Pivottabeller

Gruppere data eller løse opp gruppe med data i en pivottabell

Gruppere data eller dele opp data i en pivottabell

Hvis du grupperer data i en pivottabell, kan dette gjøre det enklere å vise et delsett med data som skal analyseres. Slik kan du for eksempel gruppere en uhåndterlig liste over datoer og klokkeslett (dato- og klokkeslettfelt i pivottabellen) i kvartaler og måneder:

Datoer som er gruppert etter måneder og kvartaler

Obs!: Tidsgruppering-funksjonen er en nyhet i Excel 2016. Med tidsgruppering registreres relasjoner på flere tidsrelaterte felter automatisk når du legger til rader av tidsfelter i pivottabeller. Så snart de er gruppert, kan du dra gruppen til pivottabellen og starte analysen.

 1. Høyreklikk et numerisk felt eller et dato- og klokkeslettfelt, og klikk Grupper.

 2. Skriv inn det følgende (etter hva som kreves) i boksene Starter ved og Slutter ved:

  Dialogboksen Gruppering

  • Det minste og største tallet for å gruppere numeriske felter.

  • Første og siste dato eller klokkeslett du vil gruppere etter.

   Oppføringen i Slutter ved-boksen må være større en oppføringen i Starter ved-boksen.

 3. Gjør følgende i Med-boksen:

  • Når det gjelder numeriske felter, skriver du inn tallet som representerer intervallet for hver gruppe.

  • Når det gjelder dato- og klokkeslettfelter, klikker du én eller flere dato- eller klokkeslettperioder for gruppene.

   Du kan klikke flere tidsperioder å gruppere etter. Du kan for eksempel gruppere etter Måneder og Uker. Grupper elementer etter uker først, og pass på at Dager er den eneste tidsperioden du velger. Klikk 7 i Antall dager-boksen, og klikk deretter Måneder.

Tips!: Dato- og klokkeslettgrupper er tydelig merket i pivottabellen, for eksempel som apr, mai og jun for måneder. Du kan endre gruppeetiketten ved å klikke den, trykke F2 og skrive inn ønsket navn.

Obs!: Funksjonen for tidsgruppering er bare tilgjengelig i Excel 2016.

 • Dra et datofelt fra feltområdet til området for rader eller kolonner for å gruppere dataene automatisk etter tidsperiode i oppgaveruten Pivottabellfelt.

  Feltliste for pivottabell før tidsgruppering
  Feltliste for pivottabell før tidsgruppering

  Feltliste for pivottabell før tidsgruppering

  Excel legger til beregnede kolonner automatisk i pivottabellen som brukes til å gruppere dato- eller tidsdata. Excel vil også skjule dataene automatisk for å vise dem i de høyeste dato- eller tidsperiodene.

  Når for eksempel Datofelt er merket av i Feltliste over, legger Excel automatisk til år, kvartal, og måned (dato) som vist nedenfor.

  Feltliste for pivottabell etter tidsgruppering
  Feltliste for pivottabell etter tidsgruppering

  Feltliste for pivottabell etter tidsgruppering

Obs!: 

 • Når du drar et datofelt fra Feltliste til området for rader eller kolonner der et felt allerede eksisterer, og deretter setter inn datofeltet over eksisterende felt, fjernes det eksisterende datofeltet fra området for rader eller kolonner og dataene skjules ikke automatisk, slik at du kan se dette feltet når data skjules.

 • Når du drar et datofelt med over ett tusen rader med data fra feltlisten til området for rader eller kolonner i pivottabellen til en datamodell, fjernes datofeltet fra feltlisten, slik at Excel kan vise en pivottabell som overstyrer begrensningen på én million poster.

Du kan også merke bestemte elementer og gruppere dem, slik som dette:

Merkede navn som er gruppert

 1. Merk to eller flere elementer i pivottabellen som skal grupperes, ved å holde nede CTRL eller SKIFT mens du klikker dem.

 2. Høyreklikk det du har merket, og klikk Grupper.

Når du grupperer valgte elementer, oppretter du et nytt felt basert på feltet du grupperer. Når du for eksempel grupperer et felt kalt Selger, oppretter du et felt kalt Selger1!. Dette feltet legges til i feltdelen av Feltliste, og du kan bruke det som ethvert annet felt. Det vises en gruppeetikett i pivottabellen, for eksempel Gruppe1 for den første gruppen du oppretter. Du kan endre en gruppeetikett til noe mer beskrivende ved å klikke den, > Feltinnstillinger og skrive inn ønsket navn i boksen Egendefinert navn.

Tips!: 

 • Hvis du vil ha en mer kompakt pivottabell, kan du opprette grupper for alle andre ugrupperte elementer i feltet.

 • Når det gjelder felt som er ordnet i nivåer, kan du bare gruppere elementer som har samme element på neste nivå. Hvis feltet for eksempel har nivåene Land og By, kan du ikke gruppere byer fra ulike land.

Hvis du vil fjerne gruppering, høyreklikker du et element i de grupperte dataene og klikker Del opp gruppe.

Hvis du deler opp grupperte numeriske felt eller data- og klokkeslettfelt, fjernes all gruppering for disse feltene. Hvis du deler opp en gruppe med merkede elementer, er det bare disse elementene som deles opp. Gruppefeltet fjernes ikke fra feltlisten før alle gruppene for feltet er delt opp. Anta for eksempel at du har fire byer i By-feltet: Boston, New York, Los Angeles og Seattle. Du grupperer dem slik at New York og Boston er i én gruppe som du kaller Atlanterhavet, og Los Angeles og Seattle i én gruppe som du kaller Stillehavet. Et nytt felt, By2, vises i Felt-området og plasseres i Rader-området i feltlisten.

Som vist her er By2-feltet basert på By-feltet, og er plassert i Rader-området for å gruppere de valgte byene.

By2, basert på By-feltet, brukes i Rader-området for gruppering

Som vist nedenfor er de fire byene ordnet under de nye gruppene, Atlanterhavet og Stillehavet.

De egendefinerte gruppene Atlanterhavet og Stillehavet er basert på valgte byer

Obs!: Når du angrer tidsgrupperte eller automatisk skjulte felter, vil første gangs angring fjerne alle beregnede felter fra feltområdene, og bare dato-feltet er igjen. Dette er i tråd med hvordan funksjonen angre virket i pivottabellen i tidligere versjoner. Andre gangs angring vil fjerne datofeltet fra feltområdene og angre alt.

Vær oppmerksom på følgende når du grupperer data i en pivottabell:

 • Du kan ikke gruppere elementer for OLAP-kildedata (Online Analytical Processing) som ikke støtter CREATE SESSION CUBE.

 • Du kan ikke legge til et beregnet element i et felt som allerede er gruppert. Du må først dele opp gruppen med elementer, legge til det beregnede elementet og deretter gruppere elementene på nytt.

 • Du kan ikke bruke kommandoen Konverter til formler (Pivottabellverktøy > Analyser> OLAP-verktøy) når du har et eller flere grupperte elementer. Del opp de grupperte elementene før du bruker denne kommandoen.

 • Du kan ikke opprette slicere for OLAP-hierarkier med grupperte felt.

 • Bare Excel 2016: Du kan slå av tidsgruppering i pivottabeller (inkludert datamodell-pivottabeller) og pivotdiagrammer ved å redigere registeret.

Se også

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Opplæringsvideo: Gruppere data i pivottabeller

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×