Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med OneDrive for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med OneDrive for Business

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke Skjermleser innebygde Windows skjermbildet reader og hurtigtaster for å lagre og dele filer i mappen OneDrive for Business på datamaskinen. Når du er tilkoblet, synkroniseres automatisk filer som er lagret i din OneDrive for Business til denne mappen.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneDrive for Business

OneDrive appen er innebygd i Windows 10, og mappen OneDrive vises automatisk i det Filutforsker.

Hvis du vil koble til mappen OneDrive for Business ved hjelp av Filutforsker, må du først synkronisere din OneDrive for Business til datamaskinen. OneDrive for Business mappenavnet inneholder Office 365 navnet på organisasjonen, for eksempel OneDrive - Contoso eller OneDrive@Contoso.com.

For mer informasjon, kan du se bruke en skjermleser til å synkronisere OneDrive for Business.

Åpne OneDrive ved hjelp av Cortana Søk

 1. Hvis du vil gå til søkeboksen Cortana, trykker du Windows-tasten. Du hører: "Cortana, søkeboksen redigering." Du hører i JAWS: "Søkeboksen, redigere, skrive inn tekst."

 2. Type OneDrive. Du hører: "OneDrive-skrivebordsprogrammet." Trykk Enter.

Åpne OneDrive fra Filutforsker

 1. Hvis du vil åpne Filutforsker, kan du trykke Windows-tasten + E. Filutforsker åpnes med fokus i visningen elementer.

 2. Bruk piltastene til du hører "OneDrive ", og trykk Enter.

Tips!: Hvis mappen OneDrive ikke er oppført i elementer-visningen, til for å merke den, flytter du til i trevisningen i navigasjonsruten. Trykk SKIFT + F6 eller Skift + Tab, trykk Pil ned til du hører "OneDrive ", og trykk deretter Enter.

Logge på OneDrive for Business

Når du åpner OneDrive for Business for første gang, blir du bedt om å logge på, velg plasseringen til mappen OneDrive for Business på datamaskinen, og velg filene og mappene du vil synkronisere.

 1. Åpne OneDrive med Cortana Søk eller Filutforsker som beskrevet ovenfor.

 2. Når du har åpne begynner konfigurasjonen. Du hører: "Microsoft OneDrive. Skriv inn e-postadressen." Du hører i JAWS: "Microsoft OneDrive-dialogboks. Sette opp OneDrive. Skriv inn e-postadressen." Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn adressen til organisasjonen, og trykk Enter.

 3. Hvis du har både OneDrive og OneDrive for Business kontoer, kan du høre: «denne e-postadressen skal brukes for både OneDrive og OneDrive for Business. Som du vil logge på first? «Trykk TAB flere ganger til du hører "Arbeid eller skole, knappen", og trykk mellomrom.

 4. Organisasjonens pålogging dialogboksen åpnes. Fokuset er i passordfeltet. Skriv inn passordet. Når du er ferdig, trykker du Tab-tasten til du hører "Sign in", og trykk mellomrom.

 5. Dialogboksen Dette er OneDrive-mappen åpnes. Du hører: "Microsoft OneDrive, faneelement, endre plassering, kobling." Du hører i JAWS: "Microsoft OneDrive dialogboksen..." Som standard er mappen OneDrive plassert underC:\Users.... Fokuserer på koblingen Endre plassering, så hvis du vil endre standardplasseringen, trykker du Enter. For å godta den gjeldende plasseringen og fortsette, trykk TAB til du hører "Neste, knappen," og trykker mellomrom.

 6. Synkronisere OneDrive-filer på denne PC-dialogboksen åpnes. Som standard er alle filer og mapper i din OneDrive for Business valgt å synkronisere. Hvis du ikke vil synkronisere alle, kan du velge filene og mappene i denne dialogboksen.

  Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil synkronisere alle OneDrive for Business filer og mapper på datamaskinen, trykk TAB til du hører "Neste, knappen", og trykk Enter.

  • Hvis du vil merke bestemte OneDrive for Business filer og mapper som skal synkroniseres på datamaskinen, kan du definere filene og mappene i denne dialogboksen. Hvis du vil navigere mellom områder i dialogboksen, trykker du TAB eller Skift + Tab. Du har nådd listen over mapper og filer i din OneDrive for Business når du hører det første elementet i din OneDrive for Business, for eksempel "Filer ikke i en mappe,". Hvis du vil navigere i listen, trykk Pil ned. Trykk mellomrom for å merke eller oppheve merkingen av et element eller en avmerkingsboks. Når valgene er ferdig, trykker du Tab for å gå til Neste-knappen, og Trykk mellomromstasten.

  Du er nå koblet til din OneDrive for Business, og dialogboksen Velkommen til OneDrive åpnes.

 7. Hvis du vil synkronisere, og åpner det OneDrive for Business, går du gjennom dialogboksen Velkommen først. Trykk Tab-tasten én gang. Du hører: "Deretter knappen". Trykk Enter tre ganger for å gå gjennom sidene. Trykk Skift + Tab én gang. Du hører: «Åpne mappen OneDrive». Trykk Enter. (Valgte) OneDrive for Business mapper og filer er synkronisert, og mappen OneDrive for Business åpnes i Filutforsker.

Åpne et element i OneDrive for Business

Gå til elementet du vil åpne, trykk mellomrom for å merke den, og trykk Enter for å åpne i Filutforsker.

Tips!: Hvis du vil velge appen du vil bruke til å åpne elementet, på elementet, trykker du Alt + H, P + E. Hvis du vil navigere gjennom listen over alternativer, trykk Pil ned. Når du vil bruke på et alternativ, trykker du Enter.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Du kan laste opp en fil eller mappe til OneDrive for Business ved å kopiere eller flytte den til mappen OneDrive i Filutforsker, eller ved å lagre filen direkte til OneDrive for Business ved hjelp av den aktuelle Office-app.

