Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med OneNote

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med OneNote

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Du kan bruke den digitale OneNote-notatblokken med skjermleseren til å utføre grunnleggende notatoppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger, og skrive inn tekst. Når du først er i gang, kan det hende du også vil legge til formatering på teksten, kontrollere stavemåten eller skrive ut sider.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne OneNote

Trykk på Windows-logo+SKIFT+N for å åpne OneNote.

Logge på OneNote

Etter å ha åpnet OneNote, må du kanskje logge på.

 1. Gå til Fil-menyen og trykk ALT + F. I Skjermleser hører du: «Fil-menyen.» I JAWS hører du: «Backstage-visning. Filinformasjon-kategorien.»

 2. Trykk Y2 for å gå til Kontoer-menyen. I Skjermleser hører du: «Valgt. Konto-kategorielementet.» I JAWS hører du: «Fil. Konto-kategorien.»

 3. Trykk S for å logge inn på kontoen din. I Skjermleser hører du: «Kontoer-vinduet. Skriv inn e-post eller telefonnummer.» I JAWS hører du: «Konto. Logg deg på Office.»

 4. Skriv inn din e-post eller ditt telefonnummer, og trykk ENTER. I Skjermleser hører du: «PIN-kode for pålogging. Passord, redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Passord, rediger. Skriv inn tekst.»

 5. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

Åpne en notatblokk i OneNote

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering OneNote.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom notatblokker. Trykke ENTER for å velge en notatblokk.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk, trykker du SKIFT+TAB flere ganger i notatblokknavigasjon, til du hører: «Legg til notatblokk-knapp».

Opprett ny inndeling

 1. Trykk CTRL+T for å opprette en ny inndeling i en notatblokk.

 2. Delen er opprettet, markøren er plassert på delfanen, og du kan skrive inn navnet på delen.

 3. Når du er ferdig, trykker du ENTER.

  Inndelingen har fått navn, og markøren er flyttet til sidetittelfeltet.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én inndeling i en notatblokk, kan du trykke CTRL+SKIFT+G for å gå til inndelingsnavigasjonen. Bruk piltastene til å flytte mellom inndelingene. Skjermleser leser opp inndelingsnavnene etter hvert som du beveger deg. Trykk ENTER for å gå til en inndeling.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av inndelingen, trykker du CTRL+N.

 3. Det opprettes en ny side, markøren er plassert i sidetittelfeltet og du kan skrive inn en tittel.

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Tips!: Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering. Trykk på CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering. Bruk piltastene til å flytte mellom elementene, og trykk på ENTER for å velge.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote, hvordan du retter feilstavinger i teksten og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere.

 2. Trykk Alt+H for å åpne Hjem-menyen.

 3. Velg et alternativ for formatering, for eksempel:

  • ST for skrifttype

  • SS for skriftstørrelse

  • SF for skriftfarge

  • A for avsnittsformatering, for eksempel tekstjustering og alternativer for linjeavstand

  • 1 for fet

  • 2 for kursiv

  • 3 for understreking

  • L for avsnitts- eller overskriftsstiler

  Bruk piltastene for å bla gjennom alternativene. Trykk ENTER for å velge et alternativ.

Angre eller gjøre om en handling.

Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. Trykk på ALT+R i OneNote for å åpne Se gjennom-menyen, og deretter på S for å åpne Stavekontroll-ruten.

 2. Trykk på SKIFT+TAB i Stavekontroll-ruten flere ganger til du hører et forslag til stavemåte.

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom forslagene til stavemåte. Skjermleser leser opp forslagene etter hvert som du beveger deg.

 4. Trykk ENTER for å velge et alternativ. Det feilstavede ordet er rettet, og du blir flyttet til det neste feilstavede ordet, hvis det finnes flere.

 5. Når stavekontrollen er fullført, sier skjermleser «Dialogboksen Microsoft OneNote, Ja-knapp» hvis det er mer tekst som skal kontrolleres, eller «Dialogboksen Microsoft OneNote, OK-knapp» hvis stavekontrollen er fullført. Trykk MELLOMROM for å velge.

Skrive ut en side

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og skjermleser sier det gjeldende skriveralternativet. Bruk piltastene for å endre skriver.

  Tips!: Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, for eksempel tosidig utskrift eller utskriftsutforming eller papirretning, trykker du ALT+R for å åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger.

 3. Trykk ALT+P i dialogboksen Skriv ut for å starte utskrift.

  Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du har valgt utskrift til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsdata som. Markøren er plassert i Filnavn-feltet.

  • Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene.

  • Hvis du vil endre hvor utskriftsdataene lagres, kan du bruke SKIFT+TAB og TAB til å flytte bakover og fremover i dialogboksen.

   Trykk ENTER for å åpne en mappe eller for å velge en plassering eller en knapp i dialogboksen.

  • Når du er klar, trykker du ALT+S for å lagre. Siden skrives ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Du kan bruke OneNote for Mac digital notatblokk med VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren, til å utføre grunnleggende notatoppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst. Når du først er i gang, kan det hende du også vil legge til formatering på teksten, kontrollere stavemåten eller skrive ut sider.

OneNote for Mac er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Åpne OneNote, trykk på KOMMANDO+F, og skriv inn onenote.

 2. Trykk på TAB. Du hører: «Microsoft OneNote-program».

 3. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å starte programmet.

  Obs!: Hvis du har mer enn ett språkoppsett for tastaturet, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+A for å få tilgang til OneNote. Trykk på M og deretter TAB i Programmer til du hører: «Microsoft OneNote». Trykk deretter på KOMMANDO+PIL NED for å åpne appen.

 4. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «OneNote-meny». Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Logg på», og trykk deretter på ENTER.

 6. Skriv inn e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Passord, sikker redigering av tekst».

 7. Skriv inn passordet ditt, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Begynne å bruke OneNote-knapp».

 8. Trykk på MELLOMROM. OneNote åpnes i redigeringsmodus.

  Obs!: Hvis du bruker en konto fra organisasjonen som ikke er en Microsoft-konto, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Det kan for eksempel hende du må bruke en PIN-kode eller et smartkort.

Åpne en notatblokk i OneNote

 1. Trykk på KONTROLL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Hvis du vil flytte mellom notatblokker, trykker du på PIL NED for å gå til listen over notatblokker. Deretter trykker du KONTROLL+TILVALG+SKIFT+ PIL NED eller PIL OPP for å bevege deg i listen. Trykk på ENTER eller KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge en notatblokk.

  Tips!: Trykk på KONTROLL+KOMMANDO+N for å opprette en ny notatblokk.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny inndeling i en notatblokk, trykker du på KOMMANDO+T.

 2. Inndelingen opprettes, markøren plasseres på inndelingens tittelfelt, og du kan skrive inn navnet på inndelingen.

 3. Når du er ferdig, trykker du på ENTER. Delen har nå fått navn.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én inndeling i en notatblokk, kan du trykke på KONTROLL+SKIFT+G for å gå til inndelingsnavigasjonen.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom inndelingene. VoiceOver leser opp inndelingsnavnene etter hvert som du beveger deg.

  Obs!: Hvis inndelingen der du vil legge til en side, er plassert i en inndelingsgruppe, trykker du på MELLOMROM for å utvide inndelingsgruppen. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å gå til den riktige inndelingen.

 3. Når du er i inndelingen du vil bruke, trykker du på KOMMANDO+N for å legge til en side.

 4. Det opprettes en ny Side uten tittel. Markøren flyttes til sidetittelfeltet og du kan skrive inn en tittel på siden.

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Obs!: Det redigerbare tekstområdet på en side identifiseres som «OneNote Sideoverflate» og inneholder en «sidetittel», en «sidedato» og en «innholdsblokk» under tittelen.

Tips!: Trykk på KONTROLL+G for å åpne notatblokknavigasjon. Trykk på KONTROLL+SKIFT+G for å åpne inndelingsnavigasjon. Trykk på KONTROLL+KOMMANDO+G for å åpne sidenavigasjon. Hvis du vil navigere mellom notatblokker og sider, trykker du på PIL NED for å angi listen over notatblokker eller sider og deretter KONTROLL+TILVALG+SKIFT+ PIL NED eller PIL OPP for å flytte i listen. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bevege deg mellom inndelinger, og trykk på ENTER for å velge.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote, hvordan du retter feilstavinger i teksten og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere. Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 3. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Format».

 4. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Når du vil gå tilbake til den aktive siden, trykker du på ESC til du hører: «Sidelerret, <sidedetaljer>, du er for øyeblikket på et rullbart område».

Tips!: Hvis du vil formatere teksten raskt, kan du bruke hurtigtaster etter å ha merket teksten. Bruk for eksempel følgende snarveier:

 • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på KOMMANDO+B.

 • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på KOMMANDO+I.

 • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på KOMMANDO+U.

 • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på KOMMANDO+L.

 • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på KOMMANDO+R.

Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på PIL HØYRE i menylinjen til du hører «Rediger», og trykker deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Fjern all formatering», og trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM.

Angre eller gjøre om en handling.

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du på KOMMANDO+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du på KOMMANDO+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk på KOMMANDO+C for å kopiere.

 3. Trykk på KOMMANDO+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. Hvis du vil kjøre stavekontroll på en hel side, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+L for å åpne oppgaveruten for Stavekontroll.

 2. Trykk på TAB i Stavekontroll-ruten for å navigere gjennom alternativene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg Ignorer for å hoppe over den merkede teksten og gå til neste element.

  • Velg Legg til for å legge til den valgte teksten i ordlisten slik at OneNote ikke registrerer ordet som en feil i fremtiden.

  • Velg et av stavekontrollforslagene i Ordforslag-tabellen. Bruk PIL OPP eller PIL NED til å bla gjennom forslagene til stavemåte. VoiceOver leser opp forslagene etter hvert som du beveger deg. Når du finner et forslag du vil bruke, trykker du på TAB. Du hører: «Endre-knapp».

 3. Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ. Det feilstavede ordet blir rettet, og du blir flyttet til det neste feilstavede ordet, hvis det finnes flere.

 4. Når stavekontrollen er fullført, sier VoiceOver følgende: «Stavekontrollen er fullført.»

 5. Trykk på ENTER hvis du vil fortsette å skrive notatene dine.

  Obs!: Når du skriver inn et ord, vil VoiceOver lese opp ordet du nettopp skrev. Hvis OneNote oppdager en skrivefeil, vil du også høre «feilstavet» foran ordet.

Skrive ut en side

 1. Trykk på KOMMANDO+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og VoiceOver sier «Skriv ut». Fokuset plasseres på gjeldende skriveralternativ. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å endre skriver. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, for eksempel Dobbeltsidig utskrift eller Reverser sideretning, trykker du på TAB til du hører: «Vis detaljer». Trykk deretter på MELLOMROM. Hvis du vil navigere gjennom alternativene, trykker du på TAB til du hører ønsket alternativ. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Når du vil starte utskriften, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM for å starte utskriften.

 5. Hvis du vil skrive ut en PDF, trykker du på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «PDF-meny-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM for å åpne menyen. Bruk PIL NED til å bla deg frem til Lagre som PDF.... En dialogboks åpnes. Markøren er plassert i filnavn-feltet. Hvis du vil velge lagringsplassering, går du til popup-knappen Hvor. Trykk på KOMMANDO+S for å lagre.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og oppleve OneNote for iOS. Ta notatene med deg uansett hvor du går, og noter de fantastiske nye ideene dine i det øyeblikket du får dem.

OneNote for iOS er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Sveip til venstre eller høyre med én finger på Hjem-skjermen på telefonen til du hører: «OneNote».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen. Du hører: «OneNote, Innstillinger-knapp». Fokuset er på Notatblokker-listen på Innstillinger-knappen.

Obs!: Hvis du må logge på OneNote, må du oppgi legitimasjonen din når du blir spurt.

Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du åpner en notatblokk i OneNote for iOS, kan du se Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote.

Tips!: Hvis du vil åpne notatblokken i OneNote-klienten fra OneNote Online i nettleseren, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Redigere i OneNote-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.

Legge til en side

Legg til en ny side for idéene dine, og begynn å opprette innhold i notatblokken.

Obs!: Hvis du vil gå til Sider-listen fra sidelerretet, sveiper du fra venstre til du hører: «Tilbake til sideliste for <navn på inndeling>, tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Sider-listevisningen.

Legge til en uformatert side

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «Ny side-knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Ny side, sidetittel, disposisjon, tekstfelt».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og skriv inn navnet på siden.

 4. Sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til sidelerretet. Du hører: «Innholdsblokk».

Legge til en side med en liste

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «knappen Ny side med liste», og dobbelttrykk på skjermen. Fokuset er i tekstfeltet for det første listeelementet på siden.

 2. Hvis du vil gi navn til siden, sveiper du mot venstre til du hører «Listetittel uten overskrift», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Skriv inn navnet på siden, og sveip deretter til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen.

Legge til en side med et bilde

 1. Sveip til høyre i Sider-listen av en inndeling til du hører «knappen Ny side med bilde», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Vinduet Sett inn bilde åpnes.

