Grunnleggende oppgaver ved bruk av skjermleser i OneDrive for Business

Grunnleggende oppgaver ved bruk av skjermleser i OneDrive for Business

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å lagre og dele filer i OneDrive for Business-mappen på data maskinen. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-retnings linjer. Når du er tilkoblet, synkroniseres filene som er lagret i OneDrive for Business, automatisk til denne mappen.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneDrive for Business

OneDrive-appen er innebygd i Windows 10, og OneDrive-mappen vises automatisk i fil Utforsker.

Hvis du vil koble til OneDrive for Business-mappen ved hjelp av fil Utforsker, må du først synkronisere OneDrive til data maskinen. Navnet på OneDrive for Business mappen inkluderer Office 365-organisasjons navnet ditt, for eksempel OneDrive – contoso eller OneDrive@Contoso.com.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruke en skjerm leser til å synkronisere OneDrive for Business.

Åpne OneDrive ved hjelp av Cortana-søk

 1. Hvis du vil gå til søke boksen for Cortana, trykker du Windows-logotasten. Du hører: «søke boks».

 2. Skriv inn OneDrive. Du hører: «OneDrive, skrive bords program». Trykk Enter.

Åpne OneDrive fra fil Utforsker

 1. For å åpne Filutforsker trykker du Windows-logotasten+E. Filutforsker åpner med fokus på Elementer-visningen.

 2. Trykk SKIFT + F6 for å flytte til navigasjons ruten. Du hører: «tre visning.»

 3. Trykk pil tastene til du hører «OneDrive », og trykk ENTER.

Logge på OneDrive for Business

Når du åpner OneDrive for første gang, blir du bedt om å logge på, velge plasseringen til OneDrive-mappen på data maskinen, og velge filene og mappene du vil synkronisere.

 1. Åpne OneDrive ved hjelp av Cortana-søk eller fil Utforsker som forklart ovenfor.

 2. Du hører: «Microsoft OneDrive. Skriv inn e-postadressen din. Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn organisasjons adressen, og trykk ENTER.

 3. Hvis du har både personlige-og jobb kontoer for OneDrive, hører du kanskje: «denne e-postadressen brukes for både OneDrive og OneDrive for Business. Hvilken vil du logge på først? Trykk TAB-tasten til du hører «jobb eller skole, knapp», og trykk på mellomrom.

 4. Påloggings dialog boksen for organisasjonen åpnes. Fokuset er i passord feltet. Skriv inn passordet. Når du er ferdig, trykker du på TAB-tasten til du hører «Logg på», og trykker på mellomrom.

 5. Dialog boksen OneDrive-mappe åpnes. Som standard er OneDrive-mappen plassert under C:\Users.. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil godta gjeldende plassering og fortsette, trykker du TAB-tasten til du hører «neste», og trykker mellomrom.

  • Hvis du vil endre plasseringen av mappen, trykker du TAB-tasten til du hører «endre plassering», og deretter trykker du ENTER.

 6. Dialog boksen Synkroniser OneDrive-filene dine til denne PC -en åpnes. Som standard er alle filer og mapper i OneDrive for Business valgt for synkronisering. Hvis du ikke vil synkronisere alle, kan du velge filene og mappene i denne dialog boksen.

  Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil synkronisere alle OneDrive for Business filer og mapper på data maskinen, trykker du TAB-tasten til du hører «neste», og trykker ENTER.

  • Hvis du vil velge bestemte OneDrive for Business filer og mapper for å synkronisere data maskinen, definerer du filene og mappene i denne dialog boksen. Hvis du vil navigere mellom områdene i dialog boksen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Når du hører det første elementet i OneDrive for Business, for eksempel «filer som ikke er i en mappe», har du nådd listen over mapper og filer i OneDrive for Business. Hvis du vil navigere i listen, trykker du pil ned-tasten. Hvis du vil merke eller oppheve merkingen av et element eller en avmerkings boks, trykker du mellomrom. Når valgene er ferdig, trykker du TAB-tasten for å gå til neste -knappen og trykker mellomrom.

  Du er nå koblet til OneDrive for Business, og dialog boksen Velkommen til OneDrive åpnes.

 7. Hvis du vil synkronisere og åpne OneDrive for Business, går du til Velkommen-dialogboksen først. Trykk på TAB én gang. Du hører: «neste» Trykk Enter tre ganger for å navigere gjennom sidene. Trykk deretter SKIFT + TAB én gang. Du hører: «åpne OneDrive-mappen.» Trykk Enter. (Valgt) OneDrive for Business mapper og filer er synkronisert, og OneDrive-mappen åpnes i fil Utforsker.

Åpne et element i OneDrive for Business

Bla til elementet du vil åpne i fil Utforsker, trykk mellomrom for å merke det, og trykk ENTER for å åpne.

Tips!: Hvis du vil velge appen du vil bruke til å åpne elementet med, trykker du på alt + H, P + E på elementet. Hvis du vil navigere gjennom listen over alternativer, trykker du pil ned-tasten. Når du lander på appen du vil bruke, trykker du ENTER.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Du kan laste opp en fil eller mappe til OneDrive for Business ved å kopiere eller flytte den til OneDrive mappen i fil Utforsker, eller ved å lagre filen direkte i OneDrive for Business ved hjelp av gjeldende Office-app.