Laste opp et element ved hjelp av Filutforsker

 1. For å åpne Filutforsker trykker du Windows-logotasten+E.

 2. Gå til mappen eller filen du vil kopiere eller flytte til OneDrive for Business.

 3. Hvis du vil kopiere filen eller mappen, trykker du Ctrl + C. Hvis du vil klippe ut filen eller mappen, trykker du Ctrl + X.

 4. Bruk Tab-tasten og piltastene for å gå til riktig sted i mappen OneDrive for Business, og trykk Enter.

 5. Trykk Ctrl + V for å lime inn kopierte eller utklipte elementet. Elementet er lastet opp til din OneDrive for Business.

Lagre filen direkte til OneDrive for Business

Når du arbeider med en fil i en Office-app, kan du lagre den direkte til OneDrive for Business, slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Åpne filen i gjeldende Office-appen, trykker du Alt + F. Backstage-visningen åpnes, og du hører "Backstage-visningen, er valgt, kategorien informasjon."

 2. For å åpne kategorien Lagre som, trykker du A.

 3. Hvis du vil gå til mappen OneDrive for Business, trykker du S1. Du hører: "Merket, OneDrive - < navnet på organisasjonen >." Du hører i JAWS: "OneDrive – < navnet på organisasjonen, > kategorien."

 4. Trykk høyre piltast én gang. Fokuserer på mappen OneDrive for Business. Trykk pil ned for å flytte til Filnavn-feltet. Hvis det er nødvendig, skriver du inn eller endre navn på filen. Hvis du vil lagre, velger du ett av disse alternativene:

  • Hvis du vil lagre filen på den primære OneDrive for Business-mappen, trykker du Tab for å flytte til Lagre-knappen, og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil lagre filen på en bestemt undermappe i mappen OneDrive for Business, trykker du Tab-tasten til du hører "Sorter etter navn", trykk Pil ned for å gå til mappen der du vil lagre filen, og trykk deretter Enter. Når du hører navnet på den første filen i mappen (eller, hvis det er ingen filer i mappen, vil du høre ikke "kan finne noe å vise her"), for å flytte til Lagre-knappen, trykker du Tab-tasten til du hører "Lagrer, knappen", og trykk deretter Enter.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Som standard alle mapper og filer i mappen OneDrive for Business finnes tilkoblet og frakoblet på datamaskinen, men du kan også laste ned et element separat.

 1. Gå til elementet du vil laste ned i din OneDrive for Business i Filutforsker. Når du er på elementet, trykker du Ctrl + C.

 2. Flytte til mappen der du vil lagre elementet på datamaskinen, og trykk Ctrl + V for å lime den inn.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele et element direkte fra OneDrive for Business. Personene du deler med mottar en e-postinvitasjon til å vise og redigere delt innhold i OneDrive for Business.

 1. Gå til mappen OneDrive for Business i Filutforsker. Velg mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT + F10.

 2. På hurtigmenyen åpnes, og du hører: "Kontekstmeny." Trykk S, og trykk deretter Enter. Du hører: "nettleservisningen, rute." Du hører i JAWS: "del, < navnet på filen >, nettleservisningen." Dialogboksen Send kobling åpnes.

 3. Trykk TAB til du hører: "Personer kan dele med, redigerbar kombinasjonsboks." Du hører i JAWS: "Personer til å dele med, Rediger som popup, skrive inn tekst." Trykk Enter. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med, og trykk Enter. Hvis du vil invitere en annen person, skriver du inn e-postadressen, og trykk Enter.

 4. Hvis du vil skrive et notat til å sende med invitasjonen, trykker du TAB til du hører: "Legg til en melding, valgfritt, redigering." Du hører i JAWS: "Rediger, skrive inn tekst."

 5. Trykk Tab for å gå til Send-knappen, og trykk Enter for å sende koblingen.

Avslutt delingen av en mappe

 1. Gå til mappen OneDrive for Business i Filutforsker. Merk elementet du vil stoppe deling.

 2. Trykk Alt + S, for å gå til båndet, og trykk deretter S to ganger i rask rekkefølge. Det åpnes en dialogboks med fokus på alternativet Avslutt deling. Hvis du vil slutte å dele med alle, trykker du Enter.

Slutte å synkronisere OneDrive for Business

Hvis du vil slutte å synkronisere OneDrive for Business til datamaskinen, du kan bare stanse den midlertidig, og den vil fortsette etter den valgte tidsperioden.

 1. Gå til OneDrive for Business-ikonet på oppgavelinjen på skrivebordet på datamaskinen. Ikonet er plassert nær lav til høyre på linjen helt nederst på skjermen. Hvis du vil navigere til oppgavelinjen, trykk TAB til du hører "varslinger vinkeltegn, knappen," og trykker høyre piltast til du hører "OneDrive – < navnet på organisasjonen >, < gjeldende synkroniseringsstatus >."

  Tips!: Hvis du ikke finner OneDrive for Business-ikonet på oppgavelinjen, kan den være skjult i varsler-menyen. Trykk Enter for å åpne menyen, når du høre vinkelknapp varsler, og bruk piltastene til å gå til elementene på menyen.

 2. Trykk Enter for å åpne menyen OneDrive for Business. Trykk TAB flere ganger til du hører "Flere alternativer, knappen", og trykk Enter.

 3. Trykk Tab for å flytte nedover i listen over alternativer. Når du hører "Pause synkronisering", trykker du Enter.

 4. Trykk pil ned for å høre alternativene. Når du vil gjøre følgende med et alternativ, trykker du Enter.

Se også

Bruk en skjermleser til å synkronisere OneDrive for Business

Hurtigtaster for OneDrive for Business i Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Bruk VoiceOver, innebygde Mac OS-Skjermleser og hurtigtaster til å lagre og dele filer i mappen OneDrive for Business på datamaskinen. Når du er tilkoblet, synkroniseres automatisk filer som er lagret i din OneDrive for Business til denne mappen.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneDrive og sette opp OneDrive for Business

Hvis du ikke allerede er installert, kan du laste ned OneDrive-appen fra App Store.