 2. Gjør noe av følgende:

  Legge til et bilde fra Bilder-appen

  1. Sveip mot høyre til du hører: «Fra bibliotek-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  2. Sveip mot høyre i Bilder til du hører albumalternativet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  3. Sveip mot høyre i listen over bilder til du hører bildet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  4. Sveip mot venstre til du hører: «Fullført-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  5. Sveip til høyre til du hører: «Bruk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  6. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  7. Skriv inn navnet og sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Ta og legge til et bilde

  1. Hvis du vil legge til et nytt bilde direkte fra telefonkameraet, sveiper du til høyre til du hører: «Ta bilde-knapp».

  2. Dobbelttrykk på skjermen. Kameraappen åpnes.

  3. Sveip til høyre til du hører «Ta bilde-knapp», og dobbelttrykk på skjermen for å ta et bilde.

  4. Sveip til høyre til du hører «Bruk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  5. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker på skjermen. Skriv inn navnet. Sveip deretter til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk på skjermen.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. I Inndelinger-listen i notatblokken din sveiper du til høyre til du hører: «Ny inndeling-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn navnet på den nye inndelingen, og sveip deretter til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Obs!: Hvis du vil gå til Inndelinger-listen fra Sider-listen eller et sidelerret, sveiper du fra venstre til du hører: «Tilbake til <forrige listevisning>, tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette til du hører: «<Navn på notatblokk>, tilbake til notatblokkliste, tilbake-knapp». Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Inndelings-listevisningen. Hvis du vil gå til en tidligere listevisning, kan du også sveipe en Z-figur med to fingre.

Legg til og redigere tekst

Skriv inn tekst eller bruk innskriving av forutsigende tekst for å ta kjappe notater eller gjøre raske endringer i teksten.

 1. Sveip mot venstre eller høyre på en side til du hører: «Innholdsblokk, disposisjon, ny linje, tekstfelt». Dobbelttrykk på skjermen. Du kan nå legge til eller redigere tekst i innholdsblokken.

 2. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du mot venstre til du hører: «Skjul tastatur».

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre det enklere å lese teksten, kan du bruke de grunnleggende tekstformateringsalternativene i hurtighandlinger på menylinjen. Du kan for eksempel legge til punktlister og ordnede lister, bruke fet, kursiv og understreking samt legge til hyperkoblinger og vedlegg.

 1. Gå til innholdsblokken der du vil redigere tekst, og dobbelttrykk på skjermen. Innholdsblokken er nå valgt, og tastaturet med menylinjen med hurtighandlinger spretter opp.

  Tips!: Du kan gjøre ett av følgende for å merke tekst:

  • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Sveip deretter mot høyre til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykk på skjermen med én finger.

  • Slå VoiceOver-rotoren over til «Rediger», sveip opp eller ned til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre i innholdsblokken til du hører formateringsalternativet du vil velge, for eksempel «Fet-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre standard skrifttype eller -størrelse

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen på Notatblokker-listevisningen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Rediger og vis-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Gjør ett eller begge av følgende:

  Endre standard skrifttype

  1. Sveip mot høyre til du hører «Standardskrift <gjeldende skrift>», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  2. Sveip mot venstre eller høyre i listen over skrifter til du hører skrifttypen du vil velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt, <skrifttypen>».

  3. Sveip mot venstre til du hører «Tilbake-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå ut av listen over skrifter.

  Endre standard skriftstørrelse

  1. Sveip mot høyre til du hører: «Standardstørrelse <gjeldende standardstørrelse>».

  2. Sveip oppover eller nedover med én finger for å justere størrelsen.

 5. Hvis du vil avslutte redigerings- og visningsinnstillingene, sveiper du mot venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes til hovedmenyen for Innstillinger.

 6. Sveip mot venstre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å avslutte Innstillinger. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen på Notatblokker-listevisningen.

Rette stavefeil

Du kan raskt finne og rette opp stavefeil i OneNote samt kontrollere at sidene er klare til å deles med andre. Aktiver stavekontrollen, og hør skjermleseren lese opp stavefeil mens du skriver eller leser innholdsblokker.

Aktivere stavekontrollen

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote. Fokuset flyttes til Innstillinger-knappen i Notatblokker-listevisningen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Rediger og vis-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Stavekontroll, vekslingsknapp, av».

  Obs!: Hvis stavekontrollen allerede er på, hører du: «Stavekontroll, vekslingsknapp, på». Du kan fortsette til siste trinn.

  Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «På».

 5. Sveip mot venstre til du hører «Tilbake-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lukk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes tilbake til Innstillinger-knappen i Notatblokker-listevisningen.