Laste opp et element ved hjelp av fil Utforsker

 1. For å åpne Filutforsker trykker du Windows-logotasten+E.

 2. Gå til mappen eller filen du vil kopiere, eller Flytt til OneDrive for Business.

 3. Hvis du vil kopiere filen eller mappen, trykker du CTRL + C. Trykk på Ctrl + X for å klippe ut filen eller mappen.

 4. Bruk TAB-tasten og pil tastene til å navigere til plasseringen du vil bruke, og trykk ENTER.

 5. Trykk på CTRL + V for å lime inn det kopierte eller klippet ut elementet. Elementet lastes opp til OneDrive for Business.

Lagre filen direkte i OneDrive for Business

Når du arbeider med en fil i en Office-app, kan du lagre den direkte i OneDrive for Business, slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Når filen er åpen i gjeldende Office-program, trykker du alt + F, A. Du hører: «lagre som.»

 2. Hvis du vil velge OneDrive for Business, trykker du S. Du hører: «valgt, OneDrive», etterfulgt av navnet på organisasjonen.

 3. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Velg en mappe». Hvis du vil gå til Filnavn-feltet, trykker du pil ned-tasten. Hvis det er nødvendig, skriver du inn eller endrer navnet på filen. Velg ett av disse alternativene for å lagre:

  • Hvis du vil lagre filen i hoved OneDrive for Business-mappen, trykker du TAB-tasten for å gå til Lagre -knappen, og deretter trykker du ENTER.

  • Hvis du vil lagre filen i en bestemt under mappe i OneDrive for Business, trykker du TAB-tasten til du hører «Sorter etter navn», trykker pil ned-tasten for å gå til mappen der du vil lagre filen, og trykker deretter ENTER. Når du hører navnet på den første filen i mappen (eller hvis det ikke er noen filer i mappen, hører du «vi finner ingenting å vise her "), trykk på TAB til du hører «lagre, knapp», og trykk deretter på ENTER.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Som standard er alle mapper og filer i OneDrive for Business-mappen tilgjengelige på nettet og frakoblet på data maskinen, men du kan også laste ned et element separat.

 1. Naviger til elementet du vil laste ned fra OneDrive for Business, i fil Utforsker. Trykk på CTRL + C når du er på elementet.

 2. Gå til mappen der du vil lagre elementet på data maskinen, og trykk CTRL + V for å lime den inn.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele et element direkte fra OneDrive for Business. Personene du deler med, vil motta en e-postinvitasjon til å vise og redigere det delte innholdet i OneDrive for Business.

 1. Gå til OneDrive for Business-mappen i fil Utforsker. Merk mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT + F10.

 2. Hurtig menyen åpnes, og du hører: «hurtig meny». Trykk S, og trykk deretter ENTER. Du hører: «nett leser visning». Med JAWS hører du «del», etterfulgt av navnet på filen, og «nett leser visning». Dialog boksen Send kobling åpnes.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører: «personer å dele med.» Trykk Enter. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med, og trykk ENTER. Hvis du vil invitere en annen person, skriver du inn e-postadressen og trykker ENTER.

 4. Hvis du vil skrive inn et notat som skal sendes med invitasjonen, trykker du TAB-tasten til du hører: «Legg til en melding». Med JAWS hører du: «Edit»

 5. Trykk TAB-tasten for å gå til Send -knappen, og trykk ENTER for å sende koblingen.

Avslutt delingen av en mappe

 1. Gå til OneDrive for Business-mappen i fil Utforsker. Merk elementet du vil stoppe deling av.

 2. Trykk Alt + S, SS. En dialog boks åpnes med fokus på Stopp deling -alternativet. Hvis du vil slutte å dele med alle, trykker du ENTER.

Stans synkronisering midlertidig i OneDrive for Business

Hvis du vil stoppe synkroniseringen av OneDrive for Business midlertidig til data maskinen, kan du ganske enkelt stoppe synkroniseringen og vil fortsette etter den valgte tids perioden.

 1. Gå til OneDrive for Business-ikonet på oppgave linjen på skrive bordet på data maskinen. Ikonet er plassert i nærheten av det nederste høyre hjørnet på linjen øverst på data skjermen. Hvis du vil navigere til oppgave linjen, trykker du TAB-tasten til du hører «varsler-vinkel tegn», og deretter trykker du pil høyre-tasten til du hører «OneDrive», etterfulgt av navnet på organisasjonen og gjeldende synkroniserings status.

  Tips!: Hvis du ikke finner OneDrive for Business ikonet på oppgave linjen, kan det være skjult på varsler-menyen. Hvis du vil åpne menyen, trykker du ENTER når du hører knappen for varslings vinkel, og bruker pil tastene til å navigere i elementene i menyen.

 2. Trykk ENTER for å åpne OneDrive for Business-menyen. Trykk på TAB flere ganger til du hører «mer, knapp», og trykk på ENTER.

 3. Trykk TAB-tasten for å flytte ned på listen over alternativer. Når du hører «stopp synkronisering midlertidig», trykker du ENTER.

 4. Trykk pil ned-tasten for å høre alternativene. Når du lander på alternativet du vil bruke, trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å synkronisere OneDrive for Business

Hurtigtaster for OneDrive for Business i Windows

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i OneDrive for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren og hurtig taster for å lagre og dele filer i OneDrive for Business-mappen på data maskinen. Når du er tilkoblet, synkroniseres filene som er lagret i OneDrive for Business, automatisk til denne mappen.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Åpne OneDrive og konfigurere OneDrive for Business

Hvis det ikke allerede er installert, kan du laste ned OneDrive-appen fra app store.

 1. Gå til OneDrive-appen på Mac, og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne appen.

 2. Dialog boksen Konfigurer OneDrive åpnes. Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn organisasjonens e-postadresse, og trykk ENTER.