 1. Gå til OneDrive-app på Mac-maskinen, og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne appen.

 2. Dialogboksen sette opp OneDrive åpnes. Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn organisasjonens e-postadressen din, og trykk ENTER.

 3. Hvis du har både OneDrive og OneDrive for Business i bruk, kontoen utvalget visningen åpnes, og du hører: "Personlig, standard, knappen". Trykk Tab for å flytte til jobb eller skole-knappen, og trykk ENTER.

 4. Organisasjonens pålogging dialogboksen åpnes. Fokuset er i passordfeltet. Skriv inn passordet, og trykk ENTER for å logge på.

 5. Dialogboksen Dette er din OneDrive-mappen åpnes. Fokus er på knappen Velg plasseringen for OneDrive-mappen. Trykk ENTER for å velge.

 6. Et Finder-vindu åpnes. Bruk deretter Tab og piltastene til å bla til plasseringen der du vil legge til OneDrive for Business-mappen. Når plasseringen velges, trykk TAB flere ganger til du hører "Velg denne plasseringen, knappen," og trykk ENTER.

 7. I Finder-vinduet lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Dette er din OneDrive-mappen. Fokuserer på Neste-knappen. Trykk ENTER for å velge.

 8. Dialogboksen Synkroniseringsfiler fra din OneDrive åpnes. I denne dialogboksen kan du velge mapper og filer du vil laste ned til mappen OneDrive for Business på en Mac. Som standard alle OneDrive for Business filer og mapper har valgt å synkronisere, og fokuserer på Neste-knappen.

  Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil synkronisere alle OneDrive for Business filer og mapper på Mac-maskinen, trykker du ENTER.

  • For å velge hvilke OneDrive for Business filer og mapper er synkronisert med Mac, kan du definere filene og mappene i denne dialogboksen. Hvis du vil navigere mellom elementene i dialogboksen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre eller høyre piltast. Hvis du vil angi tabellen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-pil. Trykk mellomrom for å merke eller oppheve merkingen av et element eller en avmerkingsboks. Hvis du vil gå ut av tabellen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp piltast. Når valgene er ferdig, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast gå til Neste-knappen, og trykk ENTER.

 9. Dialogboksen Your OneDrive er klar for åpnes. Fokus er på Åpne Min OneDrive-knappen, og du hører: "Åpne Min OneDrive - < navnet på organisasjonen >, standard, knappen."

  Tips!: Hvis du vil OneDrive for Business åpnes og synkroniserer filer automatisk når datamaskinen blir ved å trykke Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast. Du hører: "Åpne ved pålogging slik at filer synkroniseres automatisk, merket merket." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å merke avmerkingsboksen. Hvis du vil flytte tilbake til Åpne Min OneDrive-knappen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast.

  Trykk ENTER for å synkronisere filer og mapper på Mac-maskinen, og åpne mappen OneDrive for Business i Finder.

Åpne et element i OneDrive for Business

 1. Bla til mappen OneDrive for Business i Finder, og trykk kommando + pil ned for å åpne mappen.

 2. Hvis du vil gå til innholdet i mappen, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-pil.

 3. Trykk Pil høyre eller venstre for å gå til elementet du vil åpne, og trykk kommando + O.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Du kan laste opp en fil eller mappe til OneDrive for Business ved å kopiere eller flytte den til mappen OneDrive for Business i Finder, eller ved å lagre filen direkte til OneDrive for Business ved hjelp av den aktuelle Microsoft Office-app.

Laste opp et element ved hjelp av Finder

 1. Åpne et Finder-vindu, og Naviger til mappen eller filen du vil laste opp til OneDrive for Business. Hvis du for eksempel for å åpne Hjem-mappe i Finder, trykker du Skift + Kommando + H, eller for å åpne dokumenter-mappen, trykker du Skift + Kommando + O.

 2. Mappe eller fil valgt, trykk kommando + C for å kopiere eller kommando + X for å klippe ut.

 3. I Finder, går du til mappen OneDrive for Business, og trykk kommando + V for å lime inn filen eller mappen. Elementet er lastet opp til OneDrive for Business.

Lagre filen direkte til OneDrive for Business

Når du arbeider med en fil i et Microsoft Office-app, kan du lagre det direkte til OneDrive for Business slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Åpne filen i gjeldende Office-appen, trykker du Skift + Kommando + S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Fokuset er i Filnavn-feltet. Hvis det er nødvendig, skriver du inn for å legge til eller endre filnavnet.

 3. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører "Steder, SharePoint-tabellen." Bruk piltastene til å navigere til riktig sted.

  Hvis du ikke hører plasseringen din OneDrive for Business, men "Online plasseringer, knappen," i stedet den gjeldende plasseringen for lagring er på en Mac. Hvis du vil gå til din OneDrive for Business, gjør du følgende:

  1. Når du hører "Online plasseringer, knappen," trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne listen over steder.

  2. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast for å flytte til delen steder, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned pil for å angi tabellen.

  3. I tabellen, bruker du piltastene til å navigere på steder. Når du har funnet riktig sted i mappen OneDrive for Business, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Trykk TAB flere ganger til du hører "Lagre, standard, knappen,", og trykk ENTER. Filen er lagret i OneDrive for Business-mappen, og alternativet automatisk lagring er aktivert. Du går tilbake til Office-appen der filen er åpen.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Som standard alle mapper og filer i mappen OneDrive for Business finnes tilkoblet og frakoblet på datamaskinen, men du kan også laste ned et element separat.

 1. I Finder, går du til elementet du vil laste ned i din OneDrive for Business. Når du er på elementet, trykk kommando + C.