Finne og rette stavefeil

 1. Stavekontrollen leser opp stavefeil mens du skriver. Du hører: <ordet du har skrevet inn>, feilstavet».

  Tips!: Du kan også sette VoiceOver-rotoren til Ord og sveipe ned i innholdsblokken for å finne feilstavede ord.

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Sveip mot høyre til du hører «Velg menyelement», og dobbelttrykk på skjermen med én finger. Det feilstavede ordet er nå merket.

 4. Sveip mot høyre til du hører «Vis flere elementer», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 5. Sveip mot venstre til du hører «Erstatt ellipse», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger. En liste over rettingsforslag åpnes.

 6. Sveip mot venstre eller høyre for å se gjennom listen til du hører forslaget du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Angre eller gjøre om en handling.

Hvis du akkurat formaterte teksten og ombestemmer deg, kan du riste telefonen for å angre eller gjøre om en handling.

 1. Rist telefonen til du hører: «Varsle, angre».

 2. Gjør ett av følgende:

  • Sveip til høyre til du hører «Angre», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å angre en handling.

  • Sveip til høyre til du hører «Gjør om», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gjøre om en handling.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av en tekst til en annen plassering, kan du kopiere teksten og lime den inn et annet sted.

Kopiere og lime inn tekst

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre på innholdsblokken der du vil kopiere tekst. En hurtigmeny åpnes.

 2. Du kan merke teksten ved å sveipe mot venstre eller høyre til du hører «Merk» eller «Merk alt», og dobbelttrykke på skjermen med én finger.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 4. Flytt det kopierte innholdet til innholdsblokken der du vil lime det inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Kopiere og lime inn et bilde

 1. Sveip til venstre eller høyre på innholdsblokken til du hører at VoiceOver leser opp bildet.

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 4. Flytt det kopierte innholdet til innholdsblokken der du vil lime det inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Du kan bruke OneNote digital notatblokk med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, til å utføre grunnleggende notatoppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger, og skrive inn tekst.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Åpne OneNote

Obs!: Du trenger en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto for å logge deg på OneNote.

 1. Sveip mot høyre eller venstre med to fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner OneNote for Android-appen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «OneNote», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Angi e-post, telefon eller Skype-navn, redigeringsboks». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til kontoen du vil bruke.

 4. Naviger til Neste-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Kobler til».

 5. Sveip til høyre til du hører enten «Passord, redigeringsboks» eller «Passord, skriv inn passordet», avhengig av din kontotype, og dobbelttrykk på skjermen.

 6. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt.

 7. Naviger til Gå til-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk på skjermen.

  Obs!: Hvis du hører: «Tillat at OneNote får tilgang til kontaktene dine», sveiper du til høyre til du hører: «Tillat-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du hører: «OneNote-merke», sveiper du mot høyre til du hører: «Senere-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 8. Når du hører: «Naviger opp-knappen», vet du at påloggingen var vellykket og at OneNote har åpnet en liste over notatene. Dobbelttrykk på skjermen for å flytte fokus til hovedvisningen av OneNote for Android-appen.

Åpne en notatblokk

Hvis du vil åpne en nylig brukt notatblokkside eller -inndeling, sveiper du til høyre i hovedvisningen til du hører: «Nylige notater-velger, i listen», og dobbelttrykker på skjermen. Sveip deretter mot høyre til du hører delen du ønsker, og dobbelttrykk på skjermen for å åpne den.

Hvis du vil åpne en bestemt notatblokk, sveiper du mot høyre i hovedvisningen til du hører: «Notatblokker-overskrift». Fortsett å sveipe til du finner den riktige notatblokken, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Opprette en inndeling

Organiser notatblokkene ved å dele dem inn i inndelinger.

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du til venstre til du hører: «Ny inndeling-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen. Du hører: «Opprett en ny inndeling, inndelingsnavn, redigeringsboks».

 2. Skriv inn et navn på inndelingen ved hjelp av skjermtastaturet.

 3. Naviger til Fullført-tasten i nedre høyre hjørne av skjermtastaturet, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Deretter sveiper du til høyre til du hører: «Opprett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Inndeling opprettet, OneNote».

  Den nye inndelingen er lagt til som det siste avsnittet i notatblokken. Den har én side uten tittel.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Av, tilbake, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå tilbake til lysbildevisningen.

Legge til tekst på en side

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du mot høyre til du hører navnet på inndelingen der du vil skrive, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du finner siden hvor du vil legge til tekst, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Sveip deretter mot høyre én gang til, og dobbelttrykk på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden.