 3. Hvis du har både OneDrive og OneDrive for Business i bruk, åpnes konto valg visningen og du hører: «personlig, standard, knapp.» Trykk TAB-tasten for å gå til jobb-eller skole -knappen, og trykk ENTER.

 4. Påloggings dialog boksen for organisasjonen åpnes. Fokuset er i passord feltet. Skriv inn passordet, og trykk ENTER for å logge på.

 5. Dialog boksen OneDrive-mappe åpnes. Fokuset er på knappen Velg plassering av OneDrive-mappen . Trykk på Enter for å velge.

 6. Et Finder-vindu åpnes. Bruk TAB og pil tastene til å bla til plasseringen der du vil legge til OneDrive for Business-mappen. Når plasseringen er valgt, trykker du på TAB flere ganger til du hører «Velg denne plasseringen, knapp», og trykk på ENTER.

 7. Finder-vinduet lukkes, og du går tilbake til Dette er OneDrive-mappenavn -dialogboksen. Fokuset er på Neste-knappen. Trykk på Enter for å velge.

 8. Dialogboksen Synkroniseringsfiler fra OneDrive åpnes. I denne dialog boksen kan du velge mappene og filene du vil laste ned til OneDrive for Business-mappen på Mac-en. Som standard er alle OneDrive for Business filer og mapper valgt for synkronisering, og fokuset er på neste -knappen.

  Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil synkronisere alle OneDrive for Business filer og mapper til Mac-en, trykker du ENTER.

  • Definer filene og mappene i denne dialog boksen for å velge hvilke av OneDrive for Business filene og mappene som skal synkroniseres med Mac-en. Hvis du vil navigere mellom elementene i dialog boksen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil venstre-eller høyrepil-tasten. Hvis du vil angi tabellen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-tasten. Hvis du vil merke eller oppheve merkingen av et element eller en avmerkings boks, trykker du mellomrom. Hvis du vil forlate tabellen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp. Når valgene er ferdig, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre Naviger til neste -knappen og trykker på ENTER.

 9. Du kan åpne dialog boksen OneDrive er klar for deg . Fokuset er på knappen åpne min onedrive , og du hører: «åpne min onedrive-<navnet på organisasjonen>, standard, knapp.»

  Tips!: Hvis du vil at OneDrive for Business skal åpne og synkronisere filene dine automatisk når data maskinen slår på, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil venstre. Du hører: «åpne ved pålogging slik at filene synkroniseres automatisk, ikke merket av i avmerkings boksen.» Trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å merke av i avmerkings boksen. Hvis du vil gå tilbake til åpne min OneDrive -knappen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre.

  Trykk på Enter for å synkronisere filene og mappene til Mac-en din og åpne OneDrive for Business-mappen i Finder.

Åpne et element i OneDrive for Business

 1. Bla til OneDrive for Business-mappen i Finder, og trykk på Kommando + pil ned for å åpne mappen.

 2. Hvis du vil gå inn i mappe innholdet, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-tasten.

 3. Trykk høyre eller venstre pil tast for å gå til elementet du vil åpne, og trykk deretter kommando + O.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Du kan laste opp en fil eller mappe til OneDrive for Business ved å kopiere eller flytte den til OneDrive for Business mappen i Finder, eller ved å lagre filen direkte i OneDrive for Business ved hjelp av gjeldende Microsoft Office-program.

Laste opp et element ved hjelp av Finder

 1. Åpne et Finder-vindu, og naviger til mappen eller filen du vil laste opp til OneDrive for Business. Hvis du for eksempel vil åpne hjemmemappen i Finder, trykker du på Skift + Kommando + H, eller for å åpne dokumenter-mappen, trykker du på Skift + Kommando + O.

 2. Mens mappen eller filen er merket, trykker du på kommando + C for å kopiere eller kommando + X for å klippe ut.

 3. Gå til OneDrive for Business-mappen i Finder, og trykk på Kommando + V for å lime inn filen eller mappen. Elementet lastes opp til OneDrive for Business.

Lagre filen direkte i OneDrive for Business

Når du arbeider med en fil i et Microsoft Office-program, kan du lagre den direkte i OneDrive for Business, slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Når filen er åpen i gjeldende Office-program, trykker du på Skift + Kommando + S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Fokuset er i Filnavn-feltet. Hvis det er nødvendig, skriver du inn for å legge til eller endre fil navnet.

 3. Når du er ferdig, trykker du TAB-tasten til du hører «steder, tabell, SharePoint.» Bruk pil tastene til å navigere til riktig sted.

  Hvis du ikke hører OneDrive for Business sted, men «nett steder, knapp» i stedet, er gjeldende lagrings sted på Mac-en. Hvis du vil gå til OneDrive for Business, følger du denne Fremgangs måten:

  1. Når du hører «plasseringer på nettet, knapp», trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne listen over plasseringer.

  2. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre for å gå til plasser-delen, og trykk deretter på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned for å angi tabellen.

  3. I tabellen bruker du pil tastene til å navigere i plasseringene. Når du har funnet riktig sted i OneDrive for Business mappen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Trykk på TAB flere ganger til du hører «lagre, standard, knapp», og trykk på ENTER. Filen lagres i OneDrive for Business-mappen, og alternativet for automatisk lagring er slått på. Du går tilbake til Office-appen der filen er åpen.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Som standard er alle mapper og filer i OneDrive for Business-mappen tilgjengelige på nettet og frakoblet på data maskinen, men du kan også laste ned et element separat.