 2. Flytte til mappen der du vil lagre elementet på datamaskinen, og trykk kommando + V for å lime den inn.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele et element direkte fra OneDrive for Business, for eksempel, e-post, meldinger eller AirDrop. Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele elementet som et vedlegg ved hjelp av e-post.

 1. I Finder, går du til mappen OneDrive for Business. Velg mappen eller filen du vil dele, og trykk CTRL + alternativ + SKIFT + M for å åpne på hurtigmenyen. Du hører: "Menyen < antall elementer >."

 2. Trykk pil ned flere ganger til du hører "Del, undermenyen," og trykker høyre piltast. Du hører: "del, undermenyen, < antall elementer >, e-post."

 3. Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det opprettes en ny e-postmelding, og elementet du valgte å dele er tilknyttet. Du hører: "E-post, ny melding, vinduet Rediger tekst." Fokuset er i til-feltet der du kan skrive inn adressen til mottakeren.

 4. Legge til et emne, trykker du TAB til du hører "Emne, redigere tekst," og Skriv inn et emne.

 5. Hvis du vil legge til en melding, trykk TAB til du hører "Objekt erstatningstegn, redigere tekst", og trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned piltast. Fokuset er i begynnelsen av tekstområdet etterfulgt av den vedlagte filen eller mappen. Skriv inn meldingsteksten.

 6. Når du er ferdig, trykk kommando + SKIFT + D for å sende meldingen.

Slutte å synkronisere OneDrive for Business

Hvis du vil slutte å synkronisere OneDrive for Business til Mac, du kan bare stanse den midlertidig, og den vil fortsette etter den valgte tidsperioden.

 1. Trykk CTRL + ALT + M + M for å flytte til første status-menyen på menylinjen, på Mac-maskinen. Du hører: «Meny-tillegg, < appnavnet >, menyen ekstra.» Hvis det er nødvendig, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører: "OneDrive".

  Tips!: Hvis du ikke kan høre "OneDrive", kan ikke kjøre appen, og du må starte den først.

 2. Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne menyen. Du hører: "OneDrive, < gjeldende synkroniseringsstatusen >, < navnet på organisasjonen >.

 3. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Flere alternativer, knappen", og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Det åpnes en meny. Trykk pil ned til du hører "Pause synkronisering", og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Trykk pil ned for å høre alternativene. Når du vil gjøre følgende med et alternativ, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Synkronisering er stanset midlertidig for den valgte tidsperioden.

Se også

Bruke en skjermleser til å synkronisere OneDrive for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Bruk VoiceOver de innebygde iOS skjermbildet leser, for å lagre og dele filer i din OneDrive for Business på iPhone.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Åpne OneDrive og logge på OneDrive for Business

Hvis du ikke allerede installert på telefonen, kan du laste ned Microsoft OneDrive appen fra App Store. Du kan bruke programmet OneDrive å logge på og få tilgang til innholdet i OneDrive for Business.

 1. Gå til startskjermen der OneDrive appen er. Sveip til høyre til du hører "OneDrive", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Logg på-vinduet åpnes. Du hører: "OneDrive, hjelpeknapper." Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "E-post eller telefon, tekstfelt," og dobbelttrykker skjermen.

 3. De på skjermen tastaturet åpnes, og du kan skrive inn organisatoriske e-postadressen din. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører "Gå", og dobbelttrykk skjermen.

 4. Hvis du har både OneDrive og OneDrive for Business i bruk, åpnes visningen kontoen utvalget. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "logge på OneDrive for Business, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 5. Du hører "Avbryt, knappen," og organisasjonens påloggingsvinduet åpnes. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Passord, sikker tekstfelt," og dobbelttrykker skjermen.

 6. De på skjermen tastaturet åpnes, og du kan skrive inn passordet. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører "Gå", og dobbelttrykk skjermen.

  OneDrive for Business åpnes i filer-visningen.

Laste opp en fil til OneDrive for Business

Hvis du har lokalt lagret Office-filer på iPhone, kan du laste dem opp til OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet. Du kan også lagre filer du oppretter eller redigerer på telefonen direkte til din OneDrive for Business.

Laste opp en fil som er lagret på telefonen

Du kan flytte en lagret lokalt Office-fil til din OneDrive for Business for enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet.

 1. Kontroller at du er logget på din OneDrive for Business i OneDrive-app. Deretter åpner du appen du har opprettet filen med, for eksempel Word, Excel eller PowerPoint og navigere til filen.

  Tips!: Hvis du nylig har arbeidet på filen, finner du det i siste-visningen.

 2. Når fokus er på filen vil du laste opp, sveip mot høyre. Du hører: "Fil, -knappen og tilgjengelige handlinger." Trykk skjermen.

 3. En Alternativer-menyen er åpen. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "Flytt til skyen, knappen." Trykk skjermen.

 4. Dialogboksen steder åpnes. Fokuserer på filnavnet. Velge det OneDrive for Business som lagre plassering, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører "OneDrive" og navnet på organisasjonen. Trykk skjermen.

 5. Dialogboksen Lagre som åpnes. Fokuserer på filnavnet.

  Hvis du vil endre filnavnet, kan du bruke den skjermtastaturet til å skrive inn et nytt navn. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører «Fullført», og dobbelttrykk skjermen. Den skjermtastaturet lukkes.

  Hvis det gjeldende filnavnet er Fin, fortsetter du til neste trinn.

 6. Sveip mot høyre til å navigere. Hvis du vil åpne en mappe, trykk skjermen. Når du har kommet til plasseringen du vil lagre, vises sveip mot venstre til du hører "Flytter," og dobbelttrykker skjermen.

  Filen er lagret på din OneDrive for Business, og du går tilbake til den samme visningen i Office-appen.