 5. Sveip ned og deretter mot venstre for å lukke tastaturet.

 6. Gå tilbake til inndelingsvisningen ved å sveipe mot høyre til du hører: «Naviger opp-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å gå tilbake til notatblokk-visningen.

Legge til en side

Legg til flere sider til en inndeling i stedet for å gjøre den første siden veldig lang.

 1. Når du har åpnet en notatblokk, sveiper du mot høyre til du hører navnet på inndelingen der du vil legge til en side, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot venstre til du hører: «Ny tekstside-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Ny side lagt til».

 3. Fokus er på siden du nettopp la til. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden.

 4. Sveip ned og deretter mot venstre for å lukke tastaturet.

 5. Gå tilbake til inndelingsvisningen ved å sveipe mot høyre til du hører: «Naviger opp-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å gå tilbake til notatblokk-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke digital OneNote-notatblokk med Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å utføre grunnleggende notatoppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og deler, og skrive inn tekst. Når du først er i gang, kan det hende du også vil legge til formatering på teksten eller skrive ut sider.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Kontroller at du logger deg på Microsoft-kontoen på enheten din.

 2. Åpne OneNote for Windows 10 ved å trykke på Windows-logotasten og skrive inn onenote. Så trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «OneNote. Klarert Microsoft Store-app.» Deretter trykker du på ENTER.

Åpne en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering OneNote.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom notatblokker. Trykke ENTER for å velge en notatblokk.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk, trykker du på SKIFT+TAB flere ganger i notatblokknavigering til du hører: «Ny notatblokk-knapp».

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du på CTRL+G, og deretter på CTRL+T.

 2. Delen er opprettet. Markøren er plassert på det nye delnavnfeltet. Skjermleser sier: «Tekstboks for delnavn.» I JAWS hører du: «Tekstboks for delnavn, redigerer.»

 3. Skriv inn et navn for delen.

 4. Når du er ferdig, trykker du på ENTER. Delen har fått navn, og markøren er flyttet til sidenavigeringen.

Legge til en side

 1. Hvis du har mer enn én del i en notatblokk, kan du trykke på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigeringen. Trykk på TAB til du hører navnet på en del. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom delene. Delnavnene leses opp etter hvert som du beveger deg.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av delen, trykker du på CTRL+N. Det opprettes en ny side uten tittel.

 3. Hvis du vil gå til sidetittelfeltet og skrive inn en sidetittel, trykker du på ENTER to ganger. Skjermleser sier: «Sidetittel, redigerer.» I JAWS hører du sidetittelen etterfulgt av «Sidetittel».

Legge til tekst

Legge til eller åpne en inndeling eller side i en notatblokk, og begynn å skrive.

Obs!: Tittelen er angitt som «sidetittel» på sidene, og notatene nedenfor er angitt som «innholdsblokk».

Tips!: Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering. Trykk på CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering. Bruk PIL OPP eller PIL NED til å flytte mellom elementene, og trykk på ENTER for å velge. Du kan også bruke F6 til å flytte mellom områdene i OneNote-vinduet.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote for Windows 10 og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere. Merk tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Trykk Alt+H for å åpne Hjem-menyen.

 3. Trykk på PIL NED for å velge et formateringsalternativ, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom alternativene. Trykk på MELLOMROM for å utvide et alternativ, eller for å velge.

  • Skrift viser skriftene du kan bruke

  • Skriftstørrelse viser skriftstørrelsene du kan bruke

   • Trykk på CTRL+SKIFT+> for å øke størrelse

   • Trykk på CTRL+SKIFT+< for å minske størrelse

  • Fet for tekst med fet skrift (CTRL+F)

  • Kursiv for tekst i kursiv (CTRL+K)

  • Understrek for understreket tekst (CTRL+U)

  • Uthev for utheving av tekst i gult (CTRL+SKIFT+H)

  • Skriftfarge for formatering av fargen på teksten

  • Formatering av skrift for å bruke formatering for Senket skrift, Hevet skrift (CTRL+SKIFT+=) eller Gjennomstreking

  • Formatering for avsnitt for formatering av avsnittsjustering (Venstrejuster (CTRL+V), Midtstill eller Høyrejuster (CTRL+H))

Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på CTRL+SKIFT+N.

Angre en handling.

Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Skrive ut en side

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og skjermleser sier det gjeldende skriveralternativet. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å endre skriver.

 3. Trykk på TAB og bruk PIL OPP eller PIL NED for å endre til Stående eller Liggende papirretning.

 4. Hvis du vil starte utskrift, trykker du på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører «Skriv ut-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du har valgt utskrift til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsdata som. Markøren er plassert i Filnavn-feltet.

  • Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene.

  • Hvis du vil endre hvor utskriftsdataene lagres, kan du bruke SKIFT+TAB og TAB til å flytte bakover og fremover i dialogboksen. Trykk ENTER for å åpne en mappe eller for å velge en plassering eller en knapp i dialogboksen.

  • Når du er klar, trykker du ALT+S for å lagre. Siden skrives ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke OneNote Online i nettleseren for å opprette, åpne, redigere og formatere OneNote-notatblokker som du har opprettet på en skybasert server med en av enhetene dine. Hvis organisasjonen eller skolen din har et Office 365-abonnement eller SharePoint-nettsted, kan du begynne å bruke OneNote Online ved å opprette eller dele notatblokker i biblioteker på nettstedet ditt.

OneNote Online er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i OneNote Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker OneNote Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden OneNote Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL + F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for OneNote Online.

 • Trykk på ALT+Q for å gå til Fortell meg det-søk som en snarvei til kommandoer, og skriv deretter inn kommandoen du vil bruke (bare tilgjengelig i Redigering-visningen). Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere gjennom listen over søkeresultater, og trykk på ENTER for å velge en kommando.

I dette emnet

Åpne OneNote

Utforsk og opplev OneNote Online for å ta notatene med deg uansett hvor du går, og noter de fantastiske nye idéene dine i det øyeblikket du får dem.

 1. Du kan åpne OneNote Online i nettleseren ved å gå til onenote.com.

 2. På påloggingssiden trykker du på TAB til du hører «Logg på», og deretter trykker du på ENTER. Logg på med skole- eller jobblegitimasjonen din for Microsoft-kontoen din.

 3. Trykk på ALT+A for å logge deg på med Microsoft-kontoen din. Trykk på ALT+N for å logge deg på med jobb- eller skolekontoen din.

Åpne en notatblokk

Du kan raskt åpne nylig brukte notatblokker for å fortsette arbeidet der du slapp. Du kan også utforske og åpne private og delte notatblokker.

Når du logger deg på OneNote Online, åpnes appen i Notatblokker-visningen og viser en liste over nylig brukte notatblokker.

 • Hvis du vil åpne en nylig brukt notatblokk, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører navnet på notatblokken du vil åpne. Trykk deretter på ENTER.

 • Hvis du vil åpne en delt notatblokk, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Delt med meg». Trykk deretter på ENTER.

 • Hvis du vil åpne en privat notatblokk, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Mine notatblokker». Trykk deretter på ENTER.

Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk i Notatblokker-visningen, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Mine notatblokker», og trykker deretter på ENTER. I Mine notatblokker trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Legg til en ny notatblokk». Trykk deretter på ENTER.

Hvis du vil gå til Notatblokker-visningen fra Redigering-visningen, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Notatblokker», og trykker deretter på ENTER.

Åpne en notatblokk i den fullstendige versjonen av OneNote

Hvis du har den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote, gir det deg mange flere alternativer når du arbeider med filene dine. Det er enkelt å åpne den fullstendige versjonen fra OneNote Online.

 1. Åpne notatblokken du vil bruke i den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote i OneNote Online.

 2. Trykk Ctrl + F6 til du hører «Hjem-fanen element», og deretter trykker du TAB til du hører "Åpne i OneNote-knappen," og trykker mellomrom.

 3. Den mente du Bytt apper? varsel dialogboksen åpnes. Trykk venstre piltast til du hører "Ja", og trykk deretter mellomrom.

 4. Hvis en Sikkerhetsmelding i Microsoft OneNote-dialogboks åpnes, trykker du Y. Dialogboksen pålogging åpnes.

 5. Skriv inn e-post eller telefon ditt, og trykk Enter. Du hører: "Logg PIN-koden. Passord, tekstredigering."

 6. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

  Obs!: Hvis du bruker en konto fra organisasjonen som ikke er en Microsoft-konto, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Det kan for eksempel hende du må bruke en PIN-kode eller et smartkort.

  Notatblokken åpnes i OneNote.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. Trykk på CTRL+F6 i en notatblokk til du hører: «Notatblokker».

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Opprett en ny inndeling». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Dialogfokus på Skriv inn et inndelingsnavn, redigering».

 3. Skriv inn et navn på den nye inndelingen, og trykk deretter på TAB til du hører: «OK-knappen». Trykk deretter på ENTER.

  Inndelingen har fått navn, og markøren er på sidetittelen. Du hører: «Redigeringsområde på skrivebord, redigering».