 1. Naviger til elementet du vil laste ned, i Finder i OneDrive for Business. Trykk på kommando + C når du er på elementet.

 2. Gå til mappen der du vil lagre elementet på data maskinen, og trykk på Kommando + V for å lime den inn.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele et element direkte fra OneDrive for Business, ved hjelp av for eksempel e-post, meldinger eller deponering. Følg Fremgangs måten nedenfor for å dele elementet som et vedlegg ved hjelp av e-post.

 1. I Finder går du til OneDrive for Business-mappen. Velg mappen eller filen du vil dele, og trykk på Ctrl + Tilvalg + Skift + M for å åpne hurtig menyen. Du vil høre: «Meny, <antallet elementer>».

 2. Trykk pil ned flere ganger til du hører «del, under meny», og trykk deretter pil høyre. Du hører: «del, under meny, <antall elementer>, e-post.»

 3. Trykk Control+Option+Mellomromtasten. Det opprettes en ny e-postmelding, og elementet du valgte å dele, er vedlagt. Du hører: «e-post, ny melding, vindu, Rediger tekst.» Fokuset er i til -feltet der du kan skrive inn adressen til mottakeren.

 4. Hvis du vil legge til et emne, trykker du TAB-tasten til du hører «emne, Rediger tekst» og skriver inn et emne.

 5. Hvis du vil legge til en melding, trykker du på TAB til du hører: «objekt erstatnings tegn, Rediger tekst» og trykker på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned-tasten. Fokuset er i begynnelsen av tekst området etterfulgt av den vedlagte filen eller mappen. Skriv inn meldings teksten.

 6. Når du er ferdig, trykker du på Kommando + Skift + D for å sende meldingen.

Stans synkronisering midlertidig i OneDrive for Business

Hvis du midlertidig vil slutte å synkronisere OneDrive for Business til Mac-en, kan du ganske enkelt stoppe synkroniseringen og vil fortsette etter den valgte tids perioden.

 1. Trykk på Ctrl + Tilvalg + M + M på Mac-en for å gå til den første status menyen i meny linjen. Du hører: «meny Extras, <program navnet>, meny tillegg.» Hvis det er nødvendig, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører: «OneDrive.»

  Tips!: Hvis du ikke hører «OneDrive», kan det hende at appen ikke kjører, og at du må starte den først.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen. Du hører: «OneDrive, <gjeldende synkroniserings status>, <navnet på organisasjonen>.

 3. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre til du hører «flere alternativer, knapp», og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Det åpnes en meny. Trykk pil ned-tasten til du hører «stopp synkronisering midlertidig», og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Trykk pil ned-tasten for å høre alternativene. Trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom når du er på et alternativ du vil bruke. Synkronisering er stanset midlertidig for den valgte tids perioden.

Se også

Bruke en skjermleser til å synkronisere OneDrive for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i OneDrive for Business

Bruk VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å lagre og dele filer i OneDrive for Business på iPhone.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Åpne OneDrive og logge på OneDrive for Business

Hvis du ikke allerede er installert på telefonen, kan du laste ned Microsoft OneDrive-appen fra app store. Du kan bruke OneDrive-appen til å logge på og få tilgang til innholdet i OneDrive for Business.

 1. Gå til Start skjermen der OneDrive-appen er. Sveip til høyre til du hører «OneDrive», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Påloggings vinduet åpnes. Du hører: «OneDrive, Hjelp-knapp». Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «e-post eller telefon, tekst felt,», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Skjerm tastaturet åpnes, og du kan skrive inn organisasjonens e-postadresse. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

 4. Hvis du har både OneDrive og OneDrive for Business i bruk, åpnes konto valg visningen. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «Logg på OneDrive for Business, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen.

 5. Du hører «Avbryt, knapp», og organisasjonens påloggings vindu åpnes. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «passord, felt for sikker tekst», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Skjerm tastaturet åpnes, og du kan skrive inn passordet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Go», og dobbelt trykker på skjermen.

  OneDrive for Business åpnes i fil -visningen.

Laste opp en fil til OneDrive for Business

Hvis du har lagret Office-filer lokalt på iPhone, kan du laste dem opp til OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra alle enheter. Du kan også lagre filer du oppretter eller redigerer på telefonen, direkte i OneDrive for Business.

Laste opp en fil som er lagret på telefonen

Du kan flytte en lokalt lagret Office-fil til OneDrive for Business for enkel tilgang fra alle enheter.

 1. Kontroller at du er logget på OneDrive for Business i OneDrive-appen. Åpne deretter appen du har opprettet filen med, for eksempel Word, Excel eller PowerPoint, og naviger til filen.

  Tips!: Hvis du nylig har arbeidet på filen, finner du den i den nyeste visningen.

 2. Når fokuset er på filen du vil laste opp, sveiper du til høyre. Du hører: «fil, knapp, handlinger er tilgjengelig.» Dobbelttrykk skjermen.

 3. En meny med alternativer åpen. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «Flytt til Sky, knapp.» Dobbelttrykk skjermen.

 4. Dialog boksen for steder åpnes. Fokuset er på fil navnet. Hvis du vil velge OneDrive for Business som lagrings sted, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «OneDrive» og navnet på organisasjonen. Dobbelttrykk skjermen.

 5. Dialogboksen Lagre som åpnes. Fokuset er på fil navnet.

  Hvis du vil endre fil navnet, bruker du skjerm tastaturet til å skrive inn et nytt navn. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «ferdig», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Skjermtastaturet lukkes.