Lagre en fil direkte til OneDrive for Business

Når du oppretter en ny fil i et Microsoft Office-app, kan du lagre det direkte til OneDrive for Business slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Når du er ferdig arbeider på Word, Excel eller PowerPoint filen du vil lagre OneDrive for Business, sveip mot venstre eller høyre til du hører "Lukk filen, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Du hører: "Varsel, lagre endringer i < navnet på dokumentet >?" Sveip til høyre til du hører "Lagre, ellipsen, knappen," og dobbelttrykk skjermen.

 3. Dialogboksen Lagre som åpnes. Fokuserer på filnavnet.

  Hvis du vil endre filnavnet, kan du bruke den skjermtastaturet til å skrive inn et nytt navn. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører «Fullført», og dobbelttrykk skjermen. Den skjermtastaturet lukkes.

  Hvis det gjeldende filnavnet er Fin, fortsetter du til neste trinn.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til å navigere. Hvis du vil åpne en mappe, trykk skjermen. Når du har kommet til plasseringen du vil lagre, vises sveip mot venstre til du hører "Lagrer, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  Filen er lagret på din OneDrive for Business, og du går tilbake til den siste visningen i appen.

Dele en fil fra OneDrive for Business

Du kan dele filer som er lagret i din OneDrive for Business med andre i organisasjonen.

 1. I OneDrive-appen på telefonen navigere til filen du vil dele, og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Flere handlinger, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører "Del, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke for å dele, og dobbelttrykk skjermen.

  Dialogboksen kommende, avhenger av den valgte metoden til å dele. Hvis du vil navigere, sveip mot høyre eller venstre. Hvis du vil merke, trykk skjermen.

Slutte å dele en fil

 1. Gå til den delte filen iOneDrive-appen på telefonen. Når du kommer til filen, VoiceOver gir beskjed om navnet på filen, klokkeslettet, størrelsen på filen, og deling statusen (i dette tilfellet "deles"). Trykk skjermen.

 2. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Flere handlinger, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. På menyen som åpnes, sveiper mot høyre til du hører "Detaljer, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Detaljvisning åpnes.

 4. Sveip til høyre. Når du hører "Delt med", har du kommet til listen over personer filen deles med. Sveip til høyre til du hører navnet på personen du vil slutte å dele filen med. Trykk skjermen.

 5. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "Fjerne tilgang". Hvis du vil slutte å dele, trykk skjermen.

Logge av OneDrive for Business

 1. I OneDrive-appen sveiper du høyre gjentatte ganger til du hører "meg, kategori, 5 av 5," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører "Logge av denne kontoen", og dobbelttrykk skjermen.

  Obs!: Hvis du har mer enn én konto i bruk, kontrollerer du at du logger av riktig konto. Du kan bytte mellom kontoer i meg-visningen. Hvis du vil velge en konto, sveip mot venstre gjentatte ganger til du kommer riktig konto øverst i visningen, og dobbelttrykk skjermen.

 3. Dialogboksen Logg av åpnes, og du hører: "Varselet, Logg av." Sveip høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen for å fullføre logge av.

Se også

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Bruke TalkBack, innebygde Android skjermleseren, på telefonen for å lagre og dele filer i din OneDrive for Business.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Åpne OneDrive for første gang, og Legg til OneDrive for Business-konto

Hvis du ikke allerede installert på telefonen, kan du laste ned Microsoft OneDrive-app fra Play. Du kan bruke programmet OneDrive å logge på og få tilgang til innholdet i OneDrive for Business.

 1. Gå til startskjermen der OneDrive appen er. Sveip til høyre til du hører "OneDrive", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Du hører "OneDrive" og velkomstskjermen åpnes. Sveip til høyre til du hører "Sign in", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Hvis du får dialogboksen Oppgrader, sveip mot høyre. Du hører: "Naviger opp knappen". Trykk skjermen. Hvis du hører: "Er OneDrive Basic enough?" sveip høyre til du hører "Hold grunnleggende, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 4. På neste velkomstskjermen, kan du velge for å starte en opplasting fra kamera. Sveip høyre mot ikke nå, og dobbelttrykk skjermen.

  OneDrive åpnes i filer-visningen.

 5. Hvis du vil åpne din OneDrive for Business, sveip høyre til du hører "bytte til en annen konto, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører: "Legg til forretningsforbindelsen, -knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 7. Det åpnes en dialogboks for pålogging. Fokuset er i feltet e-postadresse. Trykk skjermen for å vise den skjermtastaturet, og Skriv inn adressen til organisasjonen. Når du er ferdig, sveip høyre til Neste-knappen, og dobbelttrykk skjermen.

 8. Organisasjonens påloggingssiden åpnes. Sveip mot høyre til du hører "Passord, redigeringsboks," og dobbelttrykker skjermen. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av den skjermtastaturet. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører "Sign in", og dobbelttrykk skjermen.

 9. Sveip høyre for å bytte til en annen konto-knappen, og dobbelttrykk skjermen.

 10. Sveip mot høyre til du hører OneDrive for Business konto du vil bruke, og dobbelttrykk skjermen.

  Din OneDrive for Business åpnes i filer-visningen.

Lagre en fil til OneDrive for Business

Hvis du har lagret lokalt Office-filer på telefonen, eller hvis du oppretter nye filer på telefonen, lagrer du dem til OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet.

 1. Kontroller at du er logget på kontoen din OneDrive for Business i OneDrive-app. Åpne filen i Office-app du har opprettet filen med, for eksempel Word, Excel eller PowerPoint.

  Tips!: Hvis du nylig har arbeidet på filen, finner du det i siste-visningen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Filer, knappen," «Fil, knappen» eller «meny», og dobbelttrykk skjermen. Menyen åpnes.

 3. Sveip mot høyre til du hører "Lagre som, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 4. Sveip til venstre til du hører til OneDrive for Business, og dobbelttrykk skjermen.