Legge til en side

Hvis du vil skrive ned nye idéer eller notater, kan du legge til en side for dem.

 1. Hvis du vil gå til inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Notatblokker».

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører navnet på inndelingen der du vil legge til en ny side. Trykk deretter på ENTER.

 3. I inndelingen trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Legg til en ny side», og trykker deretter på ENTER. Det opprettes en ny side uten tittel, og fokuset flyttes til sidetittel-feltet.

 4. Skriv inn en tittel for den nye siden.

Legge til tekst

Når du utforsker sider, vil Skjermleser lese opp tittelen som «sidetittel» og innholdet under den som «innholdsblokk».

 1. Hvis du vil gå til siden der du vil legge til tekst, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Notatblokker».

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører sidenavnet. Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Redigeringsområde, redigerer, hovedlandemerke», og skriv inn teksten.

Rediger og formater tekst

Hvis du vil gjøre det enklere å lese teksten, kan du bruke de grunnleggende tekstformateringsalternativene i OneNote Online med tastaturet.

 1. Merk teksten du vil formatere ved å trykke på og holde inne SKIFT og trykke på piltastene for å flytte markøren.

 2. Bruk hurtigtastene nedenfor til å raskt angi et formateringsalternativ:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+K.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

  • Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du på CTRL+PUNKTUM.

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste, trykker du på CTRL+SKRÅSTREK eller CTRL+SKIFT+O.

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på CTRL+L.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på CTRL+R.

  • Trykk på ALT+SKIFT+PIL HØYRE for å øke tekstinnrykk.

  • Trykk på ALT+SKIFT+PIL HØYRE for å redusere tekstinnrykk.

 3. Hvis du vil se gjennom flere formateringsalternativer, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Hjem-faneelement». Trykk deretter på ENTER. Hjem-fanen åpnes.

  Hvis du vil bla gjennom alternativene på fanen, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. Skjermleser leser opp alternativene. Hvis du vil vise alternativene med undermenyer, trykker du på ALT+PIL NED. Hvis du navigere gjennom undermenyene for alternativer, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

  Hjem-fanen kan du for eksempel endre skrifttype, skriftfarge eller legge til forhåndsformaterte stiler i teksten.

Angre eller gjøre om en handling.

Du kan enkelt angre eller gjøre om en handling ved hjelp av tastaturet. Hvis du for eksempel akkurat har formatert teksten og ombestemmer deg, kan du trykke på CTRL+Z for å angre formateringen. Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du på CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av en tekst til en annen plassering, kan du kopiere teksten og lime den inn et annet sted.

 1. På en OneNote-side velger du innholdet du vil kopiere, som forklart i Redigere og formatere tekst.

 2. Hvis du vil kopiere utvalget, trykker du på CTRL+C.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

kjøre stavekontroll

Du kan raskt finne og rette opp stavefeil samt kontrollere at sidene er klare til å deles med andre.

 1. På en OneNote-side trykker du på ALT+F7. Et feilstavet ord er uthevet i teksten. Fokuset flyttes til en hurtigmeny med forslag til riktig stavemåte.

 2. Trykk på TAB for å gå gjennom forslagene. Trykk på ENTER når du hører et forslag du vil bruke.

  Hvis du ikke vil endre gjeldende stavemåte, trykker du på TAB til du hører «Ignorer», og trykker deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil gå til neste feilstavede ord, trykker du på ALT+F7.

Skrive ut en side

Hvis du vil ha en fysisk kopi av en side, kan du skrive den ut. Du kan også skrive ut en side til en fil og lagre filen på enheten.

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut.

 2. Dialogboksen Skriv ut åpnes og skjermleser sier det gjeldende skriveralternativet. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å endre skriver.

 3. Hvis du vil endre sideretning til stående eller liggende, trykker du på TAB til du hører «Retning», og trykker deretter på ALT+PIL NED.

  Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge.

 4. Hvis du vil starte utskrift, trykker du på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører «Skriv ut-knapp.» Trykk deretter på ENTER.

  Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

  Hvis du har valgt utskrift til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsdata som. Markøren er plassert i Filnavn-feltet. Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene. Hvis du vil endre hvor utskriftsdataene lagres, kan du trykke på SKIFT+TAB og TAB for å flytte bakover og fremover i dialogboksen. Trykk på ENTER for å åpne en mappe eller for å velge en plassering eller en knapp i dialogboksen. Når du er klar, trykker du ALT+S for å lagre. Siden skrives ut til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote Online

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×