  Hvis det gjeldende fil navnet er greit, fortsetter du til neste trinn.

 6. Sveip til høyre for å navigere. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du har nådd plasseringen du vil lagre til, sveiper du mot venstre til du hører «Flytt, knapp» og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  Filen lagres i OneDrive for Business, og du går tilbake til den samme visningen i Office-appen.

Lagre en fil direkte i OneDrive for Business

Når du oppretter en ny fil i et Microsoft Office-program, kan du lagre den direkte i OneDrive for Business, slik at du ikke trenger å laste den opp separat.

 1. Når du er ferdig med å bruke Word, Excel eller PowerPoint filen du vil lagre i OneDrive for Business, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «Lukk fil, knapp» og dobbelt trykker på skjermen.

 2. Du hører: «varsle, lagre endringer i <navnet på dokumentet>?» Sveip til høyre til du hører «lagre, ellipse, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Dialogboksen Lagre som åpnes. Fokuset er på fil navnet.

  Hvis du vil endre fil navnet, bruker du skjerm tastaturet til å skrive inn et nytt navn. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «ferdig», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Skjermtastaturet lukkes.

  Hvis det gjeldende fil navnet er greit, fortsetter du til neste trinn.

 4. Sveip til venstre eller høyre for å navigere. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du har nådd plasseringen du vil lagre til, sveiper du mot venstre til du hører «lagre, knapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  Filen lagres i OneDrive for Business, og du går tilbake til nylig -visningen i appen.

Dele en fil fra OneDrive for Business

Du kan dele filer som er lagret i OneDrive for Business med andre i organisasjonen.

 1. Gå til filen du vil dele, i OneDrive-appen på telefonen, og dobbelt Trykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «flere handlinger, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «del, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke for deling, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Den kommende dialog boksen er avhengig av den valgte Delings metoden. Sveip til høyre eller venstre for å navigere. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Slutte å dele en fil

 1. Gå til den delte filen iOneDrive-appen på telefonen. Når du kommer til filen, sier VoiceOver på navnet på filen, tids angivelsen, størrelsen på filen og Delings statusen (i dette tilfellet deles»). Dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «flere handlinger, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre i menyen som åpnes, til du hører «detaljer, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Detalj visningen åpnes.

 4. Sveip til høyre. Når du hører «delt med», har du kommet til listen over personer som filen er delt med. Sveip til høyre til du hører navnet på personen du vil slutte å dele filen med. Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «Fjern tilgang». Dobbelt Trykk på skjermen for å slutte å dele.

Logge av OneDrive for Business

 1. I OneDrive-appen sveiper du til høyre gjentatte ganger til du hører «meg, tab, 5 av 5, og dobbelt trykker på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører «Logg av denne kontoen», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du har mer enn én konto i bruk, må du kontrollere at du logger deg av riktig konto. Du kan bytte mellom kontoer i meg -visningen. Sveip til venstre gjentatte ganger til du kommer til den riktige kontoen øverst i visningen, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge en konto.

 3. Dialog boksen for pålogging åpnes, og du hører: «varsle, Logg av.» Sveip til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen for å fullføre påloggingen.

Se også

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i OneDrive for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, på telefonen for å lagre og dele filer i OneDrive for Business.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Åpne OneDrive for første gang og legge til OneDrive for Business-kontoen

Hvis du ikke allerede er installert på telefonen, kan du laste ned Microsoft OneDrive-appen fra Play store. Du kan bruke OneDrive-appen til å logge på og få tilgang til innholdet i OneDrive for Business.

 1. Gå til Start skjermen der OneDrive-appen er. Sveip til høyre til du hører «OneDrive», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Du hører «OneDrive» og velkomstskjermen åpnes. Sveip til høyre til du hører «Logg på», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du får tak i dialog boksen Go Premium , sveiper du mot høyre. Du hører: «Naviger opp, knapp.» Dobbelttrykk skjermen. Hvis du hører: «er OneDrive Basic nok?» Sveip til høyre til du hører «Hold grunnleggende, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen.

 4. På neste velkomstskjerm kan du velge å starte et kamera opplasting. Sveip til høyre for ikke nå, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  OneDrive åpnes i fil -visningen.

 5. Hvis du vil åpne OneDrive for Business, sveiper du til høyre til du hører «konto bytte ren, knapp», og dobbelt trykker på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Legg til konto, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen.

 7. En påloggings dialog boks åpnes. Fokuset er i feltet e-postadresse. Dobbelt Trykk på skjermen for å vise skjerm tastaturet, og skriv inn organisasjons adressen. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til neste -knappen og dobbelt trykker på skjermen.

 8. Påloggings siden for organisasjonen åpnes. Sveip til høyre til du hører «passord, redigerings boks», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Skriv inn passordet ved hjelp av skjerm tastaturet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Logg på», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 9. Sveip til høyre til konto bytte ren -knappen, og dobbelt Trykk på skjermen.

 10. Sveip til høyre til du hører OneDrive for Business kontoen du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  OneDrive for Business åpnes i filer -visningen.

Lagre en fil i OneDrive for Business

Hvis du har lagret Office-filer lokalt på telefonen, eller hvis du oppretter nye filer på telefonen, kan du lagre dem i OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra alle enheter.

 1. Kontroller at du er logget på OneDrive for Business kontoen din i OneDrive-appen. Åpne deretter filen i Office-appen du har opprettet filen med, for eksempel Word, Excel eller PowerPoint.