 5. Hvis du vil navigere i OneDrive for Business, sveip mot venstre flere ganger. Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne mapper. Når du vil gjøre følgende i dialogboksen plassering, sveip mot høyre til du hører "Lagrer, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Filen er nå lagret til plasseringen du valgte i din OneDrive for Business.

Laste ned en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive appen på telefonen, og bla til filen du vil laste ned fra OneDrive for Business til telefonen. Når du hører filnavn, sveip mot høyre. Du hører: "filkommandoer, knappen". Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Lagre», og dobbelttrykk skjermen. Standard lagre plassering er nedlastinger-mappen. Hvis du vil godta, sveip mot høyre til du hører «Lagre», og dobbelttrykk skjermen for å lagre.

  Hvis du vil lagre til et annet sted, vises sveip mot venstre til du hører "Naviger opp knappen", og dobbelttrykk skjermen. Deretter sveip høyre til du hører plasseringen du vil lagre, og dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne mappen. Hvis du vil lagre, sveip høyre for å Lagre-knappen, og dobbelttrykk skjermen.

  Filen er lastet ned til enheten.

Dele en fil fra OneDrive for Business

 1. Bla til filen du vil dele i OneDrive for Business på telefonen. Når du hører filnavn, sveip mot høyre. Du hører: "filkommandoer, knappen". Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører "Del", og dobbelttrykk skjermen. Det åpnes en liste over alternativer. Å høre alternativer og sveip mot høyre. Hvis du vil velge et alternativ, trykk skjermen.

  Dialogboksen kommende, avhenger av den valgte metoden til å dele. Hvis du vil navigere, sveip mot høyre eller venstre. Hvis du vil merke, trykk skjermen.

Slutte å dele en fil

 1. Bla til filen du vil stoppe deling i OneDrive for Business. Når du hører filnavn, sveip mot høyre. Du hører: "filkommandoer, knappen".

 2. Sveip mot høyre til du hører "Detaljer, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: "Delt med." Du har nådd listen over personer filen er delt med. Sveip mot høyre til å bla gjennom listen.

 4. Når du hører personen du vil stoppe deling med, trykk skjermen. Det åpnes en dialogboks. Sveip til høyre til du hører "Delingen", og dobbelttrykk skjermen for å velge.

 5. Sveip høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen. Du har sluttet å dele filen med den valgte personen.

Logge av OneDrive for Business

 1. I OneDrive-appen på telefonen sveip høyre til du hører "meg, pivot," og dobbelttrykker skjermen.

  Obs!: Hvis du har mer enn én konto i OneDrive, gjelder Logg av kontoen som du er logget på med. Slik endrer du kontoen bruker du, i OneDrive, sveip mot venstre eller høyre til du kommer til knappen bytte til en annen konto i øverste venstre hjørne av skjermen, og dobbelttrykk skjermen. Det åpnes en meny som viser kontoene. Sveip mot høyre til å flytte gjennom menyen, og dobbelttrykk skjermen for å velge.

 2. Menyen meg åpnes. Sveip til høyre til du hører "Logg av", og dobbelttrykk skjermen. Dialogboksen Logg av åpnes. Sveip høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen for å fullføre logge av. Du er logget deg av OneDrive for Business og gå tilbake til filer-visningen.

Se også

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Bruke Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, på telefonen til å lagre og dele innhold på dine OneDrive for Business.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Åpne OneDrive for første gang, og Legg til OneDrive for Business-konto

OneDrive-app på telefonen er koblet til den personlige Microsoft-kontoen du brukte til å sette opp telefonen som standard. Hvis du vil ha tilgang til OneDrive for Business innhold, Legg til organisasjonskontoen din til OneDrive-app.

 1. På Start-skjermen på telefonen, sveip mot venstre med to fingre for å gå til listen i programmet. Sveip mot venstre til å bruke Søk, eller sveip mot høyre til du hører "OneDrive", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Appen åpnes som viser OneDrive innholdet i visningen alle filer. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "Menyen-knappen er skjult," og dobbelttrykk skjermen.

 3. Menyen åpnes, og du hører: "Kontoen og innstillinger-menyen." Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Kontoinnstillinger. Legge til eller fjerne kontoer-knappen, "og dobbelttrykker skjermen.

 4. Du hører kontoen som er i bruk. Sveip til høyre til du hører "Legg til konto", og dobbelttrykk skjermen.

 5. En liste over tilgjengelige kontoer åpnes. Flytte gjennom listen, og sveip mot høyre.

  Hvis du allerede har lagt til organisasjonskontoen din denne telefonen, kan du velge den fra listen. Hvis du vil merke, trykk skjermen når du hører kontoen. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Continue, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Din OneDrive for Business åpnes i visningen alle filer.

  Hvis du ikke har logget på med organisasjonskontoen din ennå, fortsetter du med følgende trinn:

  1. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "jobb- eller skolekonto. Tilordnet av organisasjonen." Trykk skjermen.

  2. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Continue, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  3. La oss få du logget på skjermen åpnes. Sveip høyre til du hører "bruker en annen konto, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  4. Skriv inn din organisatoriske e-postadressen ved hjelp av den skjermtastaturet. Når du er ferdig, sveip mot høyre flere ganger for å flytte til Enter-tasten i hjørnet nederst til høyre på tastaturet, og dobbelttrykk skjermen.

  5. Du hører: "Logg på kontoen din. Skriv inn passordet." Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn passordet. Når du er ferdig, sveip mot høyre flere ganger for å flytte til Enter-tasten i hjørnet nederst til høyre på tastaturet, og dobbelttrykk skjermen.

   Du hører "Legge til konto", og de OneDrive for Business åpne i visningen alle filer.

Laste opp en fil til OneDrive for Business

Hvis du har lagret Office-filer på Windows Phone-lokalt, kan du laste dem opp til OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet. Du kan også lagre filer du oppretter eller redigerer på telefonen direkte til din OneDrive for Business.

