kontrollene nederst kontrollen, klikker du Bunnjuster Knappesymbol .

  3. Hvis du vil justere kontrollene av kontrollen lengst til venstre, klikk Venstrejuster Knappesymbol .

  4. Hvis du vil justere kontrollene av kontrollen lengst til høyre, Høyrejuster Knappesymbol .

Justere kontroller vannrett eller loddrett

 1. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil justere kontrollene, klikk kategorien Format under tegneverktøy, klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol og gjør deretter ett av følgende:

  1. Du kan justere Kontroller vannrett gjennom midten av kontrollene, klikk Midtstill vannrett Knappesymbol .

  2. Du kan justere kontroller loddrett gjennom midten av kontrollene, klikk Midtstill Knappesymbol .

Distribuere Kontroller vannrett eller loddrett

 1. Velg minst tre kontroller. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil fordele kontrollene, klikk kategorien Format under tegneverktøy, klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol og gjør deretter ett av følgende:

  1. Hvis du vil jevnt fordele Kontroller vannrett, klikk Fordel vannrett Knappesymbol .

  2. Hvis du vil jevnt fordele kontroller loddrett, klikker du Fordel loddrett Knappesymbol .

Hvis du vil utføre noen av fremgangsmåtene i denne artikkelen hvis én eller flere kontroller er en ActiveX-kontroll, må du først gjøre at utvikler-fanen er tilgjengelig.

Vis Utvikler-fanen

 1. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

Kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus Knappesymbol i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

Gruppere kontroller, dele opp en gruppe kontroller eller gruppere kontroller på nytt

Når du grupperer kontroller, kombinerer du dem, slik at du kan arbeide med dem som om de var én enkelt kontroll. Du kan for eksempel endre størrelse på eller flytte alle kontrollene i en gruppe som én enhet.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Gruppekontroller

 1. Merk kontrollene du vil gruppere. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper.

Kontrollgrupper

 1. Velg gruppen som du vil dele. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Del opp gruppe.

  1. Klikk Ja når meldingsboksen åpnes, hvis du vil fortsette å dele opp grupper.

  2. Hvis du vil endre en enkelt kontroll, fortsetter du å velge og dele opp grupper med kontroller til den du vil endre, blir tilgjengelig.

Gruppere kontroller

 1. Velg ett av kontrollene som tidligere var gruppert. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk valget, og velg Gruppering, og klikk deretter Grupper på nytt.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller eller ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Ved å bruke kommandoene Kopier og Lim inn

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hvis du vil at en enkelt kopi av en kontroll, i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen, klikk Kopier, Knappesymbol , og klikk deretter Lim inn Knappesymbol .

  Hvis du vil lage flere duplikater, gjentar du innlimingen til du får det antall kopier du ønsker.

Ved hjelp av tastaturet og musen

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Trykk CTRL, og dra kontrollen.

  Hvis du vil lage flere duplikater, drar du gjentatte ganger til du får det antall kopier du ønsker.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter i Tegneverktøy eller SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt-grafikk) i samme gruppevalg.

Ved hjelp av musen

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Hold pekeren over kontrollen til pekeren endres til en korspeker, og dra deretter kontrollen eller kontrollene til et annet sted.

Ved hjelp av tastaturet

 1. Merk kontrollen eller kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Trykk piltastene for å flytte kontrollen én piksel om gangen.

Kontroller og andre objekter på tegningen lerret automatisk stabelen i individuelle lag når du legger dem til. Du kan se stabelen når Kontroller overlapper – den øverste kontrollen dekker delvis kontrollene under den.

Obs!: Skjemakontroller og ActiveX-kontroller har en objektrekkefølge som er separat og distinkt fra objekter laget med Tegneverktøy og SmartArt-verktøy, som figurer og SmartArt-grafikk.

 1. Merk kontrollen. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Høyreklikk det merkede området, velg Rekkefølge, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk Flytt fremover hvis du vil flytte kontrollen ett lag opp i rekkefølgen.

  2. Klikk Plasser lengst frem hvis du vil flytte kontrollen til øverste lag i rekkefølgen.

  3. Klikk Flytt bakover hvis du vil flytte kontrollen ett lag ned i rekkefølgen.

  4. Klikk Plasser lengst bak hvis du vil flytte kontrollen til nederste lag i rekkefølgen.

Viktig!: Hvis du vil gjøre fremgangsmåtene nedenfor, må du først legge menyen Juster-knappen i kategorien TegneverktøyVerktøylinjen for hurtigtilgang.

Legge til Juster knappen-meny i kategorien Tegneverktøy på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk pilen ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Flere kommandoer.

 2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

 3. I listen, velger du Juster Knappesymbol .

 4. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan ikke kombinere skjemakontroller og ActiveX-kontroller med objekter laget med SmartArt-verktøy (som figurer og SmartArt) i samme gruppevalg.

Justere alle kontrollene til rutenettet eller figurer

 • Klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol for å justere alle objekter med hjørnet øverst til venstre i en celle, på Verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Fest til rutenett Knappesymbol .

  Fest til-funksjonen fungerer både når rutenettet er aktivert og ikke aktivert. Du kan også justere kontroller med cellerutenettet ved å holde ALT-tasten mens du flytter en kontroll eller et objekt.

 • Du kan justere kontroller med loddrette og vannrette kantene på andre figurer automatisk når du flytter eller tegner dem, på Verktøylinjen for hurtigtilgang, klikker du pilen ved siden av Juster Knappesymbol , og klikk deretter Fest til figur Knappesymbol .

Justere kontroller etter kant

Viktig!: Justering av kontroller kan få dem til å stables oppå hverandre. Forviss deg om at kontrollene er plassert relativt i forhold til hverandre på den måten du ønsker, før du kjører en kommando for å justere dem.

 1. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol for å justere kontrollene, på Verktøylinjen for hurtigtilgang, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Hvis du vil justere kontrollene ved øverste kontrollen, klikker du Toppjuster Knappesymbol .

  2. Hvis du vil justere kontrollene nederst kontrollen, klikker du Bunnjuster Knappesymbol .

  3. Hvis du vil justere kontrollene av kontrollen lengst til venstre, klikk Venstrejuster Knappesymbol .

  4. Hvis du vil justere kontrollene av kontrollen lengst til høyre, Høyrejuster Knappesymbol .

Justere kontroller vannrett eller loddrett

 1. Merk kontrollene. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol for å justere kontrollene, på Verktøylinjen for hurtigtilgang, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Du kan justere Kontroller vannrett gjennom midten av kontrollene, klikk Midtstill vannrett Knappesymbol .

  2. Du kan justere kontroller loddrett gjennom midten av kontrollene, klikk Midtstill Knappesymbol .

Distribuere Kontroller vannrett eller loddrett

 1. Velg minst tre kontroller. For mer informasjon, kan du se Merk av for eller fjern merket for kontroller i et regneark.

 2. Klikk pilen ved siden av Juster Knappesymbol for å distribuere til kontrollene, på Verktøylinjen for hurtigtilgang, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Hvis du vil jevnt fordele Kontroller vannrett, klikk Fordel vannrett Knappesymbol .

  2. Hvis du vil jevnt fordele kontroller loddrett, klikker du Fordel loddrett Knappesymbol .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×