  Tips!: Hvis du nylig har arbeidet på filen, finner du den i den nyeste visningen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «filer, knapp, fil, knapp eller meny», og dobbelt Trykk på skjermen. Menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «lagre som, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 4. Sveip til venstre til du hører OneDrive for Business, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre gjentatte ganger for å navigere innenfor OneDrive for Business. Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne mapper. Sveip til høyre i plasseringen du vil bruke, til du hører «lagre, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Filen er nå lagret på plasseringen du valgte i OneDrive for Business.

Laste ned en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive-appen på telefonen, og bla til filen du vil laste ned fra OneDrive for Business til telefonen. Når du hører fil navnet, sveiper du til høyre. Du hører: «fil-kommandoer, knapp.» Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører «lagre», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Standard lagrings sted er nedlastingsmappe . Sveip til høyre til du hører «lagre», og dobbelt Trykk på skjermen for å lagre.

  Hvis du vil lagre på en annen plassering, sveiper du mot venstre til du hører «Naviger opp, knapp» og dobbelt trykker på skjermen. Sveip deretter til høyre til du hører plasseringen du vil lagre til, og dobbelt Trykk på skjermen for å åpne mappen. Sveip til høyre til Lagre -knappen, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å lagre.

  Filen lastes ned til enheten din.

Dele en fil fra OneDrive for Business

 1. Bla til filen du vil dele i OneDrive for Business på telefonen. Når du hører fil navnet, sveiper du til høyre. Du hører: «fil-kommandoer, knapp.» Dobbelt Trykk på skjermen for å åpne menyen.

 2. Sveip til høyre til du hører «del», og dobbelt trykk deretter på skjermen. En liste over alternativer åpnes. Hvis du vil høre alternativene, sveiper du til høyre. Velg et alternativ ved å dobbelttrykke på skjermen.

  Den kommende dialog boksen er avhengig av den valgte Delings metoden. Sveip til høyre eller venstre for å navigere. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Slutte å dele en fil

 1. Bla til filen du vil slutte å dele, i OneDrive for Business. Når du hører fil navnet, sveiper du til høyre. Du hører: «fil-kommandoer, knapp.»

 2. Sveip til høyre til du hører «detaljer, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «delt med.» Du har nådd listen over personer som filen er delt med. Sveip til høyre for å gå gjennom listen.

 4. Når du hører personen du vil slutte å dele med, dobbelt trykker du på skjermen. En dialogboks åpnes. Sveip til høyre til du hører «Stopp deling», og dobbelt Trykk på skjermen for å velge.

 5. Sveip til høyre til du hører «OK-knappen» og trykk deretter to ganger på skjermen. Du har stanset deling av filen med den valgte personen.

Logge av OneDrive for Business

 1. Sveip til høyre i OneDrive-appen på telefonen, til du hører «meg, pivot», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du har mer enn én konto i OneDrive, brukes påloggingen på kontoen du er logget på med. Hvis du vil endre kontoen du bruker, sveiper du til venstre eller høyre i OneDrive, helt til du kommer til bytte ren -knappen i øvre venstre hjørne av skjermen, og dobbelt trykker på skjermen. En meny som viser kontoene som åpnes. Sveip til høyre for å gå gjennom menyen, og dobbelt Trykk på skjermen for å velge.

 2. Meg -menyen åpnes. Sveip til høyre til du hører «Logg av», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Dialog boksen for pålogging åpnes. Sveip til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelt Trykk på skjermen for å fullføre påloggingen. Du er logget av OneDrive for Business og gå tilbake til fil -visningen.

Se også

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i OneDrive for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk skjerm leser, den innebygde skjerm leseren i Windows, på telefonen for å lagre og dele innhold i OneDrive for Business.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneDrive for første gang og legge til OneDrive for Business-kontoen

Som standard er OneDrive-appen på telefonen din koblet til den personlige Microsoft-kontoen du brukte til å konfigurere telefonen. Hvis du vil ha tilgang til OneDrive for Business innhold, kan du legge til organisasjons kontoen i OneDrive-appen.

 1. Sveip til venstre med to fingre på Start skjermen på telefonen, for å gå til program listen. Sveip til venstre for å bruke søket, eller Sveip til høyre til du hører «OneDrive», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Appen åpnes med OneDrive innhold i alle filer -visningen. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører «meny», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Menyen åpnes, og du hører: «konto og innstillinger-meny». Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «konto innstillinger. Legg til eller fjern kontoer, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 4. Du hører kontoen som er i bruk. Sveip til høyre til du hører «Legg til konto», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «La oss få deg pålogget.

 5. En liste over tilgjengelige kontoer åpnes. Sveip til høyre for å gå gjennom listen.

  Hvis du allerede har lagt til organisasjons kontoen på denne telefonen, kan du velge den fra listen. Hvis du vil velge, dobbelt trykker du på skjermen når du hører kontoen. Sveip deretter til høyre gjentatte ganger til du hører «Continue», og dobbelt trykk deretter på skjermen. OneDrive for Business åpnes i alle filer -visningen.

  Hvis du ikke har logget på med organisasjons kontoen ennå, fortsetter du med følgende trinn:

  1. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «jobb-eller skole konto. Tildelt av organisasjonen. Dobbelttrykk skjermen.

  2. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «Continue», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «Logg på kontoen din.»

  3. Skriv inn organisasjonens e-postadresse ved hjelp av skjerm tastaturet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre gjentatte ganger for å gå til Enter -tasten i nedre høyre hjørne av tastaturet, og dobbelt Trykk på skjermen.