Laste opp en fil som er lagret på telefonen

Du kan flytte en lagret lokalt Office-fil til din OneDrive for Business for enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet.

 1. Kontroller at du bruker kontoen OneDrive for Business i OneDrive-app. Åpne Filutforsker appen deretter fra listen i programmet eller telefonens startskjermen, hvis det er låst.

 2. Sveip til høyre til du hører «Denne enheten», og dobbelttrykk skjermen.

  Tips!: Hvis du nylig har arbeidet på filen, finner du det i siste-mappen.

 3. Hvis du vil navigere mapper og filer, sveiper du høyre eller venstre. Hvis du vil åpne en mappe, trykk skjermen. Når du hører elementet du vil laste opp, trykk skjermen med to fingre. På hurtigmenyen åpnes.

 4. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører: "Del, menyelementet." Trykk skjermen.

 5. Del-siden åpnes. For å velge det OneDrive for Business som lagre plassering, sveip mot høyre til du hører "OneDrive", og dobbelttrykk skjermen.

 6. OneDrive åpnes. Fokuserer på det første elementet i innhold. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "Legg til, applinjen, knappen," og dobbelttrykk skjermen. Filen er lastet opp til din OneDrive for Business.

Lagre en fil direkte til OneDrive for Business

Før du lagrer til OneDrive for Business, kontroller at du er logget på OneDrive for Business på telefonen.

 1. Når du er ferdig vil redigerer Word, Excel eller PowerPoint filen du lagre OneDrive for Business, sveip mot venstre eller høyre til du hører "kommandoer verktøylinjen for hurtigtilgang, fil-knappen," og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører «Lagre», og dobbelttrykk skjermen.

 3. Lagre visningen åpnes. Sveip mot høyre til du hører "Lagre en kopi av denne filen" eller "Eksportere denne filen" avhengig av hva du vil gjøre. Dobbelttrykk skjermen.

 4. Velg en app visningen åpnes. Sveip høyre mot OneDrive og dobbelttrykker skjermen.

 5. OneDrive appen åpnes i visningen alle filer. Gå til plasseringen der du vil lagre filen. Deretter sveip mot høyre til du hører "Neste, applinjen, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 6. Hvis du vil lagre filen med samme filnavn og filtype, bare dobbelttrykk skjermen og filen er lagret. Hvis du vil endre filnavnet eller type, fortsetter du til neste trinn.

 7. Endre filnavnet, sveip mot høyre til du hører "filnavn, redigerbar tekst, < gjeldende filnavn >", og dobbelttrykk skjermen. Skriv inn den nye navn ved hjelp av den skjermtastaturet.

  Hvis du vil endre filtypen, sveip høyre til du hører: "Filtype, < gjeldende filtypen >, kombinasjonsboks," og dobbelttrykker skjermen. Hvis det finnes andre alternativer tilgjengelig, sveip mot høyre til å flytte nedover i listen. Trykk skjermen for å velge.

 8. Når du er ferdig, sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Lagre en kopi, applinjen, knappen" eller "Eksporter, applinjen, knappen" og dobbelttrykker skjermen.

  Filen er lagret på din OneDrive for Business.

Laste ned en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive appen på telefonen, og bla til filen du vil laste ned fra OneDrive for Business til telefonen. Når du hører filnavnet, trykk skjermen med to fingre. Det åpnes en hurtigmeny.

 2. Sveip til høyre til du hører "Nedlasting, menyelement," og dobbelttrykk skjermen.

 3. Filutforsker åpnes. For å gå til mapper, sveip mot høyre eller venstre. Hvis du vil åpne en mappe, trykk skjermen. Når du vil lagre for å sveip til høyre i plasseringen du høre «Ferdig, applinjen, knappen», og dobbelttrykk skjermen.

  Filen er lagret til den valgte plasseringen på telefonen.

Dele en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive appen på telefonen, og bla til filen du vil dele fra OneDrive for Business. Når du hører filnavnet, trykk skjermen med to fingre. Det åpnes en hurtigmeny.

 2. Du hører: "-menyen, popup-vinduet, del menyelementet." Trykk skjermen. Det åpnes en liste over alternativer. Å høre alternativer og sveip mot høyre. Hvis du vil velge et alternativ, trykk skjermen.

  Dialogboksen kommende, avhenger av den valgte metoden til å dele. Hvis du vil navigere, sveip mot høyre eller venstre. Hvis du vil merke, trykk skjermen.

Slutte å dele en fil

 1. Åpne OneDrive appen på telefonen, og bla til filen du vil stoppe deling i OneDrive for Business. Når du hører filnavnet, trykk skjermen med to fingre. Det åpnes en hurtigmeny.

 2. Du hører: "-menyen, popup-vinduet, del menyelementet." Trykk skjermen. Det åpnes en liste over alternativer. Sveip mot høyre til du hører "Vis personer som er delt med, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Du hører navnet på den første personen filen deles med og gjeldende tillatelsesnivået. Hvis det er flere personer, kan du Bla nedover i listen ved å sveipe mot høyre. Når du hører navnet og tillatelsesnivået til personen du vil stoppe deling med, trykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Nonselected, Fjern tillatelse 3 av 3, alternativknapp,", og dobbelttrykk skjermen for å velge. Sveip mot høyre til OK-knappen, og dobbelttrykk skjermen. Tillatelsene er oppdatert og du har sluttet å dele filen med den valgte personen.

Logge av OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive appen på telefonen. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "Menyen-knappen er skjult," og dobbelttrykk skjermen.

 2. Menyen åpnes, og du hører "kontoen og innstillinger-menyen" etterfulgt av kontoen du er logget på med. Hvis du er logget på med mer enn én konto, kan du høre hvor mange kontoer. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Kontoinnstillinger. Legge til eller fjerne kontoer-knappen, "og dobbelttrykker skjermen.