  4. Du hører: «Logg på kontoen din. Skriv inn passord.» Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, sveiper du til høyre gjentatte ganger for å gå til Enter -tasten i nedre høyre hjørne av tastaturet, og dobbelt Trykk på skjermen.

   Du hører «legger til konto», og OneDrive for Business åpnes i alle filer -visningen.

Laste opp en fil til OneDrive for Business

Hvis du har lagret Office-filer lokalt på Windows Phone, kan du laste dem opp til OneDrive for Business for sikker oppbevaring og enkel tilgang fra alle enheter. Du kan også lagre filer du oppretter eller redigerer på telefonen, direkte i OneDrive for Business.

Laste opp en fil som er lagret på telefonen

Du kan flytte en lokalt lagret Office-fil til OneDrive for Business for enkel tilgang fra alle enheter.

 1. Kontroller at du bruker OneDrive for Business kontoen din i OneDrive-appen. Åpne deretter fil Utforsker -appen fra program listen eller telefonens Start skjerm, hvis den er festet.

 2. Sveip til høyre til du hører «denne enheten», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du nylig har jobbet med filen, vil du også finne den i den nyeste fanen.

 3. Hvis du vil navigere i mapper og filer, sveiper du til høyre eller venstre. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du hører elementet du vil laste opp, dobbelt trykker du på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører: «del». Dobbelttrykk skjermen.

 5. Del -siden åpnes. Hvis du vil velge OneDrive for Business som lagrings sted, sveiper du til høyre til du hører «OneDrive», og dobbelt trykker på skjermen.

 6. OneDrive åpnes. Fokuset er på det første innholds elementet. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører «Legg til, app stolpe knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Filen lastes opp til OneDrive for Business.

Lagre en fil direkte i OneDrive for Business

Før du lagrer til OneDrive for Business, må du kontrollere at du er logget på for OneDrive for Business på telefonen.

 1. Når du er ferdig med å redigere Word, Excel eller PowerPoint filen du vil lagre i OneDrive for Business, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «hurtig tilgangs kommandoer, fil» og dobbelt trykker på skjermen.

 2. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «lagre», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Lagre -visningen åpnes. Sveip til høyre til du hører «lagre en kopi av denne filen» eller «Eksporter denne filen», avhengig av hva du vil gjøre. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Velg en app -visning åpnes. Sveip til høyre til OneDrive , og dobbelt Trykk på skjermen.

 5. OneDrive-appen åpnes i alle filer -visningen. Naviger til plasseringen der du vil lagre filen. Sveip deretter til høyre til du hører «neste», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil lagre filen med samme fil navn og filtype, dobbelt trykker du bare på skjermen og filen er lagret. Hvis du vil endre fil navnet eller-typen, fortsetter du til neste trinn.

 7. Hvis du vil endre fil navnet, sveiper du til høyre til du hører «fil navn», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Skriv inn det nye navnet ved hjelp av skjermtastaturet.

  Hvis du vil endre filtypen, sveiper du til høyre til du hører «filtypen», etterfulgt av gjeldende filtype og "kombinasjons boks", og dobbelt trykk deretter på skjermen. Hvis andre alternativer er tilgjengelige, sveiper du til høyre for å flytte nedover i listen. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 8. Når du er ferdig, sveiper du til venstre gjentatte ganger til du hører «lagre en kopi» eller «eksport», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

  Filen lagres i OneDrive for Business.

Laste ned en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive-appen på telefonen, og bla til filen du vil laste ned fra OneDrive for Business til telefonen. Når du hører fil navnet, dobbelt trykker du på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Last ned», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Fil Utforsker åpnes. Hvis du vil navigere i mappene, sveiper du til høyre eller venstre. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du er i plasseringen du vil lagre til, sveiper du til høyre til du hører «ferdig», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

  Filen lagres på den valgte plasseringen på telefonen.

Dele en fil fra OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive-appen på telefonen, og bla til filen du vil dele fra OneDrive for Business. Når du hører fil navnet, dobbelt trykker du på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 2. Du hører: «meny, popup-vindu, del.» Dobbelttrykk skjermen. En liste over alternativer åpnes. Hvis du vil høre alternativene, sveiper du til høyre. Velg et alternativ ved å dobbelttrykke på skjermen.

  Den kommende dialog boksen er avhengig av den valgte Delings metoden. Sveip til høyre eller venstre for å navigere. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Slutte å dele en fil

 1. Åpne OneDrive-appen på telefonen, og bla til filen du vil slutte å dele i OneDrive for Business. Når du hører fil navnet, dobbelt trykker du på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 2. Du hører: «meny, popup-vindu, del.» Dobbelttrykk skjermen. En liste over alternativer åpnes. Sveip til høyre til du hører «Vis personer som deles med, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Du hører navnet på den første personen filen deles med, og det gjeldende tilgangs nivået. Hvis det er flere personer, kan du navigere nedover på listen ved å dra til høyre. Når du hører navnet og tilgangs nivået for personen du vil slutte å dele med, dobbelt trykker du på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «ikke-valgt, Fjern-tillatelse», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å velge. Sveip til høyre til OK -knappen, og dobbelt Trykk på skjermen. Tillatelsene oppdateres, og du har stanset deling av filen med den valgte personen.

Logge av OneDrive for Business

 1. Åpne OneDrive-appen på telefonen. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører «meny», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Menyen åpnes, og du hører «konto og innstillinger-meny» etterfulgt av kontoen du er logget på med. Hvis du er logget på med mer enn én konto, hører du antall kontoer. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «konto innstillinger. Legg til eller fjern kontoer, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Fokuset er på kontoen du er logget på med. Hvis du er logget på med flere kontoer, er fokuset på den første kontoen.