 3. Fokuserer på kontoen du er logget på med. Hvis du er logget på med flere kontoer, er fokus på den første kontoen.

  Logge av den første kontoen, sveip mot høyre. Du hører: "Logg av, kobling". Trykk skjermen.

  Hvis du vil logge av en annen konto, sveip mot høyre til du hører kontonavnet, dobbelttrykk skjermen. Sveip til høyre. Du hører: "Logg av, kobling". Trykk skjermen.

Se også

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Bruke Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser og hurtigtaster til å lagre og dele filer til din OneDrive for Business.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker OneDrive for Business i nettleseren, er hurtigtastene forskjellig fra PC-bruk. Du kan for eksempel bruke Ctrl + F6 i stedet for F6 for å hoppe og kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og Ctrl + O (åpne) bruke nettleseren – ikke å OneDrive for Business.

I dette emnet

Åpne OneDrive for Business

 1. Gå til Office-påloggingsside i nettleseren, og Logg på organisasjonens legitimasjon.

 2. Trykk TAB flere ganger til du hører "Apper, gå til OneDrive for Business, kobling,", og trykk Enter. Din OneDrive for Business åpnes.

Åpne et element i OneDrive for Business

 1. I OneDrive for Business, Bruk tabulatortasten til å navigere til riktig inndeling, og deretter opp og pil ned for å gå til elementet du vil åpne.

 2. Når du hører navnet på elementet eller "Kobling" etterfulgt av navnet på elementet, kan du trykke Enter for å åpne elementet.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Laste opp en fil eller mappe på datamaskinen til OneDrive for Business.

 1. I OneDrive for Business, går du til plasseringen du vil laste opp elementet til.

 2. Trykk SKIFT + TAB gjentatte ganger til du hører: "Kommandoer, < den første kommandoen >." Trykk pil ned til du hører "Gruppen opplasting," eller "Opplasting, som er skjult, menyelement,", og trykk Enter.

 3. Det åpnes en meny, og du hører "-menyen, menyen" eller "Laste opp, meny." Trykk Tab for å gå gjennom elementene. Når du er på elementtypen du vil laste opp, trykker du Enter.

 4. Et Filutforsker-vindu åpnes. Fokuset er i filnavn-feltet. Navigere til filen du vil laste opp ved hjelp av tabulator eller piltastene, eller Skriv inn navnet på filen i feltet (Hvis filen er plassert i mappen som er åpen). Trykk Enter for å laste opp. Filutforsker vinduet lukkes, og filen er lastet opp til din OneDrive for Business.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Laste ned en fil eller mappe fra OneDrive for Business til datamaskinen.

 1. I OneDrive for Business, gå til elementet du vil laste ned, og trykk Enter for å merke elementet hvis den allerede ikke er merket.

 2. Trykk SKIFT + TAB flere ganger til du hører: "Kommandoer, < den første kommandoen >." Trykk pil ned til du hører "Gruppere, laste ned" eller "Menyelement, laste ned,", og trykk Enter.

 3. Du hører: "meldingsteksten. Hva vil du gjøre med < navnet på elementet >? Fra: < plassering >. " Trykk TAB til du hører "Lagrer, knappen", og trykk Enter.

 4. Elementet er lastet ned til datamaskinen og du hører "< navnet på elementet > lastet ned." Hvis du vil åpne elementet eller mappeplasseringen, trykk på Skift + Tab til du hører alternativet du ønsker, og trykk Enter.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele filer og mapper som er lagret i din OneDrive for Business med andre i organisasjonen ved, for eksempel sende en kobling til elementet direkte fra OneDrive for Business. Koblingen sendes via e-post.

 1. Gå til elementet du vil dele, i OneDrive for Business, og trykk Enter for å merke elementet, hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Trykk SKIFT + TAB flere ganger til du hører: "Kommandoer, < den første kommandoen >." Hvis den første kommandoen del, trykker du Enter. Hvis den første kommandoen er noe annet, trykk Pil ned til du hører "-gruppen, del" eller "Menyelement, del", og trykk Enter.

 3. Dialogboksen Send kobling åpnes. Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med, og trykk Enter. Hvis du vil invitere andre, skriver du inn en annen e-postadressen, og trykk Enter.

 4. Trykk TAB for å legge til en melding som sendes med koblingen til du hører "Legg til en melding, valgfritt,", og trykk Enter. Skriv inn meldingen. Når du er ferdig, trykker du Tab for å gå til Send-knappen. Trykk Enter for å sende.

Avslutt delingen av en mappe

 1. Gå til elementet du vil stoppe deling i OneDrive for Business, og trykk Enter for å merke elementet, hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Trykk på pil høyre til du hører "-knappen, deling-kolonnen, delt, kolonneoverskriften deling, kolonne 7 av 7", og trykk Enter.

 3. Info detaljruten åpnes. Trykk TAB til du hører "Visningstillatelse", og trykk Enter.

 4. Dialogboksen Behandle Access åpnes. Trykk TAB til du hører "Stopp deling-knappen,", og trykk Enter.

 5. Den delingen? dialogboks åpnes. Trykk Tab-tasten. Du hører: "Stopp deling, knappen." Trykk Enter for å velge og Stopp deling. For å lukke dialogboksen Behandle tilgang, trykker du Esc.

Logge av OneDrive for Business

Når du velger å logge deg av OneDrive for Business, har du logget av kontoen Office 365.

 1. I OneDrive for Business, trykker du TAB eller Skift + Tab flere ganger til du hører: "brukerinnstillinger. Bruk pil ned for å bruke den Min konto-ruten for å vise og redigere kontoen og logge av menyelementet. " Trykk Enter.

 2. Mine kontoer-ruten åpnes. Trykk TAB til du hører "Logg av koblingen,", og trykk Enter.

Se også

Lær hvordan du navigerer i OneDrive for Business tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×