  Sveip til høyre for å logge av den første kontoen. Du hører: «Logg av». Dobbelttrykk skjermen.

  Hvis du vil logge av en annen konto, sveiper du til høyre til du hører konto navnet, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Sveip til høyre. Du hører: «Logg av». Dobbelttrykk skjermen.

Se også

Finn ut hvordan du navigerer i OneDrive for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å lagre og dele filer på OneDrive for Business. Vi har testet det med skjerm leser, men det kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-retnings linjer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker OneDrive for Business i nett leseren, er hurtig tastene forskjellige fra skrive bords bruk. Du må for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) gjelder også for nett leseren – ikke OneDrive for Business.

I dette emnet

Åpne OneDrive for Business

 1. Gå til påloggings siden for Office i nett leseren, og Logg på med organisasjons legitimasjonen.

 2. Trykk på TAB til du hører «apper, gå til OneDrive for Business,», og trykk på ENTER. OneDrive for Business åpnes i en ny nett leser fane.

Åpne et element i OneDrive for Business

 1. I OneDrive for Business trykker du TAB-tasten til du hører: «liste over mapper og filer.» Bruk TAB-tasten og pil opp-tastene til å navigere til elementet du vil åpne.

 2. Når du hører navnet på elementet, trykker du ENTER for å åpne det.

Laste opp et element til OneDrive for Business

Last opp en fil eller mappe fra data maskinen til OneDrive for Business.

 1. Gå til plasseringen du vil laste opp elementet til, i OneDrive for Business.

 2. Trykk på Skift + Tab til du hører: «kommandoer.» Trykk pil høyre-tasten til du hører «Last opp», og trykk ENTER.

 3. En meny åpnes, og du hører «meny» eller «Last opp.» Trykk pil ned-tasten for å gå gjennom elementene. Når du hører element typen du vil laste opp, trykker du ENTER.

 4. Et fil Utforsker-vindu åpnes. Fokuset er i Filnavn-feltet. Gå til filen du vil laste opp ved hjelp av tab og pil taster, eller skriv inn navnet på filen i feltet (Hvis filen er plassert i mappen som er åpen). Trykk ENTER for å laste opp. Fil Utforsker-vinduet lukkes, og filen lastes opp til OneDrive for Business.

Laste ned et element fra OneDrive for Business

Last ned en fil eller mappe fra OneDrive for Business til data maskinen.

 1. Naviger til elementet du vil laste ned i OneDrive for Business, og trykk ENTER for å velge elementet hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Trykk på Skift + Tab til du hører: «kommandoer.» Trykk pil høyre-tasten til du hører «Last ned», og trykk ENTER.

 3. Du hører en varslings tekst som varsler deg om å velge hva du vil gjøre med elementet du laster ned. Trykk TAB-tasten til du hører «lagre», og trykk ENTER.

 4. Elementet lastes ned til data maskinen. Hvis du vil åpne elementet eller mappe plasseringen, trykker du SKIFT + TAB til du hører alternativet du vil bruke, og trykker ENTER.

Dele et element fra OneDrive for Business

Du kan dele filer og mapper som er lagret i OneDrive for Business med andre i organisasjonen, for eksempel ved å sende en kobling til elementet direkte fra OneDrive for Business. Koblingen sendes via e-post.

 1. Gå til elementet du vil dele i OneDrive for Business, og trykk ENTER for å velge elementet, hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Trykk på Skift + Tab til du hører: «kommandoer.» Hvis den første kommandoen er del, trykker du ENTER. Hvis den første kommandoen er noe annet, trykker du pil høyre-tasten til du hører «del», og trykker ENTER.

 3. Dialog boksen Send kobling åpnes. Fokuset er i feltet e-postadresse. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med, og trykk ENTER. Hvis du vil invitere andre, skriver du inn en annen e-postadresse og trykker ENTER.

 4. Hvis du vil legge til en melding som skal sendes med koblingen, trykker du TAB-tasten til du hører «Legg til en melding, valg fritt,» og trykker ENTER. Skriv inn meldingen. Når du er ferdig, trykker du TAB-tasten for å gå til Send -knappen. Trykk ENTER for å sende.

Avslutt delingen av en mappe

 1. Gå til elementet du vil slutte å dele, i OneDrive for Business, og trykk ENTER for å velge elementet, hvis det ikke allerede er valgt.

 2. Trykk pil høyre til du hører «knapp, deling av kolonne, delt, Kol onne overskrift deling, og trykk ENTER.

 3. Ruten detalj informasjon åpnes. Trykk TAB-tasten til du hører «Vis tillatelser», og trykk ENTER.

 4. Dialog boksen Behandle Access åpnes. Trykk TAB-tasten til du hører «Stopp deling», og trykk ENTER.

 5. Dialog boksen Stopp deling åpnes. Trykk på TAB. Du hører: «Stopp deling.» Trykk ENTER for å velge og slutte å dele. Trykk på ESC for å lukke dialog boksen Administrer Access .

Logge av OneDrive for Business

Når du logger av OneDrive for Business, er du logget av Office 365 kontoen din.

 1. I OneDrive for Business trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører: «bruker innstillinger». Trykk Enter.

 2. Min kontoer -ruten åpnes. Trykk TAB-tasten til du hører «Logg av», og trykk ENTER.

Se også

Finn ut hvordan du navigerer i OneDrive for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×